دادنامه شماره ۲۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بند ۳ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: «احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست

شماره دادنامه: ۲۳۹۷        تاریخ دادنامه: ۱۴؍۸؍۱۳۹۸           شماره پرونده: ۹۷؍۳۴۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد تسلیمی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده و بند ۲ ماده ۶۸ قانون لایحه خدمات کشوری موضوع ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم خدمات کارکنان وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و… به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه محسوب می گردد که مدارک تقدیمی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به شماره نامه ۸۲۷؍۵۲۷؍زم-۴؍۲؍۱۳۹۷ نامه فرماندهی سپاه امام رضا (ع) به شماره ۱۹۲۱؍۴۰؍۵۲۷؍زم-۵؍۲؍۱۳۹۷ حکایت از سابقه خدمت داوطلبانه بیش از ۲۵ ماه و پانزده روز اینجانب در جبهه می باشد. نظر به اینکه ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ توسط ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت کارکنان وظیفه و… به تصویب رسیده است. حال آن که آقای شاه‌نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ اعلام نموده است «امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبان در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است» این در حالیست که مکاتبات برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله بخشنامه شماره ۷۱۰؍۵۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، نامه شماره ۴۲۸۲۴؍۱۶؍۸۰-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۱ مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری گیلان و نامه شماره ۳۹۳۳؍۲۰۹؍د-۸؍۱۲؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صریحاً تاریخ اجرای دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت وظیفه را از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ اعلام کرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام فوق‌العاده ایثارگری اینجانب از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ مورد استدعاست." 

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"جناب آقای صفوتی امین

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۲۱۰-۳؍۷؍۱۳۹۷ اعلام می‌دارد: بهره‌مندی رزمندگان گرامی (اعم از شاغل و بازنشسته) از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز می‌باشد و قبل از این تاریخ موضوعیت ندارد.- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت" 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۰۹۰۲۱-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

 "مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 موضوع: شکایت آقای احمد تسلیمی فر

 با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۶۹-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، با موضوع بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت کارکنان در جبهه با استناد به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر می‌دارد: «به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تعیین فوق‌العاده ایثارگری نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶)، سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه جزء خدمت داوطلبانه محسوب می‌شود» تنظیم شده است. اضافه می‌نماید ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ که مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، به منظور استقرار نظام پرداخت در نیروهای مسلح مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است و تسری آن به کارکنان وظیفه سایر دستگاه ها توجیه قانونی ندارد. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر را نیز اعلام می دارد:

استناد شاکی در این زمینه برخی از مکاتبات دستگاه ها می باشد که این مکاتبات نمی تواند ملاک عمل باشد.

شاکی دلایلی مبنی بر مغایرت نامه مورد تقاضا برای ابطال با قانون یا شرع و یا تجاوز از اختیارات و … ارائه ننموده و اعتراض می نماید به این امر که چرا به جای اینکه به مکاتبات دستگاه‌ها استناد شود به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح استناد شده که البته این گونه اعتراض امر بدیعی است.

خواسته اصلی شاکی در واقع اصلاح تاریخ اجرای حکم کارگزینی صادره در مورد خود می‌باشد که رسیدگی به این امر به عهده شعب دیوان می باشد نه هیأت عمومی. با توجه به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال می‌شود.

اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۸ از محضر مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابد که مورد موافقت معظم‌له واقع شده و متعاقب آن آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصول شامل ۱۳ آیین نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش‌کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۸؍۱۳۸۸ با تایید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است. بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه‌هایی که در راستای گردش‌کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.

ثانیاً: بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی‌گیرد.

ثالثاً: بند ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست. مضافاً اینکه براساس سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصـوب ۱۳۸۹- و تبصره بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طی شماره ۵۰۶۳۹؍ت۴۹۱۸۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، در بند ۹؍۲ آن مقرر شده: «رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند: ب- گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر داشته: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۱۰ دیدگاه ها

 1. سلام.رای هیت عمومی در مورد سه چهارم خدمت وظیفه بعنوان داوطلبانه لغو شد؟؟؟خواشا جواب منو بده

 2. سلام
  خانم زنده دل
  در خصوص بخشنامه جدید نیروهای مسلح اگه امکان داره توضیح بدید ممنون میشم
  ا

 3. سلام
  بخشنامه جدید نیروهای مسلح در خصوص محاسبه سه چهارم خدمت در زمان جنگ رو که پر تلگرام گذاشتین، متوجه نشدم، میشه توضیح بدید؟؟ یعنی افرادی که پدرشون دوره سربازی به جبهه اعزام شده سه چهارمش داوطلبی هست؟؟ خب بخشنامه قبلی هم همین بود که

   1. سلام
    آیا درصورت قبولی افرادی ‌که از سهمیه سه چهارم که پدرشون در جبهه بوده استفاده کرده اند کانون‌ استان مربوطه میتونه از پذیرش آنها امتناع کنه؟

 4. سلام دوستان بالاخره رای دیوان لغو شد یا نه تو خبرگزاریها میگه لغو شد ولی تو قسمت پرسش و پاسخ ایثارگران میگن همچین چیزی صحت نداره

 5. سلام خانم زنده دل
  در خصوص سهمیه ایثارگران در آزمون مشاوران حقوقی سهمیه در مرحله تستی اعمال میشه یا مصاحبه؟
  اگر در مرحله تستی اعمال میشه احتمال داره میانگین ۵۰درصد را کسب نکنی ولی در مرحله اول قبول بشی؟
  ممنون

 6. سلام مگه میشه یک رای که صادر شده اونم هیات عمومی با یک جلسه ملغی بشه آخه چی بگم مگه شما ها که آزمون دادید حقوقدان نیستید

 7. سلام
  میانگین در ازمون مشاوران ۵۰ هستش، ایا افرادی که سهمیه دارن هم باید پنجاه بیارن؟

 8. سلام
  لطفا یکی توضیح بده این رای دیوان فقط خدمت داوطلبانه افرادی که خدمت وظیفه سربازی رفتند رو ابطال کرده یا شامل پرسنل و کادری مثل نظامیان ارتش و سپاه هم میشه ؟

 9. خانم زنده دل ممکنه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال سه چهارم خدمت سربازی برگردانده شود؟این خبر های که مبتنی بر اینه که جلسه داشتن دوباره برگرده درسته؟تو رو خدا چیزی بگویید

 10. با سلام.
  بنده از سال ۹۶ تا۹۷ در منطقه مهاباد خدمت سربازی را در نیروی انتظامی با درجه استواری بمدت ۱۶ ماه گذرانده ام حال ایا میتوانم کارت ایثارگری بگیرم یا خیر؟ از سال۸۰ تا الان در اداره تعاون کار اردبیل بصورت قراردادی کارمیکنم .لطفا مرا راهنمایی کنید.

 11. ببینید دوستان اینکه سهمیه برای آنهایی که ثبت نام کردن اعمال میشه توش هیچ شکی نیست چون با استعلام از نهاد های مسلح و پاسخ مثبت این نهادها سهمیه برقرار شده است . این از طریق اقوام یکی از دوستان که در دیوان مشغول به کار هستن پرسیدم. پس دیگه قضیه کشش ندین چون برای امسال صددرصد سهمیه تعلق میگیره. ضمنا دوستانی که سال بعد امتحان دارن هم طبق این خبر در کانال تلگرام اختبار انشاالله بهشون تعلق می گیره

  📌 رایزنی فراکسیون ایثارگران مجلس با دیوان عدالت اداری درباره رأی مربوط به سهمیه رزمندگان

  رییس فراکسیون ایثارگران:

  🔸در خصوص حکمی که دیوان عدالت اداری در رابطه با لغو احتساب مدت سه چهارم از خدمت سربازان و موظفین در مناطق جنگی صادر کرده بود، نشستی با مسئولان دیوان برگزار شد.

  🔸در این نشست که رییس فراکسیون ایثارگران، معاون حقوقی بنیاد شهید و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند، بحث های سازنده ای انجام و مقرر شد اجحافی که به رزمندگان با لغو این مصوبه شده بود، با یک هماهنگی بین دیوان عدالت اداری و فراکسیون ایثارگران ستاد کل و بنیاد شهید، این مصوبه به حالت اول خود برگردد.

  🔸من فکر می کنم تا چند روز آینده دیوان عدالت اداری با لغو حکم صادره قبلی خود، اجرای مصوبه را به حالت اول بازگرداند.

  ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
  🔚

  1. سلام
   بخدا این مدت از استرس داغون شدیم
   اگه براساس دادنامه دیوان مصوبه لغو شده است چرا در کارت ورود به جلسه سهمیه برای ما اعمال شده بود؟
   هرچند میدونیم بعضی کانون ها از اینکار استقبال میکنند
   ولی اگر مصوبه لغو شده بود نباید در کارت ورود به جلسه قید میشد و اگر اعمال نشه نوعی فریب هست چون اغلب بر اساس سهمیه خود در آزمون شرکت کرده بودند

 12. سلام امروز یکی از موسیات بنام کشور بمن گفتن سهمیه۳چهارم حذف شده ولی ممکن مجلس مصوبه اصلاحی بده فقط موندم چرا اونایی که با سهمیه ثبت نام کردن همه سکوت کردن و اعتراضی ندارن من اگه میدونستم سهمیم اعمال نمیشه هرگز کانونx رو انتخاب نمیکردم.

  1. نه کسی سکوت نکرده رئیس فراکسیون ایثارگران حاج اقا نوروزی پیگیر هستن دیروز با دیوان جلسه داشتن و تو مصاحبه شون گفتن جلسه مثبت بوده تا چند روز آینده رای اصلا ح میشه انشالا

   1. گویا دیوان هیچ اقدامی نکرده واگر تا چند روز اینده اقدان نکنند فایدای ندارد چو ایثار گری را قطع کردند دوستانی که درتهران هستند داد ما را به مقام معظم رهبری برسانند چون اگر در جندروز اینده یعنی فروردین۹۹ دیوان رای را اطال نکند فاده ای نخواهد داشت

 13. بچه های سهمیه یکی مثل من انقد امتحان وکالتم خوب دادم حتی بدون سهمیه هم قبول هستم . اگه سهمیه بفرض حذف بشه به نفع بچه های ازاد نیست چون باعث میشه یکی مثل من در ازاد پذیرش بشم و اونی که سهمیه نداره و معدل و ترازش از من کمتره رد بشه .

 14. برای وکالت و مشاوران سهمیه سه چهارم حتما اعمال میشه من از چندین کانون پرسیدم حتی از سپاه پرسیدم گفتن ما زمانیکه این قانون پابرجا بود کد دادیم و سهمیه ها استعلام شده قانون عطف به ما سبق نمیشه در این مورد . خیالتون راحت باشه .

 15. سلام
  من هم سهمیه جانبازی دارم و هم سهمیه ایثارگران
  اما سهمیه ایثارگران رو زدم
  اگر در اطلاعیه چنین گزینه ای نبود خب مسلما من با سهمیه جانبازی شرکت میکردم و یا اگر میدونستم سهمیه ندارم اصلا کانون گیلان که سخت ترین کانون هست رو انتخاب نمیکردم و کانون های مجاور که خیلی راحت تر بود زو انتخاب میکردم
  به هر حال ما بر اساس اطلاعیه، نوع سهمیه و کانون رو انتخاب کردیم، باز اگر قبل ازمون امکان ویرایش وجود داشت میشد کارهایی کرد.
  از نظر من اگر سهمیه ما اعمال نشه ناعدالتی هست، و این کشور فقط راهپیمایی و اعتراض ایثارگران رو کم داشت و باید به پدرامون اعتراض کنیم که چرا زمان جنگ بچه های شیرخوارتون رو ول کردید و رفتید و با نقص عضو و شیمیایی و اعضاب ضعیف برگشتید و ما از کودکی شدیم پرستارتون، همه که نتونستن جانبازیشون رو اثبات کنن با مراحل اداری که داره

  ما طلب از کسی نداریم، اما وقتی امتیازی به کسی میدن یا غذایی به کسی میخورونن دیگه از گلوش بیرون نکشن، حد اقل به حرمت این افراد قانون رو عطف به ماسبق نکنن، از سال بعد هر کاری خواستن بکنن با ما

  1. کسی که سهمیه فرزند جانباز یا شهید داشته کافی بود با یک تیک موقع ثبت نام اعلام کنه تا سنجش و کانون از بنیاد شهید استعلام کنن بدون هیچ مشکلی! چرا باید تیک فرزند رزمنده رو بزنه که مجبور بشه بره ارگان نظامی کدرهگیری بگیره و مجدداً موق قبولی اصل گواهی ایثارگری ببره برا کانون تا آیا تایید نهایی بشه یا نشه؟؟!!

   1. اقا پویا، ترم اول حقوق اولین چیزی که یاد گرفتیم این بود زود قضاوت نکنیم.. کد ایثارگری رو راحت میشه گرفت اما در مورد جانبازی، فرض کن پدرت هنوز کمیسیون پزشکی نرفته چون فعلا دلیلی نمیبینه پیگیری کنه حالا من که سهمیه ایثار دارم و میتونم باهاش شرکت کنم چرا باید به پدرم بگم ظرف یک هفته چند تا استان برو و کارای اداری سخت جانبازی رو انجام بده؟؟؟ اگر از ابتدا میگفتن که سهمیه فرزند رزمنده حذف شده من تمام تلاشم رو میکردم و جانبازی پدرم رو که فقط نیاز به ارایه اصل کارت جبهه هستش رو میگرفتم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا