الزام کانون وکلا به صدور پروانه کارآموزی برای یک قبول‌شده آزمون وکالت ۱۳۹۹ علی‌رغم اعلام مخالفت وزارت اطلاعات

در پی عدم اعلام دلایل مخالفت؛

پایگاه خبری اختبار- در پی عدم اعلام دلایل مخالفت وزارت اطلاعات با صدور پروانه کارآموزی وکالت برای یکی از قبول‌شدگان آزمون سال ۱۳۹۹، کانون وکلای دادگستری مربوطه ملزم به صدور پروانه برای او شد.

در این پرونده، کانون وکلا با استناد به مخالفت وزارت اطلاعات از صدور پروانه کارآموزی برای داوطلب متقاضی خودداری کرده بود.

پس از طرح شکایت از سوی این داوطلب و استعلام دادگاه عالی انتظامی قضات از وزارت اطلاعات درخصوص دلایل این مخالفت، پاسخی از سوی مرکز تعیین صلاحیت این وزارت به دادگاه واصل نشد.

به این ترتیب دادگاه با تاکید بر اینکه شاکی پرونده شرایط مندرج در ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را داراست، حکم الزام کانون وکلاء بر صدور پروانه کارآموزی وکالت برای وی را صادر کرد.

گفتنی‌ست شاکی این پرونده قبلا نیز در اعتراض به بلاتکلیفی خود دعوایی را در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح کرده بود که این شعبه کانون را ملزم به اتخاذ تصمیم درباره صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی برای خواهان کرد.

رای پرونده مذکور نیز قبلا در پایگاه خبری اختبار منتشر شده که متن کامل آن را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:

الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به اتخاذ تصمیم درباره صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی برای یکی از قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۹

پس از تشکیل کانون وکلای دادگستری سمنان و استقلال آن از کانون وکلای دادگستری مرکز، این قبول‌شده آزمون وکالت روند قانونی اعتراض خود را به طرفیت این کانون پی گرفت که نهایتا رای زیر صادر گردید.

تاریخ رسیدگی : ۱۴۰۲/۸/۱۷

هیأت دادرسان: آقایان۱- سید عبدالرضا طباطبایی (رئیس) ۲-محمد دیوسالار (مستشار) ۳- دکتر وحید میرحسینی (عضو معاون)

موضوع رسیدگی: اعتراض نسبت به تصمیم مورخ … وکلاء دادگستری استان سمنان

خلاصه جریان پرونده

آقای …در آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ پذیرفته شده است و حسب قانون می بایستی در مهلت شش ماه پروانه کارآموزی ایشان صادر می گردیده حسب ضوابط کانون وکلاء دادگستری می بایستی استعلام هایی جهت صدور پروانه کارآموزی ایشان انجام میگرفته در این خصوص اقدام و یکی از مراجع اخذ استعلام وزارت اطلاعات بوده که با صدور پروانه کارآموزی جهت ایشان مخالفت کرده است (حسب نامه شماره … مورخ … رئیس محترم مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات)

نامبرده بطرفیت کانون وکلاء دادگستری مرکز در دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی طرح دعوی به خواسته الزام به اتخاذ تصمیم نسبت به صدور پروانه کارآموزی نموده که نهایتاً این دعوی در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع مرقوم حسب دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ رسیدگی و منجر به صدور حکم بر الزام کانون وکلاء دادگستری تهران دایر بر اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت خواهان گردیده است و این دادنامه بموجب دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ شعبه ۸۵ دادگاه تجدید نظر با تأیید آن قطعیت یافته است.

سپس متقاضی مذکور در جهت اثبات درخواست خود دو فقره دادنامه از دادگاه عالی انتظامی ضمیمه نموده که بموجب دادنامه های مذکور کانون وکلاء مربوطه ملزم به صدور پروانه کارآموزی گردیده است مراتب درخواست نامبرده در تاریخ … جلسه هیأت مدیره کانون سمنان مطرح بلحاظ مخالفت وزارت اطلاعات با صدور پروانه کارآموزی جهت وی با درخواست آقای… در خصوص فوق مخالفت شده است پس از ابلاغ تصمیم هیأت مدیره مذکور نامبرده بموجب لایحه ثبت شده در دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به تصمیم مذکور اعتراض نموده است با ارسال نسخه ثانی اعتراض وی به کانون سمنان پرونده امر ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

بدیهی است لایحه اعتراض نامبرده به هنگام شور قرائت خواهد شد سپس دادگاه بموجب نامه شماره … مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ از ریاست محترم مرکز تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات خواسته است با توجه به اعتراض آقای … نسبت به تصمیم هیأت مدیره کانون سمنان که بدلیل مخالفت آن مرکز با اعطاء پروانه کارآموزی وکالت به نامبرده اتخاذ گردیده به نحو محرمانه دلایل مخالفت خود را در این خصوص به این شعبه دادگاه عالی انتظامی اعلام نمایند که تا تاریخ رسیدگی و حسب گواهی مدیر دفتر جوابیه ای واصل نشده است لذا با توجه به این امر دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش و اوراق پرونده و بررسی لایحه اعتراض معترض و نیز مشاوره کافی با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری استان سمنان عمده دلیل عدم اعطاء پروانه کارآموزی وکالت به آقای … که در آزمون سال ۱۳۹۹ (آزاد) کانون وکلاء دادگستری پذیرفته شده است مخالفت وزارت اطلاعات در این خصوص اعلام شده است با اعتراض نامبرده نسبت به این تصمیم هیأت مدیره کانون مذکور و با ارسال پرونده امر پس از اعتراض وی به این شعبه نهایتاً شعبه به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۵۹۸/۶۰۰/۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ از ریاست محترم مرکز تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات خواسته است تا به نحو محرمانه دلایل خود را در خصوص مخالفت مذکور به شعبه اعلام نمایند که تا تاریخ حاضر ۱۴۰۲/۸/۱۷ پاسخی به نامه این شعبه از ناحیه مرکز تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات واصل نگردیده است بنابه مراتب و از آنجا که حسب محتویات پرونده معترض شرایط مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را دارا بوده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۵۱ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست قوه قضائیه اعتراض معترض را وارد تشخیص ضمن نقض تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ هیأت مدیره کانون سمنان حکم بر الزام کانون وکلاء سمنان دایر بر صدور پروانه کارآموزی وکالت جهت آقای … صادر و اعلام می‌نماید.

اجرای این حکم که قطعی می‌باشد بعهده ریاست کانون سمنان می باشد.

شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات

سید عبد الرضا طباطبایی (رئیس) محمد دیوسالار (مستشار) دکتر وحید میرحسینی (عضو معاون)

کتاب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا هوشیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا