قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

مصوب ۱۳۹۵/۹/۲۴

کلیات

ماده۱. به منظور ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدید پذیر و پاک از طریق فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در کشور و افزایش بهره‌وری عرضه انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور و استفاده از روشهای تولید برق تجدید پذیر و پاک، «سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق» که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو تشکیل می‌شود.

تبصره۱. منابع تجدید پذیر انرژی شامل انرژی بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست توده (بیومس) (اجزاء قابل تجزیه زیستی از محصولات، پسماندها و زائدات کشاورزی (شامل مواد گیاهی و دامی)، جنگلها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه که قابلیت تولید برق، حرارت، سوختهای مایع، سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا می‌باشد.) هیدروژنی، پیل سوختی و سایر منابع حاصل از انرژی‌های تجدیدشونده و پاک می‌باشد.

تبصره۲. منظور از ارتقای بهره‌وری انرژی، استفاده بهینه و منطقی از انرژی است به گونه‌ای که بدون کاهش رفاه اجتماعی و سطح تولید ملی بتوان از اتلاف آن از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نمود و موجب افزایش کارایی و اثربخشی در مصرف انرژی، استفاده اقتصادی از آن، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار، حفظ بیشتر منابع فسیلی و محیط زیست شود.

ماده۲. موضوع فعالیت سازمان، به کارگیری بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آن، تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، عملیاتی نمودن استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در سطح صنعتی و انجام وظایف دولت برای تحقق اهداف سازمان است.

تبصره . هرگونه اصلاح اساسنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ماده۳. سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و مرکز اصلی آن در تهران (بدون واحد استانی) و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد.

تبصره . سازمان می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود و وصول به اهداف با تأیید وزارت نیرو و تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی موردنیاز اقدام نماید.

ماده۴. از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و مسؤولیت‌های حاکمیتی «سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)» و «سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)» به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارایی‌ها، بدهیها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی به سازمان ساتبا انتقال می‌یابد.

تبصره . سازمان موظف است تعهدات ناشی از تصدی‌های سازمان‌های یادشده در چهارچوب سیاست‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با استفاده از سازوکارهای قانونی ظرف مدت یک سال تکمیل یا واگذار و یا تعیین تکلیف کند.

ماده۵ . فعالیت‌های مشابه با وظایف سازمان که در وزارت نیرو یا سایر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو انجام می‌شود به همراه اعتبارات مربوط، در چهارچوب مصوبات قانونی به سازمان منتقل می‌شود.

وظایف و اختیارات

ماده۶ . وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱. تدوین برنامه‌های کلان، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، مقررات و دستورالعمل‌های لازم و مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان با تأیید وزارت نیرو و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲. ارتقاء و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر و پاک، مدیریت تقاضای انرژی‌های الکتریکی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی

۳. برنامه‌ریزی و نظارت بر پیاده‌سازی سامانه شبکه هوشمند برق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۴. به کارگیری بخش غیردولتی و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت خارجی از طریق انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش، طراحی و مشاوره و حمایت‌های فنی و اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با اهداف سازمان و همکاری و تبادل اطلاعات با بخش مذکور با تأیید وزارت نیرو

۵ . تدوین استانداردها و معیارها، جداول تعرفه، قیمتهای خرید تضمینی در حوزه وظایف سازمان و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب و نیز تعیین صلاحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای فعالیت بخش غیردولتی در حوزه‌های مربوط در چهارچوب قوانین مربوطه

۶ . تنظیم مقررات مربوط به انعقاد قراردادهای خرید از بخش غیردولتی و نظارت بر موضوع خرید انرژی برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به شکل تضمینی و به صورت بلندمدت با تأیید وزارت نیرو

۷. حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرحهای آزمایشی (پایلوت) به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان

۸ . حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش‌های مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره‌ای در راستای بهبود اهداف سازمان

۹. حمایت از اجرای پروژه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

۱۰. نمایندگی، عضویت، همکاری و حضور در مجامع، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط، به منظور حفظ منافع ملی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

۱۱. ظرفیت‌سازی، آموزش، ترویج و توسعه فناوری در حوزه وظایف و اهداف سازمان

۱۲. مطالعه ظرفیت‌های منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور و تهیه اطلس‌های ملی

۱۳. انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با اهداف و وظایف سازمان که به سازمان محول می‌شود.

ماده۷. رئیس سازمان از بین اشخاص امین و مورد وثوق دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه و تجربه کافی در رشته‌های شغلی مرتبط با حوزه انرژی، توسط وزیر نیرو انتخاب شده و معاون وزیر نیرو است.

ماده۸ . رئیس سازمان، بالاترین مقام سازمان است و در چهارچوب مقررات قانونی مربوط، اداره امور سازمان بر عهده وی می‌باشد. رئیس سازمان در مراجع قانونی، نماینده سازمان است و حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان را دارا می‌باشد و نیز دارای سایر اختیارات زیر است:

۱. تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های اجرائی داخلی سازمان

۲. تهیه و تدوین ساختار سازمانی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح

۳. اداره امور فنی، اداری، مالی، بودجه و استخدامی سازمان و نصب و عزل یا اعمال سایر مقررات اداری درباره کارکنان در حدود مقررات مربوط

۴. نظارت بر اجرای برنامه‌ها و حسن جریان امور، وظایف سازمان مندرج در ماده (۶) این اساسنامه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان

۵ . تهیه و تنظیم برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید در راستای اهداف و وظایف سازمان

۶ . نمایندگی قانونی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل به غیر

۷. معرفی امضاءهای مجاز برای استفاده از حسابهای بانکی و امضای نامه‌ها و مکاتبات

ماده۹. قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس سازمان یا نماینده وی و یکی از معاونان سازمان معتبر است.

ماده۱۰. دارندگان حق امضای چکها و اسناد و اوراق مالی عبارتند از:

۱. رئیس سازمان یا نماینده وی

۲. ذی‌حساب سازمان

تبصره . چکها و اسناد مزبور با امضای رئیس سازمان یا نماینده مجاز از طرف وی، ذی‌حساب سازمان و مهر سازمان معتبر است.

ماده۱۱. رئیس سازمان می‌تواند با مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان سازمان به موجب ابلاغ کتبی تفویض کند.

منابع مالی سازمان

ماده۱۲. منابع مالی سازمان عبارت است از:

۱. اعتبارات مصوب در قوانین بودجه کل کشور

۲. درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به متقاضیان که به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب می‌شود و در چهارچوب بودجه‌های مصوب برای جبران هزینه‌های مورد نیاز سازمان به سازمان تخصیص داده می‌شود.

۳. وجوه حاصل از عوارض برق موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ که به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا صددرصد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای موضوع این ماده با اولویت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از بخش غیردولتی هزینه گردد.

ماده۱۳. وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۵۳ مرتبط با سازمان ساتبا از طریق این سازمان تحت نظارت وزارت نیرو اعمال می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با توجه به نیاز مبرم جهان امروز به انرژی‌های پاک ، انشالله که برابر اساسنامه عمل بشه و از کسانیکه که عاشقانه و خلاقانه و مدبرانه در این راه قدم میگذارند حمایت لازم بعمل آید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا