پذیرش بدون آزمون دکتری حقوق در دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۴۰۱

شرایط و جزئیات درخواست پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره های دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

پایگاه خبری اختبار-  فرایند ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان در دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس از امروز (۳ فرودین ۱۴۰۱) آغاز شد.

به گزارش اختبار دانشگاه تربیت مدرس در دوره های دکتری تخصصی، از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور،  برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی را جذب می کند.

طبق اعلام دانشگاه تربیت مدرس ثبت نام در این دوره ها از طریق سامانه گلستان دانشگاه تربیت مدرس انجام می پذیرد و مهلت ثبت نام از ۳ فروردین لغایت ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد است و همچنین هزینه ثبت نام ۱۲۵.۰۰۰ تومان است.

دکترای حقوق بدون آزمون:

طبق دفترچه راهنمای ثبت نام در دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ این دانشگاه در حوزه حقوق از رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه ای اعلام کرد:

 دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور به استناد آیین نامه ها و بخشنامه های “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و “شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه”، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام می کند.

جهت اطلاع از شرایط پذیرش ابتدا فراخوان پذیرش دانشجویان استعداد درخشان را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، از تاریخ ۱۴۰۱.۱.۳ تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱.۳۱ نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه اقدام نمایند.

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۱

دفترچه راهنما

ورود به سامانه ثبت نام دوره های دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۱

ورود به سامانه ثبت نام

۱- شرایط عمومی

داوطلبان بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر باشند:

۱-۱- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی واقع در مراکز استان، مورد تایید وزارتین ” علوم، تحقیقات و فناوری ” و ” بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ” (در تراز علمی مطلوب به تشخیص دانشگاه، که در سامانه گلستان در هنگام ثبت نام، قابل انتخاب خواهد بود)

تبصره ۱: دانشجویان دانشگاه های مازندران، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل و امام صادق (ع) نیز مجاز به ثبت نام هستند.

تبصره ۲: اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور و دانشجویان انتقالی خارج به داخل مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

۲-۱- دارا بودن حداقل معدل کارشناسی به شرح زیر:

الف) برای دانش آموختگان دانشگاههای: اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران و دانشگاه های علوم پزشکی: اصفهان، ایران، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مازندران و مشهد: ۱۵

ب) برای دانش آموختگان دانشگاههای دولتی مراکز استان (به غیر از بند الف) و دانشگاه های مازندران، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل و امام صادق (ع): ۱۶

و ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها: ۱۷/۳۰

۳-۱- دارا بودن حداقل معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه به شرح زیر:

الف) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر دانشگاههای: اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران و دانشگاه های علوم پزشکی: اصفهان، ایران، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مازندران و مشهد: ۱۶

ب) برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان (به غیر از بند الف) و دانشگاههای مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی سهند تبریز و دانشگاه امام صادق (ع): ۱۷

۴-۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخیص و تایید دانشگاه

۵-۱- تا آغاز سال تحصیلی ۴۰۲-۱۴۰۱ بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفا فارغ التحصیلان ۱۳۹۹/۷/۱ به بعد می توانند داوطلب پذیرش شوند).

۲- شرایط و ضوابط اختصاصی

دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد علاوه بر شرایط عمومی لازم است دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند:

۱-۲- حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده با دارای گواهی پذیرش چاپ قطعی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (مورد تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب) در مجلات علمی پژوهشی داخلی یا خارجی نمایه شده در یکی از نمایه های مورد تایید گروه آموزشی و دانشگاه به شرح زیر:

گزارش استنادی نشریات موسسه اطلاعات علمی (ISI)، اسکوپوس (Scopus)، کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون نشریات حوزی

۲-۲- رتبه ۱ (بین حداقل ۵ نفر)، ۲ (بین حداقل ۶ نفر) و ۳ (بین حداقل ۱۱ نفر) دانشجویان هم رشته و هم ورودی براساس معدل کل بدون احتساب نمره پایان نامه.

تبصره ۱: استفاده از این شرط ویژه دانشجویان نیمسال چهارم دوره های کارشناسی ارشد و دانش آموختگان دانشگاههای گروه الف است.

تبصره ۲: مدت مجاز دوره تحصیلی دانش آموختگان برای استفاده از این شرط، وفق ضوابط و مقررات دانشگاه تربیت مدرس، حداکثر ۵ نیمسال تحصیلی می باشد و در صورتی که سنوات تحصیلی داوطلبی بیش از ۵ نیمسال باشد مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق نیست

توجه: سنوات ارفاقی دوران کرونا، که لازم است به تایید اداره کل آموزش دانشگاه محل تحصیل برسد، به سنوات مورد اشاره در تبصره های یک و دو اضافه خواهد شد.

۳-۲- گواهی ثبت اختراع داخلی (مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) یا خارجی، مرتبط با رشته مورد تقاضا به تشخیص و تایید گروه آموزشی ذی ربط این دانشگاه

۴-۲- گواهی رتبه اول الی سوم در المپیاد های علمی دانشجویی نهایی کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا با تایید مراجع ذی صلاح.

۵-۲- گواهی برگزیدگی در یک جشنواره علمی معتبر ملی و بین المللی (” جوان خوارزمی “، ” علوم پزشکی رازی “، ” شیخ بهایی “، ” فارابی ” و ” بین المللی فجر برای داوطلبان رشته های هنر “) مورد تایید مراجع ذی صلاح به تشخیص و تایید گروه آموزشی ذیربط و دانشگاه

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا