رای شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور

شماره دادنامه : ۱۳۲۹         تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳         شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید زعیم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” با سلام و احترام به عرض می رساند، اینجانب فرشید زعیم در سال ۱۳۹۳ بعد از قبولی در کنکور سراسری دانشجوی دانشگاه پیام نور ۴ ترم را به صورت مهمان در دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب گذراندم. سال ۱۳۹۶ در ثبت نام بدون آزمون پیام نور تهران جنوب شرکت کردم بعد از قبولی در تاریخ ۳؍۸؍۱۳۹۶ دانشجوی پیام نور واحد تهران جنوب در رشته روانشناسی شدم و تعداد ۹۳ واحد گذرانده شده تا آن تاریخ به دانشگاه پیام نور تهران جنوب منتقل شد. حال که از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام دانشگاه می گوید در سال ۱۳۹۷ آیین نامه داخلی به دانشگاه ابلاغ شـده است بر این مبنا که باید هزینه ای را معـادل واحدهای منتقل شده از دانشجو اخذ شود بـه عنوان معادل سازی! موقع ثبت نام در دانشگاه پیام نور تهران جنوب هیچ گونه آگاهی از این بابت به دانشجو داده نمی‌شد چون آیین نامه ای در کار نبوده است و تا قبل از سال ۱۳۹۷ اصلاً بابت تطبیق دروس بین دانشگاه های پیام نور هیچ مبلغی از دانشجو اخذ نمی شده است. لذا به استحضار می رساند:

۱- عطف به ما سبق کردن اثر آیین نامه مغایر ماده ۴ قانون مدنی مـبنی بر عطـف به ماسبق نشدن قوانین و مقـررات می باشد.

۲- تمامی شهریه و هزینه های تحصیلی پرداخت شده و اخذ مبلغی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

۳- مغایر بند ۳ ماده ۲ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی وزارت علوم مبنی بر آموزش رایگان دانشجو در طول سنوات مجاز در دانشگاه هایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

۴- مغایر بند ۳ اصل ۳ مبنی بر رایگان بودن آموزش برای همه در همه سطوح است.

حال مدرک تحصیلی اینجانب در گرو پرداخت این مبلغ غیر شرعی و قانونی می باشد و اکنون که در کنکور سراسری ارشد شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده ام نیاز به صدور مدرک تحصیلی کارشناسی برای ثبت نام در دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می باشم.”

در ضمن شاکی طی لایحه تکمیلی از بُعد شرعی انصراف داد.

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” « دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی»

۲-۶- کلیه دروس دانشجو در صورت داشتن سایر شرایط قابل معادل سازی است.

   تبصره۱- دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری، فراگیر یا بدون آزمون پذیرفته شده باشند، به ازای هر ۱۵ واحد درسی تطبیق شده، یک نیمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو کسر خواهد شد.

تبصره۲- شروع سنوات مجاز دانشجویان تغییر رشته و یا دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاه ها، از سال پذیرش دانشجو در آزمون سراسری یا فراگیر یا بدون آزمون محاسبه خواهد شد( تبصره ۱ برای ایشان اجرا نمی شود).

 به ازای معادل سازی هر واحد درسی، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۴۷۴۷۱؍۱۱۰۳؍د-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

  ” احتراماً، عطف به نامه صادره مورخ ۱۱؍۸؍۱۳۹۸ در پرونده به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۲۵ و بایگانی ۹۸۰۲۹۷۸ موضوع شکایت آقای فرشید زعیم به خواسته «تقاضای ابطال آیین نامه معادل سازی (اخذ مجدد هزینه ترم پرداخت شده) دانشگاه پیام نور» به استحضار می رساند:

۱- ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و .. که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری … و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می رسد. عمل می نمایند.»

 ۲- تطبیق و معادل سازی دروس در دانشگاه پیام نور به استناد آیین نامه آموزشی دانشگاه انجام می پذیرد. بر اساس آیین نامه مزبور، کلیه نمرات دانشجو که در آنها حداقل نمره ۱۰ کسب کرده است در گروه علمی مربوطه بررسی و در صـورت تطابق محتـوای دروس گذرانـده با سرفصل های دروس در دانشگـاه پیام نـور، معـادل سازی می شود.

 ۳- مشارالیه با توجه به گزارش سیستم جامع دانشگاهی گلستان تعداد ۹۳ واحد در مرکز اشتهارد گذرانده، مجدداً در سال ۱۳۹۶ پس از ثبت نام بدون آزمون، دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب گردیده است. لذا به استناد دستورالعمل تطبیق واحد، مصوبه هیات رئیسه به شماره ۷۲۵-۲۶؍۷؍۱۳۸۶ معادل سازی صورت گرفته است.

 ۴- قابل ذکر است به استناد صورتجلسه ۱۰۹۵-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیات رئیسه، از نامبرده بایستی جهت معادل سازی علاوه بر شهریه ثابت، به ازای هر واحد درسی، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحـد داده اخـذ گردد. در صورتی کـه مشارالیه صـرفاً شهریـه متغیر پرداخت می نماید و شهریه ثابت در سیستم گلستان فعلاً بارگذاری نگردیده است.

۵- در خصوص ادعای شاکی در متن دادخواست نسبت به پرداخت دو برابر شهریه متغیر، به استناد بند ۲-۱ ماده ۲ دستورالعمل مهمان، مصوب آیین نامه آموزشی دانشگاه مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱، شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دایم به مراکز چهارگانه شهر تهران با ضریب ۲ محاسبه و اخذ می گردد. “

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

دستورالعمل مورد اعتراض مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای دانشگاه بوده و در زمان حاکمیت آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی مصوب ۸؍۵؍۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است. مطابق ماده ۲۹ این آیین نامه معادل سازی با تشخیص گروه آموزشی و به شرط اشتراک محتوایی دروس قدیم با دروس یا رشته جدید و کمتر نبودن نمره هر یک از دروس از ۱۲ مجاز اعلام شده بود و در این آیین نامه اخذ شهریه برای معادل سازی اجازه داده نشده بود همچنین حسب ماده ۳۳ آن، دانشگاه ها موظفند شیوه نامه های اجرایی مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آیین نامه تدوین و اجرایی نمایند. ضمناً مرجع تصویب کننده دستور العمل مورد اعتراض هیات امـنای دانشـگاه نمی باشد. بنابراین قسمـت ذیل بند ۲-۶ مصوبه مورد اعـتراض خارج از حـدود اختیارات مـرجع تصویب کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا