دادنامه شماره ۲۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بند ۳ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: «احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست

شماره دادنامه: ۲۳۹۷        تاریخ دادنامه: ۱۴؍۸؍۱۳۹۸           شماره پرونده: ۹۷؍۳۴۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد تسلیمی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده و بند ۲ ماده ۶۸ قانون لایحه خدمات کشوری موضوع ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم خدمات کارکنان وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و… به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه محسوب می گردد که مدارک تقدیمی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به شماره نامه ۸۲۷؍۵۲۷؍زم-۴؍۲؍۱۳۹۷ نامه فرماندهی سپاه امام رضا (ع) به شماره ۱۹۲۱؍۴۰؍۵۲۷؍زم-۵؍۲؍۱۳۹۷ حکایت از سابقه خدمت داوطلبانه بیش از ۲۵ ماه و پانزده روز اینجانب در جبهه می باشد. نظر به اینکه ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ توسط ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت کارکنان وظیفه و… به تصویب رسیده است. حال آن که آقای شاه‌نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ اعلام نموده است «امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبان در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است» این در حالیست که مکاتبات برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله بخشنامه شماره ۷۱۰؍۵۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، نامه شماره ۴۲۸۲۴؍۱۶؍۸۰-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۱ مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری گیلان و نامه شماره ۳۹۳۳؍۲۰۹؍د-۸؍۱۲؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صریحاً تاریخ اجرای دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت وظیفه را از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ اعلام کرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام فوق‌العاده ایثارگری اینجانب از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ مورد استدعاست." 

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"جناب آقای صفوتی امین

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۲۱۰-۳؍۷؍۱۳۹۷ اعلام می‌دارد: بهره‌مندی رزمندگان گرامی (اعم از شاغل و بازنشسته) از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز می‌باشد و قبل از این تاریخ موضوعیت ندارد.- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت" 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۰۹۰۲۱-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

 "مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 موضوع: شکایت آقای احمد تسلیمی فر

 با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۶۹-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، با موضوع بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت کارکنان در جبهه با استناد به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر می‌دارد: «به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تعیین فوق‌العاده ایثارگری نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶)، سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه جزء خدمت داوطلبانه محسوب می‌شود» تنظیم شده است. اضافه می‌نماید ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ که مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، به منظور استقرار نظام پرداخت در نیروهای مسلح مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است و تسری آن به کارکنان وظیفه سایر دستگاه ها توجیه قانونی ندارد. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر را نیز اعلام می دارد:

استناد شاکی در این زمینه برخی از مکاتبات دستگاه ها می باشد که این مکاتبات نمی تواند ملاک عمل باشد.

شاکی دلایلی مبنی بر مغایرت نامه مورد تقاضا برای ابطال با قانون یا شرع و یا تجاوز از اختیارات و … ارائه ننموده و اعتراض می نماید به این امر که چرا به جای اینکه به مکاتبات دستگاه‌ها استناد شود به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح استناد شده که البته این گونه اعتراض امر بدیعی است.

خواسته اصلی شاکی در واقع اصلاح تاریخ اجرای حکم کارگزینی صادره در مورد خود می‌باشد که رسیدگی به این امر به عهده شعب دیوان می باشد نه هیأت عمومی. با توجه به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال می‌شود.

اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۸ از محضر مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابد که مورد موافقت معظم‌له واقع شده و متعاقب آن آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصول شامل ۱۳ آیین نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش‌کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۸؍۱۳۸۸ با تایید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است. بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه‌هایی که در راستای گردش‌کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.

ثانیاً: بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی‌گیرد.

ثالثاً: بند ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست. مضافاً اینکه براساس سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصـوب ۱۳۸۹- و تبصره بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طی شماره ۵۰۶۳۹؍ت۴۹۱۸۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، در بند ۹؍۲ آن مقرر شده: «رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند: ب- گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر داشته: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۲۱۰ دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید بنده باسابقه ۲۹ماه ۷روز جبهه دارم ولی هنوز چیزی دریافت نکردیم مستاجر هستم بیکار وضعیت مالی بدی دارم شرمنده خانواده شدم مسولین دلسوزی انقلابی خواستگاری رسیدگی دارم بنده درسال ۱۳۶۳بسیجی بودم از سال ۱۳۶۴/۲/۳۰تاسال ۱۳۶۶/۲/۳۰ خدمت سربازی بااموزشی بسیجی خدمت کردم درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان بانه بنده درگردانی جنداله بانه بودم بعلاوه عملیاتی داخلی عملیاتی نصریک شرکت کردم موج گرفتگی شدم هرروز اعصابم خراب تر میشه بنده باسابقه ۲۹ماه ۷روز جبهه دارم ولی هنوز رسیدگی نشده بنده الان چند سال دونبال پرونده هستم برای معیشتی پرونده تکمیل کردم خبری نیست برای کارت ایثارگر ثبت نام کرده دوباره ولی خبری نیست میرم میگن سهمیه ندارم یا میگن کارت ایثارگر میخواهی چکار به کارت بربر نمی‌داند بنده پرونده جانباز در دست ندارم پرونده ندارم هرروز اعصابم خراب تر میشه به خاطری موج گرفتگی شدم بنده از مسولین دلسوزی انقلابی خواستگاری رسیدگی دارم واقعین مسولین دلسوزی انقلابی رسیدگی نمایند بنده در زنجان سه راه امجدی پرونده معیشتی تکمیل کردم میرم میگن سهمیه ندارم چرا رسیدگی نمیشه یامیگن طبقه بندی بنده جزوی طبقه بندی هم صدهی طبقه یک هستم اما رسیدگی نمیشه بنده آز مسولین دلسوزی انقلابی خواستگاری رسیدگی دارم مستاجر هستم بیکار وضعیت مالی بدی دارم رسیدگی نمایند

 2. سلام بنده یک فرهنگی هستم ۲۸ ماه خدمت در زمان جنگ به نظر شما در آن زمان خدمت وظیفه که جز تکلیف بوده ۲۴ ماه بود با آن شرایط ویژه آیا این دور از انصاف نیست تمام این خدمت را غیر داوطلبانه بدانید پس بقیه جه می شود ما که در آن زمان دوطلبانه زیر انواع خمپاره و موشک بمباران شیمیایی رفتیم و می توانستیم نرویم و خدا می داند در آن زمان دچار چه صدمات روحی و جسمی شدیم چرا با این اعمال دل یادگاران زمان جنگ را به درد می آورید اگر بحث وظیفه است همه وظیفه داشتند از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند. کسی از این قاعده مستثنی نیست یه کمی به وجدان خود مراجعه بکنید ببینید این حکم شما چقدر ایراد بر آن وارد است امیدوارم که در این رای تجدید نظر بفرمایید .

 3. با سلام من یک فرهنگی هستم که در بدترین شرایط به سربازی رفتم و می توانستم آن زمان به سربازی نروم اما به عشق کشورو اسلام رفتم و کل دوران سربازیم درجبهه بودم و قانونی تصویب شد که سه چهارم خدمت در جبهه های جنگ خدمت داوطلبانه محسوب شد که بهترین تشویق برای امثال بنده بود. و تشویق برای جوانانی که در اینده قصد رفتن به سربازی را دارند متایفانه بارای یک قاضی که جبهه سربازی داوطلبانه نیست لغو شد با این استدلال سربازانی که شهید شدند و یا اسیر شدن و یا جانباز شدن انها هم نیستند. ایا این رای منطقی است . انتظار است که مجدد به حالت اول بر گردد. که این همه در جامعه نارصایتی ایجاد نشود. متشکرم

 4. با سلام و احترام . بنده یکی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس هستم. ما رزمندگان فقط شهید یا اسیر یا مفقود الاثر نشده ایم وگرنه اکثر سختی ها و مشقت های جنگ را پشت سر گذاشته ایم . بنده نمی دانم این چندر غاز که قانون تصویب کرده بود و به ما رزمندگان دفاع مقدس امید می داد چرا باید قطع بشود. در حالی که اختلاس و استفاده از رانت در کشور بیداد می کند. آیا واقعاً این انصاف است . دیوان عدالت تشکیل شده برای احقاق حق مستضعفین یا دفاع از حق سرمایه داران . من که با دیدن رأی هیأت عمومی در حالت اغماء بسر می برم . ترا خدا از حق ما دفاع کنید. در این ماه عزیز برای شما از درگاه احدیت عاقبت به خیری مسئلت می کنیم . جزاک الله خیرا

 5. همه ما در محضر خداوند مسوءلیم
  اینجانب کل دوران خدمت سربازی خود را در جبهه گذراندم ، درصورتی که یک سرباز موظف بود شش ماه از خدمت را دراجبارا در جبهه باشد وما بقی را در مناطق امن وغیر جنگی بگذراند ،درسال ۹۸ که طبق مصوبه مجلس سه چهارم خدمت سربازان را دواطلبانه اعلام کردند واینجانب که در آموزش وپرورش به عنوان معلم خدمت می کنم .برای گرفتن گواهی جبهه پس از دو ماه دویدن صرف هزینه ایاب وذهاب وبین اصفهان وتهران ،وقید شدن ایثارگری درحکم ورسیدن به حق اجعاف شده خود . متاسفانه در سال جدید وتورم چند درصد وافزایش ۱۵درصد حقوق شاهد قطع ایثارگری از حکم خود هستیم که این یک بی انصافی بزرگ در حق من فرهنگی که در شرف بازنشتکی هستم وسایر کسانی که شرایط من را دارندمی باشد.

 6. باسلام به استحضارمی رسانم این رای متاسفانه وبصراحت ۱-برخلاف سخنرانی وخواست مقام معظم رهبری (مدظله العالی)درکنگره شهدای کرمان می باشد
  ۲-برخلاف ماده ۲(دوم)قانون جامع حمایت ازایثارگران می باشد دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از۲ماده
  الف ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ………
  ۳-برخلاف آراءمتعددشعبات محترم دیوان می باشد
  ۴-برخلاف قوانین ودستورالعملهای ستادکل نیروهای مسلح می باشد
  لذاازدفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)نمایندگان محترم مجلس،ریاست محترم قوه قضائیه وریاست محترم دیوان استدعاداریم دستورمساعدت هرچه سریعترواجرای عدالت ،قانون رابه روال عادی رااصلاح فرمائید.اجرکم عندالله ایثارگران رزمنده

 7. سلام بچه ها مگه ما ثبت ناممون قبل از رای دیوان نبوده؟؟؟مگه برگه حضور در جلسه با همون درصدا نبوده؟
  خب چی مشیه اخرش؟
  اگ ما سهمیه مون شامل نشه حذف میشیم یا به صورت ازاد امکان داره قبول شیم؟

 8. سلام
  بفرمائید که قراربود دیوان عدالت اداری دادنامه ۲۳۹۷ را بر اساس بخشنامه اخیر نیرو های مسلح ابطال کند چی شده ؟
  اگرچه رییس فراکسیون ایثارگران مجلس تاکید بر ابطال دادنامه ظرف روزهای آتی را داده بودند

 9. تنها نهادی که از اجرای رای ٢٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عدالت استنکاف نموده اسکودا است👇👇

  اطلاعیه سازمان آموزش و پرورش مورخ ٩٨/١٠/٢٢

  با موضوع عدم احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه
  با عنایت به دادنامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ” احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه های اجرایی نیست” و با عنایت به پاسخ استعلامات صورت گرفته از دفترحقوقی، املاک و حمایت قضایی و سازمان اداری و استخدامی کشور؛ خواهشمند است دستور فرمایند در فرآیند مصاحبه استخدامی قبول شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال جاری، از پذیرش و اعمال امتیاز مدارک و مستندات مربوطه خودداری فرمایند

 10. سلام خانوم زنده دل لطفا منو راهنمایی کنید…من تو آزمون امسال اموزش و پروش سهمیه ۵ درصد رو زدم ینی حداقل شش ماه حضور داوطلبانه پدرم تو جبهه…..الآن میگن قانونش عوض شده که این فقط واسه کارکنان نیرهای مسلح هستش….ولی من تو سایت yjcدیدم ک تاریخ ۸ دی ماه ۹۸ ینی همین چند روز پیش قانون لغو شده و مثل قبلا همون معیتر سه چهارم قبوله…اگه این قانون درسته ی رفرنس از سایت خود دیوان عدالت عالی بدین ک من واسه مصاحبه ببرم و قبولیم لغو نشه…واقعا کم زحمت نکشیدم تا به اینجا رسیدم…خیلی حیفه اگه تو مصاحبه رد بشم

    1. اگر خدمت درجبهه وظیفه است پس شهیدان وجانبازان وظیفه نیز نباید از این قاعده مستثی شوند چرا که آنها هم سرباز بوده اند ووظیفه شان بوده وگرنه چه فرقی بین اونی که تیر بهش خورد وشهید شد واونی که اتفاقا جان سالم بدر برد باید باشه وچرا باید من از ۸ سال زمان جنگ بیش از دوسالش در خط مقدم خدمت کرده باشم وبعد باسربازان عادی وزمان صلح یکسان قلمدادبشم پس اون خطراتی که ما برجان پذیرفتیم وبارها مرگبا فاصله نزدیک از کنارمان رد شدجوابش را چه کسی باید بدهد

   1. دیوان محترم ایا رزمنده ای که در جبهه دوشاودش همرزمش که شهید،اسیر ،ویا جانباز شده بوده ایا اینطور نبوده اگر نه بگویید نه اما اگر اینطور بوده پس چرا سه چهارم خدمت ما را که قبلا داده بودید لغو کردید خدا ازاین کار شما به خدا سوال خواهد کرد ما از شما می خواهیم این مصوبه را به روال قبلی بر گردانید بخاطر دل رزمنگانی که با افتخار می جنگیدند بنده خدا هنوز صای توپ و گلوله در گوش ما زمزمه می کند مه خواهش می کنیم در این سال ۹۹ تا از خدمات کشوری محرو نشدیم اقدام فرمایید

 11. سلام . من با استفاده ازسهمیه ۵ درصدی ۶ ماه حضورداوطلبانه پدرم در ازمون ثبت نام کردم و قبول شدم . ثبت نام در شهریور بود و رای دیوان در ابان ماه … الان به من میگن سهمیه شما لحاظ نیست و حذف خواهید شد ..‌ تکلیف چیست …‌؟ راهنمایی بفرمایید .

  1. ریاست محترم دیوان عدالت اداری خواهشمندیم باتوجه به اینکه ما سربازان زمان جنگ بودیم و در جبهه با دشمن جنگیدیم شما سروران ما را مانند فرزندان خود بدانید وسه چهارم خدمت سربازی مارا کما فی سابق داوطلبان محسوب من ۵۶ سال سن دارم اما فرزندانم به این سه چهارم خدمت نیاز دارند نیاز دارند بفهمند که من در زمان جبهه بودم

   1. باسلام مجدد وقبولی طاعات همان دستورالعملی ایثارگری که شهدای وظیفه راشهید وجانبازوظیفه راجانباز اعلام می کند که حق هم همین است همان قانون ایثارگری سربازان وظیفه را ایثارگر اعلام می نماید تاازحداقل ایثارگری دوران دفاع مقدس بهره مند گردندوا… درزمان ائمه معصومین هم وقتی به جنگ می ازخدمات جنگی اون زمان مثلا”به عنوان نمونه ازغنیمت جنگی همه بهره مند بودند اینطورنبود که یه عده راجداکنند وبه یه عده دیگر توجه نکنند وبگویند این غنیمتها شامل شمانمی شود

  2. با سلام
   در سال ۹۱ در مرکز مدیریت صنعتی ایلام در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم
   و در بهمن سال ۹۳ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد گردیدم. ولی آموزش و پرورش ایلام در حین اعمال مدرک آن را در احکام معادل محسوب کرد و الان در حکمم معادل ارشد نوشته است. در حالی که این دوره ها با مجوز رسمی خود سازمان امور استخدامی و معاونت ریاست حمهوری بوده است. خواهشاً راهنمایی فرمایید چکار باید کرد که کلمه معادل حذف شود و یا آبا کار اموزش وپرورش ایلام قانونیبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا