تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحات دفترچه ثبت نام آزمون دستیاران ستادی ۱۳۹۴

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد :

مهلت ثبت نام آزمون دستیاران ستادی تمدید شد

برخی اصلاحات شغل محل های آزمون نیز اعلام شده است

پایگاه خبری اختبار – سازمان سنجش با انتشار اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام آزمون دستیاران ستادی خبر داد.

مهلت ثبت نام در این آزمون که قبلا تا روز ۱۱ بهمن تعیین شده بود، تا روز پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ تمدید شده است، دولت قصد دارد تا از طریق برگزاری آزمون دستیاران ستادی تعداد ۹۱۳ نفر از فارغ التحصیلان نخبه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را استخدام کند که از این تعداد عده ای هم از فارغ التحصیلان گرایش های مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خواهند بود.

در اطلاعیه سازمان سنجش همچنین به برخی اصلاحات در شغل محل های اعلام شده قبلی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دستیاران ستادی اشاره شده است، که از میان آن ها دو مورد مرتبط به خوشه شغلی امور حقوقی مربوط به فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشد :

۱- ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۱۶۴ (خوشه امور حقوقی کد ۲۳۶۵) مندرج در صفحه ۲۱، از ۱ به ۴ نفر اصلاح شده و رشته تحصیلی حقوق عمومی کد ۳۱۶۸۶ و رشته تحصیلی حقوق خصوصی کد ۳۰۴۳۱ به رشته‌های تحصیلی مجاز این شغل محل اضافه شده است.

۲- ظرفیت پذیرش کد شغل محل ۱۰۳۰۶ (خوشه امور حقوقی کد۲۳۶۵) مربوط به وزارت دادگستری مندرج در صفحه ۲۱، از ۱۴ به ۷ نفر اصلاح شده است.

آزمون دستیاران ستادی روز جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

اطلاعیه سازمان سنجش به این شرح است :

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام و همچنین برخی شغل محلهای جدید و اصلاحات در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون‌ استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۱۱/۱۲

 پیرو اطلاعیه مورخ ۰۴/۱۱/۹۴ و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۴، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون مذکور می‌رساند، با توجه به اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اصلاحاتی در برخی از شغل محلها و همچنین تعدادی شغل محل جدید علاوه بر شغل محلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل ارائه می‌گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهیلات برای آن دسته از داوطلبانی که تا این تاریخ (۹۴/۱۱/۱۱) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۵ نسبت به ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند. بنابراین کلیه متقاضیان ضرورت دارد که تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اطلاعیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.
 
الف) تغییرات و اصلاحات در شغل محل ها:
۱- اصلاحات مربوط به شغل محلهای سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری:
– ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۱۵۹ (خوشه اموراقتصادی کد ۲۳۷۳) مندرج درصفحه۱۸، از ۲ به۱ نفر اصلاح می گردد.
– ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۱۶۴(خوشه امور حقوقی کد ۲۳۶۵) مندرج در صفحه ۲۱، از ۱ به ۴ نفر اصلاح شده و رشته تحصیلی حقوق عمومی کد ۳۱۶۸۶ و رشته تحصیلی حقوق خصوصی کد ۳۰۴۳۱ به رشته‌های تحصیلی مجاز این شغل محل اضافه می گردد.
– ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۱۶۷ (خوشه انرژی هسته‌ای ۱ کد ۲۴۱۵) مندرج در صفحه ۲۴، از ۱۷ به ۶ نفر اصلاح شده و همچنین رشته تحصیلی فیزیک هسته ای کد ۳۰۹۶۹ به رشته های تحصیلی مجاز این شغل محل اضافه می گردد.
– ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۱۶۸ (خوشه انرژی هسته‌ای ۲ کد ۲۴۱۶) مندرج در صفحه ۲۴، از ۴ به ۲ نفر اصلاح می‌گردد.
– ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۱۶۶ (خوشه امور منابع انسانی و تحول اداری کد ۲۴۱۴)، مندرج در صفحه ۱۷، از ۲ به ۳ نفر اصلاح شده و رشته تحصیلی مدیریت استراتژیک کد ۳۱۰۲۳ به رشته‌های تحصیلی مجازاین شغل محل اضافه می‌گردد.
۲- اصلاحات مربوط به شغل محلهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
– ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۳۲۰ (خوشه امورپژوهشی کد ۲۴۰۵) مندرج در صفحه ۱۹، از ۱۲ به ۱۰ نفر اصلاح می‌گردد.
–  ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۳۱۸ (خوشه امورفناوری اطلاعات کد ۲۳۶۴) مندرج در صفحه ۲۰، از ۴ به ۲ نفر اصلاح می‌گردد.
– در شغل محل ۱۰۳۱۷ (خوشه امور آمار کد ۲۳۶۲) مندرج در صفحه ۲۰، نام دستگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان سنجش آموزش کشور اصلاح می گردد.
۳- ظرفیت پذیرش در شغل محل۱۰۲۷۰ (خوشه اموراقتصادی کد۲۳۷۳) مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی مندرج در صفحه ۱۸، از ۲۱ به ۱۵ نفر اصلاح می‌گردد.
۴- ظرفیت پذیرش کدشغل محل ۱۰۱۵۶ (خوشه اموربیمه کد ۲۳۷۴) مربوط به بیمه مرکزی ایران مندرج در صفحه ۱۹، از ۷ به ۱ نفر کاهش یافته و محل خدمت آن از آذربایجان شرقی- تبریز به تهران – تهران اصلاح شده و همچنین رشته تحصیلی مدیریت مالی گرایش بیمه کد ۳۲۲۳۸ به رشته‌های تحصیلی مجاز این شغل محل (اموربیمه کد ۲۳۷۴) اضافه می‌گردد.
۵- ظرفیت پذیرش کد شغل محل ۱۰۳۰۶ (خوشه امور حقوقی کد۲۳۶۵) مربوط به وزارت دادگستری مندرج در صفحه ۲۱، از ۱۴ به ۷ نفر اصلاح می گردد.
۶- رشته تحصیلی مدیریت شهری با کد ۳۱۰۶۲ به رشته‌های تحصیلی مجاز خوشه شغلی امور شهری و روستایی (کد ۲۳۷۹) مندرج در صفحه ۱۴ اضافه می گردد.
 
ب) شغل محل های جدید:
فهرست شغل محل های بیمه مرکزی ایران
تعداد
جنس پذیرش
محل خدمت
خوشه ی شغلی
شغل
کد شغل محل
۳
مرد / زن
تهران-تهران
امور اقتصادی
دستیار امور اقتصادی
۱۰۳۴۲
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۰۴۰۹:حسابداری و امور مالی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۱۰۷۴:مدیریت مالی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۰۴۹:مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۰۵۰:مهندسی مالی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۱۷۷:کلیه رشته های تحصیلی مجموعه علوم اقتصادی  کلیه گرایش ها(فوق لیسانس,دکتری)
۳
مرد / زن
تهران-تهران
امور امار
دستیار امور امار
۱۰۳۴۳
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۰۰۲۱:امار بیمه(فوق لیسانس,دکتری)
فهرست شغل محل های سازمان سنجش آموزش کشور
۲
مرد / زن
تهران-تهران
امور فناوری اطلاعات
دستیار امور فناوری اطلاعات
۱۰۳۴۴
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۱۷۶۶:مهندسی فناوری اطلاعات – تمامی گرایشها(فوق لیسانس,دکتری)-۳۱۸۸۷:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۰۰۹:مدیریت فناوری اطلاعات -کلیه گرایش ها(فوق لیسانس,دکتری)
۲
مرد / زن
تهران-تهران
امورپژوهشی
دستیارامور پژوهشی
۱۰۳۴۵
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۱۷۲۹:پژوهشگری علوم اجتماعی کلیه گرایش ها(فوق لیسانس,دکتری)-۳۱۸۶۶:تحقیقات اموزشی کلیه گرایش ها(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۱۵۵:سنجش و اندازه گیری کلیه گرایشها(فوق لیسانس,دکتری)
فهرست شغل محل های سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری
۲
مرد / زن
تهران-تهران
امور اقتصادی
دستیار امور اقتصادی
۱۰۳۴۶
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۰۴۰۹:حسابداری و امور مالی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۰۴۹:مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۰۵۰:مهندسی مالی(فوق لیسانس,دکتری)
۲
مرد / زن
تهران-تهران
اینده پژوهی
دستیاراینده پژوهی
۱۰۳۴۷
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۲۱۵۶:اینده پژوهی(فوق لیسانس,دکتری)
 
فهرست شغل محل های وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲
مرد / زن
تهران-تهران
امورمنابع انسانی و تحول اداری
دستیارامورمنابع انسانی و تحول اداری
۱۰۳۴۸
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۱۰۵۲:مدیریت دولتی – کلیه گرایش ها(فوق لیسانس,دکتری)-۳۱۰۵۹:مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس,دکتری)-۳۱۰۷۹: مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۱۷۶۰:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۱۴۵:مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۱۴۶: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۱۴۷:اموزش وبهسازی منابع انسانی (فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۱۴۸:کارافرینی(فوق لیسانس,دکتری)
 
۱۰۳۴۹
دستیاراموربیمه
امور بیمه
تهران-تهران
مرد/زن
۴
رشته های تحصیلی مجاز: ۳۲۰۵۱ مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه(فوق لیسانس,دکتری)-۳۲۲۳۸مدیریت مالی گرایش بیمه (فوق لیسانس,دکتری)

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا