اطلاعیه آزمون قضاوت ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه (سال ۱۴۰۲)

اطلاعیه آزمون قضاوت ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه (سال ۱۴۰۲)

در اجرای بند ۲ و ۴  برنامه های عملیاتی طرح تحول قوه قضائیه و در راستای دستور مؤکد ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر جذب ویژه کارکنان اداری جهت تصدی منصب قضاء، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در نظر دارد آزمون قضاوت ویژه کارکنان اداری را با رعایت شرایط زیر برگزار نماید.

الف) شرایط عمومی جذب

۱- تابعیت اصلی کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از آن ها.

۴- طهارت مولد.

۵- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانائی برای انجام کار قضائی.

۶- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.

۷- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، یا معافیت از خدمت.

 ۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

۹- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و عدم محکومیت در هیأت های تخلفات اداری.

۱۰- داشتن حداکثر ۴۰ سال تمام شمسی (متولدین ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ به بعد) در روز ثبت نام.

ب) شرایط اختصاصی جذب

۱- مدرک تحصیلی

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

• کارشناسی حقوق یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

• کارشناسی علوم قضائی

• کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها

• کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

•  سطح دو حوزوی یا بالاتر.

۲- وضعیت اشتغال

اشتغال به کار در واحدهای قضائی و حقوقی قوه قضائیه شامل: (دادسراها و دادگاهها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی، اداره حقوقی، معاونت قضائی، شورای حل اختلاف) و سازمان های تابعه قوه قضائیه مشروط بر اینکه در زمینه حقوقی و قضائی در مراجع مذکور به مدت ۵ سال سابقه فعالیت داشته باشند. تایید و تشخیص احراز شرایط یاد شده براساس حکم کارگزینی و تایید بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

۳- رابطه استخدامی شرکت کنندگان در آزمون

کارکنان می‌بایست دارای رابطه استخدامی در قالب رسمی قطعی – رسمی آزمایشی – پیمانی – قرارداد کارمعین  باشند.

۴- سنوات خدمت قابل قبول جهت شرکت در آزمون:

حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ سال اشتغال در مراجع موضوع بند (۲)

همکاران شورای حل اختلاف می بایست حداقل ۵ و حداکثر ۱۵سال سابقه بیمه در شورای حل اختلاف براساس ابلاغ شورا و تایید مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه داشته باشند.

ج) سایر شرایط

– شرکت در آزمون کتبی (تستی) و کسب حد نصاب نمره قبولی.

–  موفقیت در مصاحبه علمی و شخصیتی.

– احراز صلاحیت در مرحله گزینش.

– سپری نمودن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی.

د) مواد امتحانی آزمون تستی

۱- بخش حقوقی:

۱-۱)حقوق مدنی:

* مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، اموال و مالکیت(حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان. (کتاب دکتر ناصر کاتوزیان)

* سقوط تعهدات (کتاب دکتر شهیدی)

* الزامات خارج از قرارداد (کتاب دکتر حسین صفائی)

* نکاح و طلاق (کتاب دکتر حسین صفائی)

۲-۱) آئین دادرسی مدنی:

*کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری، کلیات ابتدای جلد یک، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث (کتاب دکتر شمس)

۳-۱) حقوق تجارت:

* شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت و اسناد تجاری (دکتر ربیعا اسکینی)

لیست منابع بخش حقوقی آزمون قضاوت ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه
عنوان امتحانی مباحث کتاب پیشنهادی
حقوق مدنی مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد دوره پنج جلدی قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان یا اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف) اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان
بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان عقود معین جلد اول و جلد چهارم یا دوره دو جلدی درسهای از عقود معین دکتر کاتوزیان
سقوط تعهدات سقوط تعهدات دکتر شهیدی
الزامات خارج از قرارداد مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد دکتر صفایی
نکاح و طلاق مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی
آئین دادرسی مدنی کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری، کلیات ابتدای جلد یک، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر شمس یا دوره بنیادین آیین دادرسی مدنی دکتر شمس
حقوق تجارت شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری جلد اول و شرکت های تجاری جلد دوم دکتر اسکینی
اسناد تجاری برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک دکتر اسکینی

۲- بخش کیفری:

۱-۲) حقوق جزای عمومی:

* جرایم و مسئولیت کیفری، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی (کتاب دکتر محمد مصدق)

۲-۲)  حقوق جزای اختصاصی:

* جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (کتاب دکتر میرمحمد صادقی)

۳-۲) آئین دادرسی کیفری:

* همه مباحث (کتاب دکتر محمد مصدق)

لیست منابع بخش کیفری آزمون قضاوت ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه
عنوان امتحانی مباحث کتاب پیشنهادی
حقوق جزای عمومی جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی بایسته‌های حقوق جزای عمومی دکتر مصدق یا شرح قانون مجازات جلد اول و جلد دوم دکتر مصدق
حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص دوره حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی
آئین دادرسی کیفری همه مباحث دوره سه جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر مصدق یا کتاب تک جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر مصدق

ه) نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی به آدرس https//qazahrm.  Eadl.ir  و ورود به سامانه جذب قضائی ویژه کارکنان اداری قوه قضائیه می توانند نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز

۱- تکمیل تقاضانامه اینترنتی.

۲-  پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ  ۴۰۰ هزار تومان به‌صورت الکترونیکی در ابتدای مراحل ثبت نام.

۳- فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

۳-۱- عکس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)

۳-۲- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰× ۲۰۰ باشد.

۳-۴- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

۳-۵- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

۳-۶- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

۳-۷- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

 تبصره- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

و) زمان ثبت نام و نحوه برگزاری آزمون

۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا ویژه کارکنان اداری، در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند  (ه) اقدام و از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ لغایت ۱۴۰۲/۳/۱۱ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی https//qazahrm. eadl.ir   ورود به سامانه جذب قضائی ویژه کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی بوده و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد.

نکته: بمنظور تقویت هر چه بیشتر بنیه علمی همکاران محترم، اداره کل آموزش پس از ثبت نام همکاران محترم تا زمان برگزاری آزمون تستی به مدت ۶ ماه کلاسهای آموزشی بصورت وبینار برگزار خواهد نمود. قابل ذکر است که شرکت در کلاسهای مذکور اختیاری است لکن حضور در کلیه کلاسها واجد اثر دو نمره ارفاقی در مصاحبه های علمی خواهند شد.

“حضور شرکت کنندگان در کلاسهای وبیناری با تایید اداره کل آموزش قابل قبول است.”

۲-  آزمون در دیماه سال جاری به صورت تستی برگزار می شود.

۳- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

ز) نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی):

از میان داوطلبانی که حد نصاب آزمون علمی را احراز نمایند به تعداد چند برابر ظرفیت مورد نیاز، برای شرکت در مصاحبه علمی و شخصیتی دعوت به عمل خواهد آمد.

ت) تذکرات مهم

۱- مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ثبت مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب و استخدام محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم میگردد.

۲- ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد

۳- ثبت نام و شرکت در آزمون به منزله تأیید شرایط نیست و شرایط داوطلبان حسب اطلاعیه، در مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد شرایط از روال کار خارج خواهند شد.

ملاحظات

با توجه به نیازمندی دادگستری‌های سراسر کشور، پذیرش بانوان در این آزمون همانند آزمون جذب عمومی و اختصاصی با محدودیتهایی مواجه است. بر این اساس، دادگستری‌های استان های تهران، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، قم، فارس و چهارمحال وبختیاری، فاقد ظرفیت پذیرش برای بانوان هستند. همچنین دادگستری های مراکز استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی، سمنان، قزوین،کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، هرمزگان و همدان مشمول این محدودیت هستند. سایر شهرستان های استان های اخیر و استان هایی که نام آنها ذکر نشده، منعی برای پذیرش بانوان ندارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۱ دیدگاه ها

  1. کاش همین رعایت سن حداکثر ۴۰ سال، برای نمایندگی مجلس یا پزشک یا وزیر و یا رئیس جمهور یا کلیه روسای این همه سازمان هم رعایت میشد. که اگر رعایت میشد دیگه بیکار نداشتیم و کارکنان این همه فرسوده و پیر نبودند.

  2. سلام.توراخدا مسئولین محترم دقت کنن،کارکنان شورا با این شرط سنی غیر ممکنه بتونن شرکت کنن ،یامگر مدرک تحصیلی تاثیر بذاره رو شرط سنی ،مثال :چهل سال برای کارشناسی باشه، برای ارشد دو سال اضا فه بشه وبرای دکترا بیشتر،نمیدونیم به کی حرفمون بگیم،شوراها مظلومن بیشترین حجم کاری وکمترین حقوق،

  3. سلام اگر کارمندی سابقه خدمت بیش از ۱۰ سال در شعبه را داشته ولی در حال حاضر در معاونت اجتماعی دادگستری مشغول باشد میتواند در این آزمون شرکت کند؟

  4. بااین وضعیت بد اقتصادی کارمندا رو میکشونن تهران کلی بهشون ضرر میزنن و به دلایل غیر منطقی و غیر اصولی رد میکنن . مورد داشتیم یکی حتی گزینش هم قبول شده ولی ناگهانی پیام دادن گفتن شما واجد شرایط نیستید. یعنی یک کارمند با چندین سال سابقه کار در حد یه دادیار سرش نمیشه ؟

  5. باسلام لطفاً در آزمون تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی سن کارکنان شورا را پنج سال اضافه کنید.

  6. خدا کنه وقتی استخدام میشن رافت وعاطفه دار بمونن خودشون رو گم نکنن خدا بدونن
    امروز رفتم دادگاه شهر … به یه حکم غیابی واخواهی بزنم معاونت دادگاه یه آدم بدی بود خداوکیلی از زندگی تو این کشور متاسف شدم تصمیمه قطعی گرفتم جمع وجور کنم بفروشم برم از این مملکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا