فهرست اسامی ۱۲۶۱ پذیرفته شده سهمیه آزاد آزمون وکالت ١٣٩٩ کانون وکلای مرکز

پایگاه خبری اختبار-اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۹ (سهمیه آزاد منتشر شد.

به گزارش اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز اسامی ۱۲۶۱ نفر را به عنوان پذیرفته شده نهایی این کانون در آزمون وکالت ۱۳۹۹ اعلام کرد.

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۹ را از لینک زیر ملاحظه کنید:

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۹

فهرست اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز سهمیه آزاد آزمون وکالت ١٣٩٩

(بر اساس حروف الفبا)

اعلام شده طی اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ کانون وکلای دادگستری مرکز

نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
ابراهیم محمد ابراهیم پور ۱
حبیب الله حمید ابراهیم خانی ۲
ایرج محمد ابراهیم وند ۳
علی اکبر محمد ابراهیمی ۴
امین نادر ابراهیمی ورنیاب ۵
عبدالحمید منیره ابراهیمیان ۶
مسعود اریا ابوالصدق ۷
مهدی ریحانه ابوطالبی ۸
محمدعیسی رشید اجاقعلی ۹
سیدناصر سیدجواد اجلال زاده کلور ۱۰
عباس اکرم احسانی ۱۱
مهدی ایمان احسانی ۱۲
اکبر محسن احمدپوراق قلعه ۱۳
شرینعلی حسین احمدپورکرندق ۱۴
سردار حمید احمدپوری ۱۵
شکراله احسان احمدنژاد ۱۶
محمدقربان میلاد احمدوند ۱۷
سیراله بهزاد احمدی ۱۸
امیر پژمان احمدی ۱۹
محمود جلیل احمدی ۲۰
اسماعیل حامد احمدی ۲۱
عبدلستار حدیث احمدی ۲۲
علی رسول احمدی ۲۳
شکراله رضا احمدی ۲۴
عبدالرسول رضا احمدی ۲۵
مهدی رویا احمدی ۲۶
محمد سعید احمدی ۲۷
ایت اله شیما احمدی ۲۸
ارسلان عباس احمدی ۲۹
احمداقا محیا احمدی ۳۰
غلامعباس مرتضی احمدی ۳۱
بهنام پانیذ احمدی جوادی ۳۲
علی مرد ارزو احمدی چشمه کبود ۳۳
حسن عاطفه احمدی حکمتی کار ۳۴
محمود وحید احمدی دوست ۳۵
نادعلی مهران احمدی گرگه بیشه ۳۶
محسن محمدامین احمدیان فینی ۳۷
ناصر هادی احمدیان کاجی ۳۸
ابوالفتح زهرا اخترنیا ۳۹
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
ابراهیم محمد اختیاری ۴۰
کوچک خان شهروز اختیاری گاورقلعه ۴۱
صولت حسین اخرتی زیدانلو ۴۲
حسین نیروانا اخلاق دوست ۴۳
علی معصومه اخوان رضایت ۴۴
مهدی ارش اخوندی ۴۵
عبدالوهاب پژمان اخوندی ۴۶
حسنعلی محسن ادیب پور ۴۷
محمدحسین محمد ادینه وند ۴۸
حسن محمدحسین اذری ۴۹
جعفر زهرا اردلانی ۵۰
فرهاد علیرضا ارگی ۵۱
داود میلاد ارونقی ۵۲
اسفندیار مجید اروئی ۵۳
حمید مجتبی اریان فرجام ۵۴
محمد علی اریان وفا ۵۵
سیدرضا فاطمه سادات ازاد ۵۶
علی اصغر حمیدرضا استادعزیزاله ۵۷
حاجی محمد مریم استرکی ۵۸
غلامعلی حجت اسداللهی شاعرلر ۵۹
سعداله ایدا اسدزاده وانستانق ۶۰
محمدعلی تیساپه اسدی ۶۱
پنجعلی جبار اسدی ۶۲
رسول سودابه اسدی ۶۳
ابوالقاسم مهدی اسدی ۶۴
مرتضی نیلوفر اسدی ۶۵
محمدحسن محمد اسدی رزاز ۶۶
علی مهدی اسدی کرد ۶۷
اسرافیل فرانک اسرافیلی ۶۸
حسین فاطمه اسعدی ۶۹
یونس یاسمن اسعدی ۷۰
محمدرضا حانیه اسفندانی ۷۱
جواد هانیه اسفندیاری کلائی ۷۲
الله محمد میثم اسکندری ۷۳
عبدالحسین اکبر اسکندری بفراجرد ۷۴
عدالت داریوش اسگندری ۷۵
مختار علی اسلامی ۷۶
عین اله حسین اسماعیل پوراردکانی ۷۷
علی پرهام اسماعیلی ۷۸
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
علی اصغر نوشین اسماعیلی ۷۹
اسمعیل محمدابراهیم اسماعیلی مشفقی ۸۰
اسفندیار مصطفی اسمعیل پورقمی ۸۱
اردشیر افشین اسمعیلی کجوری ۸۲
مسعود همایون اشتیاق ۸۳
موسی محمد اشوری ۸۴
علی اکبر نرگس خاتون اصحابی ۸۵
حسین امیر اصغری ۸۶
محمدعلی رضا اصغری ۸۷
نادر عاطفه اصغری شیرتری ۸۸
حسن مسعود اصفهانی ۸۹
غلامرضا پوریا اعرابی ۹۰
مجید مجتبی اعرابی ۹۱
غلامعلی علی اعزازی طرقی ۹۲
ابوالفضل امیرحسین افتخاری ۹۳
کاظم علی افراسیابی ۹۴
حسین می گل افسرچقاخوری ۹۵
احمد فرهاد افسری اردبیلی ۹۶
اله قلی خداکرم افسونی ۹۷
اژدر رسول افشار ۹۸
فرامرز اریا افشاری ۹۹
علی اصغر حسن افشاری ۱۰۰
علی محمد افشاری ۱۰۱
خیرالله مهرداد افشاری ۱۰۲
محمدعلی بهاره افصح وکیلی ۱۰۳
محمد رضا اقابزرگی ۱۰۴
حسن محمدعلی اقابزرگی نعیمی ۱۰۵
ایرج مازیار اقاجان پورپاشا ۱۰۶
حسین ملیکا اقارضائی ۱۰۷
نعمت الله هیلا اقازاده ۱۰۸
سعید سیامک اقامیرزایی ۱۰۹
حسین رقیه اقاویردی زاده ۱۱۰
عزت اله احمد اقایی ۱۱۱
یوسف پریسا اقبالی ۱۱۲
شیخ احمد داود اقبالی ۱۱۳
محمد یوسف اقبالی تبار ۱۱۴
حمزه مهدی اقدم ۱۱۵
فرج الله محمدرضا اکبرزاده نصرابادی ۱۱۶
عباس احسان اکبری ۱۱۷
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
علیرضا سوگند اکبری ۱۱۸
محمدحسن حسین اکرمی پور ۱۱۹
محمدابراهیم ابوالفضل ال حکمت ۱۲۰
سیدمحمدعلی الهه السادات ال محمد ۱۲۱
محمد زهرا البرزی ۱۲۲
سیدحسین سمیه الحسینی چزانی شراهی ۱۲۳
کرم الهام الماسی ۱۲۴
حسین حنانه اله مرادی ۱۲۵
غلامحسن امید الهقلی تبارنشلی ۱۲۶
حسین بهنام الهیاری ۱۲۷
محمدباقر صدیقه الهیان ۱۲۸
محمد مجید امامی ۱۲۹
بهرام بهمن امان الهی ۱۳۰
بهمن ارش امیدی ۱۳۱
غلامعلی نورالدین امیدی دیالی ۱۳۲
احمد ابوطالب امیرشعبانی ۱۳۳
بهروز ارسلان امیری ۱۳۴
غلامحسین پریسا امیری ۱۳۵
احمد سهیل امیری ۱۳۶
امیر محمدامین امیری ۱۳۷
امیر مریم امیری ۱۳۸
غلامحسین الهه امیریان ۱۳۹
اسمعلی داود امین قاشقای ۱۴۰
عباس صفورا امینی ۱۴۱
اسفندیار مهدی امینی ۱۴۲
راه اله جلال انصاری ۱۴۳
رضا سیاوش انصافی مهربانی ۱۴۴
ذکرعلی مجید انفرادی زنوزقی ۱۴۵
حسن زهرا اوازی ۱۴۶
سعید سعیده اورنگ ۱۴۷
شهرام محسن اهنگرزنوزی ۱۴۸
فرامرز رضا اهنگروزنائی ۱۴۹
احمد بهزاد اهنگری ۱۵۰
علی سعید اهنگری ۱۵۱
فردوس علی اهنگری ۱۵۲
اقبال پژمان ایاری سامله ۱۵۳
ایرج ارش ایران پور ۱۵۴
جعفر زهرا ایرانپورمبارکه ۱۵۵
نصرت اله میثاق ایرانشاهی ۱۵۶
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
محمدعلی اتش ایرجی ۱۵۷
غلام نبی محسن ایرندگانی ۱۵۸
اصغر سمیرا ایلانلو ۱۵۹
قوچعلی اصغر ایمانزاده ۱۶۰
علی اکبر باران ایمانی ۱۶۱
شهریار سعید ایمانی ۱۶۲
سلیم لیلا ایمانی ۱۶۳
رسول ژیلا ایمانی شیراز ۱۶۴
نظرعلی حسین اینانلو ۱۶۵
اسدالله راهله ایینی ۱۶۶
محمد مصطفی بابامیر ۱۶۷
محمد ارش بابائی پوردریائی ۱۶۸
محمد سعید بابائیان ۱۶۹
حسن عادل بابوی عزیزکندی ۱۷۰
یوسف فاطمه بادپا ۱۷۱
حشمت اله ایوب بارسالاری ۱۷۲
علی ابدال ذبیح اله بازوند ۱۷۳
علی رضا باستانی نامقی ۱۷۴
مهرداد پریسا باصبر ۱۷۵
حسن بابک باصری ۱۷۶
میرجواد ارمیتا باقرزاده ۱۷۷
محمدرضا دنیا باقرزاده ۱۷۸
حسین میلاد باقرزاده گلمکان ۱۷۹
عباس ملیحه باقری ۱۸۰
عظیم میلاد باقری ۱۸۱
سیدرضا سیدعباس باقریان ولوکلایی ۱۸۲
اکبر وحید باقی ۱۸۳
نوروزعلی محسن بالازاده ۱۸۴
یارمحمد گل افروز بجارزهی ۱۸۵
عباس علی بحرینی ۱۸۶
عبدالحمید زهرا بختیار ۱۸۷
محمد شمیم بختیاری ۱۸۸
رضا علی بختیاری ۱۸۹
وجیه الله وحید بختیاری اقمسجد ۱۹۰
محمدابراهیم حجت بخششی ۱۹۱
احمد مرتضی بخششی ۱۹۲
محمدنبی محمد بخشوده ۱۹۳
حسن اکبر بخشی ۱۹۴
عباس مهرداد بخشیان ۱۹۵
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
غلام عباس فرهاد بدرقه ۱۹۶
علیرضا مجتبی بذلی ۱۹۷
رحمت اله حسین براتی ۱۹۸
حسین سپیده براتی ۱۹۹
عیسی علی براتی ۲۰۰
جعفرقلی یوسف برارنیاادبی ۲۰۱
اسداله طاهره بردبار ۲۰۲
رجب پروانه برغمدی ۲۰۳
منوچهر خدیجه برم ۲۰۴
محمدباقر بشرا بروجردی ۲۰۵
یونس ایمان برومندی ۲۰۶
یونس رضا برونه ۲۰۷
محمدحسن عقیق برهان ۲۰۸
قاسم میثم بشکول ۲۰۹
اقامیرزا احسان بصیری ۲۱۰
محمدصادق علی بصیری ۲۱۱
بیت الله ارمین بقائی لمر ۲۱۲
داریوش مهران بکروی ۲۱۳
عبدالله عباس بنائی ۲۱۴
شکرخدا محمد بنی مسنی ۲۱۵
سلمان پدرام بنی نعمتیان ۲۱۶
روح اله نفیسه بوربور ۲۱۷
حبیب الله مریم بوستان فتح ابادی ۲۱۸
علی سعید بهرامی ۲۱۹
غلامرضا سمیه بهرامی ۲۲۰
صدقعلی مجید بهرامی ۲۲۱
محمد صلاح الدین بهرامی بابامیری ۲۲۲
موسی مهدی بهمن ابادی ۲۲۳
سعید پرنیان بهمنی ۲۲۴
رحیم سیاوش بهمنی ۲۲۵
حسین مهدی بی ازاراودلو ۲۲۶
قاسم ترانه بی قرار ۲۲۷
علی جعفر مرتضی بیابانی ۲۲۸
محمدرضا محمدمهدی بیات ۲۲۹
عبدالحسین ملیحه بیات ۲۳۰
عباس هادی بیات ۲۳۱
حمیدرضا فاطمه بیاتعلی ۲۳۲
علی مژگان بیاتی ۲۳۳
جمشید سارا بیاتی نژادمرادی ۲۳۴
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
تقی رسول بیرانوند ۲۳۵
صیدعلی محمد بیرانوند ۲۳۶
مصطفی وفا بیگ زاده ۲۳۷
علی احمد بیگدلی ۲۳۸
شهبازعلی فاطمه بیگدلی ۲۳۹
غلامعلی سمیه بیگمی بجستان ۲۴۰
صمد محمود بیگی ۲۴۱
اقالار ارین بینازاده ۲۴۲
محمدمهدی فرزانه بینایی باشی ۲۴۳
محمدولی پژمان پارسا ۲۴۴
نصرالله میلاد پازوکی زاده ۲۴۵
داود محبوبه پاس لاری ۲۴۶
عباس فاطمه پاسداری کیا ۲۴۷
میرشمس الدین سیدمهدی پاک راد ۲۴۸
محمد ندا پاکزاد ۲۴۹
یوسف مهدی پدردوست ۲۵۰
محمدعلی ابوذر پرتوی ۲۵۱
منصور رضوان پرچی زاده ۲۵۲
مسیب علیرضا پرموز ۲۵۳
حبیب بهرام پژمان منش ۲۵۴
یداله لیلا پژواک دستگرد ۲۵۵
حمید وحید پلنگی ۲۵۶
علی سپهر پناهی ۲۵۷
مهدی سمیه پناهی ۲۵۸
ابوالقاسم محمد پورحمزه ۲۵۹
محمدحسین الهه پورسینا ۲۶۰
علی سعید پورعیسی ۲۶۱
بهروز نیما پورمجیب ۲۶۲
یونس فاطمه پهلوانی ۲۶۳
محمدحسن جواد پیله وریان منفرد ۲۶۴
محرم محسن تاجیک ۲۶۵
محمدرضا محمدامین تاجیک دربالا ۲۶۶
علی اکبر عباس تاریخی ۲۶۷
محمدامین ناصر تالانه ۲۶۸
کاکاجان علی نقی تجلی اردکانی ۲۶۹
علی اکبر فاطمه تجویدی ۲۷۰
عبدالرضا احمدرضا تحریری نیازاغه ۲۷۱
مهدی ازاده تحصیلداری ۲۷۲
کرامت علی ترابی ۲۷۳
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
محمدابراهیم اسماعیل ترک شوند ۲۷۴
جانعلی علیرضا ترکاشوند ۲۷۵
حسین فاطمه تقوایی ۲۷۶
سیدمحمد سیدمهدی تقوی ۲۷۷
داود بهزاد تقی بیگلو ۲۷۸
مهرداد سمیرا تقی زاده حصاری ۲۷۹
مرتضی نسا تنومندیان ۲۸۰
محسن حسین توکلی ۲۸۱
سلیمان علی توکلی ۲۸۲
رضا فاطمه توکلی ۲۸۳
حسین علیرضا توکلی ساری بگلو ۲۸۴
عباس اعظم توکلی لائین ۲۸۵
رسول حمید تیموری ۲۸۶
محمد کامران تیموری ۲۸۷
هوشنگ مهرداد تیموری ۲۸۸
اسکندر فرهاد جابری ۲۸۹
علی معصومه جابری ۲۹۰
قاسم هاشم جانه ۲۹۱
علی علیرضا جبلی ۲۹۲
ابوالفضل سجاد جداخانلو ۲۹۳
عباس عارف جعفرپورنشلی ۲۹۴
اسدالله قاسم جعفری ۲۹۵
رضا محسن جعفری ۲۹۶
غلامحسین مینا جعفری ۲۹۷
محمد زهرا جعفری خانقاهی ۲۹۸
حسین احمد جعفریان دهنوی ۲۹۹
حسن رضا جعفریان قمی ۳۰۰
علی اکبر بهنود جقه بسر ۳۰۱
محمدحسن محدثه جلالی ۳۰۲
رضا ابوالفضل جلالیان ۳۰۳
علی میلاد جلیلیان ۳۰۴
حاجی علی فرشاد جمالیان ۳۰۵
مغرور محمد جمشیدی الاشتی ۳۰۶
یوسف حمیدرضا جمشیدی لاریجانی ۳۰۷
مهدی علیرضا جمشیدی لقا ۳۰۸
سیدمحمود سیدمنوچهر جندقی جعفری ۳۰۹
افضل امیر جوادی ۳۱۰
انور ایلین جوادی ۳۱۱
قدرت حسین جوادی ۳۱۲
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
اباذر ودود جوان امانی ۳۱۳
محمد رضوان جوانمرد ۳۱۴
یدالله سعید جورابلو ۳۱۵
احمد محمدعلی جهادی ۳۱۶
محمدحسین علی جهان بخش ۳۱۷
محمدرضا مصطفی جهاندار ۳۱۸
حسن شهاب چراغی ۳۱۹
ایوب مهدی چعفری ۳۲۰
محمدرضا محمد چلبی ئی ۳۲۱
احمد نسیم چنارلی ۳۲۲
علی اکبر شایسته چوب چیان ۳۲۳
اکبر نوید چوبدار ۳۲۴
غلامحسن سکینه چهره پرداز ۳۲۵
علیرضا فرزانه حاتم ابادی فراهانی ۳۲۶
رضا محمد حاتمی ۳۲۷
ابراهیم مهرنوش حاتمی ۳۲۸
شعبان سکینه حاتمی ابر ۳۲۹
شعبانعلی مرتضی حاتمی فر ۳۳۰
حسن ستاره حاتمی کاسوائی ۳۳۱
سلمان سودابه حاتمی ماربینی ۳۳۲
محمد حامد حاتمیان ۳۳۳
کاظم جلال حاج قاسم خباز ۳۳۴
داود لیلا حاجوی ۳۳۵
محسن یاسین حاجی باشی ۳۳۶
قربانعلی کیوان حاجی پورقهفرخی ۳۳۷
باقر عبداله حاجی زاده ۳۳۸
احمد زینب حاجی زاده شرقی ۳۳۹
حسین  مهشاد حاجی عوض زاده دزفولی ۳۴۰
عبدالله مرضیه حاجی محمدی ۳۴۱
قربانعلی میثم حامدی ۳۴۲
توکل الهام حبیب زاده ۳۴۳
ولی اله الهام حبیبی ۳۴۴
فیض اله لیلا حبیبی ۳۴۵
حاتم مهدی حبیبی ۳۴۶
کیامرث حسین حدادی ۳۴۷
عبدالحسین مصطفی حدادی برزکی ۳۴۸
محمدمراد محسن حسن پورسرتنگ ۳۴۹
مهدی اشکان حسن زاده ۳۵۰
محمد رویا حسن زاده گل دوست ۳۵۱
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
امیدعلی محمد حسن زاده نصرابادعلیا ۳۵۲
ناصر فاطمه حسنلو ۳۵۳
سعید فاطمه حسنی ۳۵۴
مجتبی مهدی حسنی ۳۵۵
حسن مرضیه حسنی حسن کیاده ۳۵۶
اردشیر فرشته حسنی ساطحی ۳۵۷
علی فاطمه حسین پور ۳۵۸
حسین محمدجواد حسین پور ۳۵۹
صمد فرناز حسین پورصمدی ۳۶۰
محمد مریم حسین زاده قلعه جوق ۳۶۱
جلیل حسین حسین زاده یاسوری ۳۶۲
نایبعلی زهرا حسینعلی خانی ۳۶۳
محمد زهرا حسینی ۳۶۴
سیدعلی سیدبابک حسینی ۳۶۵
سیدعبداله سیدحسین حسینی ۳۶۶
سیدعلی سیدحسین حسینی ۳۶۷
سیدعلی سیدسهیل حسینی ۳۶۸
اسماعیل سیدمحمد حسینی ۳۶۹
سیداحمد سیدمسعود حسینی ۳۷۰
سیدکریم سیدمهدی حسینی ۳۷۱
سیدازاد سیده بهاره حسینی ۳۷۲
سیدعلی اکبر سیده ساناز حسینی ۳۷۳
سیدحسن عاطفه سادات حسینی ۳۷۴
سیدابوالقاسم زهراسادات حسینی ایجی ۳۷۵
سیدحسن محبوبه سادات حسینی پور ۳۷۶
سیدمحسن فاطمه السادات حسینی دهنوی ۳۷۷
غلامرضا صدرالدین حسینی کیا ۳۷۸
حسین محسن حشمتی ۳۷۹
یونس مهشاد حقی ناوند ۳۸۰
علی اکبر مهدیه حقیقت پسنداستانه ۳۸۱
حبیب دل ارا حقیقی ۳۸۲
مجید میترا حکمتی قورخودی ۳۸۳
یدالله امینه حمیدپور ۳۸۴
یحیی زهره حمیدی ۳۸۵
عابدین سجاد حمیدی ۳۸۶
محمد ارش حیدری ۳۸۷
عبداله علی حیدری ۳۸۸
عسگر محسن حیدری ۳۸۹
حسین محمدحسن حیدری ۳۹۰
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
حسین مریم حیدری ۳۹۱
مهدی مسعود حیدری ۳۹۲
غفار یعقوب حیدری سزنقی ۳۹۳
محمود علی حیدری فر ۳۹۴
شهرام امین حیدری وند ۳۹۵
ولی محمدرضا خارستانی ۳۹۶
صفرعلی مهناز خالقی ۳۹۷
علی حسن خانی ۳۹۸
رحیم علی خانی فیلستان ۳۹۹
علی اکبر احمد خدابنده ۴۰۰
اسداله حامد خداپرست ۴۰۱
رئوف امیرعلی خداکرمی ۴۰۲
عباس عاطفه خدامرادی ۴۰۳
محمدعلی داود خدانوازرازلیقی ۴۰۴
محمداسمعیل پوریا خداوردی ۴۰۵
جعفر سعیده خدایاری ۴۰۶
عباس حسین خدائی ۴۰۷
عباس ارمیتا خدری ۴۰۸
لقمان مهتاب خرازیان ۴۰۹
محسن محدثه خراسانی قمصری ۴۱۰
فتح اله محدثه خزاعی ۴۱۱
حبیب الله معصومه خزاعی ۴۱۲
محمدحسین پانیذ خزلیان ۴۱۳
مهدی پیمان خسروانی ۴۱۴
حشمت بهمن خسروی ۴۱۵
محمد حافظ خسروی ۴۱۶
نبی اله سمانه خسروی ۴۱۷
محمود لیلا خسروی ۴۱۸
علی اکبر وحید خسروی ۴۱۹
محمدباقر هادی خسروی ۴۲۰
حسن رضا خلیل ارجمندی ۴۲۱
محمدحسن خدیجه خلیل نژادی ۴۲۲
غلام حیدر ندا خلیلی ۴۲۳
محمد مهدیه خندان ۴۲۴
حسین کوثر خواجه نوری ۴۲۵
علی یار فروزان خوارزمی ۴۲۶
محمد پدرام خوش بهار ۴۲۷
حسین شیرین خوش قامت ظریف ۴۲۸
صفدر پوریا خوشوقتی ۴۲۹
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
غفور سولماز خیبرباسمنج ۴۳۰
مجید پارسا خیرخواه ۴۳۱
برات فرهاد داداش پوردابانلو ۴۳۲
کریم مسعود داراب ۴۳۳
مرتضی علی دانش پژوه ۴۳۴
سیاوش سمانه دانه زن ۴۳۵
احمد محمد داودپور ۴۳۶
علی ژیلا داودی ۴۳۷
سیدعلی اکبر فاطمه سادات داودی ۴۳۸
فرخ فرهاد داودی ۴۳۹
قاسم مریم داودی ۴۴۰
ولی ثریا داورپناه ۴۴۱
محمدرضا داود داوودی جم ۴۴۲
چنگیز بابک درگاهی گبلو ۴۴۳
محمد خاطره دروکی ۴۴۴
عزت اله علیرضا درویش نارنج بن ۴۴۵
محمد دانیال درویشی ۴۴۶
عبداله ماشاله دشمن کش ۴۴۷
حسن الهه دقیقی روچی ۴۴۸
حسن مراد میلاد دکامئی ۴۴۹
علیرضا سارا دلفانی ۴۵۰
محمدحسن فاطمه دلیری قوچان عتیق ۴۵۱
علیرضا پریسا دماوند ۴۵۲
علی عباس سعید دمیرچی ۴۵۳
احمد الهه دورودیان ۴۵۴
محمد فاطمه دوکوهکی ۴۵۵
داریوش بیژن دولت سرائی ۴۵۶
نظر جمشید دولتشاه ۴۵۷
ولی الهام دولتی کلان ۴۵۸
سیدمحمد زهره سادات ده نوی ۴۵۹
محمد محمدمهدی دهقان ۴۶۰
تقی عباس دهقان نژادقهفرخی ۴۶۱
عابدین امیر دهقانی ۴۶۲
اکبر زهرا دیانت فر ۴۶۳
جعفر صمد دیدارویرثق ۴۶۴
صفرعلی مصطفی ذبیحی ۴۶۵
نصرالله فرناز ذبیحی رصدی ۴۶۶
یحیی هادی ذبیحی سیف ۴۶۷
محمد اماندا ذکایی ۴۶۸
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
پرویز علی ذکائیان ۴۶۹
سیدحسین سیدمیلاد ذوالفقاری ۴۷۰
محرم محمد ذوالفقاری نژاد ۴۷۱
محمد محمدمهدی ذوالقدری ۴۷۲
محمد امیر ذوقی ۴۷۳
ابوالفضل ابراهیم رادشندی ۴۷۴
کرم عبدالحسین راستگو ۴۷۵
علی فاطمه رافعی ۴۷۶
خدارحم مجید رامیار ۴۷۷
احمد احسان رباطجزی ۴۷۸
احمد فرشته ربیعی ۴۷۹
نوراله نگین ربیعی افراپلی ۴۸۰
حسن اشکان رجبی ۴۸۱
رستمعلی مجید رجبی ۴۸۲
رمضان میلاد رجبی ۴۸۳
محمد مسعود رجبی ماشک ۴۸۴
محمد اسکندر رحمان زاده فیروزجاه ۴۸۵
علی بهزاد رحمانی ۴۸۶
احمد محمد رحمانی ۴۸۷
حسین اعظم رحمتی ۴۸۸
تیمور یاور رحمتی ۴۸۹
حسینعلی راضیه رحیمی ۴۹۰
عزیزاله محمد رحیمی ۴۹۱
مرتضی مهنوش رحیمی ۴۹۲
عزیزاله وحید رحیمی هزاری ۴۹۳
صفر سحر رزاقیان ۴۹۴
فتح اله محمدرضا رستگاربی ابری ۴۹۵
عباسقلی مهدی رستگارده بیدی ۴۹۶
عباس رامیار رستمی ۴۹۷
عباسعلی احسان رسولی ۴۹۸
عظیم فردین رشنو ۴۹۹
ابراهیم اسماعیل رشیدی ۵۰۰
حسین شیوا رشیدی فر ۵۰۱
شمس علی حبیب الله رشیدی کیا ۵۰۲
محمدعلی مجتبی رضاپورامند ۵۰۳
محمدتقی کامران رضاحسینی ۵۰۴
عسکری عبدالله رضازاده پاشا ۵۰۵
محمود سعید رضامند ۵۰۶
حبیب علی رضایی ۵۰۷
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
حسنعلی علی رضایی ۵۰۸
حسین پروانه رضایی قشلاقی ۵۰۹
نبی ارش رضایی نوین ۵۱۰
حسن مهرائین رضائی ۵۱۱
نصرت وحید رضائی ۵۱۲
محمدحسن سجاد رضائی تاری ۵۱۳
علی الهام رضوانی پور ۵۱۴
گل محمد سودابه رضوانی پور ۵۱۵
سیدجلال الدین سیدعلی رضوی ۵۱۶
حمید پرناز رعیتان ۵۱۷
بیوک قاسم رفعتی ۵۱۸
محمدعلی ایمان رفیعی ۵۱۹
حسینعلی محمد رفیعی ۵۲۰
جبرئیل طاهر رفیقی ۵۲۱
علی علی اکبر رکنی ۵۲۲
سیفعلی مرتضی رم شناس کامل ۵۲۳
علی بهنام رمضانی ۵۲۴
حسین علی مرتضی رمضانی تبادکان ۵۲۵
رضا نیلوفر رمه دوست ۵۲۶
رضا شبنم رنج بخش ۵۲۷
محمد طیبه رنجبر ۵۲۸
غلامعلی محمدرضا رنجبر ۵۲۹
صفرعلی حسام رنجبرانی ۵۳۰
بهمن عسگر روزبه ۵۳۱
جعفر مهرناز روزبهانی ۵۳۲
کاظم صادق روستائی ۵۳۳
علی اکبر عالیه روستائی ۵۳۴
غلام مهدی مصطفی رهبر ۵۳۵
علی محسن رهبرزارع ۵۳۶
اکبر امیرحسین رهنورد ۵۳۷
حسن حسین ریاضی ۵۳۸
محمد پریسا ریحانی ۵۳۹
علیرضا علی اکبر رئیس مسجدسفید ۵۴۰
سلمان فاطمه زارع ایوقی ۵۴۱
شیرین دل فریده زارع طین ۵۴۲
منصور حسین زارع مویدی ۵۴۳
صولت سعید زارعان مولان ۵۴۴
یوسف علی حامد زارعی ۵۴۵
حمید علی زارعی ۵۴۶
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
نورالدین مرتضی زارعی لطف ۵۴۷
فرامرز روح الامین زاهد ۵۴۸
جمشید همایون زاهدی ۵۴۹
عبدالجلیل گلناز زر ۵۵۰
ابوالقاسم حمیده زرعی ۵۵۱
عباس مرجان زرهون پور ۵۵۲
عزیز امین زمان نژادثمرین ۵۵۳
حجت اله پوریا زمانی ۵۵۴
غلامعلی علیرضا زمانی ۵۵۵
سیروس سجاد زنگنه ۵۵۶
ناصر زهرا زنگنه بیغش ۵۵۷
سیدحسن سیدمیلاد زیبایی ۵۵۸
محمد ملکی زینب ۵۵۹
محمد منصوره زیوداری ۵۶۰
سیدمصطفی شیماسادات سادات الحسینی ارانی ۵۶۱
رضا عاطفه سارمی قره گل ۵۶۲
رحیم علی سالاری ۵۶۳
علی محمدرضا سالاری ۵۶۴
محمد روح الله سالاری خالص ۵۶۵
کامران علی سالکی ویشته ۵۶۶
فرهاد ایمان سالم ویشکائی ۵۶۷
مصطفی مونا سام ۵۶۸
محمدحسین ابراهیم ساویزچلک ۵۶۹
علی ابراهیم سبزعلی پور ۵۷۰
اصغر سعید سپهریان ۵۷۱
خیراله رحیمه ستایش سارائی ۵۷۲
سیدناصر سیدمحمد سجادی ۵۷۳
شعبان محمد سجادی ۵۷۴
سیدعلی مرضیه السادات سجادیان ۵۷۵
کریم امنه سراچه گل ۵۷۶
علی سمیه سرخان بگی زاده ۵۷۷
عبدالخالق عمار سردارزئی نژاد ۵۷۸
عبداله فرشته سرداری ۵۷۹
سعید مهدی سرداری ۵۸۰
خلیل هانیه سرداری ۵۸۱
سیدابوالفضل سیدمحمد سرمحمدی ۵۸۲
نورمراد منصور سرمستی ۵۸۳
مردعلی سینا سروش ۵۸۴
یداله خان امین سرهنگی ۵۸۵
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
اسمعلی حمیدرضا سعادتمند ۵۸۶
حبیب اله محمود سعادتی رزی ۵۸۷
حسن حسین سعدالدین ۵۸۸
اکبر مژگان سعیددولت اباد ۵۸۹
امیدعلی مرتضی سعیدی پلمی ۵۹۰
محمدمهدی میلاد سفیدیان ۵۹۱
عوض یوسف سلامی فرد ۵۹۲
محمدخون افشین سلحشور ۵۹۳
قمصور راضیه سلطانی ۵۹۴
سعید سامان سلطانی ۵۹۵
صمد جعفر سلطانی تقی دیزج ۵۹۶
مرتضی سامان سلطانیان ۵۹۷
یدالله حسین سلگی ۵۹۸
ولی الله علی سلیمانی ۵۹۹
جعفر مریم سلیمانی ۶۰۰
سیف اله حسین علی سلیمی ۶۰۱
ولی اله فرهاد سلیمی ۶۰۲
عبداله وحید سلیمی ۶۰۳
محمدتقی ساینا سلیمی الیزئی ۶۰۴
محمد محسن سنگسری ۶۰۵
محمدتقی معصومه سهیلی راد ۶۰۶
شروین شادی سیدابوالقاسم ۶۰۷
سعید ارزو سیرانی ۶۰۸
بهمن فاطمه سیروس ۶۰۹
بیژن محمد سیری ۶۱۰
قدرت اله حسین سیفی ۶۱۱
خالقویردی وحید سیفی ۶۱۲
میرزاولی یعقوب سیفی علمی ۶۱۳
سعید شاهین شادمانی ۶۱۴
محمد فریبا شاعفی ۶۱۵
محمدرضا مهسا شاکری ۶۱۶
علیرضا امیر شاملوکاظمی ۶۱۷
قدرت الله پویا شامنصوری ۶۱۸
حسینعلی حامد شانقی ۶۱۹
علیمراد علی اکبر شاه ابادی ۶۲۰
علیرضا محمدحسن شاه حسینی ۶۲۱
مهدیقلی فاطمه شاه محمدی ۶۲۲
یوسف جمال شاهرخی نیا ۶۲۳
سلیم رویا شاهمار ۶۲۴
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
حسین فاطمه شاهی ۶۲۵
فتح الله فرهاد شجاع شاوون ۶۲۶
ابوالحسن زهرا شجاعی ۶۲۷
عبدالله مرتضی شجاعی اقبلاغی ۶۲۸
علی اکبر ارمان شرافتی زنگنه ۶۲۹
محمدعلی الهه شرافتی زنگنه ۶۳۰
مسعود بنیامین شریف زندیه ۶۳۱
محمدرضا حانیه شریفی ۶۳۲
مهدی محمد شریفی ۶۳۳
بایرام وحید شریفی ۶۳۴
سیدمحمد سیداحمد شریفی شورکائی ۶۳۵
نورالله رضا شریفی فرد ۶۳۶
شاه مراد مهدی شریفی نیا ۶۳۷
حمید مریم شعاع ۶۳۸
رحمت اله طیبه شفی ۶۳۹
رضا زهرا شفیعی دهکائی ۶۴۰
حسن علی شقایق ۶۴۱
رجبعلی رضا شکری ۶۴۲
نصرت اله محمد شکری ۶۴۳
ایوب محمدرضا شکری ۶۴۴
حجت اله مرتضی شکری زاده ۶۴۵
عزت اله احمد شکری شیخی ۶۴۶
علی ناهید شکوری ۶۴۷
غلامحیدر صابره شه بخش ۶۴۸
دوست علی عارف حسین شهاوندی ۶۴۹
محمد حسین شهبازی قنبرلو ۶۵۰
نادر بنیامین شهراسبی ۶۵۱
رضا عبدالرسول شهری ۶۵۲
محمد مریم شهریاری ۶۵۳
غلامرضا محمدرضا شهسواری پور ۶۵۴
علی شهریار شیخ پوراویلق ۶۵۵
عباس مرتضی شیخی ۶۵۶
محمدباقر علیرضا شیدائی ۶۵۷
حسین جواد شیرزاد ۶۵۸
حسین مهدی شیرزادی ۶۵۹
بختیار سعید شیرمحمدی ۶۶۰
بهزاد مرضیه شیروانی ۶۶۱
قدرت اله رضا شیروانی فارسانی ۶۶۲
علی زینب شیری ۶۶۳
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
ولی اله فاطمه شیری ۶۶۴
اسحق رضا صابر ۶۶۵
الله نظر علی صابر ۶۶۶
رضا فاطمه صابر ۶۶۷
زکی الله یوسف صابردمیرچی ۶۶۸
محمدرضا جواد صابرفیروزی ۶۶۹
صمصام علی صابرنژادعلویان ۶۷۰
احمد بهاره صادقی ۶۷۱
داود مهدی صادقی ۶۷۲
توفیق بهنام صادقی گرگری ۶۷۳
سیدمجید فاطمه سادات صالحی ۶۷۴
خداداد نرگس صالحی ۶۷۵
حسین ولی الله صالحی ۶۷۶
حسین مهرداد صالحی جونقانی ۶۷۷
سبزوار سیما صالحی شب لیز ۶۷۸
خلیل نادر صحرائی موانه ۶۷۹
اسماعیل نازنین صدرنژاد ۶۸۰
سیدحسین سیدمحمد صدری نژاد ۶۸۱
احمد میثم صدیقی ۶۸۲
عباداله بهزاد صفدری احمداباد ۶۸۳
محمدحسین مهدی صفری ۶۸۴
مالک مصطفی صفری ابری ۶۸۵
حمید شهرام صفری قلعه ۶۸۶
ذبیح اله میثم صفی خانلو ۶۸۷
موسی مجید صلاحی ۶۸۸
غلامعلی سجاد صیفی ۶۸۹
امان اله سیروس ضرغامی ۶۹۰
علی محمد ضیاتوحیدی ۶۹۱
محمدعلی حسین ضیائی ۶۹۲
زیدالله عبادالله ضیائی ۶۹۳
غلامحسن ازیتا طالع پسنداختر ۶۹۴
هدایت الله یوسف طاهرزاده ۶۹۵
عباس بهنام طاهری ۶۹۶
سیدناصر سیده فاطمه طاهری ۶۹۷
ابوالفضل محمدحسین طاهریان ۶۹۸
سیدعمادالدین مریم السادات طباطبائی ۶۹۹
بهرام فاطمه طبالی برسیانی ۷۰۰
سیف اله مصطفی طریقی محمود ۷۰۱
نعمت اله سعید طوایفی ۷۰۲
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
طهماسب زهرا طهماسبی ۷۰۳
رمضان رضا طهماسبی پوردیزگاه ۷۰۴
مرتضی فرشته طیبی راد ۷۰۵
رجبعلی رضا طینتی سیرت ۷۰۶
حبیب اله روح اله ظاهری بیرگانی ۷۰۷
اکبر حسن عابدی ۷۰۸
محمدحسین صادق عابدی بجدنی ۷۰۹
صفر محمدرضا عابدی درچه عابدی ۷۱۰
محمد هاجر عابدی فرانی ۷۱۱
عبدالرسول امید عابدین زاده پزوه ۷۱۲
اسداله محمد عابدینی ۷۱۳
چنگیز مهسا عادل اسگ شهر ۷۱۴
محمدرضا محمد عارف زاده ۷۱۵
عبدالرضا محمدحسین عالی نژادشیرازی ۷۱۶
عباداله سیدمحمدرضا عبادی ۷۱۷
انوشیروان جواد عباس زاده چوبر ۷۱۸
غلامرضا سمن عباس نیا ۷۱۹
حیدر اکرم عباسی ۷۲۰
علی اوا عباسی ۷۲۱
علی پیام عباسی ۷۲۲
محسن کیمیا عباسی ۷۲۳
نبی اله لعیا عباسی ۷۲۴
حسین مژگان عباسی ۷۲۵
قمصور امید عباسی بوزنجانی ۷۲۶
ولی فرشاد عباسی دوشتور ۷۲۷
عبداله مسلم عباسی گشنیزجانی ۷۲۸
علیرضا ملیحه عبدالعلی ۷۲۹
علی اکبر مسعود عبداللهی ۷۳۰
اکبر راضیه عبداللهی خوراسگانی ۷۳۱
منوچهر حمزه عبداله پور ۷۳۲
میرعبداله سیدجمال عبداله پور ۷۳۳
نعمت امیرحسین عبداله زاده ۷۳۴
حسین اسمعیل عبدالهی ۷۳۵
سردار رامین عبدالهی ۷۳۶
حسین سجاد عبدالهی ۷۳۷
امیرمحمد حسن عبدی ۷۳۸
مصطفی محمدهادی عبدی ۷۳۹
محمد روشن عبدی محمدصالحلو ۷۴۰
حسین محدثه عجم خیجی ۷۴۱
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
فتحعلی سمیرا عرب ۷۴۲
علیرضا مهسا عرب عامری ۷۴۳
کبوتر فاطمه عربلو ۷۴۴
عزیز طهماسب عزیزپور ۷۴۵
اردشیر محمدمهدی عزیزپوری ۷۴۶
شعبان بهزاد عزیزی ۷۴۷
علی پژمان عزیزی ۷۴۸
محمدصادق فاطمه عزیزی ۷۴۹
غلام فاطمه عزیزی دورجون ۷۵۰
منصور سهراب عزیزی هره دشت ۷۵۱
قباد محمد عزیزیان ۷۵۲
واهن نارگ عزیزیان ۷۵۳
حسین سحر عسگری حسنوند ۷۵۴
منوچهر امیر عطایی ۷۵۵
نصرت امیرحسین عفتی ۷۵۶
محمد فریده عقیقی ۷۵۷
احمد سلیمان علاقی ۷۵۸
سیدمحمد سیداحسان علوی ۷۵۹
داود دانیال علی ابادی ۷۶۰
علی اکبر محمدرضا علی اکبرخان ۷۶۱
محمد ابوالفضل علی پور ۷۶۲
محمود ارزو علی پور ۷۶۳
ابوالفتح اصغر علی پور ۷۶۴
مهدی امیر علی پور ۷۶۵
سهراب سارا علی پور ۷۶۶
اسلام محمدرضا علی پور ۷۶۷
محمدجعفر راضیه علی حسینی ۷۶۸
محمدصالح میثم علی حسینی حیدرابادی ۷۶۹
محمدحسین حسن علی خو ۷۷۰
حسین سجاد علی زاده ۷۷۱
حسین سپیده علی کاشانی ۷۷۲
محمود امیر علی نژاد ۷۷۳
ابراهیم حسین علی نژاد ۷۷۴
عرشعلی حبیب علی یولداشی ۷۷۵
رضا ارمین علیپورفرد ۷۷۶
یدالله نیلوفر علیخانی علی ابادی ۷۷۷
محمد سمانه علیخانی گله ۷۷۸
حسینعلی پرویز علیزاده ۷۷۹
وارث معصومه علیزاده ۷۸۰
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
عمران هادی علیزاده ۷۸۱
اله وردی ناصر علیزاده اذر ۷۸۲
امیرمحمد نگین علیشاهی ۷۸۳
حسنعلی یوسف علیمردانی ۷۸۴
بیوگ اقا حدیثه علیمی ۷۸۵
ابوالقاسم امیرحسین علییاری ۷۸۶
جعفر ریحانه عنبزاده ۷۸۷
اواد صراف عیسی زاده اجیرلو ۷۸۸
محمود اشکان غاروریانی ۷۸۹
جان الله مینا غزنوی گهرجی ۷۹۰
عبدالخالق محمد غضبانی احمدی ۷۹۱
حسین امید غفاری ۷۹۲
محمدحسن سیما غفاری ۷۹۳
محمد احمد غفوری ۷۹۴
محمدحسین کریم غلامرضا ۷۹۵
رسول شیدا غلامی ۷۹۶
علی معصومه غلامی ۷۹۷
صادق علی منیره غلامی سیاه دشتی ۷۹۸
علی اعظم غلامی قاشقای ۷۹۹
شمسعلی حمید غلامی مورینه ۸۰۰
سلیمان جهانگیر غلامی هولالو ۸۰۱
محمدعلی اناهیتا غنی ۸۰۲
حسین محسن غنی ۸۰۳
محمود ارش فارابی ۸۰۴
اصغر ترانه فارسی ۸۰۵
نورمراد سامان فاضلی ۸۰۶
علی محمد فاضلی ۸۰۷
یحیی فاطمه فاضلی نیک ۸۰۸
محمدرضا متینه فائزنژاد ۸۰۹
غلامرضا فریبا فتح اله زاده ۸۱۰
صابر فاطمه فتح پور ۸۱۱
نجم الدین مهتاب فتحی ۸۱۲
حسین نیلوفر فتحی شرق بین ۸۱۳
خلیل محمدصابر فخار ۸۱۴
غلامحسین اسماعیل فخری ۸۱۵
رمضان امیر فراشی ۸۱۶
صادق مریم فرامرزی ۸۱۷
علی ایمان فراهانی ۸۱۸
محمدحسین محسن فراهانی ۸۱۹
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
مجتبی هانیه فراهانی ۸۲۰
اسماعیل حمید فرجی زاده ابرغان ۸۲۱
سلیمان مهدی فرجی سماکوش ۸۲۲
ایرج نگار فرخپور ۸۲۳
رضا محمد فرزان ۸۲۴
موبدعلی جاوید فرزانه ۸۲۵
علی ناصر فرقانی سیسی ۸۲۶
شعبانعلی جاسم فروتن کرامت ۸۲۷
اکبر امید فروغ دوست ۸۲۸
علی کرم علی فروغی هزاردره ۸۲۹
هوشمند سامان فرهادی ۸۳۰
علی اصغر پریسا فرهان ۸۳۱
میرمسعود نکیسا فرهمند ۸۳۲
جبرائیل حسین فرهنگی محمودعلیلو ۸۳۳
سلمان سمیه فریدقره اونه ۸۳۴
میررضا ازاده فریدونی ۸۳۵
علی بهزاد فریمانی ۸۳۶
حسین حامد فصیحی ۸۳۷
محمدعلی محمدرضا فضلی ۸۳۸
علیرضا نسرین فضلی پناه ۸۳۹
مجید محمدهادی فقیه عبدالهی ۸۴۰
محمود محمدحسین فقیهی ۸۴۱
اکبر علی فلاح ۸۴۲
اکبر محمد فلاح ۸۴۳
سعید سارینا فلاحتی ۸۴۴
محمد پریسا فیاضی ۸۴۵
فیاض محسن فیاضی ۸۴۶
حمید وحید قاجاری ۸۴۷
غلامحسین الهه قادری ۸۴۸
ناصر جهانگیر قادری ۸۴۹
خلیل زهرا قاری ۸۵۰
علی حسن قاسم پور ۸۵۱
ابراهیم رامین قاسم زاده سنگرودی ۸۵۲
علی اسما قاسمی ۸۵۳
محمدحسین اسماعیل قاسمی ۸۵۴
مهراب علیرضا قاسمی ۸۵۵
حسین فاطمه قاسمی ۸۵۶
فیروز فائزه قاسمی ۸۵۷
رسول فریبا قاسمی ۸۵۸
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
اسلام محمد قاسمی ۸۵۹
اسماعیل محمدجواد قاسمی ۸۶۰
قربانعلی مرتضی قاسمی ۸۶۱
مصطفی مرتضی قاسمی ۸۶۲
فریدون مهدی قاسمی ۸۶۳
قاسم مهنا قاسمی ۸۶۴
محبعلی ندا قاسمی ۸۶۵
رحیم ازاده قاسمی برزگر ۸۶۶
رحمت اله رضا قاسمی دامغانی ۸۶۷
حسین مهناز قاسمی ده نو ۸۶۸
علی حسن قاسمی کرانی ۸۶۹
حسین یاسمن قاسمی موقر ۸۷۰
جواد فاطمه قائدامینی اسدابادی ۸۷۱
حسین محمود قائدی بسینانی ۸۷۲
محمدامین مریم قائینی ۸۷۳
پنجعلی بهروز قبادی ۸۷۴
علی صفر معصومه قبادی ۸۷۵
علی اصغر حسین قبادی داشدبی ۸۷۶
ناصر مریم قجری ۸۷۷
رضا امیر قدسی ازاد ۸۷۸
رحمت اله معراج قدیر ۸۷۹
جعفر مرتضی قدیری ۸۸۰
غلامحسین محمد قدیری حاجی ابادی ۸۸۱
حسین فرهاد قربان زاده ربطی ۸۸۲
علی اصغر امین قربانی ۸۸۳
ابوطالب مریم قربانی ۸۸۴
رحیم علی قربانی دولت اباد ۸۸۵
حسن مجتبی قربانی دیسفانی ۸۸۶
حسین مرتضی قربانی مقدم ۸۸۷
محمدحسن حمیده قربانیان ۸۸۸
زیداله یوسف قره داغی ۸۸۹
محمد امیرحسین قضائی علمداری ۸۹۰
علی نسرین قلاوند ۸۹۱
علی نیلوفر قلی پور ۸۹۲
صحبت علی یوسف قلیزاده ۸۹۳
علیرضا فاطمه قلیزاده انصاری ۸۹۴
عبدالله بیان قمری ۸۹۵
محمود زینب قمری ۸۹۶
ایرج فرناز قنبرنژادمغانلو ۸۹۷
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
منصور بهزاد قنبری ۸۹۸
علی اکبر فیروزه قنبری ۸۹۹
حبیب اله حسین قنبری نوده ۹۰۰
حمید مهتاب قنبری یامی ۹۰۱
عیسی امیرحسین قنبریها ۹۰۲
محمود رها قندی ۹۰۳
محمدعلی کریم قوچانی پور ۹۰۴
محمدتقی مهدی قوی دل ۹۰۵
رضا سعیده قویدل ۹۰۶
تقی محمدعلی قهاری بیدگلی ۹۰۷
بهرام مرضیه قهرمانی ۹۰۸
حسن موسی قهرمانی قره لر ۹۰۹
حسین محمدرضا قیدر ۹۱۰
امیرحسین سحر قیدی ۹۱۱
شکرعلی مرضیه قیصری بهمند ۹۱۲
نوروز ناهید کابلی چلمردی ۹۱۳
مرتضی حسین کاجی حقیقی ۹۱۴
حسن حامد کارگرزاده ۹۱۵
درویش فاطمه کارگرسرابی ۹۱۶
محمود حنانه کاسه گری ۹۱۷
عطااله یلدا کاظم مدنی ۹۱۸
حسن عسل کاظمی ۹۱۹
فریبرز فریناز کاظمی ۹۲۰
محمدحسن احسان کاظمی مقدم ۹۲۱
امید منا کاوه ۹۲۲
کاوه میلاد کاوه ۹۲۳
محمدقاسم زهره کاویانی ۹۲۴
ذوالفقار سحر کاویانی ۹۲۵
محمدقاسم مجید کاویانی ۹۲۶
ناصر محسن کاویانی ۹۲۷
حسینعلی علیرضا کثیریان ۹۲۸
محمد بهزاد کردستانی حق ۹۲۹
محمدابراهیم راضیه کرمانی ۹۳۰
علی حجت کرمی ۹۳۱
اله رضا عمار کرمی ۹۳۲
یاراحمد محمدصالح کرمی ۹۳۳
خدامراد بهاره کرمی قوریچای ۹۳۴
محمد حسین کرمیان ۹۳۵
رحیم حشمت اله کریمی ۹۳۶
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
عبدالرحمن داریوش کریمی ۹۳۷
پایدار سمیرا کریمی ۹۳۸
حسن سیامک کریمی ۹۳۹
میرمحمدکاظم سیدروح الله کریمی ۹۴۰
محمدرضا عرفان کریمی راد ۹۴۱
حسین یوسف کریمی زاده شقوئی ۹۴۲
کاوه کیمیا کریمی گازرانی ۹۴۳
حسین امیرمحمد کریمی محلی ۹۴۴
سیدناصرالدین سیده هیوا کسایی ۹۴۵
محمدرضا محمدمهدی کشاورزتوحید ۹۴۶
پرویز حسین کشاورزحداد ۹۴۷
حسین الهه کشاورزقربانی ۹۴۸
رضا کامبیز کشاورزی ۹۴۹
علیرضا محمد کشاورزی ۹۵۰
منصور مریم کشاورزی ۹۵۱
کوچعلی حسن کشوری بهگو ۹۵۲
هاشم مهدی کلان فرنیانی ۹۵۳
سیدحسن سیده الهام کلانتری ۹۵۴
اکبر محبوبه کلباسی ۹۵۵
عسگر علی کلوندی ۹۵۶
احمد حمیدرضا کمالی ۹۵۷
شعبان وحید کوچکی ۹۵۸
مصطفی بهاره کوشکستانی ۹۵۹
عزیزعلی حسین کوشکی ۹۶۰
محمدمراد مریم کولیوند ۹۶۱
حسن حسین کوه نورددلیجان ۹۶۲
غلامرضا لیلی کیانفر ۹۶۳
سیف اله مصطفی کیانی ۹۶۴
محمد مسیح کیانی جویباری ۹۶۵
جلال میلاد کیائی اسرائی ۹۶۶
ذوالفعلی جمشید کیائی فرد ۹۶۷
علی اکبر مهدیه گرامی مهر ۹۶۸
مریدعلی مارال گراوند ۹۶۹
سهراب مسلم گراوند ۹۷۰
پنجعلی علی گراوندی نژاد ۹۷۱
رحمت اله رامین گرمابدری ۹۷۲
نوروزعلی محمد گرمانی نژاد ۹۷۳
امیرقلی نادر گلچوب فیروزجائی ۹۷۴
محمد ارمان گمرکی زاده ۹۷۵
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
حسین امید گنجی سرشکی ۹۷۶
محمد حسین گوداسیائی ۹۷۷
عباسعلی ملکه گودرزوندچگینی ۹۷۸
عیسی حمید گودرزی ۹۷۹
حسین فاطمه گودرزی ۹۸۰
رضا میلاد گودرزی ۹۸۱
محمود سعید گوهرزاده ۹۸۲
امامقلی هادی گوهری بندپی ۹۸۳
حسین اقا احمد گیلانی استرکی ۹۸۴
حسن سارا لطف ۹۸۵
محمد احمد لطف الهی ۹۸۶
حسینعلی علی اکبر لطفی ۹۸۷
علیرضا مهدیس لطفی ۹۸۸
مسعود علی لیراوی ۹۸۹
الماس هاوژین مارابی ۹۹۰
فرج اله محمد مالکی ۹۹۱
غلامرضا امین ماهوتی ۹۹۲
عزیزاله رضا مبارکی دیل ۹۹۳
محمد محسن مبین ۹۹۴
سیدفضل الله سیدصدرا مجتهدزاده ۹۹۵
عباس علی مجدمحمدی ۹۹۶
احمد مینا مجدی ۹۹۷
مصطفی مینو مجدی ۹۹۸
احمد وحید محبی ۹۹۹
مجید مائده محتشمی نژاد ۱۰۰۰
حسن سعید محرابی نسب ۱۰۰۱
صفر پویا محرمی ۱۰۰۲
علی محمد راضیه محسنی ۱۰۰۳
احمد رضا محسنیان سزاوار ۱۰۰۴
سیدحسین سیدعلی محققی تبادکان ۱۰۰۵
غلامعلی فرزانه محمدابادی کمرئی ۱۰۰۶
حسین پریسا محمدخانی بالسینی ۱۰۰۷
عزت اله صابر محمدزاده تیزخراب ۱۰۰۸
علی محمد اکبر محمدنیا ۱۰۰۹
امان اله اصغر محمدی ۱۰۱۰
علی اکبر الهه محمدی ۱۰۱۱
اکبر رویا محمدی ۱۰۱۲
حسن سجاد محمدی ۱۰۱۳
صفدر سجاد محمدی ۱۰۱۴
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
فریدون سیما محمدی ۱۰۱۵
محمدعلی صفورا محمدی ۱۰۱۶
حسین کیمیا محمدی ۱۰۱۷
منوچهر مژده محمدی ۱۰۱۸
کرم جان مسلم محمدی ۱۰۱۹
امرالله مهران محمدی ۱۰۲۰
تقی مهناز محمدی ۱۰۲۱
صمد میلاد محمدی ۱۰۲۲
خداکرم نرجس محمدی ۱۰۲۳
بابک هنگامه محمدی ۱۰۲۴
پرویز پژمان محمدی ازروجی ۱۰۲۵
شاهپور رویا محمدی جبه دار ۱۰۲۶
شاهپور نسرین محمدی جبه دار ۱۰۲۷
غلامرضا محمد محمدی حیدرابادی ۱۰۲۸
جواد شقایق محمدی زاده ۱۰۲۹
محمود امین محمدی گلوسنگ ۱۰۳۰
عباس فاطمه محمدی یزنی ۱۰۳۱
اکبر اصغر محمودی ۱۰۳۲
جهانگیر زهرا محمودی ۱۰۳۳
سلیمان زیبا محمودی ۱۰۳۴
داریوش فائزه محمودی ۱۰۳۵
رحمان محمدرضا محمودی ۱۰۳۶
محمود محمدحسین محمودی سعدابادی ۱۰۳۷
ابراهیم مهلا مخبریان ۱۰۳۸
سیدابراهیم منیرالسادات مختابادامرئی ۱۰۳۹
علی فاطمه مرادی ۱۰۴۰
عزیزالله محمد مرادی ۱۰۴۱
نبی اله مهتاب مرادی ۱۰۴۲
مراد نادر مرادی ۱۰۴۳
صحت مراد ناصر مرادی ۱۰۴۴
رحمت اله اکبر مرادی دلیر ۱۰۴۵
گرزعلی رضا مرادی فر ۱۰۴۶
محمدمراد رضا مرادی مدیریان ۱۰۴۷
علی زاهد مرادیان ۱۰۴۸
علی عباس زینب مرادیانی ۱۰۴۹
سیدعبدالرضا تیناسادات مرتضوی ۱۰۵۰
سیدرمضان سیدمهران مرتضی زاده دیوا ۱۰۵۱
بهرام زهرا مردی ۱۰۵۲
محمدباقر مریم السادات مرزبان ۱۰۵۳
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
علی مجید مری ۱۰۵۴
طهماس رسول مریدیان پیردوستی ۱۰۵۵
عباسقلی محمدرضا مزارعی فرد ۱۰۵۶
حسین فرامرز مژدکانلو ۱۰۵۷
سیدمهدی سیداحمد مسعود ۱۰۵۸
علیرضا رضا مسعودی مرغملکی ۱۰۵۹
ایاز روح الله مشتاق زاده فرد ۱۰۶۰
دوستعلی علیرضا مصدق ۱۰۶۱
تقی فرشته مظاهری ۱۰۶۲
علی اسرافیل مظفرپور ۱۰۶۳
سیدمهدی مریم سادات مظلوم نیکو ۱۰۶۴
مراد سمانه معارف وند ۱۰۶۵
مجتبی مستانه معدنچیها ۱۰۶۶
ناصر مریم معرفت ایزدی ۱۰۶۷
حجت الله بهرنگ معروف خانیها ۱۰۶۸
سیف الله اکبر معروفی ۱۰۶۹
سعید غلامرضا معروفی ۱۰۷۰
محمدعلی باقر معظمی اجیرلو ۱۰۷۱
حسین مینا معین ۱۰۷۲
اردشیر اشکان معینی ۱۰۷۳
ابوالقاسم زهرا مقدسی عبدالملکی ۱۰۷۴
اله وردی هانیه مقدسی فرد ۱۰۷۵
حسن محمد مقصودی ۱۰۷۶
ابراهیم مریم مقنی زاده موحد ۱۰۷۷
فتح اله حسین مقیمی ۱۰۷۸
امراله محمدامین مقیمی ۱۰۷۹
مسعود افشین ملازادگان ۱۰۸۰
محمد مصطفی ملازاذه ۱۰۸۱
علی اصغر مهدی ملائی کهنه سرا ۱۰۸۲
عباس مائده ملک ابادی ۱۰۸۳
عباس سمیرا ملک پورشلمزاری ۱۰۸۴
قاسم پرنیان ملک زاده ۱۰۸۵
نقدعلی رقیه ملکی ۱۰۸۶
فراهیم محسن ملکی ۱۰۸۷
محمدرضا محمد ملکی زاده ۱۰۸۸
عزیزخان ناهید مندی زاده ۱۰۸۹
علیرضا ملیکا منصور ۱۰۹۰
ولی اله علی منصوری ۱۰۹۱
سیدجواد سیدمحمدمهدی منصوری طهرانی ۱۰۹۲
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
خسرو سپیده منصوری فرد ۱۰۹۳
اکبر زهرا منصوری مقدم ۱۰۹۴
سیف اله سیدافشین موسوی ۱۰۹۵
سیدموسی سیدجواد موسوی ۱۰۹۶
سیدرضا سیدمحمدرضا موسوی ۱۰۹۷
سیدکاظم سیدعلی رضا موسوی اقدم ۱۰۹۸
سیدیعقوب مریم سادات موسوی ایرائی ۱۰۹۹
سیدمجتبی سیدمقداد موسوی چاشمی ۱۱۰۰
سیدمرتضی سیدرسول موسوی عمادی ۱۱۰۱
پرویز مهسا مولایی سنجبد ۱۱۰۲
درویش مراد محمدرسول مولوی ۱۱۰۳
طیب دانیال مومنی ۱۱۰۴
علی ماشاالله مژگان مومنی ۱۱۰۵
ایرج مهران مویدتوچائی ۱۱۰۶
احمد فرناز مهاجری ۱۱۰۷
اختیار رضا مهدوی کرم شاهلو ۱۱۰۸
حسین احسان مهدی خانی ۱۱۰۹
ابراهیم بهنام مهرابی ۱۱۱۰
تقی میلاد مهرارا ۱۱۱۱
محمد پرهام مهرارام ۱۱۱۲
عباس قاسم مهرپویا ۱۱۱۳
نبی اله شهربانو مهرعلی گملی ۱۱۱۴
اکبر امیررضا مهلتی نخطلو ۱۱۱۵
حبیب اله سجاد مهلوجی ۱۱۱۶
ولی امین میانجی ۱۱۱۷
حیدر پروانه میاندربندی ۱۱۱۸
سیدکاظم  سیدحمید میراسماعیلی سردورودی ۱۱۱۹
نعمت اله امین میردریکوند ۱۱۲۰
نصرت الله مریم میردریکوند ۱۱۲۱
داود امیر میردشتوان ۱۱۲۲
رشید مریم میررضایی رودکی ۱۱۲۳
قنبرعلی محمدرضا میرزاجانی نماور ۱۱۲۴
حسین ابراهیم میرزازاده ۱۱۲۵
بالااوغلان سیاوش میرزائی ۱۱۲۶
یزدان محمد میرزائی ۱۱۲۷
ابراهیم بهزاد میرزائی کیا ۱۱۲۸
سرعلی حسین میرزائی گله کلائی ۱۱۲۹
نظامعلی فاطمه میرزائی ورکانه ۱۱۳۰
حسین سیدامیرحسین میرطاهر ۱۱۳۱
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
امین اله صادق میرکازهی ریگی ۱۱۳۲
سیدابوالقاسم سیدعلیرضا میری ۱۱۳۳
رضا مسلم میری ۱۱۳۴
سبزعلی مصطفی میری ۱۱۳۵
محمد حامد میلادی ۱۱۳۶
عبادالله ایسان نادری ۱۱۳۷
جواد محمدحسین نادعلی ۱۱۳۸
رحیم امید نادی ۱۱۳۹
محمد ازاده ناصری ۱۱۴۰
رضا علیرضا ناصری ۱۱۴۱
مصطفی مجید ناظری ۱۱۴۲
علی محمد زینب ناظمی ۱۱۴۳
علی اکبر علی محمد ناظمی ۱۱۴۴
اکبر رضا نامجو ۱۱۴۵
ایرج شهرام نامجو ۱۱۴۶
عباس مونس نایبی ۱۱۴۷
یوسف سعیده نبوی چاشمی ۱۱۴۸
محمود محمدمهدی نبی ۱۱۴۹
مصطفی منا نبید ۱۱۵۰
صیدباقر مراد نجاتی ۱۱۵۱
بیژن نیما نجاتی امین ۱۱۵۲
خلیل امیرحسین نجاری ۱۱۵۳
رمضان زهرا نجفی ۱۱۵۴
محمد مریم نجفی ۱۱۵۵
عبدالله مرضیه نجفی تیره شبانکاره ۱۱۵۶
عبدالکریم امیر نجفی فر ۱۱۵۷
علیداد ناهید نجفیان ۱۱۵۸
محمدرضا پرستو نجیب شارسانی ۱۱۵۹
علی وحید نراقی پور ۱۱۶۰
غلام مجید نسیمی ۱۱۶۱
حسین علیرضا نصراصفهانی ۱۱۶۲
محمد الهام نصرتی ۱۱۶۳
ابراهیم حسن نصیرپورسردهایی ۱۱۶۴
علی اصغر جمال نصیری ۱۱۶۵
بهروز فاطمه نصیری ۱۱۶۶
فرج فاطمه نصیری ۱۱۶۷
امامعلی مریم نصیری ۱۱۶۸
باقر نوشین نصیری ۱۱۶۹
ایت اله مهسا نظری کندری ۱۱۷۰
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
علی فاطمه نظری نیگجه ۱۱۷۱
شوذب محمد نظیفی ۱۱۷۲
نعمت اله میثم نعمت ۱۱۷۳
محمد مسعود نقدی زرین ۱۱۷۴
علی اکبر نازنین نقوی ۱۱۷۵
ظفر قدرت اله نکوییان ۱۱۷۶
قسمت علی نمعتی شیشه گران ۱۱۷۷
فرض علی علی نوباغی ۱۱۷۸
محمدحسین حسین نوبخت ۱۱۷۹
احمدرضا مرجان نوربخش حبیب ابادی ۱۱۸۰
غلامعلی دوستعلی نورعلی ۱۱۸۱
مسعود الهام نوروزی ۱۱۸۲
علی داد امین نوروزی ۱۱۸۳
علی محمد نوروزی ۱۱۸۴
ابوالقاسم نادر نوروزی ۱۱۸۵
ابراهیم علیرضا نوروزی معین ۱۱۸۶
محمدرضا حسین نوری ۱۱۸۷
حسین مبین نوری خوش رودباری ۱۱۸۸
احمد نسترن نوری زاده ۱۱۸۹
مرسل ارزو نوری شکیب ۱۱۹۰
جعفر ابوذر نوری کوله مرزی ۱۱۹۱
محمدحسن عبداله نیازی ۱۱۹۲
یداله حمید نیشابوری شمسی خان ۱۱۹۳
فریبرز محمدرضا نیک سجل ۱۱۹۴
حسینعلی علیرضا واحدی ۱۱۹۵
علی اصغر مهرداد واحدی شایان ۱۱۹۶
فیروز عادل واعظی ۱۱۹۷
سیدمهدی سیدمحمدرضا واعظی مقدم ۱۱۹۸
سعید سبا واقفی ۱۱۹۹
غفار دلارام وایقانی ۱۲۰۰
احمد رضا وثوق خیری ۱۲۰۱
ایوب نصراله وثوقی ۱۲۰۲
بهمن فاطمه وردی پورکل کناری ۱۲۰۳
غلامرضا موسی الرضا وزیری ۱۲۰۴
حسین مریم وزینی مینا ۱۲۰۵
علی گشاد رضا وطن پور ۱۲۰۶
نوراله سیدعلی وفایی راد ۱۲۰۷
یداله علیرضا وفائی ۱۲۰۸
محمدحسن معصومه وقوفی کلاته شادی ۱۲۰۹
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
ناصر امیر ولایی صمد ۱۲۱۰
حسین میثم ولی زاده ۱۲۱۱
حمیدرضا امیرحسین ولی نژادبیشه ۱۲۱۲
موسی الرضا مرجان ولی نژادگلیان ۱۲۱۳
علیرضا عسل وهاب زاده ۱۲۱۴
نصرالله اکرم ویسی ۱۲۱۵
ذکراله فاطمه هادی دامنجانی ۱۲۱۶
سیاوش پوریا هاشمی ۱۲۱۷
جلال سیدجابر هاشمی ۱۲۱۸
سیداسدالله سیدعلی اصغر هاشمی ۱۲۱۹
یحیی مصطفی هاشمی ۱۲۲۰
حجت میثم هاشمی ۱۲۲۱
سیدحسن سیما هاشمی اردکانی ۱۲۲۲
لطفعلی علیرضا هخامنش فر ۱۲۲۳
محمدصادق علیرضا هروی ۱۲۲۴
ده ده قلی حمید همت زاده چچکلو ۱۲۲۵
صفر امنه همتای صقلده دهکالی ۱۲۲۶
قاسمعلی منیره همتی ۱۲۲۷
محبوب حسن همتی بالان ۱۲۲۸
کریم بابک همتی کلالق ۱۲۲۹
رضا امیرسالار همتی نوع دوست گیلانی ۱۲۳۰
موسی الرضا حمیدرضا همدانلو ۱۲۳۱
حمزه علی سلمان هیکل ابادی ۱۲۳۲
ابراهیم کیانوش یادگاری حصاری ۱۲۳۳
عباس امیر یارلو ۱۲۳۴
محمد ابوالفضل یارمحمدی ۱۲۳۵
کریم رامین یارمحمدی ۱۲۳۶
علی مجتبی یارمحمدی ۱۲۳۷
سخاوت علی یاری ۱۲۳۸
علی کوثر یاری ۱۲۳۹
خلیل محمدعلی یاری ۱۲۴۰
رضا پرستو یاوری ۱۲۴۱
عبدالحسین معصومه یاوری ۱۲۴۲
ولی اله شهروز یداللهی ۱۲۴۳
حسین مرتضی یزدان پناه جزی ۱۲۴۴
هادی زهره یزدانی ۱۲۴۵
غلامرضا میترا یزدانی ۱۲۴۶
نادر نسرین یزدانی اصل بریس ۱۲۴۷
اسدالله الهام یعقوبی ۱۲۴۸
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
صیدجعفر سجاد یعقوبی ۱۲۴۹
حمیدرضا مسعود یعقوبی ۱۲۵۰
امیر مهدی یعقوبی ۱۲۵۱
علی اکبر سمانه یگانه ۱۲۵۲
غلامعلی حسن یگانی اغمیونی ۱۲۵۳
محب اله رضا یوسف زاده ۱۲۵۴
حمیدرضا مسعود یوسفوند ۱۲۵۵
نوروزعلی امیر یوسفی ۱۲۵۶
مختار بهنام یوسفی حدادان ۱۲۵۷
کیومرث مهناز یوسفی دیزگرانی ۱۲۵۸
نادر فاطمه یوسفی زنوز ۱۲۵۹
فرمان حامد یوسفی شیخ طبقی ۱۲۶۰
محمدحسین سمیرا یوسفی قرجه قیائی ۱۲۶۱

 

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا