دانلود قوانین خاص آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲

معرفی قوانین خاص منبع آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 1402

قوانین خاص آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضایان اخد پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ به عنوان منبع آزمون اعلام شده است.

برای هر درس آزمون لیستی از قوانین توسط مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام می‌شود، بجز قوانین عام برای هر درس الباقی این قوانین اصطلاحا خاص خوانده میشوند. (بطور مثال قانون مدنی، قانون اصلی یا عام درس حقوق مدنی می‌باشد و الباقی قوانین خاص درس حقوق مدنی هستند)

در آگهی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ منابع آزمون این قوانین و مقررات (اعم از عام و خاص) همراه با آراء وحدت رویه مرتبط با آن‌ها می‌باشند.

منظور از آرای وحدت رویه چیست؟

منظور از آراء وحدت رویه در اینجا، آرای صادره توسط هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جهت ایجاد وحدت در رویه قضایی خصوصا در موارد اختلافی می‌باشد. در آزمون وکالت مطالعه آرای وحدت رویه منطبق با مواد قانونی منبع آزمون اهمیت دارد.

اهمیت قوانین خاص آزمون وکالت

قوانین خاص آزمون وکالت (چه اسکودا چه مرکز وکلای قوه قضاییه) به جهت پراکندگی و عدم ارائه کامل در منابع دانشگاهی از اهمیت ویژه برخودار هستند. در منابع دانشگاهی و درسی عمدتا بر پایه قانون عام یا اصلی به ارائه درس می‌پردازد و کمتر به قوانین خاص می‌پردازند. در نتیجه مطالعه این قوانین خاص از اهمیت ویژه برخودار هست.

همچنین قوانین خاص معمولا نسبت به قوانین عام تغییرات بیشتری دارند و مطالعه قوانین خاص بروز و اصلاحات آن مهم می‌باشد. ضمنا در سالیان اخیر تعداد سوالات در حیطه قوانین خاص بیشتر از گذشته شده است.

تفاوت قوانین خاص آزمون وکالت اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه

همانطور که میدانید، آزمون وکالت توسط دو نهاد کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار می‌شود. منابع آزمون وکالت هر ساله توسط هر کدام از این دو نهاد لیست قوانینی هست که اعلام می‌کنند. معمولا این قوانین اعلام شده (خصوصا قوانین خاص) تفاوت وجود دارد، در نتیجه لزوما قوانین خاص دو آزمون یکسان نخواهند بود.

داوطلبان باید قوانین خاصی را مطالعه کنند که دقیقا با قوانین اعلامی با آخرین اصلاحات در آگهی انطباق داشته باشند. از همین رو مطالعه دقیق آگهی و دفترچه آزمون اهمیت زیادی دارد.

بیشتر بخوانید

معرفی قوانین خاص آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

دروس و مواد امتحانی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مطابق دفترچه راهنمای آزمون شامل موارد ذیل می‌شود:

دروس آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان ضریب تعداد سوالات
حقوق مدنی ۳ ۲۰
آیین دادرسی مدنی ۳ ۲۰
حقوق تجارت ۲ ۲۰
حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲ ۲۰
آیین دادرسی کیفری ۲ ۲۰
حقوق اساسی ۱ ۱۰
حقوق ثبت ۱ ۱۰
متون فقه ۱ ۱۰

همانطور در بالا ارائه شده است، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ شامل ۸ درس می‌باشد. در ادامه قوانین و مقررات اعلام شده بعنوان منبع آزمون ارائه می‌شود (فقط درس فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه شامل قوانین نمی‌باشد و پنج باب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است).

بیشتر بخوانید

در صورتی که قوانین دارای اصلاحات و الحاقات باشد، باید قوانین بروز شده با این تغییرات مطالعه شود.

دانلود رایگان قوانین خاص آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲

دانلود رایگان قوانین خاص حقوق مدنی

قانون عام و اصلی درس حقوق مدنی آزمون، قانون مدنی می‌باشد، الباقی قوانین و مقررات اعلامی مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ اصطلاحا قوانین خاص حقوق مدنی این آزمون گفته می‌شوند.

قوانین خاص حقوق مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان قانون دانلود کتاب
قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی دانلود تهیه

کتاب قوانین خاص آزمون وکالت پایگاه اختبار

قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ دانلود
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانلود
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ دانلود
قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی دانلود
قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ دانلود
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ دانلود

«قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷» قانون عام درس حقوق مدنی آزمون وکالت نامیده می‌شود.

تهیه کتاب قانون مدنی همراه با آخرین آرای وحدت رویه

دانلود رایگان قوانین خاص آیین دادرسی مدنی

قانون عام و اصلی درس آیین دادرسی مدنی آزمون، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد، الباقی قوانین و مقررات اعلامی مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ اصطلاحا قوانین خاص آیین دادرسی مدنی این آزمون گفته می‌شوند.

قوانین خاص آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان قانون دانلود کتاب
قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی دانلود تهیه

کتاب قوانین خاص آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه پایگاه اختبار

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ دانلود
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دانلود
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دانلود
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ دانلود
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ دانلود

قوانین خاص آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه شامل تغییراتی می‌باشد ناشی از اصلاحات اخیر است. بنابراین داوطلبان باید به تغییرات در قوانین زیر توجه داشته باشند.

قانون دیوان عدالت اداری: این قانون (پیش از این با عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود) به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ دستخوش اصلاحات زیادی شده است.

قانون شوراهای حل اختلاف: به موجب تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ منسوخ شد و جایگزین این قانون شد.

دانلود رایگان قوانین خاص حقوق تجارت

قانون عام و اصلی درس حقوق تجارت، قانون تجارت همراه با لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت می‌باشد، الباقی قوانین و مقررات اعلامی مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ اصطلاحا قوانین خاص حقوق تجارت این آزمون گفته می‌شوند.

قوانین خاص حقوق تجارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان قانون دانلود کتاب
قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی دانلود تهیه

کتاب قوانین خاص منبع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه پایگاه اختبار

قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ دانلود
قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ دانلود
قانون ثبت شرکتها با آخرین اصلاحات دانلود

«قانون ثبت شرکت‌ها» در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ به تازگی اضافه شده است و در سایر سرفصل ها تغییری نسبت به سال گذشته ایجاد نشده است.

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی وکالت پایگاه اختبار

دانلود رایگان قوانین خاص حقوق جزا

قانون عام و اصلی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی، قانون مجازات اسلامی همراه بخش تعزیرات می‌باشد، الباقی قوانین و مقررات اعلامی مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ اصطلاحا قوانین خاص حقوق جزا این آزمون گفته می‌شوند.

قوانین خاص حقوق جزا آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان قانون دانلود کتاب
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دانلود

تهیه

کتاب قوانین خاص منبع آزمون وکالت اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه سیاوش هوشیار

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ دانلود
قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی دانلود
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹با اصلاحات بعدی دانلود
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ دانلود

دانلود رایگان قوانین خاص آیین دادرسی کیفری

قانون عام و اصلی درس آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، الباقی قوانین و مقررات اعلامی مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ اصطلاحا قوانین خاص آیین دادرسی کیفری این آزمون گفته می‌شوند.

قوانین خاص آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان قانون دانلود کتاب
آیین‌نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸ دانلود تهیه

کتاب قوانین خاص منبع آزمون وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه هوشیار

کتاب قوانین عام و خاص کیفری آزمون وکالت اسکودا و مرکز وکلا قوه قضاییه پایگاه اختبار

دانلود رایگان قوانین خاص حقوق ثبت

قانون عام و اصلی درس حقوق ثبت، قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد، الباقی قوانین و مقررات اعلامی مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ اصطلاحا قوانین خاص حقوق ثبت این آزمون گفته می‌شوند.

قوانین خاص حقوق ثبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان قانون دانلود کتاب
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ دانلود تهیه

کتاب قوانین خاص منبع آزمون وکالت اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه 1402 سیاوش هوشیار

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ دانلود
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ دانلود

«قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی» قانون عام درس حقوق ثبت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه نامیده می‌شود.

تهیه کتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع آزمون وکالت

درس حقوق ثبت در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری  (اسکودا) جزء مواد امتحانی نمی‌باشد. حقوق ثبت فقط منبع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه است.

کتاب قوانین عام و خاص حقوق ثبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه پایگاه اختبار

دانلود رایگان حقوق اساسی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

قانون عام و اصلی درس حقوق اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. درس حقوق اساسی شامل قوانین خاص نمی‌باشد. البته علاوه بر متن قانون اساسی، نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان نیز منبع حقوق اساسی در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه می‌باشد.

منبع حقوق اساسی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲
عنوان قانون دانلود کتاب
قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان دانلود تهیه

کتاب قانون اساسی همراه با نظرات تفسیری و مشورتی پایگاه اختبار

دانلود رایگان متون فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

درس فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه شامل قانون نمی‌شود و باب های وکالت، قضاء، شهادات، اقرار و ایمان از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) منبع این ماده امتحانی می‌باشد.

دانلود رایگان ابواب منبع متون فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

بیشتر بخوانید

کتاب قوانین خاص آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

همانطور گفته شده منبع آزمون وکالت علاوه بر قوانین اعلام شده، آرای وحدت رویه مرتبط نیز می‌باشد. در نتیجه داوطلبان علاوه بر مطالعه مواد قوانین خاص منبع ازمون وکالت، آرای وحدت رویه مرتبط به این مواد انطباق بدهند و مورد مطالعه قرار دهند.

دانلود رایگان بانک آراء وحدت رویه (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۱)

کتاب قوانین خاص منبع آزمون وکالت کاری از گروه پایگاه اختبار، کلیه قوانین خاص اعلامی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه با آخرین اصلاحات همراه با انطباق آرای وحدت رویه به صورت زیرنویس گردآوری کرده است. بنابرین داوطلبان آزمون وکالت (اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه) میتوانند بروزترین قوانین خاص به صورت مکتوب در این کتاب مطالعه کنند یا از لینک‌های بالا رایگان دانلود کنند و خودشان آرای وحدت را با مواد قانونی انطباق بدهند.

کتاب قوانین خاص آزمون وکالت هوشیار

برای سفارش کتاب قوانین خاص آزمون وکالت پایگاه اختبار میتوانید با شماره ۰۲۱۶۶۴۱۳۲۸ تماس بگیرید یا از طریق لینک‌های زیر اقدام کنید:

سفارش اینترنتیسفارش در ایتا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. قوانین عدالت اداری منطبق با قانون جدید نیست ….
    در صورتی که روی کتاب زده منطبق با اصلاحات جدید ۱۴۰۲!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا