سوالات درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۱۳۹۹

متن حاضر بر اساس اطلاعات غیر رسمی تهیه شده است

سوالات درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۱۳۹۹

توجه داشته باشید متن سوالات بر اساس اطلاعات غیررسمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند تنظیم شده است، بنا بر این به هیچ وجه قابل اتکا و استناد نیست

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۹ به همراه پاسخنامه آن در روزهای آینده رسما از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و شیوه اعلام اعتراض احتمالی داوطلبان نیز اعلام خواهد شد.

متن غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۹:

 

قوانین مرتبط با سوالات درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری:

سوالات درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وکالت ۱۳۹۹

۸۱- «الف»، تبعه ایران، در کشور «ب» مرتکب قوادی می­ شود و در همان کشور، بابت این جرم به دو سال حبس محکوم و مجازات اجرا شده است. کدام مورد صحیح است؟

۱) پس از مراجعه «الف» به ایران، بنا به صلاحیت شخصی، محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.

۲) بنا به صلاحیت واقعی، «الف» در ایران قابل کیفر است.

۳) ضمن رعایت قاعده احتساب، «الف» در ایران قابل مجازات است.

۴) طبق قاعده منع مجازات مضاعف، «الف» در ایران قابل کیفر نیست.

۸۲- کدام مورد صحیح است؟

۱) هیچ یک از مجازات های شخص حقوقی، قابل تخفیف نیست.

۲) شخص حقوقی برای شروع به جرم ارتکابی نماینده قانونی که در راستای منافع آن انجام شده، مسئولیت کیفری دارد.

۳) جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی، همواره دو تا چهار برابر عواید حاصل از جرم است.

۴) مجازات شخص حقوقی، باید هم درجه با مجازات نماینده قانونی باشد.

۸۳- «الف»، ۱۷ ساله، مرتکب شروع به جرم علیه امنیت با مجازات سه تا ده سال حبس می­ شود. کدام مورد صحیح است؟

۱) این جرم، به جهت نوجوان بودن مرتکب، قابل گذشت محسوب می­ شود.

۲) مجازات وی قابل تخفیف نیست.

۳) تعلیق اجرای تمام مجازات وی ممکن است.

۴) امکان برخورداری از مزایای جرم سیاسی برای وی وجود دارد.

۸۴- «الف» با معرفی کذب خود به عنوان وکیل دادگستری، دسته چکی غیر متناسب با وضعیت مالی و اعتباری خود از بانک گرفته و با توسل به همان شیوه، دریافت دسته چک توسط دیگری را نیز تسهیل کرده است.

کدام مورد در خصوص عناوین اتهام وی صحیح است؟

۱) مباشرت در مداخله در امر وکالت و دریافت دسته چک غیر متناسب – معاونت در جرم اخذ دسته چک غیر متناسب

۲) فاقد عنوان مجرمانه – فاقد عنوان مجرمانه

۳) مباشرت در دریافت دسته چک غیر متناسب – مباشرت در تسهیل دریافت دسته چک غیر متناسب

۴) مباشرت در جرم خاص در حکم کلاهبرداری – معاونت در ارتکاب جرم خاص در حکم کلاهبرداری

۸۵- «الف»، مرتکب جرم توهین با مجازات جزای نقدی درجه شش شده است. کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه ملزم است حداقل مجازات جزای نقدی درجه شش را تعیین کند، مگر با ذکر دلایل که امکان تعیین بیش از حداقل وجود دارد.

۲) شروع به این جرم، دارای کیفر درجه هفت یا هشت است.

۳) در صورت احراز توبه مرتکب، دادگاه ملزم به اعمال مقررات تخفیف است.

۴) انتشار حکم محکومیت به عنوان مجاازت تکمیلی برای این جرم، ممکن نیست.

۸۶- ضبط مال ناشی از جرم در کدام مورد اعمال می­ شود؟

۱) اختلاس

۲) ارتشا

۳) کلاهبرداری

۴) ربا

۸۷- «الف»، مرتکب جعل مهر (با مجازات قانونی شش ما تا سه سال حبس) و تخریب (با مجازات قانونی دو تا ده سال حبس) می­ شود. در مورد دیگر، او مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی (با مجازات قانونی ده روز تا دو ماه حبس و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی) و معاونت در خیانت در امانت (با مجازات قانونی سه ماه تا یک سال و نیم حبس) می­ شود. مجازات وی چگونه تعیین می­ شود؟

۱) دادگاه برای دو جرم اول، حداقل مجازات را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر، و برای جرم دوم نیز، طبق همین ضابطه، مجازات تعیین می ­کند.

۲) دادگاه تنها مجازات اشد قانونی را تا یک چهارم افزایش می­دهند و همان مجازات را اجرا می ­کند.

۳) به علت ارتکاب بیش از سه جرم، دادگاه می ­تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم تعیین کند.

۴) دادگاه برای دو جرم اول، حداکثر مجازات را تا یک چهارم افزایش داده و برای دو جرم دوم نیز، طبق همین ضابطه، مجازات تعیین می ­کند.

۸۸- در پرونده اتهامی، «الف» مباشر و «ب» معاون جرم محسوب و مجرمیت هر دو، احراز شده است. اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی «الف» انفصال دائم از خدمات دولتی باشد. مجازات «ب» کدام مورد خواهد بود؟

۱) بنا به نظر قاضی، حسب مورد، انفصال موقت با جزای نقدی

۲) جزای نقدی

۳) انفصال موقت تا ۵ سال

۴) مجازات جایگزین حبس

۸۹- اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی، قبل از تأمین تمام سرمایه شرکت، صدور اوراق قرضه را اجازه داده ­اند در خصوص اقدام آنان، کدام مورد صحیح است؟

۱) شروع به جرم صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه

۲) شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع

۳) معاونت در کلاهبرداری از طریق صدور اوراق قرضه

۴) جرم تام اجازه صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه

۹۰- در کدام مورد، اعمال مجازات جایگزین حبس امکان پذیر است؟

۱) جرایم غیر عمد با مجازات قانونی بیش از سه سال حبس

۲) تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به ترتیب سه ماه حبس و دوسال حبس است، نسبت به سه ماه حبس

۳) جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس، در صورت تخفیف به کمتر از یکسال

۴) جرایم علیه امنیت داخلی با مجازات یک تا شش ماه حبس

۹۱- دستگاه مسئول رفع آثار ایجاد شده در اثر زلزله، وظیفه خود را انجام نداده و در اثر برخورد خودرو به صخره ­ای که در جاده افتاده، سرنشینان آن کشته و مجروح می ­شوند، در کدام صورت، دستگاه مربوطه ضامن است؟

۱) فقط در صورت عمد دستگاه در عدم رفع آثار، ضامن است.

۲) اگر دستگاه از نهادهای دولتی باشد، مسئولیتی ندارد و در غیر اینصورت مسئول است.

۳) در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، دستگاه ضامن است.

۴) چون منشأ واقعه زلزله است، مطلقاً مسئولیتی متوجه دستگاه نیست.

۹۲- در کدام مورد، جنایت عمدی، موجب قصاص قاتل نیست؟

۱) جنایت عمدی غیر مسلمان مستأمن نسبت به غیر مسلمان تابع ایران

۲) جنایت عمدی نسبت به نا بالغ

۳) جنایت عمدی نسبت به مجنون

۴) جنایت عمدی غیر مسلمان معاهد نسبت به ذمی

۹۳- «الف» به قصد برداشتن داده­ های داخل کارت حافظه «ب»، آن را از روی میز برداشته و به خانه می­ برد. زمانی که آن را به رایانه متصل می ­کند، سریعاً کارت حافظه باز شده و معلوم می­ شود که کاملاً خالی است. وی به چه عنوان یا عناوینی، قابل مجازات است؟

۱) دسترسی غیر مجاز و سرقت محال رایانه ­ای

۲) سرقت غیر رایانه ­ای

۳) شروع به سرقت رایانه ­ای و دسترسی غیر مجاز

۴) سرقت رایانه ­ای

۹۴- مردی به قصد سقط جنین، دختر چهار ساله خود را تحریک به ایراد ضرب به مادرش می ­کند و در اثر آن ضربه، جنین سقط می ­­شود. مجازات پدر نسبت به سقط جنین چیست؟

۱) تعزیر و دیه به عنوان مباشر معنوی

۲) فقط تعزیر به عنوان مباشر معنوی

۳) تعزیر به عنوان معاون معلون و دیه به عنوان عاقله دختر

۴) فقط تعزی ربه عنوان معاون

۹۵- کدام مورد، پولشویی محسوب نمی­ شود؟

۱) شریک جرم ارتشا که سهم شریک خود را از مال الرشا بخرد.

۲) شخصی که با اذن کلاهبردار و با علم به کلاهبرداری، برای مدتی از مال موضوع جرم استفاده کند.

۳) شخصی که با آگاهی از عدم مالکیت انتقال دهنده، مال غیر را از او بخرد.

۴) مرتکب اختلاس که وجه موضوع جرم را برای خرید یک خودرو بپردازد.

۹۶- کدام رفتار، جرم محسوب نمی ­­شود؟

۱) اهمال کارمند بانک خصوصی موجب تضییع اموال سپرده شده آن بانک به وی

۲) عدم ثبت ازدواج موقت، پس از بچه دار شدن

۳) اهمال مأمور دولتی منجر به سرقت اسناد دولتی توسط دیگری

۴) استفاده از پالایه شکن (فیلتر شکن) برای ورود به تارنماهای فیلتر شده

۹۷- وراث شخص متوفی با علم به سلب مالکیت وی از یک قطعه زمین، تقاضای صدور سند مالکیت قطعه زمین مذکور به نام خود می نمایند. کدام مورد در خصوص رفتار ارتکابی آنان، صحیح است؟

۱) شروع به معامله معارض است.

۲) کلاهبرداری محسوب می­ شود.

۳) معامله معارض محسوب می­ شود.

۴) شروع به کلاهبرداری است.

۹۸- «الف»، با تهدید «ب» به افشای تعدد زوجات او، از «ب» درخواست مبلغی پول می ­کند. عنوان رفتار «الف» چیست؟

۱) شروع به اخاذی

۲) شروع به افشای اسرار

۳) فاقد عنوان مجرمانه

۴) جرم مستقل تهدید

۹۹- «الف» پیامی را که از سوی «ب» به او ارسال شده و متضمن سب النبی است، به شخص دیگری ارسال می ­کند. نسبت به عنوان سب النبی و مجاازت رفتار «الف»، کدام مورد است؟

۱) سب النبی نیست. ولی مجازات تعزیری دارد.

۲) معاونت در سب النبی و دارای حبس درجه دو یا سه است.

۳) معاونت در سب النبی و دارای مجازات اعدام است.

۴) شرکت در سب النبی و دارای مجازات اعدام است.

۱۰۰- توهین به یک قومیت ایرانی، در چه صورتی جرم است؟

۱) جرم محسوب نمی­ شود، مگر اینکه افراد معینی از قومیت را مخاطب قرار دهد.

۲) با علم به وقوع خشونت یا تنش در جامعه باشد، هر چند منجر به خشونت با تنش نشود

۳) با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه باشد و ضرورتاً به خشونت یا تنش منجر شود

۴) تنها اگر در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته باشد و منجر به خشونت با تنش شود.

سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۱۳۹۹

۱۰۱- انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم تصرف عدوانی در املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوق خصوصی، به ترتیب، در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟

۱) دادسرای عمومی و انقلاب – دادگاه کیفری دو

۲) دادگاه انقلاب – دادگاه انقلاب

۳) دادگاه کیفری دو – دادگاه کیفری دو

۴) دادسرای عمومی و انقلاب – دادگاه انقلاب

۱۰۲- استفاده از دادرسی الکترونیکی جهت دعوا، چه مزیت قانونی از نظر هزینه دادرسی دارد؟

۱) از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است.

۲) از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر است.

۳) از موجبات تخفیف با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است.

۴) از موجبات معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی است.

۱۰۳- در خصوص تفتیش و بازرسی محل کار و منزل رئیس دانشکده حقوق یکی از دانشگاه های کشور، کدام مورد صحیح است؟

۱) در همه جرایم، در وصرت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضائی انجام می­ شود.

۲) به دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می­ شود.

۳) در صورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان انجام می­ شود.

۴) در صورت تایید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان و با حضور بازپرس انجام می­ شود.

۱۰۴- در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفا یا عزل وکیل تعیینی در دادگاه کیفری یک، کدام مورد صحیح است؟

۱) پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته می­ شود.

۲) مطلقاً قابل پذیرش نیست.

۳) مطلقاً قابل پذیرش است.

۴) پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی­ شود

۱۰۵- اگر فردی به اتهام سرقت خودرو علیه همکار خود با استناد به یک فقره سند اعلام شکایت کند و همکار وی نیز با استناد به یک سند دیگر، نسبت به خودروی مورد نظر شاکی، ادعای مالکیت نماید، بازپرس پرونده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

۱) مکلف به صدور قرار اناطه است.

۲) باید با اخذ نظر دادستان، اقدام به صدور قرار اناطه نماید.

۳) مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است.

۴) مخبر به رسیدگی یا صدور قرار اناطه است.

۱۰۶- اگر کسی به یک فرد سفیه توهین کند. آیا فرد سفیه، شخصاً می ­تواند اعلام شکایت نماید؟

۱) صرفاً ولی یا قیم سفیه یا دادستان می­ توانند اقدام به طرح شکایت و تعقیب متشکی عنه کنند.

۲) شخصاً نمی ­تواند طرح شکایت کند.

۳) شخصاً می ­تواند طرح شکایت کند.

۴) فقط ولی یا قیم سفیه می­توانند طرح شکایت کنند.

۱۰۷- رسیدگی به جنایت قطع عضو عمدی چهار انگشت یک دست، در صلاحیت کدام مرجع قضائیی است؟

۱) دادگاه کیفری دو

۲) دادگاه انقلاب با قضات متعدد

۳) دادگاه کیفری یک

۴) دادگاه انقلاب با قاضی واحد

۱۰۸- چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور آن، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانونی جدید، چه تأثیری در قابلیت فرجام رأی دارد؟

۱) در قابلیت فرجام رأی موثر است.

۲) در قابلیت فرجام رأی موثر نیست. ولی قابل تجدیدنظر است.

۳) تاثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد و قابل فرجام نیست.

۴) تاثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد.

۱۰۹- صدور قرار بازداشت موقت در خصوص یک فرد نظامی متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی در حال انجام وظیفه، در کدام صورت الزامی است؟

۱) در زمان جنگ باشد

۲) با سلاح و نسبت به مافوق و در زمان جنگ باشد

۳) نسبت به مافوق و در زمان جنگ باشد.

۴) با سلاح و در زمان جنگ باشد.

۱۱۰- رسیدگی به جرایم رایانه­ ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، در چه صورتی در صلاحیت دادگاه­ های ایران است؟

۱) صرفاً در صورتی که بزه دیده یا مرتکب، ایرانی باشد.

۲) بزه دیده یا مرتکب، ایرانی یا غیر ایرانی باشد و جرم در ایران واقع شود، هر چند که مرتکب در ایران یافت نشود.

۳) بزه دیده یا مرتکب، ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب، در ایران یافت شود

۴) بزده دیه یا مرتکب، ایرانی یا غیر ایرانی باشد، هر چند در ایران یافت نشود.

۱۱۱- در کدام یک از مراجع قضائی زیر، حضور مشاور الزامی است؟

۱) دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد

۲) دادگاه اطفال و نوجوانان

۳) دادگاه کیفری یک در تمامی جرایم

۴) دادگاه کیفری یک و دادگاه با تعدد قاضی

۱۱۲- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی کند و محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، کدام مورد زیر، صحیح است؟

۱) با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار می­ شود.

۲) با اعطای نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب محل، درخواست اجرای قرار می ­­شود

۳) با اعطای نیابت قضائی به دادگاه تجدیدنظر استان محل، درخواست اجرای قرار می­ شود.

۴) توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او، قرارا توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می­ شود.

۱۱۳- نظارت و ارائه تعلیمان لازم بر دادگاه بخش از حیث حسن اجرای آرای کیفری، بر عهده کدام یک از مقامات قضائی است؟

۱) رئیس کل دادگستری استان

۲) رئیس دادگاه بخش همان حوزه

۳) دادستان شهرستان مرکز استان

۴) رئیس دادگستری شهرستان

۱۱۴- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور قرار نیابت قضائی، انجام پاره ­ای از تحقیقات را از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز درخواست می ­کند. تحقیقات بازپرس اخیر، تحت نظارت چه مقامی انجام می­ شود؟

۱) دادستان تهران

۲) رئیس حوزه قضائی شیراز

۳) ریئس کل دادگستری استان قارس

۴) دادستان شیراز

۱۱۵- عابر پیاده، در اثر برخورد خودرو با وی فوت می ­کند. در جریان تعقیب، راننده متخلف نیز فوت می ­کند. ادامه دادرسی چگونه انجام می­ شود؟

۱) قرار موقوفی تعقیب صادر و اولیای دم متوفی باید برای مطالبه دیه، به دادگاه حقوقی مراجعه کنند.

۲) قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی در مورد دیه متوفی، به دادگاه ارسال می­ شود.

۳) پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب، در مورد دیه نیز حکم مقتضی صادر می ­کند.

۴) قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان، پرونده به دادگاه ارسال می­ شود.

۱۱۶- شخص «الف» که در شهر کرج ساکن است، پس از چند روز مفقود شدن، تهایتاً جنازه وی در یکی از خیابان­ های تهران کشف می­ شود، متعاقب تعقیب کیفری موضوع، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با چه تکلیفی مواجه است؟

۱) ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی می­ شود.

۲) از همان ابتدا، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر می ­کند.

۳) حق اظهارنظر نهایی ندارد، مگر اینکه مشخص شود جرم در حوزه قضائی او اتفاق افتاده است.

۴) ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، در خصوص موضوع اظهار نظر می ­کند.

۱۱۷- در کدام مورد زیر، بازپرس قرار تأمین کیفری صادر می ­کند؟

۱) پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی

۲) مطلقاً پس از تفهیم اتهام

۳) در صورت وجود دلایل کافی، بدون لزوم تفهیم اتهام

۴) پس از تفهیم اتهام و فقط در صورتی که بیم فرار متهم باشد

۱۱۸- در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت کند، این امر چه اثر حقوقی دارد؟

۱) دادگاه باید با رعایت مقررات قانونی، مجازات وی را تخفیف دهد.

۲) بنا به درخواست وی و تأیید یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می ­تواند با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف دهد.

۳) بدون لزوم درخواست متهم، دادگاه می ­تواند با رعیات مقررات قانونی، مجازات وی را تخفیف دهد.

۴) به درخواست متهم، دادگاه می ­تواند با رعایت موازین قانونی، مجازات وی را تخفیف دهد.

۱۱۹- در صورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس ضمن رد نظر کارشناس به طور مستدل چه اقدامی انجام می­ دهد؟

۱) طبق نظریه خود اقدام می ­کند

۲) با اخذ موافقت دادستان، به کارشناس دیگر ارجاع می­ دهد.

۳) برای تعیین تکلیف، پرونده را نزد دادستان ارسال می ­کند.

۴) موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می­ دهد.

۱۲۰- با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم در خصوص ملاقات وکیل با وی و درج ملاحظات کتبی وکیل در پرونده، کدام مورد صحیح است؟

۱) ملاقات با متهم، ظرف مدت معقول و درج ملاحظات کتبی در پرونده الزامی است

۲) حداکثر به مدت یک ساعت اختیاری است، ولی درج ملاحظات کتبی در پرونده الزامی است.

۳) حداکثر به مدت یک ساعت الزامی است، ولی در ملاحظات کتبی در پرونده اختیاری است.

۴) ملاقات با متهم، ظرف مدت معقول و درج ملاحظات کتبی در پرونده اختیاری است.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۲۰ دیدگاه ها

 1. با سلام .. در سوال ۸۷ جزا طبق سوال …(جرم اول درجه ۵) و (جرم دوم درجه ۴) …… و (جرم سوم درجه۸) و (جرم چهارم درجه۶) در کلید ازمون جواب صحیح را اینگونه اعلام کردن … دادگاه برای دو جرم اول. حداقل مجازات را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر. و برای دو جرم دوم نیز. طبق همین ضابطه. مجازات تایین میکند…. طبق بند ت ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی (در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر. حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و ((((جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات اخیر نمیشود.))))))))) و الی اخر … و طبق صفحه (۱۷۲) نکته ۴/۴ در کتاب شرح ازمونی قانون مجازات احمد غفوری هم توضیح کامل بابت بند ت ماده ۱۳۴ هست…..پس دوستان بطور واضح مشخص هست .که این گزینه غلط و اصلا هیچ گزینه ای در این سوال حتی نزدیک به صحیح هم وجود نداره . و چون از نص قانون مجازات هست و تفسیر موسع و غیره ممنوع و فقط و فقط تفسیر مضیق باید کرد به همین دلیل درس مدنی نیست که دوستان دلیل اصولی و غیره براش بیارن . لطفا خواهشا اعتراض کنید. اگر کسی از دوستان دلیل قانع کننده ای برای این سوال و تایید کلید صادره داره .لطفا بیان کنه تا از ابهام خارج بشیم .. باتشکر از حوصله شما دوستان …… یاعلی….

 2. سلام خانم زنده دل.سوال ۹۴ برای بعضی ها دختر چهارده ساله بوده و برا بعضی ها دختر چهار ساله.لطفا به مسئولان اسکودا اطلاع رسانی کنید.

 3. دوستان معذرت میخوام سوال ۹۴ جزا آیا دختر چهارده ساله نبود؟!!! من خاطرم هست که دختر چهارده ساله بود…نه چهار
  کسی هست با من موافق باشه یا من دارم اشتباه میکنم؟

 4. سوال ۹۶
  گزینه ۱ صحیح است
  اهمال کارمند در این گزینه صرفا موجب مسئولیت مدنی وی خواهد بود.

  سوال ۹۷
  گزینه ۲ صحیح است
  ماده ۱۰۶ قانون ثبت اسناد و املاک۱۳۱۰

  سوال ۹۸
  گزینه ۴
  براساس ماده ۶۶۹ ق.م.ا تعزیرات۷۵ مورد مذکور تهدید به ضرر شرفی است.

  سوال۹۹
  گزینه ۱ صحیح است
  تبصره ماده ۲۶۳ق.م.ا ۹۲ ( نقل قول از دیگری و صدق اهانت …)

  سوال ۱۰۰
  گزینه ۲ صحیح است
  ماده ۴۹۹ مکرر الحاقی ۱۳۹۹ به کتاب پنجم ق.م.ا

 5. سوال۹۱
  گزینه ۳ صحیح است تبصره ۲ ماده ۵۱۴ق.م.ا ۹۲

  سوال ۹۲
  گزینه ۳ صحیح است
  طبق قسمت دوم ماده ۳۰۱ و ماده ۳۰۵

  سوال ۹۳
  گزینه ۳
  قسمت اول ماده ۱۲۲ق.م.ا ۹۲ و مستفاد از تحلیل جرم دسترسی غیرمجاز ماده ۷۲۹ و سرقت رایانه ای ماده ۷۴۰ ق.م.ا تعزیرات ۷۵ (قانون جرائم رایانه ای)

  سوال ۹۴
  گزینه ۱
  قسمت اول ماده ۱۲۸ق.م.ا ۹۲ و ماده ۳۰۶

  سوال ۹۵
  گزینه ۳
  ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر۱۳۰۸

 6. تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدور چک بیان داشته شیوه های متقلبانه لذا سوال ۸۴ گزینه ۲ پاسخ صحیح می باشد.چرا که صرف دروغ گویی یعنی معرفی کردن خود به عنوان وکیل دادگستری شیوه متقلبانه نیست.شیوه متقلبانه یعنی متوسل شدن به عملیات متقلبانه همچون کلاهبرداری‌.

 7. سوال ۸۱
  گزینه۱ صحیح است زیرا جرم ارتکابی از جرائم حدی است.

  سوال ۸۲
  گزینه ۲ ،
  با توجه به شرایط تحقق مسولیت کیفری شخص حقوقی در ماده ۱۴۳ ق.م.ا ۹۲

  سوال ۸۳
  گزینه ۳
  به استناد ماده ۹۴ ق.م.ا
  حتی اگر جرم ارتکابی نوجوان از جرائم ماده ۴۷ باشد قابل تعلیق است.

  سوال۸۴
  گزینه ۳ طبق تبصره۳ ماده ۶ ق.ص.چ اصلاحی۹۷
  کلهر یک از اعمال مذکور را جرم مستقل و قابل مجازات میداند.

  سوال ۸۵؟؟؟
  با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۸ (ق. کاهش م ح ت ۹۹) گزینه ۱ مردود است زیرا فقط در خصوص مجازات حبس این تکلیف مقرر شده است.
  باتوجه به ماده ۱۲۲ق.م.ا گزینه ۲ مردود است زیرا شروع به جرم درجه ۶ جرم نیست.
  باتوجه به ماده ۱۱۵ ق.م.ا در جرایم تعزیری درجه ۶ و۷ و۸ در صورت توبه وا احراز ندامت، مجازات ساقط میشود و الزام به تخفیف مطرح نیست. لذا گزینه ۳ هم مردود است.

  سوال ۸۶
  گزینه۲ قسمت آخرماده ۵۸۸ ق.م.ا تعزیرات۷۵

  سوال ۸۷
  اگر گزینه ها درست منعکس شده باشد هیچ کدام صحیح نیست
  زیرا جرم اول و دوم و چهارم به ترتیب درج ۵و ۴و ۶ هستند و طبق بند ب
  جرم سوم درجه ۸ است و طبق بند ت ماده ۱۳۴ اصلاحی ۹۹ (ق.کاهش مجازات حبس تعزیری)
  حکم میشود.

  سوال ۸۸
  گزینه ۲ صحیح است. تبصره ۱ ماده ۱۲۷ق.م.ا ۹۲

  سوال۸۹
  گزینه ۴
  طبق بند۲ ماده ۲۴۶ لایحه ق.ت

  سوال۹۰
  گزینه ۱ طبق ماده ۶۸ ق.م.ا
  که البته اعمال م.ج.ح در این مورد اختیاری و ممکن است.

 8. سلام وقت شما بخیر
  با این درصدها و با داشتن سهمیه ایثارگری در کانون مرکز میشه قبول شد
  مدنی۳۰
  آدم ۳۳
  تجارت ۲۵
  اصول ۲۳
  جزا ۶۰
  ادک ۸۰

  1. با نصف اینم قبول میشید
   تبریک میگم
   واسه شما در مراحل کارآموزی وکالت آرزوی موفقیت دارم

  2. مهسان
   کسی ازکجابدونه که شماقبولی یانه فرقی بین سهمیه وازادنیست چون بستگی به بقیه ی رقبا داره به ترازو ……ناگزیربایدتازمان نتایج باید صبرکنی

 9. میشه لطفا جواب ها رو هم زحمت بکشید
  تا لااقل بدونیم‌چکار کردیم
  زمان زیادی بر ازمون ۱۴۰۰ نداریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا