قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی

قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ لغو شد

 

ماده واحده –  از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

تبصره۱: دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره۲: به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون‌ تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌

مصوب‌ ۱۳۷۲

قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ لغو شد

 

ماده‌ ۱. کلیه‌ امتیازاتی‌ که‌ در قوانین‌ براساس‌ تعداد فرزندان‌ یا عائله‌ پیش‌بینی‌ و وضع‌ شده‌اند در مورد فرزندان‌ چهارم‌ و بعد که‌ پس‌ از یکسال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ متولد می‌شوند، قابل‌ محاسبه‌ و اعمال‌ نخواهد بود و فرزندانی‌ که‌ تا تاریخ‌ مزبور متولد می‌شوند کماکان‌ از امتیازات‌ مقرر شده‌ برخوردار می‌باشند.

تبصره‌ ۱. نحوه‌ استفاده‌ از امتیازات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قانون‌ کار مصوب‌ ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ و قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴، به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

الف‌. مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ (موضوع‌ ماده‌ ۷۶ قانون‌ کار مصوب‌ ۲۹/۸/۱۳۶۹مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌) برای‌ فرزندان‌ چهارم‌ و بعد که‌ پس‌ از یکسال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ متولد می‌شوند، از مرخصی‌ استحقاقی‌ موجود و آتی‌ کارگر کسر خواهد شد.

ب‌. هزینه‌ نگهداری‌ فرزندان‌ کارگران‌ زن‌ در مراکز نگهداری‌ (موضوع‌ ماده‌ ۷۸ قانون‌ کار مصوب‌ ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌) برای‌ فرزندان‌ چهارم‌ و بعد که‌ پس‌ از یکسال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ متولد می‌شوند، به‌ عهده‌ کارگر خواهد بود.

ج‌. حق‌ بیمه‌ فرزندان‌ (موضوع‌ ماده‌ ۵۸ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴) برای‌ فرزندان‌ چهارم‌ و بعد که‌ پس‌ از یکسال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ متولد می‌شوند، بصورت‌ جداگانه‌ تعیین‌ و مطابق‌ تعرفه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از بیمه‌شده‌ دریافت‌ می‌گردد.

تبصره‌ ۲. این‌ قانون‌ در مورد سازمانها و مؤسساتی‌ که‌ شمول‌ حکم‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ نیز جاری‌ می‌باشد.

ماده‌ ۲. وزارتخانه‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌، فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ ذیل‌ می‌باشند:

الف‌. وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ موظف‌ خواهد بود مطالب‌ آموزشی‌ مربوط‌ به‌ جمعیت‌ و تأمین‌ سلامتی‌ مادران‌ و کودکان‌ را در متون‌ درسی‌ خود به‌ نحوی‌ مؤثر بگنجاند.

ب‌. وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ موظف‌ به‌ ایجاد یک‌ واحد درسی‌ بنام‌ جمعیت‌ و تنظیم‌ خانواده‌ در کلیه‌ رشته‌های‌ آموزشی‌ می‌باشند.

ج‌. وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ زمینه‌های‌ جلب‌ مشارکت‌ فعال‌ و مؤثر روزنامه‌نگاران‌، فیلم‌سازان‌ و سایر هنرمندانی‌ را که‌ به‌ نحوی‌ با آن‌ وزارتخانه‌ ارتباط‌ دارند بمنظور ارتقاء سطح‌ آگاهیهای‌ عمومی‌ از برنامه‌های‌ جمعیت‌ و تنظیم‌ خانواده‌ فراهم‌ نماید.

ماده‌ ۳. سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ جهت‌ ارتقاء سطح‌ آگاهیهای‌ عمومی‌ در تأمین‌ سلامت‌ کودکان‌ و مادران‌ و جمعیت‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ رادیوئی‌ و تلویزیونی‌ بطور مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ تهیه‌ و پخش‌ نماید.

ماده‌ ۴. هزینه‌های‌ ناشی‌ از مواد ۲ و ۳ از محل‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ دولت‌ که‌ با اجراء ماده‌ ۱ این‌ قانون‌ حاصل‌ می‌شود تأمین‌ خواهد شد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر چهار ماده‌ و دو تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و ششم‌ اردیبهشت‌ماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۲/۳/۱۳۷۲ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا