منابع آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱

همراه با پیشنهاد کتاب و دانلود رایگان قانون مدنی و جزوه عربی

منابع آزمون سردفتری ازدواج و طلاق مطابق آگهی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادبیات فارسی، عربی، معارف اسلامی، متون فقهی (مباحث نکاح و طلاق)، حقوق مدنی و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشد. ثبت‌نام از ۳۰ بهمن تا ۹ اسفند در سایت سازمان سنجش انجام شد و آزمون در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

شرایط عمومی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق

این آزمون از بین آقایان متاهل حداقل ۲۴ و حداکثر ۵۰ سال سن برگزار می‌شود اما داوطلبان سهمیه ایثارگری از شرط سنی معاف هستند.

شرایط اختصاصی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی ، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر با تایید مرکز مدیریت حوزه های علمیه که دارای مجوز صدور مدرک حوزوی از شورای عالی حوزه ها می باشند) همچنین دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های ادبیات(زبان فارسی یا عربی)، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی

بیشتر بخوانید

مواد آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱

مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ مطابق دفترچه راهنما از ۶ مورد به شرح زیر تشکیل شده اند. ضمنا این این آزمون دارای نمره منفی می‌باشد.

آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱
ردیف ماده امتحانی ضریب توضیح
۱ ادبیات فارسی ۲
۲ عربی ۲
۳ معارف اسلامی ۲ برای داوطلبان اهل تشیع و تسنن متفاوت می‌باشد
۴ متون فقهی (مباحث نکاح و طلاق) ۳ برای داوطلبان اهل تشیع و تسنن متفاوت می‌باشد
۵ حقوق مدنی ۳
۶ مقررات دفاتر ازدواج و طلاق ۳

در ادامه منابع مناسب هر ماده امتحانی برای مطالعه داوطلبان آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ارائه داده شده است.

منابع آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱

در زیر چندین کتب پیشنهادی برای هر ماده امتحانی ارائه شده است، تا داوطلبان این آزمون مطابق شرایط خود انتخاب برگزینند. مسلما کتاب زیادی برای این مباحث وجود دارد، در ذیل با توجه به زمان اندک منابعی پیشنهاد شده است.

منبع ادبیات فارسی

ادبیات فارسی با ضریب ۲ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. برای آمادگی در این آزمون سطح دروس عمومی دانشگاهی کفایت می‌کند. در زیر کتب آزمونی (شامل درسنامه مختصر و نمونه سوالات) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

ادبیات فارسی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ آزمون یار ادبیات فارسی درسنامه جامع و نکات طلایی همراه با تست مشاهده و خرید
۲ ادبیات فارسی درسنامه مختصر و تست های آزمونی مشاهده و خرید

منبع عربی

عربی با ضریب ۲ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. برای آمادگی در این آزمون سطح دروس عمومی دانشگاهی کفایت می‌کند. در زیر کتب آزمونی (شامل درسنامه مختصر و نمونه سوالات) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

عربی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ آزمون یار ادبیات عرب درسنامه جامع و نکات طلایی همراه با تست مشاهده و خرید
۲ عربی سردفتری درسنامه مختصر و تست های آزمونی مشاهده و خرید

منبع معارف اسلامی

معارف اسلامی با ضریب ۲ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. برای آمادگی در این آزمون سطح دروس عمومی دانشگاهی کفایت می‌کند. سوالات معارف اسلامی برای داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن منطبق بر منابع مذهبی خود طرح خواهد شد. در زیر کتب آزمونی (منطبق بر مذهب تشیع شامل درسنامه و تست) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

معارف اسلامی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ معارف و احکام اسلامی شرح و خلاصه درس همراه با سوالات آزمونی مشاهده و خرید
۲ استخدام یار معارف اسلامی درسنامه جامع نکات طلایی همراه تست مشاهده و خرید

متون فقهی مباحث نکاح و طلاق

متون فقه از مباحث نکاح و طلاق با ضریب ۳ یکی از مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ می‌باشد. ابواب فقهی نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ایلاء، لعان و ظهار (برای اهل تشیع کتاب شرح لمعه شهید ثانی کفایت می‌کند) مباحث نکاح و طلاق آزمون سردفتری ازدواج و طلاق پوشش می‌دهند. سوالات متون فقه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق برای داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن منطبق بر منابع مذهبی خود طرح خواهد شد. در زیر کتب آزمونی (برای اهل تشیع) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

متون فقه سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ مباحث ازدواج و طلاق عبارات مهم عربی و ترجمه همراه با سوالات آزمونی مشاهده و خرید
۲ ترجمه و تبیین شرح لمعه – جلد ۹ + جلد ۱۰ مسائل عربی همراه با ترجمه و تبیین آن مشاهده و خرید
برای متون فقه سردفتری ازدواج و طلاق مطالعه ابواب نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ایلاء، لعان و ظهار از کتب آزمونی متون فقه کارشناسی ارشد نیز مناسب می‌باشد

حقوق مدنی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق

حقوق مدنی با ضریب ۳ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. از آنجا که مبحث مشخصی برای حقوق مدنی معین نشده است، درس‌های مدنی ۱ تا ۸ میتوانند در آزمون مورد نظر قرار بگیرند. با این وجود احتمال طرح سوالات بیشتر از مباحث حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده) وجود دارد، بنابراین داوطلبان بهتر است تمرکز بیشتری روی مباحث خانواده از حقوق مدنی داشته باشند. در زیر کتب مناسب حقوق مدنی برای این آزمون همراه با ویژگی ارائه شده است.

حقوق مدنی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ نکات کلیدی حقوق مدنی نکات مهم و آزمونی مناسب جمع بندی و مرور سریع مشاهده و خرید
۲ تست حقوق مدنی دکتر شهبازی تست های آزمونی و تالیفی طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی مشاهده و خرید
۳ قانون مدنی سیاوش هوشیار متن مواد قانون مدنی همراه با آرای وحدت رویه (مناسب مطالعه مواد قانونی) مشاهده و خرید
۴ نکته ها در حقوق مدنی شرح نکات مهم قانون مدنی مشاهده و خرید
در صورت مطالعه مواد قانونی مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی را با تمرکز بیشتر بخوانید و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مطالعه بکنید

دانلود رایگان قانون مدنی

دانلود رایگان قانون حمایت خانواده

مقررات دفاتر ازدواج و طلاق

مقررات دفاتر ازدواج و طلاق با ضریب ۳ یکی از مواد مهم آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ می‌باشد. از آنجا که قوانین و مقررات مشخصی اعلام نشده است، «مقررات دفاتر ازدواج و طلاق» شامل هر قوانین و مقررات که مرتبط به ثبت ازدواج و طلاق می‌باشد، می‌شود.

دقت کنید مقررات دفاتر ازدواج و طلاق مدنظر در آزمون می‌باشد و تنها قوانین و مقررات مرتبط به اجرای ثبت ازدواج و طلاق شامل می‌شود (قوانین مدنی ازدواج و طلاق ارتباطی به این مورد آزمون ندارد)

مهمترین مقرره که مشخصا برای دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشد، «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق» است. نظامنامه دفاتر ازدواج طلاق به تازگی در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ مصوب رئیس قوه قضاییه تغییر داشته است. کتاب محشای منقح دفاتر ازدواج و طلاق در حال حاضر تنها کتابی هست که شامل نظامنامه جدید التصویب می‌باشد.

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق جدید در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است و دقت کنید مصوبات قبلی را مطالعه نکنید

علاوه بر نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، بخش هایی از قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه آن و قانون حمایت خانواده مرتبط با دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشند. این بخش‌های مرتبط نیز در کتاب محشای منقح دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده اند. همچنین آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی و حتی بخشنامه های ثبتی در این کتاب لحاظ شده اند.

مقررات دفاتر ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ محشای منقح دفاتر ازدواج و طلاق
شامل کلیه مقررات دفاتر ازدواج و طلاق با آخرین تغییرات همراه با حاشیه نویسی توضیحی و تنقیحی

(دارای نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب۱۴۰۱)

مشاهده و خرید
محشای منقح دفاتر ازدواج و طلاق سیاوش هوشیار
محشای منقح دفاتر ازدواج و طلاق هوشیار شامل بروزترین مقررات دفاتر ازدواج و طلاق همراه با حاشیه نویسی توضیحی و تنقیحی

دانلود نمونه صفحات محشای منقح دفاتر ازدواج و طلاق

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام عرض ادب راجع به کارت پایان خدمت ملاک زمان ثبت نام هست یا زمان صدور سردفتری؟مستند آن کدام است.ازمون سردفتری ازدواج و طلاق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا