فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی

به‌روز رسانی ۱۴۰۳

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی

آدرس و تلفن دفتر خدمات قضایی مشهد
به‌روز رسانی ۱۴۰۳

ردیف کد دفتر نام دفتر آدرس دفتر
۱ ۴۷۶۰۰ دفتر دادگستری مشهد مشهد – دادگستری کل استان خراسان رضوی
۲ ۴۷۶۰۱ دفتر ویژه استان خراسان رضوی مشهد – بلوار هدایت – بلوار شفا – مجتمع قضائی شهید مطهری
۳ ۴۷۶۰۲ ۹۳۳۱۱۰۰۱ مشهد – خیابان امام خمینی – خیابان رازی غربی – نبش رازی غربی – پلاک ۵۲ – طبقه همکف – شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۵۸۱۶۱۰ – ۰۵۱۳۸۵۴۵۵۹۵ – ۰۵۱۳۸۵۴۵۵۹۹
۴ ۴۷۶۰۳ ۹۳۳۱۱۰۰۲ مشهد – بلوار استقلال – بین استقلال ۳ و ۱ – پلاک ۷۱ تلفن: ۰۵۱۳۶۰۸۴۱۰۸
۵ ۴۷۶۰۴ ۹۳۳۱۱۰۰۳ مشهد – خیابان قاسم آباد – بلوار شاهد – بین شاهد ۷۱ و ۷۳ – پلاک ۸۹۷ – طبقه دوم – تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۹۵۴۶
۶ ۴۷۶۰۵ ۹۳۳۱۱۰۰۴ مشهد – بلوار فردوسی – نبش فردوسی ۱۷ – پلاک ۲۸۹ تلفن: ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۲۸
۷ ۴۷۶۰۶ ۹۳۳۱۱۰۰۵ مشهد – خیابان احمد آباد – بین خیابان عدالت و محتشمی – پلاک ۱۴۲ تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۲۵۸۱
۸ ۴۷۶۰۸ ۹۳۳۱۱۰۰۷ مشهد – بلوار عبدالمطلب – بین عبدالمطلب ۳۰ و ۳۲ – پلاک ۵۹۰ تلفن: ۵۱۳۷۱۳۹۰۰۳
۹ ۴۷۶۰۹ ۹۳۳۱۱۰۰۸ مشهد – بلوار معلم – بین معلم ۵۵ و ۵۷ – ساختمان کوروش – طبقه فوقانی فروشگاه کوروش – واحد اول – تلفن: ۰۵۱۳۸۹۱۴۵۰۷
۱۰ ۴۷۶۱۰ ۹۳۳۱۱۰۰۹ مشهد – خیابان رسالت – خیابان رسالت ۱۳ (صدوق ۱۴) – پلاک ۱۵۰
۱۱ ۴۷۶۱۱ ۹۳۳۱۱۰۱۰ مشهد – بلوار پیروزی – بین پیروزی ۱ و ۳ – پلاک ۹۵ تلفن: ۰۵۱۳۸۷۸۳۲۳۶
۱۲ ۴۷۶۱۳ ۹۴۳۱۱۰۱۲ مشهد – بلوار پیروزی – بین میدان حر و پیروزی ۳۰ – روبروی درمانگاه پیروزی – ساختمان زمرد – پلاک ۸۱۰ – طبقه اول – تلفن ۰۵۱۳۷۲۹۵۱۱۹ و ۰۵۱۳۸۷۰۴۱۶۰
۱۳ ۴۷۶۱۴ ۹۶۳۱۱۰۱۴ تایباد – بلوار امام حسین(ع) – پلاک ۵۰ – تلفن: ۰۵۱۵۴۵۳۷۷۰۰
۱۴ ۴۷۶۱۶ ۹۶۳۱۱۰۱۶ تربت حیدریه – بلوار مدرس – نبش مدرس ۲۴ – تلفن: ۰۵۱۵۲۲۲۱۲۶۴
۱۵ ۴۷۶۱۷ ۹۶۳۱۱۰۱۷ چناران – ابتدای بلوار شهید خوشرو – نرسیده به خوشرو یک – تلفن: ۰۵۱۴۶۱۲۹۸۲۸
۱۶ ۴۷۶۱۸ ۹۶۳۱۱۰۱۸ خلیل آباد – خیابان امام خمینی – بین امام خمینی ۱۲ و ۱۴ – طبقه اول مجتمع تجاری شمس – تلفن: ۰۵۱۵۷۷۲۴۸۴۸
۱۷ ۴۷۶۱۹ ۹۶۳۱۱۰۱۹ خواف – خیابان مرزداران – جنب رستوران برادران – تلفن: ۰۵۱۵۴۲۳۲۴۰۳
۱۸ ۴۷۶۲۰ ۹۶۳۱۱۰۲۰ درگز – چهارراه فرمانداری – مکان بانک قوامین سابق – جنب پمپ بنزین – تلفن : ۰۵۱۴۶۲۳۱۱۳۱
۱۹ ۴۷۶۲۱ ۹۶۳۱۱۰۲۳ سرخس – بلوار پاسداران – خیابان امام علی – امام علی ۵ – پلاک ۲۸ – طبقه همکف – تلفن : ۰۵۱۳۴۵۴۰۱۶۷
۲۰ ۴۷۶۲۲ ۹۶۳۱۱۰۲۴ شاندیز – خیابان ولیعصر – ولیعصر ۸ – ساختمان پزشکان – طبقه همکف – تلفن: ۰۵۱۳۴۲۸۷۱۰۳
۲۱ ۴۷۶۲۴ ۹۶۳۱۱۰۲۷ کاشمر – خیابان عدالت – روبروی عدالت ۱۵ – تلفن: ۰۵۱۵۵۲۵۸۳۰۳
۲۲ ۴۷۶۲۵ ۹۶۳۱۱۰۲۹ گناباد – خیابان امام خمینی(ره) ۱۰ – پلاک ۳۷.۳ – تلفن: ۰۵۱۵۷۲۶۳۰۸۱
۲۳ ۴۷۶۲۶ ۹۶۳۱۱۰۱۳ بردسکن – میدان مرامی – خیابان پانزده خرداد – پلاک ۴ تلفن: ۰۵۱۵۵۴۲۳۵۳۵
۲۴ ۴۷۶۲۷ ۹۶۳۱۱۰۲۱ قوچان – بلوار آیت اله طالقانی – نبش بلوار مصلی – ساختمان بنیاد ۱۵ خرداد – تلفن: ۰۵۱۴۷۲۲۵۰۲۰ – ۵۱۴۷۲۲۵۰۲۱
۲۵ ۴۷۶۲۹ ۹۶۳۱۱۰۳۰ مشهد – بلوار طبرسی جنوبی – بین خیابان ۶۳ و ۶۵
۲۶ ۴۷۶۳۰ ۹۶۳۱۱۰۲۵ بینالود – طرقبه – میدان صاحب الزمان – ساختمان بانک قوامین – طبقه سوم تلفن: ۰۵۱۳۴۲۲۶۵۳۲
۲۷ ۴۷۶۳۱ ۹۶۳۱۱۰۲۸ کاشمر – کوهسرخ – خیابان آریا – نبش آریا تلفن: ۰۵۱۵۵۸۲۴۳۳۳
۲۸ ۴۷۶۳۲ ۹۷۳۱۱۰۳۱ فیروزه – بلوار امام رضا – بعد از چهارراه ولایت – نرسیده به کلانتری – تلفن : ۰۵۴۱۳۵۳۳۹۱۲
۲۹ ۴۷۶۳۳ ۹۷۳۱۱۰۳۲ مشهد – بلوار عبدالمطلب – نبش عبدالمطلب ۱۰ – پلاک ۱۳۶ تلفن: ۰۵۱۳۷۲۵۲۳۲۸
۳۰ ۴۷۶۳۵ ۹۷۳۱۱۰۳۴ مشهد – خیابان هفده شهریور – اول پنج راه – بازار هشتم – تلفن: ۰۵۱۳۳۶۶۶۴۴۸
۳۱ ۴۷۶۳۶ ۹۷۳۱۱۰۳۵ مشهد – بلوار صیاد شیرازی – نبش صیاد ۱۳ – ساختمان ایساتیس تلفن: ۰۵۱۳۸۹۴۴۸۱۷
۳۲ ۴۷۶۳۷ ۹۷۳۱۱۰۳۶ مشهد – منطقه۸ – میدان امام خمینی(ره) – روبروی ساختمان شهرداری منطقه۸ – پلاک ۷ تلفن: ۰۵۱۳۸۵۳۹۴۴۴
۳۳ ۴۷۶۳۸ ۹۷۳۱۱۰۳۳ مشهد – انتهای بلوار صاحب الزمان – نبش دانشگاه ۳ – مجتمع امین – طبقه اول – واحد ۱۲۶ تلفن: ۰۵۱۳۷۱۳۵۹۹۱
۳۴ ۴۷۶۳۹ ۹۷۳۱۱۰۳۸ مشهد – خیابان سناباد – بین سناباد ۵۳ و ۵۵ – پلاک ۲/ ۴۶۹ – طبقه اول – تلفن: ۰۵۱۳۸۴۲۱۴۳۶ – ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۶۸
۳۵ ۴۷۶۴۰ ۹۷۳۱۱۰۳۹ مشهد – خیابان گاز – بین گاز ۴ و ۶ – پلاک ۲۲۲/۱ – طبقه همکف تلفن: ۰۵۱۳۷۳۲۳۱۹۱
۳۶ ۴۷۶۴۱ ۹۸۳۱۱۰۴۵ تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی – نبش فردوسی یک – جنب اداره برق تلفن: ۰۵۱۵۲۳۱۵۵۰۷
۳۷ ۴۷۶۴۲ ۹۸۳۱۱۰۵۷ سبزوار – بخش جغتای – بلوار آزادگان – جنب مسجد امام سجاد – تلفن ۰۵۱۴۵۶۲۰۴۱۰
۳۸ ۴۷۶۴۳ ۹۸۳۱۱۰۵۰ سبزوار – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک ۵۰۵ تلفن: ۰۵۱۴۴۶۷۳۴۹۸
۳۹ ۴۷۶۴۴ ۹۸۳۱۱۰۴۴ بردسکن – خیابان عدالت – عدالت یک – روبری مسجد جامع تلفن: ۰۵۱۵۵۴۲۳۶۰۰
۴۰ ۴۷۶۴۵ ۹۸۳۱۱۰۵۱ سبزوار – خیابان اسدآبادی – حدفاصل میدان مادر و میدان سی هزارمتری – روبروی اداره برق – پلاک ۷۲ تلفن: ۰۵۱۴۴۲۹۹۰۷۸
۴۱ ۴۷۶۴۶ ۹۸۳۱۱۰۴۶ نیشابور – بلوار دانشگاه – بین دانشگاه ۱۷ و ۱۵ تلفن: ۰۵۱۴۲۶۲۶۷۵۰
۴۲ ۴۷۶۴۷ ۹۸۳۱۱۰۵۲ زاوه – خیابان پاسداران – نبش خیابان معلم تلفن: ۰۵۱۵۳۸۶۳۴۶۱
۴۳ ۴۷۶۴۸ ۹۸۳۱۱۰۵۹ تربت جام – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک ۵۹۸ تلفن: ۰۵۴۳۵۲۳۲۰۵۸
۴۴ ۴۷۶۴۹ ۹۸۳۱۱۰۴۰ مشهد – شهرک غرب – میدان مادر – بلوار شاهد – بین شاهد ۵۴ و چهارراه راه آهن
۴۵ ۴۷۶۵۰ ۹۸۳۱۱۰۵۳ نیشابور – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان پانزده خرداد – کوچه پانزده خرداد ۸ تلفن: ۰۵۱۴۳۳۵۳۷۷۱
۴۶ ۴۷۶۵۱ ۹۸۳۱۱۰۵۵ نیشابور – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی خیابان هفده شهریور – کوچه شقایق تلفن: ۰۵۱۴۳۲۶۷۶۵۶
۴۷ ۴۷۶۵۳ ۹۸۳۱۱۰۴۹ خوشاب – سلطان آباد – خیابان امام رضا(ع) – روبروی فرمانداری تلفن: ۰۵۱۴۵۰۲۳۳۵۷
۴۸ ۴۷۶۵۴ ۹۸۳۱۱۰۵۴ گناباد – بخش بجستان – بلوار مطهری – حاشیه بلوار – بعد از چهارراه مطهری – پلاک ۷۶ – تلفن ۰۵۱۵۶۵۲۷۸۲۰
۴۹ ۴۷۶۵۵ ۹۸۳۱۱۰۴۳ کاشمر – خیابان بهبودی – نبش خیابان اباذر تلفن: ۰۵۱۵۵۲۴۵۳۰۱
۵۰ ۴۷۶۵۶ ۹۸۳۱۱۰۵۶ مه ولات – فیض آباد – بلوار معلم – بین معلم ۲ و ۴ تلفن: ۰۵۱۵۶۷۲۹۲۹۳ – ۰۵۱۵۶۷۲۸۷۸۷
۵۱ ۴۷۶۵۷ ۹۸۳۱۱۰۴۱ خلیل آباد – خیابان امام خمینی(ره) – بین امام ۲۳ و ۲۵ – روبروی آموزش و پرورش تلفن: ۰۵۱۵۷۷۲۵۲۶۶
۵۲ ۴۷۶۵۸ ۹۸۳۱۱۰۴۲ کلات – بلوار امام رضا(ع) ۲۳ تلفن: ۰۵۱۳۴۷۲۴۲۵۰
۵۳ ۴۷۶۵۹ ۹۸۳۱۱۰۴۸ چناران – گلبهار – خیابان خاوران ۵ – شقایق ۳ – پلاک ۱۳ تلفن: ۰۵۱۳۸۳۲۵۶۸۲
۵۴ ۴۷۶۶۰ ۹۸۳۱۱۰۶۰ فریمان – بلوار امام رضا (ع) شرقی تلفن: ۰۵۱۳۴۶۲۸۹۴۴
۵۵ ۴۷۶۶۱ ۹۸۳۱۱۰۵۸ نیشابور – سرولایت – خیابان امام خمینی(ره) – تلفن: ۰۵۱۴۲۰۷۳۸۵۹
۵۶ ۵۰۰۲۰ ۹۹۳۱۱۰۶۴ مشهد – بلوار حر – روبروی میدان بار رضوی – پلاک۱۱۰ – تلفن: ۰۵۱۳۷۳۰۸۸۴
۵۷ ۵۰۰۲۲ ۹۹۳۱۱۰۶۲ مشهد – خیابان مفتح – خیابان شهید اسماعیل پور طرقی – نرسیده به تقاطع میرزا کوچک خان – نبش کوچه ۱۸ – ساختمان پزشکان امیرالمومنین(ع) – تلفن: ۰۵۱۳۲۵۶۳۶۴۰
۵۸ ۵۰۰۲۵ ۹۹۳۱۱۰۶۶ مشهد – بلوار شهید فلاحی – بین فلاحی ۹ و ۱۱ – پلاک ۲۲۳ – تلفن : ۰۵۱۳۷۵۱۷۷۰۰ – ۰۵۱۳۷۵۱۳۳۳۰
۵۹ ۵۰۰۵۰ ۹۹۳۱۱۰۶۸ مشهد – بلوار توس – بین خیابان توس ۱ و ۳ – پلاک ۱۲۲ – تلفن: ۰۵۱۳۷۶۰۸۰۹۲
۶۰ ۵۰۰۶۹ ۹۹۳۱۱۰۶۹ مشهد – بلوار الهیه – نبش محمدی ۱۵ – ساختمان سلامت – طبقه همکف – تلفن: ۰۵۱۳۵۱۴۰۱۷۱
۶۱ ۵۰۰۹۸ ۹۹۳۱۱۰۷۱ مشهد – منطقه ۱ – خیابان سناباد – نبش نبش سناباد ۴۲ – ساختمان ۷۷ – تلفن : ۳۸۴۷۳۹۶۱
۶۲ ۵۰۱۴۴ ۱۴۰۱۳۱۱۰۷۳ جغتای – روبروی دادسرای شهرستان – جنب فروشگاه افق کوروش – تلفن: ۰۵۱۴۵۷۴۳۴۷۷
۶۳ ۵۰۱۴۵ ۱۴۰۱۳۱۱۰۷۲ مشهد – بلوار معلم – معلم ۱۷ – پلاک ۱ – طبقه همکف – شماره تماس: ۰۵۳۳۶۰۱۱۸۰۵

بیشتر بخوانید:

نحوه اخذ نوبت و اطلاع از میزان شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سال ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا