بهترین منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

معرفی منابع اصلی آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال 1402 و کتاب حقوقی پیشنهادی

فهرست عناوین این صفحه

منابع اصلی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲، قوانین و مقررات اعلام شده در آگهی آزمون همراه آراء وحدت رویه برای مواد امتحانی حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، فقه و حقوق ثبت می‌باشد. بنابراین بهترین منابع آزمون متقاضایان اخد پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ منابعی هستند که قوانین اعلام شده در آگهی همراه با آرای وحدت رویه مرتبط را پوشش دهد.

آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ در روز جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد

آزمون دوم مرکز وکلای قوه قضاییه مطابق اعلام رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد

چه درس‌هایی برای آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ باید بخوانیم؟

دروس و مواد امتحانی منبع آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه شامل ۸ درس زیر می‌باشد:

 1. حقوق مدنی (ضریب ۳)
 2. آیین دادرسی مدنی (ضریب ۳)
 3. حقوق تجارت (ضریب ۲)
 4. حقوق جزای عمومی و اختصاصی (ضریب ۲)
 5. آیین دادرسی کیفری (ضریب ۲)
 6. حقوق اساسی (ضریب ۱)
 7. حقوق ثبت (ضریب ۱)
 8. متون فقه (ضریب ۱)

بیشتر بخوانید

دانلود سوالات و کلید ۴ آزمون اخیر مرکز وکلای قوه قضاییه

تعداد سوالات و زمان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ چقدر هست؟

مرحله کتبی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ به صورت تستی است و نمره منفی دارد. مدت زمان این آزمون ۱۵۰ دقیقه است و استفاده از کتاب قانون در جلسه امتحان مجاز نیست.

داوطلبان در جلسه آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه امسال به ۱۳۰ سوال پاسخ می‌دهند.

تعداد سوالات هر یک از درس‌های حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری ۲۰ سوال است. اما از سه ماده امتحانی فقه، حقوق ثبت و حقوق اساسی هر کدام ۱۰ سوال در آزمون طرح می‌شود.

مواد امتحانی تعداد سوالات
ضریب
کتاب
حقوق مدنی ۲۰ ۳ تهیه کتابکتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار
آیین دادرسی مدنی ۲۰ ۳
حقوق تجارت ۲۰ ۲
حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰ ۲ تهیه کتابکتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار
آیین دادرسی کیفری ۲۰ ۲
حقوق اساسی ۱۰ ۱ تهیه کتابکتاب قانون اساسی هوشیار منبع حقوق اساسی وکالت
حقوق ثبت ۱۰ ۱ تهیه کتابکتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع مرکز وکلای قوه قضاییه
فقه ۱۰ ۱ دانلود رایگان منبع

منابع آزمون وکالت مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ چیست؟

منابع درس‌های آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مطابق دفترچه راهنما قوانین اعلام شده در آن همراه با آرای وحدت رویه مرتبط با مواد قانونی می‌باشد. در ادامه برای هر درس سرفصل‌های اعلام شده در آگهی همراه با دانلود رایگان ارائه شده است.

منابع کلیه دروس آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ لیست قوانین اعلام شده هستند بجز منبع فقه که از ابواب تحریرالوسیله می‌باشد

لیست منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

همانطور که در بالا اشاره شد منابع اصلی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه مطابق دفترچه راهنما لیست قوانین اعلام شده همراه با آراء وحدت رویه می‌باشند. در زیر لیست کلیه این قوانین همراه با لینک دانلود رایگان ارائه شده است:

قوانین اصطلاحات به دو دسته قوانین عام و خاص تقسیم می‌شوند.

قوانین عام: قوانینی که در هر درس حاکم بر عامیت است، اصطلاحا قانون اصلی یا عام گفته می‌شود. (بطور مثال قانون مدنی، قانون عام یا اصلی درس حقوق مدنی هست)

قوانین خاص: قوانینی که در هر درس حاکم بر موضوعی و حیطه خاص نسبت به قانون عام است، اصطلاحا قانون خاص گفته می‌شود. (بطور مثال قانون قانون جرایم رایانه‌ای، قانون خاص درس حقوق جزا هست)

منابع حقوق مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی حقوق مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون شامل لیست قوانین زیر همراه با آراء وحدت رویه مرتبط می‌باشد:

منابع حقوق مدنی آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه
عنوان نوع قانون لینک کتاب
قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ قانون عام دانلود تهیه کتاب

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی آزمون وکالت

قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی قانون خاص دانلود
قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ قانون خاص دانلود
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ قانون خاص دانلود
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قانون خاص دانلود
قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی قانون خاص دانلود
قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ قانون خاص دانلود
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ قانون خاص دانلود

منابع آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون شامل لیست قوانین زیر همراه با آراء وحدت رویه مرتبط می‌باشد:

منابع آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه
عنوان نوع قانون لینک کتاب
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ قانون عام دانلود تهیه کتاب

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی آزمون وکالت

قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی قانون خاص دانلود
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ قانون خاص دانلود
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قانون خاص دانلود
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ قانون خاص دانلود
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ قانون خاص دانلود
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ قانون خاص دانلود

منابع حقوق تجارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی حقوق تجارت آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون شامل لیست قوانین زیر همراه با آراء وحدت رویه مرتبط می‌باشد:

منابع حقوق تجارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه
عنوان نوع قانون لینک کتاب
قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ قانون عام دانلود تهیه کتاب

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی آزمون وکالت

لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ دانلود
قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی قانون خاص دانلود
قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ قانون خاص دانلود
قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ قانون خاص دانلود
قانون ثبت شرکت‌ها با آخرین اصلاحات قانون خاص دانلود

کتاب قوانین عام خاص حقوقی منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار سیاوش هوشیار

منابع حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون شامل لیست قوانین زیر همراه با آراء وحدت رویه مرتبط می‌باشد:

منابع حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه
عنوان نوع قانون لینک کتاب
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با اصلاحات اخیر) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قانون عام دانلود تهیه کتاب

کتاب قوانین عام و خاص کیفری آزمون وکالت سیاوش هوشیار

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) قانون خاص دانلود
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ قانون خاص دانلود
قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قانون خاص دانلود
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی قانون خاص دانلود
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ قانون خاص دانلود

منابع آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون شامل لیست قوانین زیر همراه با آراء وحدت رویه مرتبط می‌باشد:

منابع حقوق آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه
عنوان نوع قانون لینک کتاب
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قانون عام دانلود تهیه کتاب

کتاب قوانین عام و خاص کیفری آزمون وکالت سیاوش هوشیار

آیین‌نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸ قانون خاص دانلود

کتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار

منابع حقوق اساسی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی حقوق اساسی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه شامل متن قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان می‌باشد.

منابع حقوق اساسی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه
عنوان نوع قانون لینک کتاب
 قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان قانون اصلی دانلود تهیه کتاب

کتاب قانون اساسی منبع آزمون وکالت سیاوش هوشیار

منابع حقوق ثبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی حقوق ثبت آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون شامل لیست قوانین زیر همراه با آراء وحدت رویه مرتبط می‌باشد:

منابع حقوق ثبت آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه
عنوان نوع قانون لینک کتاب
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی قانون عام دانلود تهیه کتاب

کتاب قوانین عام خاص ثبت منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قانون خاص دانلود
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ قانون خاص دانلود
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قانون خاص دانلود

کتاب قوانین عام و خاص ثبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه پایگاه اختبار

منابع فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع اصلی فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون شامل ۵ باب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) می‌باشد:

منابع متون فقه آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه
عنوان نوع لینک
از کتاب تحریرالوسیله پنج باب تحریرالوسیله امام خمینی (ره):

 1. باب الوکاله
 2. باب القضاء
 3. باب الشهادات
 4. باب الاقرار
 5. باب الایمان
دانلود رایگان

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب منبع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

همانطور که در بالا گفته شد، منابع اصلی آزمون وکالت (چه اسکودا و چه مرکز وکلای قوه قضاییه) شامل قوانین اعلام شده همراه با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور می‌باشد.

بنابرین کتاب منبع اصلی آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ کتابی می‌باشد که کلیه قوانین اعلامی همراه با آرای وحدت رویه مرتبط می‌باشد. البته به جهت پراکندگی نیاز هست کتب متعددی تهیه کرد یا این قوانین جداگانه دانلود کنید.

گروه گردآوری پایگاه اختبار که سالیان دراز در جهت گردآوری قوانین بروز و ارائه رایگان آنها به صورت الکترونیک همت گماشته است، اکنون با ناشر اختصاصی خود «نشر دادبازار» این قوانین را به صورت مکتوب منتشر می‌کند. در دو کتاب قوانین عام و خاص حقوقی و کیفری گروه پایگاه اختبار به سرپرستی سیاوش هوشیار میتوانید کلیه منابع اصلی آزمون وکالت را در مجموعه گردآوری شده و بروز داشته باشید.

مجموعه قوانین عام و خاص گروه گردآوری پایگاه اختبار منابع آزمون وکالت

مجموعه قوانین عام و خاص منبع آزمون وکالت گروه گردآوری پایگاه اختبار همانطور که گفته شده، کاملا منطبق بر منابع اعلامی توسط مرکز وکلای قوه قضاییه با آخرین اصلاحات (حتی تغییرات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲) می‌باشد. این دوره ارزشمند مناسب ماده خوانی برای داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ جهت آمادگی در آزمون می‌باشد.

ماده خوانی قوانین منبع آزمون وکالت با آخرین تغییرات همراه با آرای وحدت رویه مرتبط، حداقل کار ممکن جهت آمادگی در آزمون وکالت می‌باشد. مجموعه قوانین عام و خاص منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار، کلیه این قوانین همراه با انطباق آرای وحدت رویه در یک مجموعه با آخرین تغییرات جهت این امر گردآوری کرده است.

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت گروه گردآوری پایگاه خبری اختبار به سرپرستی سیاوش هوشیار در مجموعه ای کامل کلیه منابع اعلام شده برای مواد امتحانی حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی ارائه کرده است.

کتاب حاضر شامل بروزترین قوانین عام و خاص اعلام شده برای آزمون وکالت از سوی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت می‌باشد. کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی مرتبط با مواد قانونی به صورت زیرنویس انطباق داده شدند. همچنین ملاحظات مورد نیاز داوطلبان در زیرنویس ارائه شده است.

شامل کلیه منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مواد امتحانی:

۱)حقوق مدنی    ۲)آیین دادرسی مدنی    ۳) حقوق تجارت

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی آزمون وکالت هوشیار

کتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار

کتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت گروه گردآوری پایگاه خبری اختبار به سرپرستی سیاوش هوشیار در مجموعه ای کامل کلیه منابع اعلام شده برای مواد امتحانی حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی ارائه کرده است.

کتاب حاضر شامل بروزترین قوانین عام و خاص اعلام شده برای آزمون وکالت از سوی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه دروس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری می‌باشد. کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی مرتبط با مواد قانونی به صورت زیرنویس انطباق داده شدند. همچنین ملاحظات مورد نیاز داوطلبان در زیرنویس ارائه شده است.

شامل کلیه منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مواد امتحانی:

۴)حقوق جزای عمومی و اختصاصی    ۵)آیین دادرسی کیفری

کتاب قوانین عام و خاص کیفری آزمون وکالت پایگاه اختبار

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی پایگاه اختبار

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی گروه گردآوری پایگاه خبری اختبار به سرپرستی سیاوش هوشیار شامل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با زیرنویس نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان می‌باشد.

کتاب حاضر منطبق با منبع حقوق اساسی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه می‌باشد. نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان به صورت زیرنویس انطباق با اصل های قانون اساسی داده شدند.

شامل منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ ماده امتحانی:

۶)حقوق اساسی

کتاب قانون اساسی با نظریات تفسیری و مشورتی پایگاه اختبار

کتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار

کتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع آزمون وکالت گروه گردآوری پایگاه خبری اختبار به سرپرستی سیاوش هوشیار در مجموعه ای کامل کلیه منابع اعلام شده برای ماده امتحانی حقوق ثبت با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی ارائه کرده است.

کتاب حاضر شامل بروزترین قوانین عام و خاص اعلام شده برای آزمون وکالت از سوی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه درس حقوق ثبت می‌باشد. کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی مرتبط با مواد قانونی به صورت زیرنویس انطباق داده شدند. همچنین ملاحظات مورد نیاز داوطلبان در زیرنویس ارائه شده است.

شامل کلیه منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ ماده امتحانی:

۷)حقوق ثبت

کتاب قوانین عام و خاص ثبت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه پایگاه اختبار

کتب مجموعه سوال و تست مناسب آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

علاوه بر ماده خوانی، مرور سوالات و تست های آزمونی برای آمادگی آزمون وکالت بسیار مفید می‌باشد. در واقع علاوه بر سطح علمی داوطلب، مهارت در پاسخ به سوالات چهارگزینه ای و سرعت عمل در آن اهمیت دارد. بنابراین بررسی و مطالعه کتبی که سوالات طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی دارند، به موفقیت در آزمون کمک می‌کند.

کتب تست طبقه بندی شده مناسب آزمون های حقوقی معمولا برای هر درس جداگانه ارائه می‌شود. در ذیل برای هر درس امتحانی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه چند مورد کتاب تست پیشنهاد شده است. ترتیب کتاب های ارائه شده دلیلی بر ارجحیت ندارد تنها پیشنهاد جهت سهولت انتخاب داوطلبان می‌باشد:

کتب تست طبقه بندی شده بطور معمول برای یک آزمون خاص نمی‌باشند و قابل استفاده برای کلیه آزمون های حقوقی (بطور مثال آزمون قضاوت،سردفتری و  …) می‌باشند.

کتاب تست حقوق مدنی
کتاب تست مدنی دکتر شهبازی شامل تست های طبقه بندی شده آزمونی همراه با پاسخ تشریحی مستند به مواد قانونی مشاهده
کتاب تست مدنی دکتر قربانی شامل تست های طبقه بندی شده آزمونی و تالیفی همراه با پاسخ تشریحی مفصل مشاهده
کتاب تست مدنی جرعه نوش در دو مجلد تست های تالیفی همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
آزمون یار حقوق مدنی حسینی شامل سوالات طبقه بندی شده آزمونی حقوق مدنی همراه با پاسخ تشریحی و آزمون های خودسنجی مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی مدنی
کتاب تست آیین دادرسی مدنی دکتر السان شامل سوالات آزمونی طبقه بندی شده درس آیین دادرسی مدنی همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی شامل سوالات آزمونی و تالیفی طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی همراه با پاسخنامه تشریحی و چارت های آموزشی مشاهده
کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرحناکیان شامل مواد قانونی و تست های مرتبط ذیل هر ماده ارائه شده است مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند شامل تست های طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی همراه با پاسخنامه و ارجاع به منابع دانشگاهی مشاهده
کتاب تست حقوق تجارت
کتاب تست حقوق تجارت دکتر قربانی شامل تست های طبقه بندی شده آزمونی و تالیفی همراه با پاسخ تشریحی مفصل مشاهده
کتاب تست حقوق تجارت نیلوفر حسینی شامل تست های طبقه بندی شده حقوق تجارت همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرحناکیان شامل مواد قانونی و تست های مرتبط ذیل هر ماده ارائه شده است مشاهده
کتاب تست حقوق جزا
کتاب تست حقوق جزا غفوری شامل تست های طبقه بندی شده براساس نظم قانون همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست حقوق جزا شادی عظیم زاده در دو مجلد تست های طبقه بندی شده موضوعی همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی کیفری
کتاب تست آیین دادرسی کیفری غفوری شامل تست های طبقه بندی شده براساس نظم قانون همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی کیفری شادی عظیم زاده شامل تست های طبقه بندی شده موضوعی همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست حقوق اساسی
آزمون یار حقوق اساسی شامل تست های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست متون فقه مرکز وکلای قوه قضاییه
کتاب تست متون فقه بنی صدر شامل تست های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست متون فقه سمیع پور شامل تست های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
کتاب تست حقوق ثبت
کتاب دیوان حقوق ثبت شامل نکات و تست حقوق ثبت مشاهده
کتاب ۵۰۰ پرسش حقوق ثبت شامل تست ها طبقه بندی شده همراه با پاسخ مشاهده

کتب آزمون درسنامه یا شرح مناسب آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

همانطور گفته شد، مطالعه قوانین اعلام شده بعنوان منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ حداقل کار جهت آمادگی در آزمون می‌باشد. مسلما تنها ماده خوانی خصوصا در مواقعی پایه علمی داوطلب بسیار ضعیف هست، کفایت لازم را نمی‌کند. در این مواقع که پایه بسیار ضعیف هست، کتب آزمونی که روانتر و ساده تر از منابع دانشگاهی هستند، در جهت آمادگی بسیار کمک کننده خواهند بود. خصوصا کتب دانشگاهی به جهت توضیحات پایه ای، حجم بالایی دارند و نیاز به زمان مطالعه بیشتر دارند.

درسنامه های آزمونی بطور معمول حجم نسبتا زیادی دارند و در صورت فرصت مطالعه اندک توصیه نمی‌شود. در فرصت زمان مطالعه اندک، ماده خوانی منابع آزمون همراه با تست های طبقه بندی شده مفیدتر خواهد بود.

کتاب درسنامه یا شرح آزمونی حقوق مدنی
شرح جامع قانون مدنی دکتر بیات شرح ماده به ماده قانون مدنی مشاهده
آموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی درسنامه آزمونی حقوق مدنی مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی آیین دادرسی مدنی
آموزش جامع آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی درسنامه آزمونی آیین دادرسی مدنی مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی حقوق تجارت
درسنامه جامع حقوق تجارت معتمدی درسنامه آزمونی حقوق تجارت مشاهده
آموزش جامع حقوق تجارت دکتر توکلی درسنامه آزمونی حقوق تجارت مشاهده
دوره حقوق تجارت رشیدی نسب ارائه مباحث آزمونی حقوق تجارت در دو مجلد مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی حقوق جزا
شرح آزمونی قانون مجازات غفوری شرح آزمونی ماده به ماده قانون مجازات مشاهده
دوره پیشرفته حقوق جزا دکتر کامفر شرح تفضیلی مواد قانون مجازات مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری
کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شرح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده
کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری غفوری شرح آزمونی مواد قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده
دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر کامفر شرح تفضیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح حقوق اساسی
کتاب قانون اساسی همراه با نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان سیاوش هوشیار شامل متن قانون اساسی با زیرنویس نظریات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر اصل مشاهده
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل نکات مهم آزمون اصول قانون اساسی مشاهده
کتاب درسنامه و شرح آزمونی متون فقه
متون فقه مرکز و کانون وکلا سینجلی شامل نکات آزمونی و تست های متون فقه مرکز وکلا قوه قضاییه مشاهده
شرح تحریرالوسیله سمیع پور شامل متن عربی و ترجمه ابواب منبع آزمون متون فقه مرکز وکلای قوه قضاییه مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح حقوق ثبت
کتاب قوانین عام و خاص ثبت مرکز وکلای قوه قضاییه شامل قوانین منبع حقوق ثبت با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی مشاهده
کمک حافظه حقوق ثبت شامل نکات آزمونی حقوق ثبت همراه با نمودار و جدول مشاهده

کتب دانشگاهی مناسب آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

همانطور گفته شد کتب دانشگاهی و مرجع حجم بیشتری نسبت به کتب آزمونی دارند، ولی برای داوطلبانی که از دوران تحصیل دور بوده اند و پایه علمی خیلی ضعیف دارند، بسیار مفید خواهند بود. در نتیجه برای درک دقیق و پایه ای مباحث با وجود اینکه زمان مطالعه بیشتری میطلبند، برای آمادگی در آزمون یاری‌بخش خواهند بود.

کتب دانشگاهی و مرجع برای هر درس مانند کتب آزمونی از اساتید مختلف ارائه شده اند و تنوع نسبتا بالا دارند. در زیر کتب دانشگاهی برای مواد امتحانی مهم حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری برای داوطلبانی که فرصت مطالعه زیاد دارند و تمایل به درک بهتر مفاهیم هستند، پیشنهاد شده است (مسلما بجز کتب پیشنهادی کتب مفید دیگر از اساتید معتبر وجود دارند و موارد زیر تنها پیشنهاد هستند).

کتب دانشگاهی حقوق مدنی (حقوق مدنی ۱تا۸)
درس عنوان کتاب تهیه
حقوق مدنی ۱ کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی مشاهد
حقوق مدنی ۲ کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان مشاهده
حقوق مدنی ۳ کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی مشاهده
حقوق مدنی ۴ کتاب مسئولیت مدنی دکتر صفایی مشاهده
حقوق مدنی ۵ کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی مشاهده
حقوق مدنی ۶ کتاب درسهایی از عقود معین ۱ دکتر کاتوزیان مشاهده
حقوق مدنی ۷ کتاب درسهایی از عقود معین ۲ دکتر کاتوزیان مشاهده
حقوق مدنی ۸ درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث دکتر کاتوزیان مشاهد
کتب دانشگاهی آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنی۱ کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول دکتر شمس مشاهده
آیین دادرسی مدنی۲ کتاب آیین دادرسی مدنی جلد دوم دکتر شمس مشاهده
آیین دادرسی مدنی۳ کتاب آیین دادرسی مدنی جلد سوم دکتر شمس مشاهده
کتاب دانشگاهی حقوق تجارت
حقوق تجارت ۱ کتاب حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجارى دکتر اسکینی مشاهده
حقوق تجارت ۲ کتاب حقوق تجارت: شرکت های تجاری جلد اول دکتر اسکینی مشاهده
کتاب حقوق تجارت: شرکت های تجاری جلد دوم دکتر اسکینی مشاهده
حقوق تجارت ۳ کتاب حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک دکتر اسکینی مشاهده
حقوق تجارت ۴ کتاب حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر اسکینی مشاهده
کتاب دانشگاهی حقوق جزای عمومی و اختصاصی
جزای عمومی۱ کتاب حقوق جزای عمومی جلد اول دکتر اردبیلی مشاهده
جزای عمومی۲ کتاب حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر اردبیلی مشاهده
جزای عمومی۳ کتاب حقوق جزای عمومی جلد سوم دکتر اردبیلی مشاهده
جزای اختصاصی۱ کتاب حقوق جزای اختصاصی۱ جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمدصادقی مشاهده
جزای اختصاصی۲ کتاب حقوق جزای اختصاصی۲ جرایم علیه مصالح عمومی کشور دکتر میرمحمدصادقی مشاهده
جزای اختصاصی۳ کتاب حقوق جزای اختصاصی۳ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص دکتر میرمحمدصادقی مشاهده
جزای اختصاصی۴ کتاب حقوق جزا کیفری اختصاصی۴ جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص دکتر میرمحمدصادقی مشاهده
کتاب دانشگاهی آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری۱ کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول دکتر خالقی مشاهده
آیین دادرسی کیفری۲ کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر خالقی مشاهده
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا