سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق جزای عمومی آزمون قضاوت ۹۵

اختصاصی پایگاه خبری اختبار

سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق جزای عمومی آزمون قضاوت ۹۵

برای دانلود سوالات درس جزای عمومی به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون قضاوت ۹۵ اینجا کلیک کنید

 

پایگاه خبری اختبار- آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری اختبار سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس حقوق جزای عمومی این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.

شرح پاسخ سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۵ توسط استاد امین بخشی زاده مولف کتب قوانین دستنویس و کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی (در دست تألیف) برای انتشار در پایگاه خبری اختبار تهیه شده است که استفاده از این اثرارزشمند در آستانه برگزاری آزمون وکالت ۹۵ به همه داوطلبان توصیه می شود.

پیش از این سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۵ هم تهیه و در پایگاه خبری اختبار منتشر شده است.

بانک سوالات آزمون های حقوقی اختبار

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۱۵۲ دیدگاه ها

 1. سلام دوستان لطفا رتبه من رو تخمبن بزنید. البته امید بدید

  مدنی۴۰% 

  ج عمومی ۷۰%

  ج اختصاصی ۶۵%

  آد ک ۷۰%

  ا د م ۱۵%

  تجارت ۲۰%

  یاحق

  1. سلام دوست حقوقی و محترم ! حتمن قبول میشید و مم تخمین میزنم باتوجه به آزمون سال گذشته رتبت زیر ٢٠٠٠ میشه انشالله 

  2. بنام خداوند–باابلاغ سلام وخداقوت..

   صبح بخیرهمکاران صبح بخیرحقوق

   مخاطب محترم آقاعلیرضاحضرت عالی اگردرصدهای اکتسابی شما همین حدودوحتی کمترهم باشدقطعا شماپذیرفته میشویدمن امیدنمیدهم.به دلایلی چندقطعاقبول هستیداول اینکه دودرس آ.دادرسی.کیفری وجزااختصاصی رایکی ۷۰-۶۵درصدکه خوشبختانه ضریب این درسها۳ ودرس جزاعمومی باضریب ۲را۷۰درصدبزنیددروس دیگرجبران شده اند.ومیاتگین کل از۵۰درصدپاسخ دهی فراترمیرود عالیه ونکته حائزاهمیت اینکه سوالات راهمه نسبت به دوره های قبل ضعیف ترعمل کرده اند.شماحتی ۱۰ الی ۱۲ پرسش دیگرراهم اشتباه زده باشیدبازپذیرفته میشوید.امسال خواهران به مراتب بیشترازسال های قبل قبول خواهندشدکه علت اصلی میتواندعدم کسب ترازعلمی توسط آقایان ..به نظرحقیرخواهران باکسب نصف امتیاز دعوت وپذیرفته شوندحتی ۴۵درصدجمع پاسخ دهی هم شودکفایت میکند..بنده بامشاهده سوالات وپاسخ های داوطلبین وچگونگی طرح سوالات متوجه شدم.فرضامدنی وتجارت بسیارسوالات کاریردی وتحلیلی بودوبیشترهمین دودرس درواقع درتضعیف درصدهای داوطلبین متقاضی تصدی امرقضاءمذیل علت گردید.

   آرزویم تحقق آرزوی شماست.

   راستگویی رستگاریست-سیدکاظم دانش

 2. با سلام

  سوال ۲۰ ق.م

  با توجه با م ۲۲۳ و یادداشت ۲ اصل صحت جاری می باشد.و معامله مجنون ادواری صحیح است و کسی که مدعی جنون است باید ثابت کند.

  پس گزینه صحیح و نافذ جواب درست می باشد.

  1. بسمی تعالی…سلام همکارعزیز

   درخصوص اینکه درموردشرایط موجوددرکیس اصل صحت رابایدحجت بدانیم..واینکه هرشخصی مدعی حجرمحجور ادواری درزمان معامله مالی عین معین است باراثبات براوست وبایداثبات کندکه حجراومسلم درحالت افاقه نبوده ….این مقوله ای الاحده است ودرمقابل اوبنا رابرصحت ونفوذمعامله بایدبگذاریم.   حال ازجنبه محجور ادواری وولی  وقیم اوهم بایدقضیه را مد نظر گرفت…دراین فعل وتصرف حقوقی وحتی مادی وقتی معامله به وقوع پیوست درصورتیکه اوضاع احوال وقرائن حاکی ازعدم افاقه وحجرمحجوراددواری معامله فی نفسه باطل وکن لم یکن تلقی میشودوبلااثر…ولیکن مبحث مهم زمانی است که شرایط واوضاع  احوال معامله متعارف ویاحتی یهتراز شرایط عادی است ولیکن شخص محجورادواری معامله کننده درحالت حجروجنون قرارداشته باشد.نظربنده دراین مقوله این است که بایدمعامله را درحکم معامله صحیح بدانیم ونفوذمعامله رامنوط به تنفیذمحجورادواری درزمان افاقه کنیم…زیرا ولی یا قیم درمحجورادواری حق تنفیذو رد ندارند… وحتی خودشان بیشتر درمعاملات محجورادواری مدعی حجراوهم میشوندودرخواست بطلان دارندکه باراثبات حجربا آنهاخواهدبود.باتامل وتفکروتحلیل مسئله اعمال وتصرفات مادی وحقوقی محجورادواری میشودبه نتیجه رسید.حقیر تنفیذمشارالیه را درزمان افاقه حجت  میدانم زیرا درهرصورتی وجود مشارالیه همراه با عقل عقلائی تر به نظرمیرسد…سیددانش

 3. بسمی تعالی 

  باابلاغ سلام وخداقوت خدمت مدیریت محترم سایت اختبار وهمکاران وحاضرین درتبادل نظرات آزمون قضاء۱۳۹۵

  مطالبی چنددرخصوص آیین دادرسی مدنی متذکرمیشوم ودوستان حقوقدان را دعوت به تامل وتفکرحقوقی میکنم امابعد…..

  درخصوص سوال ۵۸گزینه ۲ حجت است یعنی درهرصورت وکیل میتواندموجب ***تاخیرجلسه دادرسی***شود..دوستان محبت کنید به واژه واصطلاح حقوقی*** تاخیرجلسه دادرسی***توجه فرمایید..اینجا بحث بحث تجدیدجلسه نیست مقوله تاخیرجلسه  دادرسی مدنظراست…فرضاوکیل نمیتواندبه قاضی بگویدموکل من به فرض تمثیل داره میادبرف زده ۱۵دقیقه دیگه اینجاست.یاسندواوراقی درراه رسیدن به دادگاه است به قاضی  میگوید محض خدا ۲۰دقیقه صبرکن شروع نکنیداین مواردمطرح کردنش ایرادومنع قانونی نداردنوعی درخواست محترمانه ومودبانه واخلاقی است وقاضی درپذیرش آن مختاراست واینجا برای قاضی قبول یاردآن تخلف انضباطی نیست.ونظرحقیرباهمه احترامی که برای دوستان دارم این گزینه است.

  درخصوص سوال۶۲حقیرگزینه *موقوف علیهم**راحجتومیدارنم .چرا زیرا اول مستندبه ماده استنادی خودت که آن دوشخص حقیقی یعنی متولی وشخص حقوقی اداره اوقاف رافی نفسه نماینده شخصیت حقوقی موقوفه عنوان کردید…ولیکن ماده مذکور متذکرشده جهت مطالبه حقوق موقوفه واینجا منظورمقنن به نظرحقیرحقوق اولیه وثابت ونوشته مال موقوفه یامال وقفی رامدنظرداشته والا ازلحاظ وصول ومطالبه خسارت های مالی وپولی اصولا متولی این حق رانداردالا خودش واقف بوده ومتولی امروقفی خودشده ولیکن خواهان به نظرعلم ناچیز حقیربایدذینفع باشدویاذیحق  دراین مقوله دردادخواست های اینچنینی مااگروقف رابه دونوع وقف عام وخاص…درعام ببخشیدحضورذهن ندارم اشکالی بوددوستان اصلاح کنندوعفوفرمایند..دروقف عام دردادخواست درقسمت مشخص شده برای خواهان اگروقف عام المنفعه…بایداسم آن موقوفه را نخست وپشت سرش وچسبیده بهش اسم متولی بعنوان نماینده مال موقوفه واداره  اوقاف که دراین مقوله که مطالبه خسارت مالی که به مال موفوفه واردشده اسم ریس اداره اوقاف محل مال فرضاغیرمنقول وقفی…ودرحقیقت ورویه ادارجات وسازمان های دولتی نماینده ای حقوقی  این مسایل راحل وفصل وازلحاظ حقوقی متخصص بوده وبه نمایندگی ازسازمان تاحدوداختیارات تفویضی روندواقدامات دادگاهی ومطالبه حقوق مالی موقوفه راانجام میدهد

  وامادروقف خاص درخصوص مطالبه خسارت مالی که به مال موقوفه واردشده درزمانی که دادخواست تنظیم میشود جای خواهان مسلما ذینفع دروهله نخست وشخصی که صلاحیت اینکه اقامه دعوی وطرح دعوی برعلیه شخص یااشخاصیکه به مال موقوفه ضرروخسارت واردکرده انداول موقوف علیهم داردوبعدبه نظرحقیرباشرایطی متولی به نمایندگی موقوف علیهم واداره اوقاف درصورت داشتن وکالت وتفویض این امربه مشارالیه این امرصورت میگیرد.ودرقسمت مشخص شده برای خواهان دردادخواست بخست اسم آن  موقوفه متعاقبا وچسبیده به آن اسم موقوف علیهم وذکرموقوف علیه …که اشتباه نکنم دررای وحدت رویه ای دیدم تصریح نموده بودندموقوف علیهم ذکور  یعنی مرد باشددرزمان اختلاط….حال به آن نام موقوفه که اول قید میگردد وبعدش حسب مورد متولی موقوف علیهم وووووبه آن همان شخصیت حقوقی موقوفه گویند…نکته اینکه آن ترتیب برعکس هم شود بلامانعداست ..درفرض تمثیل  *نام ونام خانوادگی شخص *موقوف علیهم*نام مال موقوفه همان شخصیت حقوقی موقوفه ولذاخوانده هم به همین منوال است امیدوارم توانسته باشم مثمرثمرعمل کرده باشم  بی شک اشکال برموضوع انعکاسی درنوع پیاده کردن مطلب بخاطردردسترس نبودن منبع وقانون بدیهی است…این نظرحقیراست بحث تحمیل نظرات نیست ولذاباتفکروتامل واندیشیدن بایدنهایتا مطلوب وپاسخ اصلح..

  درخصوص سوالد۵۳گزینه ازاعداددلایل خارج وقراررددعوا هم درست است …زیرا طبق رای وحدت رویه درزمانیکه خواهان مستندش صرفاسندعادی میباشدنبایددرصورت عدم اصول سندعادی آنن راباطل ودادخواست راابطال کرد.زیرا اول اینکه اصل تناظر را سرکوب وبعدحق خواهان را بایدشرعا درنظرگرفت وزمانی که انکارش کرده خوانده پس بایداصالت وصحت وصدق ادعا طرفین وکذب آن مشخص شودودیگراینکه با این سندتکلیف دعوا معین وپرونده منجربه رای ممیشودواگرقاضی باطلش کندتخلف انضباطی وسبب پایمال شدن حق شخصی که متحمل خسارت شده وازجنبه مدنی قاضی مسئول جبران خسارت میباشد.مطالب مرا زودقضاوت وداوری نکنیدبامطالب انعکاسی اساتیدوعلماءحقوق وفقه ومنابع ومآخذمعتبرمقایسه وبعداتخاذنظرکنید..هدف من والله تخریب احدی وحقوقدانی نیست فقط قصدکمک درعلم حقوق دارم…واینکه چرا انکاروتردید باهم آمده دومقوله متفاوت ازباب اثباتی وبخاطرهمین موضوع حقیرگزینه ازعداددلایل خارج وقرارسقوط دعواراانتخاب کردم.

  ودخصوص سوالی که درموردالنکه درجلسه اول دعوای تفابل مطرح کندخوانده بهرنظرحقیرسوال اساسا ازلحاظ ساختاری برآن اسکالی ظریف وارداست بگذریم امابعدگزینهداصلح به نظرباتوجه به بقیه گزینه هااین باشدکه درمورددعوی اصلی ودادرسی شودوتعیین وقت برای دعوی تقابل شود..چرا.؟اول اینکه اصل برعدم تجدیدجلسه میباشدودوم اینکه وقتی موجبات دادرسی مهیاباشندودعواقابلیت استماع داشته باشدازفحوای کلام درکیس مطروحه استنباط میکنیم قاضی دردادرسی واردشده بوده وموجبات دادرسی کردن فراهم بوده ولذااینکه اسمی ازجلسه اول درگزینه ذکرنشده ودرواقع جلسه بعدمیشودجلسه اول که همان است که قاضی تعیین نموده این گزینه مهم ترین آیتم یعنی پیامد ابلاغ دعوی تقابل به خواهان دعوی اصلی (خوانده تقابل)شده وجهت آماده ترشدن ومهباکردن هرمدرکی ووووموردنیازجهت دفاع داردمهیاکندالبته این گزینه بخاطراین منتخب حقیرشده چون یکی ازگزینه هاواژه**الزاما**داشت ودیگری واژه**موظف است**هردوگزینه رابخاطرامری وتک راه ارایه دادن بی اعتباروبلااثرنزدحقیرنمودومابین این دو کامل تروحقوقی تروباتوجه به شرایط جلسه اول دادرسی وابلاغ ..تعیین وقت جلسه دعوی تقابل که ازلحاظ استفاده کردن ازحقوق ومزایای جلسه اول کقت تعیینی جلسه نخست محسوب میشود.وبعدابنکه اصل عدم تجدیدجلسه است.وبه نظرحقیرهنوزابلاغ ووقتی تعیین نشده که جلسه ای تجدیدگرددپس گزینه تعیین وقت حقوقی تراست…. باتقدیم احترام به سروران ارزشمندحقوقدان.

  حسین فاطمه بزرگ شهداءست..سیددانش

 4. بنام اوست زیبای زیبادوست

  باابلاغ سلام وخداقوت خدمت مدیریت سایت وهمکاران وجمیع حاضرین

  حسین فاطمه بزرگ شهداءست…

  درخصوص سوال ۱۳حقوق مدنی لازم به ذکراست باقاطعیت بگویم گزینه کفالت ازکفیل که گزینه انتخابی همگان است اشتباه میباشد..

  صحیح آن این جمله میباشد***شخصی کفیل کفیل شودودیگری کفیل او..وهکذا..فوت هرکفیل موجب بری شدن کفیلان بعدازاومیشود***ولیکن طراح محترم واژه فوت هرمکفول را تصریح وقیدنموده که به صراحت کلام میگویم اشتباه میباشد…وگزینه اصلح ومطلوب نهایی بخشش طلب داین به مدیون نوعی ابراءاست حجت است وچون درماده ۸۰۶قانون مدنی مقنن صراحتا تصریح نموده حق رجوع ندارد… پس با مقوله ابراءسنخیت وهمراهی دارد..ببخشیداشتباها باگزینه سوال ۱۲قاطی کردم عذرمیخوام گزینه عقدکفتلت سبب انتقال دین میشود صحیح است..زیرا حقیرسردفترازدواج وطلاق هستم یکسالی هست درزمان مرخصی گرفتن سران دفاتردرزمان کفیل دفتری که سردفترش به مرخصی رفته مشاهده کرده ام درخصوص عدم مسئولیت درخصوص انتقال دین وهرچه برذمه دفترخانه است خودرامبرامیکنندولیکن وقتی ازسبب حرفی باشدیعنی غیرمستقیم یامستقیم واینکه نهایتا کفالت به انتقال دین منجرمیشود…خدادوستت دارم….سیددانش

  1. با سلام

   حتما کتاب نظم دکتر کاتوزیانو بخونین واگر خوندین کتاب بیات میتونه کمکتون کنه تا مطالبو راحتر متوجه شین و برا وکالت اماده تر باشین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا