فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد

فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد اعلام شد

طبق اعلام قبلی وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد، از ۱۳۶ نفر ظرفیت اعلام شده برای آزمون وکالت، ۱۱۱ نفر به استان فارس و ۲۵ نفر به استان کهکیلویه و بویراحمد اختصاص دارد

لیست اسامی قبول شدگان در آزمون کارآموزی وکالت ورودی ۹۳ – سهمیه آزاد
ردیف نام  نام خانوادگی  نام پدر  کد ملی 
۱ اشکان                               منصوریان                            عبدالنبی        ۲۳۹۰۰۶۲۳۲۶
۲ ابوالفتح                            جمشیدی مطلق                         محمدجواد        ۲۲۹۲۹۸۴۸۳۰
۳ الهام                               حیدری                               مسعود           ۲۳۰۰۵۲۷۴۰۵
۴ مصطفی                               مزارعی                              بهمنیار         ۶۸۳۹۹۱۲۸۵۱
۵ مریم                                علی عسکری                           منصور           ۲۲۸۰۳۸۰۹۶۱
۶ علی                                 جهانبخش                             طهمورث          ۴۲۴۰۱۲۲۷۸۳
۷ سعیده سادات                         سروستانی                            حسین            ۱۲۸۷۱۰۹۱۶۰
۸ مریم                                افشین فرد                           غلامرضا         ۲۲۸۰۸۱۰۳۰۱
۹ پروین                               عطایی قراچه                         فیروز           ۲۲۸۰۴۹۹۱۲۶
۱۰ سعید                                علیزاده                             صفر             ۲۴۳۳۱۷۲۴۸۹
۱۱ احمد                                غلامی                               عبدالعظیم       ۲۴۲۰۲۴۶۰۴۷
۱۲ دانیال                              خیراندیش                            شکراله          ۲۵۵۰۰۲۸۴۴۹
۱۳ ساناز                               نجفی                                عباس            ۲۲۹۸۸۰۵۸۵۷
۱۴ محمدجواد                            جوشکی                               دشتی            ۲۳۰۱۲۵۵۴۸۴
۱۵ فرشته                               دهقانیان                            ایرج            ۵۱۳۹۸۷۶۲۷۲
۱۶ محسن                                دهقانی بانیانی                      محمدرضا         ۲۳۰۰۷۶۵۷۴۸
۱۷ گوهر                                کریمی                               عنایت           ۲۵۴۹۹۲۳۹۲۸
۱۸ مریم                                گرگین                               عبدالرضا        ۲۲۸۰۸۹۵۵۶۰
۱۹ افسانه                              ریحانی                              حسین            ۲۴۳۰۴۰۷۶۰۴
۲۰ روح اله                             سلیمانی                             رسول            ۲۳۹۱۲۳۰۴۲۷
۲۱ سلمان                               عاشقی بابادگانی                     محمدصادق        ۲۳۰۰۵۳۴۱۷۷
۲۲ محمدرضا                             حیدریان                             داود            ۲۳۰۱۰۲۷۴۵۷
۲۳ زیبا                                پروانه                              حبیب            ۱۸۱۹۶۱۵۹۰۱
۲۴ سهیلا                               رنجبری                              علی مراد        ۲۴۲۰۰۹۶۶۴۹
۲۵ علی                                 رستگار                              غلامحسن         ۹۳۷۲۹۱۲۸۵
۲۶ سکینه                               انصاری                              نصراله          ۲۳۶۰۰۷۱۵۸۰
۲۷ مریم                                حسن زادگان                          محمدصادق        ۲۵۶۰۰۶۹۷۲۵
۲۸ سیدمحمدمهدی                         فلاحی                               سیدکاظم         ۲۴۳۳۱۱۲۲۰۶
۲۹ محمدجواد                            امینی                               بهمن            ۲۵۵۹۲۶۶۶۹۵
۳۰ احمدرضا                             بنیانی                              حسن             ۲۳۰۰۷۵۴۴۳۶
۳۱ فریبا                               رضایی                               مسعود           ۲۳۹۲۱۳۲۴۹۶
۳۲ صمد                                 قلندری                              علی             ۳۵۴۹۸۶۴۱۴۰
۳۳ فرزانه                              اسفندیاری                           موسی            ۲۴۲۰۱۹۴۹۲۶
۳۴ دانیال                              فتحی                                اکرم            ۵۴۸۹۹۱۲۴۶۴
۳۵ امیر                                اقایی جلیانی                        علی             ۲۵۶۰۲۰۴۳۱۲
۳۶ سجاد                                نامجوبهرغانی                        عبدالرضا        ۲۳۰۰۴۸۴۰۷۲
۳۷ اکبر                                حیدری                               بهنام           ۲۳۹۲۰۹۴۴۲۱
۳۸ مرضیه                               بومه ای                             سلیمان          ۲۵۶۰۰۵۷۱۱۵
۳۹ زهره                                ذوالعلی                             کرامت           ۲۹۸۰۲۱۷۵۱۴
۴۰ محمدحسین                            رزمجو                               محمدناصر        ۳۷۰۲۴۴۷۶۱
۴۱ ساسان                               عبدالهی                             جمشید           ۲۳۹۱۹۱۰۱۶۹
۴۲ ماندانا                             رستگاری                             محمود           ۲۲۸۰۲۵۸۴۲۰
۴۳ سعید                                زاهدیان نصب                         حیدر            ۲۵۴۹۹۶۰۶۵۳
۴۴ سعید                                زارعی                               رحمت الله       ۲۳۰۱۳۵۶۲۳۱
۴۵ باقر                                رهبر                                عباس            ۲۴۹۱۷۷۵۸۴۰
۴۶ محمد                                کرمی                                خداخواست        ۲۴۵۱۹۰۴۲۸۳
۴۷ ملیحه                               سبوکی                               محمدهادی        ۲۲۸۰۹۰۰۹۳۹
۴۸ نیما                                زارع وکیل ابادی                     فیروز           ۲۴۳۳۲۳۱۶۷۱
۴۹ بهنام                               اسدی قجرلو                          قلندر           ۲۴۱۱۶۴۳۴۳۸
۵۰ مجتبی                               رضایی                               خورسند          ۲۳۹۲۰۷۹۱۵۳
۵۱ فاطمه                               خندان                               نادر            ۲۴۵۱۵۲۷۲۱۸
۵۲ رضا                                 رسولی امیرحاجلو                     همت اله         ۲۵۶۰۰۹۹۴۹۷
۵۳ ابراهیم                             تیزمغز                              بالاخان         ۲۵۳۹۸۵۱۳۵۵
۵۴ امنه                                نیاکان                              امامقلی         ۲۳۷۲۳۷۷۰۳۵
۵۵ رضا                                 لیراوی                              جهانشاه         ۵۲۹۹۹۸۰۶۷۱
۵۶ محمدصادق                            شقایقی مند                          گل محمد         ۲۵۷۲۶۵۹۵۰۶
۵۷ حبیب                                رزوانی                              عباس            ۲۲۹۱۹۹۸۵۶۰
۵۸ علی                                 شیروانی                             رضا             ۲۴۳۲۹۴۲۳۹۶
۵۹ لیلا                                جوکار                               کیامرث          ۲۴۴۰۱۰۸۷۶۶
۶۰ مریم                                رفیعی                               منصور           ۲۴۳۲۹۳۱۹۹۸
۶۱ سپیده                               سعیدی                               علیرضا          ۱۲۰۵۸۸۸۲
۶۲ داریوش                              دهقانی                              مظفر            ۲۵۳۹۸۴۶۲۴۶
۶۳ اناهید                              رزمجویی                             محمود           ۲۲۸۱۰۱۵۸۸۲
۶۴ علی                                 رضایی                               محمد            ۲۲۹۷۷۹۹۵۵۱
۶۵ زینب                                پارسایی                             محمدعلی         ۲۲۸۰۳۶۵۵۹۶
۶۶ حجت اله                             کریمی کوچی                          نصرت اله        ۵۱۴۹۹۵۵۳۹۶
۶۷ محمد                                میرزایی                             غلامحسن         ۵۴۶۹۹۴۴۰۵۰
۶۸ مسلم                                ممتازیان                            منصور           ۲۵۵۰۰۶۷۵۷۶
۶۹ علی                                 رضاییان                             سیاوش           ۴۲۳۰۲۶۶۷۴۱
۷۰ زینب                                فرهادی                              حسین            ۲۴۳۰۳۶۰۵۰۰
۷۱ صفورا                               فیضی دولت ابادی                     کریم            ۲۵۶۰۱۴۱۱۶۷
۷۲ الهه                                ریحانی                              اسداله          ۲۲۸۰۵۴۱۵۴۸
۷۳ مرضیه                               زارعی                               محمد            ۲۴۳۳۱۷۲۶۷۵
۷۴ طاهره                               محمدی                               علی             ۲۲۸۰۷۵۹۷۱۳
۷۵ سجاد                                فروزان                              یعقوب           ۲۴۳۲۹۸۲۲۵۸
۷۶ مهدی                                صالحیان                             غلام            ۲۲۹۸۴۳۶۳۵۵
۷۷ شریف                                توکلیان                             قربان           ۲۳۹۰۶۷۱۱۲۸
۷۸ طاهره                               رفیعی                               الیاس           ۲۴۲۰۱۵۲۸۶۷
۷۹ حمیدرضا                             امیرزاده                            رستم            ۷۳۵۷۱۶۴۴
۸۰ محسن                                بدری                                صفر             ۲۳۰۰۹۱۳۰۴۶
۸۱ عباس                                دوزنده                              ابراهیم         ۲۲۹۱۶۵۵۴۹۳
۸۲ علی اصغر                            روستا                               قربان علی       ۲۴۷۱۴۸۰۸۵۳
۸۳ بهرام                               رزمجویی                             جهانبخش         ۲۳۰۰۶۳۲۷۴۸
۸۴ حمیده                               فریدون نژاد                         احمد            ۵۱۵۰۰۱۴۲۲۲
۸۵ الهام                               رهروان جهرمی                        جمشید           ۲۴۷۱۶۸۳۲۳۱
۸۶ نیلوفر                              خواجه یی جهرمی                      حمیدرضا         ۲۴۶۰۱۱۰۱۷۰
۸۷ امین                                حسنی                                اردشیر          ۲۳۶۰۰۹۷۳۹۳
۸۸ ارش                                 شهریور                              حسین            ۲۳۷۲۵۹۷۰۴۳
۸۹ امیرمصطفی                           امیریان                             جانعلی          ۴۲۵۰۲۴۳۴۸۶
۹۰ اکبر                                بلاغی اصل                           قربان           ۲۵۷۲۲۱۲۶۷۶
۹۱ جعفر                                کشاورز                              رسول            ۲۴۳۲۹۸۹۵۸۹
۹۲ محمداسماعیل                         دبیری                               علی اکبر        ۲۵۱۰۸۴۱۳۴۳
۹۳ فرزانه                              خیراندیش                            سیدمهدی         ۲۵۳۹۷۵۰۳۲۱
۹۴ پروین                               حق جو                               خدانظر          ۲۳۸۰۰۰۶۷۸۴
۹۵ مسعود                               فردوسی                              اکبر            ۸۱۰۲۳۸۵۵
۹۶ محمدرضا                             ابراهیمی                            غلامرضا         ۲۴۱۱۰۰۶۷۴۸
۹۷ نرگس                                انصاری                              کرامت           ۲۳۹۲۲۳۲۹۹۷
۹۸ علی                                 فواکه                               محمدحسین        ۲۲۹۷۵۳۲۰۸۳
۹۹ محمدجواد                            زارعی                               عباس            ۵۴۸۹۹۵۷۰۹۳
۱۰۰ ایت اله                             موصلی                               علی اصغر        ۲۳۰۱۸۱۰۶۰۷
۱۰۱ محسن                                ناظمی شهرکی                         ضرغام           ۲۴۳۲۸۲۹۷۳۵
۱۰۲ زهرا                                محکویی                              تیمور           ۲۲۹۶۸۷۹۲۲۳
۱۰۳ علی                                 مهاجرانی                            محمد            ۴۲۴۰۰۷۷۴۳۵
۱۰۴ سیدمهدی                             ابراهیمی                            سیدعبدالرضا     ۴۲۳۱۹۴۳۶۶۴
۱۰۵ مریم                                مبردی                               کریم            ۲۲۹۶۲۰۰۵۶۷
۱۰۶ ارسلان                              کرمی                                جمشید           ۲۳۹۱۶۹۳۷۴۵
۱۰۷ بیتا                                ثمن گلپور                           یوسف            ۲۲۹۹۰۸۱۹۹۲
۱۰۸ الهام                               عبداللهی                            محمدرضا         ۲۲۸۰۸۴۰۹۹۵
۱۰۹ اسماعیل                             جعفری                               تیمور           ۴۲۳۱۹۲۷۵۳۷
۱۱۰ فاطمه                               عابدی                               بهروز           ۲۵۷۲۷۳۰۰۶۵
۱۱۱ مریم                                روحی شوریجه                         محمدعلی         ۲۲۸۰۵۷۵۰۲۷
۱۱۲ رضا                                 قهرمانی مقدم                        امیدعلی         ۲۳۷۲۶۱۰۷۸۳
۱۱۳ امین                                پارسایی                             حسن             ۲۲۸۰۴۸۰۴۷۶
۱۱۴ مهرداد                              صفرزاده                             عبدالرحیم       ۲۲۸۰۱۷۶۸۲۳
۱۱۵ محمد                                رضایی                               زین العابدین    ۲۳۰۱۱۶۰۴۰۸
۱۱۶ افشین                               محمدی                               بهرام           ۲۳۹۲۰۴۰۲۹۱
۱۱۷ منصوره                              صفری                                جعفر            ۲۳۰۰۴۳۲۵۱۱
۱۱۸ مریم                                فارمر                               عبدالعلی        ۲۲۸۱۰۸۸۹۶۰
۱۱۹ محمد                                حمزوی عمله                          غلام            ۲۴۳۲۸۶۹۲۵۷
۱۲۰ زهرا                                اکبری                               علیرضا          ۲۴۰۰۰۳۶۹۸۵
۱۲۱ فهیمه                               حقایقی                              جلال            ۲۴۷۰۹۶۳۵۰۸
۱۲۲ محبوبه                              فرهادی نیا                          مسیح اله        ۲۲۸۱۱۹۵۳۲۵
۱۲۳ مهناز                               رفیعی فر                            عبدالرحمن       ۲۳۰۰۴۴۸۵۷۲
۱۲۴ راضیه                               بهزادی کوشک زلزله                   غلامحسین        ۲۲۹۱۹۲۸۳۳۳
۱۲۵ مسعود                               جناب زاده                           خلیل            ۲۲۹۶۹۴۹۲۱۵
۱۲۶ سکینه                               امیری                               ایاز            ۵۱۴۹۹۴۱۱۳۱
۱۲۷ امیررضا                             رزمجویی                             فردوس           ۲۲۹۸۰۷۴۴۱۰
۱۲۸ زهرا                                میرزایی عبدالیوسفی                  علیرضا          ۲۳۰۰۴۹۶۵۹۳
۱۲۹ سیدمحمدامین                         پرواز                               سیدعلی حسن      ۱۸۶۱۴۸۴۰۷۰
۱۳۰ مهران                               عنبری نوجینی                        غلامحسین        ۲۳۷۱

 

لیست اسامی قبول شدگان در آزمون کاراموزی وکالت ورودی ۹۳ – سهمیه ایثارگران
ردیف نام  نام خانوادگی  نام پدر  کد ملی 
۱ فرخ                                 کشکولی                              محمد            ۲۳۹۱۱۱۹۱۴۳
۲ فرهاد                               محمودابادی                          رضا             ۲۲۹۷۴۷۱۰۹۲
۳ جلیل                                جوکار                               علی             ۲۵۲۹۷۸۰۳۷۴
۴ عباس                                حمزه نژاد                           شفیع            ۴۰۷۲۵۶۵۲۱۰
۵ سیدیوسف                             موسوی                               سیدعلی ضامن     ۲۴۳۱۷۶۵۸۰۶
۶ محمدامین                            زارعی                               صمد             ۲۲۹۶۸۸۹۲۰۴
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا