اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

مصوبه شماره 9000/12834/100 مورخ 1403/3/12 رییس قوه قضاییه

اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

در اجرای مواد (۲۲) و (٢۶) «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵» و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١۴٠٠/٠۴/٠٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود.

۱- ماده (۵۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۴- کارآموز در دوره کارآموزی تکالیف زیر را در دو مرحله تحت نظر کانون انجام می‌دهد:

مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاههای آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت سه ماه و حداقل پنجاه ساعت. در صورت عدم شرکت در جلسات این مرحله تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت کارآموز در نوبت سوم با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت مدیره پروانه کارآموزی توسط دادگاه انتظامی کانون وکلا ابطال خواهد شد. این تصمیم ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

مرحله دوم: این مرحله بلافاصله پس از مرحله اول شروع می‌شود و مدت آن دوازده ماه است. در این مرحله کارآموز تحت نظر وکیل سرپرست تکالیف زیر را انجام میدهد:

الف- هفته ای یک روز در مراجع قضایی حضور می یابد و حداقل از چهل پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاه های حقوقی خانواده کیفری یک و دو انقلاب، تجدید نظر و دوایر اجرای احکام حضور یابد؛

ب- با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛

پ- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛

ت- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛

ث- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

تبصره ۱- کارآموزان در دوره دوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کار آموزان در پرونده هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۲- در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند مدت مرحله های موضوع این ماده به نصف کاهش می یابد.

تبصره ۳- تهیه امکانات و برنامه اجرایی این ماده بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.

۲- ماده (۵۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۶- کارآموز پس از طی مرحله اول ظرف یک هفته پس از اعلام کانون وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر از محل کارآموزی انتخاب و موافقت نامه وی را به کانون تسلیم می نماید. در غیر این صورت رئیس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

۳- ماده (۶۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۴- در صورت عدم انجام تکالیف مرحله دوم کارآموزی یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی این دوره دو نوبت تجدید خواهد شد. در دوره تجدیدی مرحله دوم ماده (۵۴) این آیین نامه تکرار و در صورت مردود شدن در سومین اختبار و همچنین عدم انجام تکالیف دوره های تجدید شده پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت مدیره ابطال میشود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

۴- بند (۱۳) ماده (۱۲۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱۳- چنانچه در مرحله اول کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله دوم کارآموزی وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است بپذیرد.

این اصلاحیه مشتمل بر ۴ بند در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا