دستور هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از ۸ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۰

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

الف) دستور نشست علنی مجلس

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

-گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار(۱۹۴۷)(۱۳۲۶) (شماره۸۱)

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر

– گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (در اجرای تبصره(۲)ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

– گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در اجرای تبصره(۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

– گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (در اجرای تبصره(۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

-گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان (در اجرای ماده (۱۳۰) آئین‌نامه داخلی مجلس)

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه (در اجرای تبصره(۲)ماده(۱۰۰)آیین‌نامه داخلی با اولویت دردستورقرار گرفت) ( این طرح با طرح تسری فوق­العاده خاص کارمندان سازمان­های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی به شماره ثبت (۴۵۷)ادغام گردیده است)

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای

-بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

– انتخاب یک نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه (در اجرای بند (۲) اصل(۹۱) قانون اساسی)

 موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

-بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده(۱۶۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد عملکرد رئیس وقت ستاد ملی کرونا (رئیس جمهور سابق) (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس)

-گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده در اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی(در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

-گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد علت قطع برق و خاموشی های مکرر در تابستان اخیر (در اجرای ماده(۱۰۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی (سمت) (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس)

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ منابع و مصارف (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

-گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه­گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس)

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)/

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

۱- کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
سه شنبه (۱۱ آبان ماه):

– انتخاب شش نفر از اعضای کمیسیون برای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به « طرح نظام قانون گذاری، تعیین حدود و اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات».

– انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به «طرح حمایت و حفاظت از داده ها و اطلاعات شخصی».

– رسیدگی به گزارش معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی در مورد «کارسنجی و نیاز سنجی نیروی انسانی مجلس» با حضور معاون اجرایی و مدیران ذی ربط.

چهارشنبه (۱۲ آبان ماه):

– ادامه رسیدگی به گزارش معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی در مورد «کارسنجی و نیاز سنجی نیروی انسانی مجلس» با حضور معاون اجرایی و مدیران ذی ربط.

– سایر مباحث حسب مورد.

۲- کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی
یکشنبه ۹ آبان

نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین مربوط درباره واردات کالاهای لوکس از جمله گوشی های لوکس آمریکایی

بررسی طرح اصلاح مواد ۱۹، ۴۳ و ۴۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اصل ۹۰

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور در اصل ۹۰

بررسی طرح اصلاح ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان( هدایای شغلی) در اصل ۹۰

سه شنبه ۱۱ آبان

نشست مسئولین قضایی (نمایندگان دادگستری استان تهران و هیات تفصیه) درباره پرونده شکایتی مال باختگان نگین غرب.

۳- کمیسیون صنایع و معادن
براساس دستورکار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه (۹ آبان ماه)، اعضای این کمیسیون گزارش رئیس سازمان توسعه تجارت ایران را بررسی می‌کنند.

همچنین بررسی پیش‌نویس طرح «جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی» دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز یکشنبه خواهد بود.

براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن در روز دوشنبه(۱۰ آبان ماه) گزارش عملکرد مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل را بررسی می‌کنند. همچنین ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور و طرح اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن و طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن کشور و و طرح اصلاح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن در دستورکار روز دوشنبه کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد.

براساس این گزارش کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس «طرح تحقیق و توسعه صنعت» را شنبه (۸ آبان ماه) بررسی می‌کند.

گفتنی است که بررسی مشکلات مربوط به صنایع قطعه ساز خودرو نیز شنبه در هیئت تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴- کمیسیون انرژی
دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تاریخ (یکشنبه ۹ آبان ماه) لغایت(سه شنبه ۱۱ آبان ماه) به شرح ذیل اعلام شد؛

نمایندگان کمیسیون انرژی روز یکشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ وضعیت بارش‌های کشور و پیش‌بینی تامین آب و نیز تولید برق از نیروگاه‌های  برق آبی را با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور بررسی خواهند کرد.

همچنین روز سه‌شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ بررسی اجرای احکام بند “ج” تبصره (۶) (موضوع عوارض برق) و بند “ی” تبصره (۱۵) (موضوع سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با حضور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران، نمایندگانی از دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها مجلس را در دستور کار دارند.

کمیته‌ها

بنابراین گزارش “کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی” نیز روز دوشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ موانع اجرای “قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی” و آیین‌نامه اجرای آن را بررسی خواهند کرد.

۵- کمیسیون حقوقی و قضایی
شنبه:

بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق عمومی و بین‌الملل

یکشنبه:

ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ( اعاده شده از شورای نگهبان )

دوشنبه:

بررسی لایحه تجارت ( اعاده شده از شورای نگهبان)، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیت های مالی با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی در کمیته حقوق خصوصی

سه‌شنبه:

ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور.

۶- کمیسیون فرهنگی
یکشنبه:

هم اندیشی و اخذ پیشنهادات و نظرات اعضای محترم در راستای تشکیل جلسه شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوشنبه:

عزیمت به شهر مقدس قم و دیدار با علماء و نشست با فعالان فرهنگی

سه شنبه:

 دعوت از وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت هم اندیشی و استماع برنامه‌های آن وزارتخانه

چهارشنبه:

 جلسه هیات رئیسه کمیسیون

کمیته تربیت بدنی و جوانان؛ روز یکشنبه بررسی لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری را در دستور کار خود دارد و همچنین کمیته زنان و خانواده؛ روز دوشنبه بحث و بررسی پیرامون اجرایی سازی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را مورد توجه قرار می‌دهد.

۷- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یکشنبه (۹ آبان ماه):

ارائه گزارش کمیته دفاعی در خصوص آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح ارجاعی.

بررسی اختلال اخیر در جایگاه‌های سوخت رسانی کشور با حضور مسئولان ذیربط.

بحث و تبادل نظر با حضور مسئولان ذیربط در خصوص نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و نگرانی ها و دغدغه های امنیتی آن کشور.

بررسی تهدیدات و آسیب های جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن با حضور مسئولان مربوطه در کمیته جنگ نرم.

ادامه بررسی قانون نظام وظیفه با حضور مسئولان مربوطه در کمیته دفاعی.

دوشنبه (۱۰ آبان ماه):

نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و‌ سیاست خارجی با وزیر دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح و معاونان وی.

سه شنبه (۱۱ آبان ماه):

مروری بر آخرین اخبار و تحولات و جمع بندی نهایی طرح ها و لوایح مطروحه در کمیته ها.

بررسی آخرین وضعیت انتخابات عراق و پیامدهای آن با حضور مسئولان ذیربط.

بررسی طرح نحوه اجرای اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

بررسی طرح اعطای تابعیت به اتباع خارجی و جمع بندی طرح های ارجاعی دیگر.

۸- کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یکشنبه ( ۰ آبان ماه)؛

-مرور اخبار و تحولات داخلی کشور

-بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکیل های صنفی – تخصصی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه های اجرایی

-تعیین اعضای کمیسیون متقاضی عضویت در کمیسیون های مشترک طرح اعطای تابعیت برای اتباع خارجی و طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

-ارائه برنامه ها و گزارش عملکرد مرکز پژوهش های مجلس با حضور رئیس مرکز

-کارگروه بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده ، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی

دوشنبه ( ۲۱ آبان ماه)؛

-کارگروه بررسی طرح های تقسیمات کشوری با موضوع ایجاد استان های جدید (استان سیستان و بلوچستان-اصفهان-فارس-کرمان)

سه شنبه ( ۲۲ آبان ماه)؛

-مرور اخبار و تحولات داخلی کشور

-بررسی سوالات نمایندگان (ذاکر،حسین پور، صباغیان بافقی، ساعدی، حسین زهی) از وزیر کشور

-بررسی تحقیق و تفحص از وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری با حضور نماینده متقاضی (ارکانی) و دستگاه های ذیربط

-ارایه برنامه های شهرداری تهران و بررسی پیشنهادات تقنینی و اجرایی با حضور زاکانی، شهردار تهران

-کارگروه بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده ، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی

چهارشنبه ( ۲۳ آبان ماه)؛

-نشست هیات رییسه کمیسیون.

۹- کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
روز یکشنبه (۹ آبان ماه)، اعضای این کمیسیون به بررسی اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.

براساس این گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، دوشنبه (۱۰آ بان ماه)، نحوه اجرای حکم بند (ط) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری آن به صنایع وابسته و پایین دستی فلزات با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت گاز، اتاق ایران و تعاون، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند.

گفتنی است ‎ادامه بررسی دائمی کردن احکام تامین مالی طرح‌های زیربنایی و تولیدی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس و اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیگر دستورکار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در روز دوشنبه است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا