طرح نمایندگان مجلس برای الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ظاهرا این طرح در راستای بحش های مطرح شده در باره اصلاح نظام سربازی اجباری تهیه شده است

پایگاه خبری اختبار- ۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کرده اند که بر اساس آن امکان معافیت مشمولان مازاد خدمت وظیفه عمومی فراهم می شود.

خبرگزاری تسنیم از تقدیم طرحی از سوی ۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه خبر داده است، در این طرح که با عنوان “طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی” به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده شده است که مشمولان مازاد بر نیاز را معاف کند.

مشمولان معاف شده از خدمت سربازی باید بر اساس جدول مندرج در ماده ۳ این طرح در ازای دریافت برخی خدمات هزینه بیشتری پرداخت کنند، همچنین در ماده ۹ این طرح مقرر شده است که همه زنان هم باید مانند مشمولان مازاد این هزینه مازاد را در ازای خدمات مذکور پرداخت کنند!

لازم به ذکر است که این طرح در مراحل خیلی مقدماتی قرار دارد و با توجه به ترافیک طرح هایی که نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم کرده اند، ابدا مشخص نیست چه زمانی نوبت بررسی به این طرح برسد و اصولا خیلی از طرح های تقدیم شده به هیات رئیسه هرگز به صورت قانون در نمی آیند، بنا بر این موضوعات مندرج در این طرح تا آینده ای نامشخص هیچ جنبه اجرایی ندارند و به هیچ وجه نباید مبنای برنامه ریزی یا تصمیم گیری قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید:

 متن این طرح که به امضاء ۲۹ نماینده رسیده به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه:

الزام جوانان به انجام خدمت وظیفه عمومی در دوران جنگ برای تامین امنیت کشور یک امر ضروری و انکار ناپذیر است اما همین ضرورت در دوران صلح تعدیل و بعضاً با همان کیفیت دوران جنگ امری غیر ضروری باشد و شرایط کشور اقتضا کند که تعدادی از جوانان داوطلب به صورت اصطلاحاً حرفه ای وارد نیروهای مسلح شوند و پس از آموزش کامل و جامع دوره های مربوطه انجام وظیفه نمایند مشمولانی که علاقه به حضور در نیروهای مسلح ندارند هزینه آن را بپردازند. این طرح با لحاظ همه این موارد و پیش‌بینی اختیاری برای نیروهای مسلح در نحوه و میزان اعلام نیاز و… تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده:

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.

تبصره ۱- مشمولانی که متقاضی استفاده از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح هستند می توانند درخواست خود را با درج در سامانه به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند. سازمان وظیفه عمومی مکلف است با استعلام برخط از دستگاه‌های ذیربط بر اساس معیارهای سن، وضعیت جسمی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیبت متقاضیان را امتیازدهی کرده و در صورت تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح متقاضیان را بر اساس امتیاز متعلقه به عنوان مشمول مازاد بر نیاز در زمان صلح معرفی نماید.

تبصره ۲- کلیه افرادی که از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون از انجام خدمت سربازی معاف شده اند و نیز غایبان از خدمت وظیفه عمومی موظفند هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی را به شرح جدول ذیل پرداخت نمایند:

خدمات اجتماعی و اقتصادی مشمول دریافت عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی الف:میزان عوارض برای دارندگان کارت‌های معافیت ب:میزان عوارض برای مشمولان مازاد بر نیاز ج:میزان عوارض برای غایبان و افراد با وضعیتی نامشخص
 صدور و تعویض گواهینامه و گذرنامه ، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ،دریافت گواهی صادره از سوی شهرداری ها، دریافت هرگونه خدمات ثبتی از جمله گواهی امضا و تنظیم انواع وکالتنامه، دریافت و یا تعویض پلاک خودرو، دریافت جواز کسب، دریافت کارت بازرگانی، ثبت شرکت و موسسات تجاری، اخذ انشعابات شهری مانند آب و برق و گاز و تلفن ۱۰ درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) ۲۵ درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) ۵۰ درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور نیم درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) ۲ درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)
انجام معامله اموال منقول و غیرمنقول با تنظیم سند رسمی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) ۲ درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت پروانه ساختمانی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) دو درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)
خروج از کشور ۱۰درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) ۲۵درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور) ۵۰ درصد عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)
استفاده از تسهیلات بانکی نیم در هزار مبلغ تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات دو در هزار مبلغ تسهیلات
کاندید شدن در انتخابات مبلغ ۳ میلیون ریال مبلغ ۶ میلیون ریال طبق مفاد ماده ۱۰ کاندید شدن غایبان ممنوع است.

تبصره ۳- دستگاه های ارائه دهنده خدمات مندرج در جدول فوق مکلفند به هنگام ارائه خدمات عوارض مقرر را وصول و به حساب معین شده واریز نمایند، متصدیان مربوطه که از انجام این کار کوتاهی نمایند به مجازات درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

تبصره ۴- ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۲ این قانون به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز تامین سایر هزینه های سرباز وظیفه مقرر در مواد ۴۹ و ۴۹ مکرر و ۵۰ این قانون اختصاص می یابد دیوان محاسبات مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح گزارش سالانه از درآمد و هزینه کرد منابع مقرر در این ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۵- رسیدگی به درخواست معافیت‌های کفالت مشمولان درباره معافیت مشمولان، در قالب معافیت مازاد بر نیاز در زمان صلح انجام خواهد شد.

تبصره ۶- کارکنان وظیفه داوطلبی که مایل به تمدید خدمت خود هستند می توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت در صورت اعلام نیاز یگان محل خدمت خود به مدت سه سال دوران خدمت خود را تمدید کرده و با دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون به خدمت سربازی ادامه دهند، مدت فوق از دوره احتیاط این افراد کسر می گردد.

تبصره ۷- سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با همکاری سازمان وظیفه عمومی امکان استعلام برخط وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد را به عنوان بخشی از اطلاعات هویتی برای کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمت اجتماعی و اقتصادی موضوع جدول مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم آورد.

تبصره ۸- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹- به منظور برقراری عدالت اجتماعی کلیه بانوان مکلفند به هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض مندرج در ستون الف جدول تبصره ۲ این ماده را پرداخت نمایند.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۱۶ دیدگاه ها

 1. بله دقیقا طرح درست ومنطقیه ی هستش چه نیازی داره جوانان دوسال از بهترین روزهای زندگیشان را بیهوده هدر دهند با این طرح خیلی از مشکلات ما جوانان نیز حل میشود هرشخصی اگرعلاقه دارد که درنیروهای مسلح ونظامی مشغول به فعالیت میشود به صورت حرفه ای این امر را دنبال کند بهتر ازین که دوسال بصورت کاملا غیر حرفه ای مشغول باشد وعوارضی ناشی ازآن دوران در ادامه ی زندگی گربیان گیر آن شود

 2. کلا هر کاری که باجبار باشه، اسلامی و منطقی نیست. امیدوارم این طرح بزودی تصویب و اجرایی بشه و مطلقا بک روز هم اجباری نباشه.

 3. طرح بسیار خوب و حساب شده ایه. امیدوارم هرچه زودتر تصویب و اجرایی بشه. هم یک شغله و هم عادلانه است بشرطی که آموزش اجباری نظامی برای همه نداشته باشه.

 4. طرح بسیار عالی و سنجیده ایه. نمایندگان محترم مجلس سپاسگزاریم.
  آفای ابوترابی درود.
  ستاد کل لطفا بزرگوارانه بنگرید، جوان امروز مشکلات زیادی دارد، لطفا موافقت فرمایید.

 5. واقعا طرح خوبیه اگه اجراییش کنن کسی که تا سن ۲۸سالگی سربازی نرفته بره هم به درد کسی نمیخوره بهترین کار دادن مالیات و استفاده کردن از امکانات هست تا پنجاه سالگی بلاتکلیف ماندن خوبه یا مالیات دادن؟ صددرصد مالیات دادن

 6. چه طرح خوبیه. هر کی فکر میکنه سربازی برای امنیت کشوره بره و ۵ سال خدمت کنه. هر کسی هم که دوست نداره مالیاتشو میده.
  از طرفی چون سرباز حرفه ای به کار گرفته میشه امنیت مرز بالاتر میره. اگه اخبار رو دنبال کنید بی بی سی و… خیلی از اجرای این طرح ناراحتن!!!

 7. یه مبحثی هست به نام امنیت. خوب این امنیت هزینه داره. طرح داره میگه چه زن و چه مرد باید هزینه امنیت رو بدن. کل کشورهای درجه یک همینه. اونی هم که علاقه و انگیزه داره میره خدمت زیر پرچم. اونی هم که نداره لااکراه. اینجا همه حقوقدان هستید باید خیلی براتون فهم این مسئله راحت باشه. طراح طرح حقوقدان درجه یک و دادستان سابق هستند. شان هم طیف خودمون رو رعایت کنید. سربازی اجباری غیرقانونی هست. غیر شرعی هست. خود من از زمان فارغ التحصیلی تا پایان سربازی کل مباحث حقوقی یادم رفت. این کجاش حقه. کجاش انصافه. کجای دین گفته یک جوان باید دوسال خدمت کنه چون باباش شهید و جانباز و آزاده نیست.

 8. سربازی اجباری سالهاست که منسوخ شده. با کیه اصول حقوقی و قواعد فقهی منافات داره. کجای تاریخ سراغ دارید پیامیر کسی را مجبور به حضور در جهاد و جنگ کنه. نیروهای کادری به جای اینکه اتاق و میز نشینی عادت کنند باید از نظام و امنیت دفاع کنند. مثلا سپاه آمده در شهرستان نیرو آورده. برادر برو در مرز . مثه اینه وکیل به جای حضور در دادگاه بره در بیمارستان بخواد خدمت کنه. یک میلیون نیروی نظامی داریم. غیر از امنیتی ها .خوب این یک میلیون چکار دارن میکنن. هیچی بیکار نشستن تا سرباز براش چایی بیاره بخورن‌.

 9. اینجا هم هر کی یه چیزی می گه وضعیت سربازان هم دست کمی از آزمون ما نداره
  پول از خانمها ؟ اصلا ما میخوایم خدمت سربازی بریم

 10. خوشم میاد این مجلس هر کاری کرد جز بحث معیشت و زندگی مردم
  اون ۲۹ نماینده فکر کردن ایران هلند داخل قلب اروپا
  اگه الان که اجباری امنیت اینه وضعش وااای به روزی که بشه اختیاری
  پسر کدومتون دوست نداره بره

 11. باز می خواید پسر کدومتون رو از کشور خارج کنید.
  پس تکلیف اون بدبختی که رفته چی میشه
  چرا اینقدر تابلو کار می کنید معلومه که فقط پسر و یا اقوام اون ۲۹ نماینده نمی خواد بره سربازی
  موقعیت کشور رو در نظر گرفتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا