دستوررالعمل وام فرزندآوری سال ۱۴۰۳

مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی

دستورالعمل اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند راه اندازی و همچنین حسب جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام می نمایند.

۱- تعاریف

الف – بانک عامل: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که توسط متقاضی برای دریافت تسهیلات در مرحله ثبت نام انتخاب می شود.

ب متقاضی: پدر متولدین سال ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱) به بعد

ج – سامانه: سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند د قانون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

هـ – تسهیلات: تسهیلات قرض الحسنه فرزند

۲ – شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات فرزند

-۲-۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲-۲ پرداخت تسهیلات بر اساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق میگیرد

در سال ۱۴۰۳ مبلغ تسهیلات به شرح ذیل می باشد

فرزند اول مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶ ماه)

فرزند دوم مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۴ سال (۴۸ ماه)

فرزند سوم مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰ ماه)

فرزند چهارم مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲ ماه)

فرزند پنجم به بعد مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴ ماه)

تبصره سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است.

-۲-۳ تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت میشود.

-۲-۴- متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

-۲-۵- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است.

 ۲-۶- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می گیرد.

۲-۷- در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستور العمل به کودک بعدی امکان پذیر است.

۲-۸ در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد.

-۲-۹- بر اساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ، بالای ۲/۵ نباشد. نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است.

-۲-۱۰- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است.

تبصره در صورت فوت پدر طفل یا طلاق والدین تسهیلات مذکور به شخصی که نماینده قانونی و قضائی ولی قهری یا قیم طفل میباشد با ارائه حکم دادگاه پرداخت خواهد شد.

۲-۱۱- با توجه به جزء (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تسهیلات مذکور از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمات وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ مستثنی است.

۳- حداقل مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل:

۳-۱- اصل شناسنامه پدر و فرزند

۳-۲-اصل کارت ملی پدر یا نماینده قانونی و قضائی

۳-۳- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت

۳-۴- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام

۳-۵- ارائه حکم دادگاه در صورت لزوم و با توجه به تبصره یادشده در ماده (۲)

۴- شرایط ضامنین

حسب جزء (۸) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۵ – نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات

۵-۱- کلیه متقاضیان وام فرزند که واجد شرایط فوق میباشند ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند به نشانی ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام کد رهگیری ده رقمی که کاملاً محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال میشود.

۵-۲- متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت مشاهده وضعیت در سامانه فرزند مراجعه نمایند.

۵-۳- در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف حداکثر ۱۲ روزکاری به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و می باید مجدداً ثبت نام نمایند.

۵-۴- پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام می شود. متقاضیان ۶۰ روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان متقاضی از سامانه حذف شده و می‌باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند.

۵-۵- متقاضیان میتوانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه «ویرایش ثبت نام قبلی» اقدام نمایند.

۵-۶- متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه میتوانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نمایند. بدین صورت که با استفاده از گزینه حذف ثبت نام ثبت نام قبلی خود را حذف نموده و با استفاده از گزینه ثبت نام جدید و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری نمایند.

۵-۷- رعایت سایر شرایط ضوابط و مقررات بانکی در اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند برای این تسهیلات ضروری می باشد.

ماده ۶ – مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخش نامه های بانک مرکزی میباشد.

«دستورالعمل اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مشتمل بر ۶ ماده در اولین جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا