دستور العمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی (تیرماه ۱۳۹۹)

به همراه متمم دستورالعمل اجرایی (مهر 1399)

فهرست عناوین این صفحه

دستورالعمل اجرایی

مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی

(تیرماه ۱۳۹۹)

[این دستورالعمل با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است]

آرای صادره سابق مبنی بر مغایرت اعطای امتیاز به فرزندان اعضای هیات علمی با قانون:

به منظورر ارائه تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخه ۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱، دستور العمل اجرایی مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ مصوبه مذکور در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی که به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسیده و طی نامه شماره ۴۱۱۰۴/۴۲۶۷۹  مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ معاون حقوقی ریاست جمهوری، ابلاغ شده است، این دستور العمل اجرایی تهیه شده و برای استفاده پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ و بعد از آن ملاک عمل است و دستور العمل شماره ۶۹۳۱۲/و مورخ ۹۲/۵/۱۴ لغو می شود.

۱) تعاریف

۱-۱- دانشگاه: منظور از دانشگاه کلیه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده‌اند.

۱-۲- مقطع: منظور از مقطع در این دستور العمل مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای است که از طریق آزمون‌های سراسری دانشجو می پذیرند.

تبصره: تسهیلات این بخشنامه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دستیاری رشته های علوم پزشکی نیست.

۱-۳- دوره: منظور از دوره در این دستور العمل دوره‌های تحصیلی روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس خودگردان (بین‌الملل)، ظرفیت مازاد، نیمه حضوری، مجازی، مشترک و دوره‌های دانشگاه آزاد اسلامی است.

۱-۴- گروه آزمایشی: منظور از گروه آزمایشی یکی از پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری و یا گروه‌های آزمون‌های کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و جامع علمی- کاربردی است.

۱-۵- حدنصاب: حدنصاب نمره علمی لازم، برای انتقال ۹۰% نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا است و تمامی شرایط و ضوابط آزمون (مانند بومی پذیری، سهمیه بندی، جنسیت و …) اعمال می شود. پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران (رزمندگان، شاهد، جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران آنان) برای استفاده از این تسهیلات باید حدنصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب کنند.

۱-۶- عضو هیات علمی: اعضای هیات علمی اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی (در دو حالت اخیر باید به هنگام بازنشستگی یا فوت حسب مورد شرایط لازم ذیل را داشته باشند) که مشمول این دستور العمل هستند، عبارتند از:

الف- اعضای هیات علمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تمامی اعضای هیات علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و یا پیمانی به شرط داشتن دو سال کار هیات علمی به‌صورت پیمانی در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه‌های فوق انجام شده باشد.

تبصره: اعضای هیات علمی مشمولین تعهدات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که فرآیند جذب را طی کرده و حکم هیات علمی پیمانی با پایه ۳ و بیشتر برای آن‌ها صادر شده است، مشمول استفاده از این تسهیلات هستند.

ب- اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی: تمام اعضای هیات علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی این دانشگاه‌ها و مؤسسات در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت انجام شده باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه مرکزی را ارائه کنند.

ج- اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی: تمامی اعضای هیات علمی تمام وقت (حداقل ۳۲ ساعته) رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی یا پیمانی با شرط داشتن دو سال سابقه کار هیات علمی بصورت پیمانی تمام وقت در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط مرکز امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه کنند.

تبصره (۱): سایر اعضای هیات علمی به‌جز موارد تعریف شده در بندهای الف، ب و ج نمی‌ توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده نمایند.

تبصره (۲): اعضای هیات علمی باید دقیقاً در زمان قبولی فرزند خود حائز شرایط استفاده از تسهیلات باشند، در غیر اینصورت نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. بدیهی است که چنانچه بعد از اتمام مهلت استفاده از این تسهیلات (حداکثر یک ترم پس از اعلام نتایج داوطلب) عضو هیات علمی شرایط و ضوابط لازم جهت برخورداری از تسهیلات مربوط را کسب کند، نمی تواند از این تسهیلات برخوردار شود.

۱-۷- دانشگاه مبدا و مقصد: منظور از دانشگاه مبدا، محلی است که داوطلب در آنجا قبول شده و دانشگاه مقصد، محلی است که داوطلب می‌خواهد به آنجا منتقل شود.

۲) ضوابط انتقال در آزمون سراسری

پذیرفته شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیات علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی حسب مورد با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با ضوابط زیر انتقال بدهند.

انتقال هنگامی امکان‌پذیر است که داوطلب حدنصاب علمی را برای کدرشته محل مورد تقاضا دارا باشد و از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان گرایش و همان مقطع و همان گروه آزمایشی انجام می شود. انتقال در دوره‌های مختلف طبق جدول شماره (۱) صورت می پذیرد و انتقال از نوبت دوم (شبانه) به روزانه، از مقطع پایین‌تر به مقطع بالاتر، از دوره‌های غیرحضوری، نیمه حضوری و مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه‌های غیردولتی وابسته به وزارتین (به‌جز رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش آن‌ها توسط سازمان سنجش انجام می شود) ممنوع است.

تذکر مهم: انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی امکان‌پذیر است.

تبصره (۱): برای انتقال به رشته محل‌ها یا مؤسساتی که با شرایط خاصی دانشجو می پذیرد (مانند مؤسسات وابسته به سایر وزارتخانه‌ها) دارا بودن شرایط خاص رشته یا مؤسسه مقصد ضروری است و تایید شرایط موردنظر با مؤسسه مقصد است.

تبصره (۲): انتقال در یک شهر امکان‌پذیر نیست.

تبصره (۳): اگر فرزند هیات علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال به شهر محل خدمت والدین بنیاد، می تواند به دانشگاهی که حدنصاب آن را دارا است (ترجیحاً دانشگاه نزدیک‌تر به شهر محل خدمت انتقال یابد.

تبصره (۴): انتقال پذیرفته شدگان دوره‌های مناطق محروم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه‌های خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده و …) باید استفاده از این تسهیلات ممنوع است.

تبصره (۵): امکان معرفی به رشته محل‌های مناطق محروم، تربیت معلم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده و قانون برقراری عدالت آموزشی …) وجود ندارد.

تبصره (۶): با توجه به محدودیت ظرفیت و تقاضای زیاد، انتقال به رشته محل‌های واقع در استان تهران برای اعضای هیات علمی که محل جغرافیایی محل خدمت آن‌ها استان تهران نیست، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره (۷): اعضای هیات علمی بازنشسته یا فوت شده، محل سکونت برای اعضای هیات علمی مامور به خدمت یا مامور به تحصیل، محل ماموریت در نظر گرفته می شود. این افراد باید سند سکونت و حکم حداقل یکسال ماموریت را ارائه دهند.

تبصره (۸): انتقال از رشته هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) پذیرش دانشجو انجام می شود به رشته هایی که بر اساس آزمون پذیرش دانشجو صورت می پذیرد، ممنوع است.

جدول (۱): دوره‌هایی که انتقال به آن‌ها با توجه به دوره قبولی فرد انجام می شود.

دوره قبولی دوره معرفی
روزانه به همه دوره‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل‌هایی که پذیرش آن‌ها توسط سازمان سنجش انجام می شود)
شبانه (نوبت دوم) به همه دوره‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل‌هایی که پذیرش آن‌ها توسط سازمان سنجش انجام می شود) به‌جز دوره روزانه
پیام نور پیام نور
غیرانتفاعی غیرانتفاعی – مجازی غیرانتفاعی
پردیس خودگردان – ظرفیت مازاد پردیس خودگردان – ظرفیت مازاد – دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل‌هایی که پذیرش آن‌ها توسط سازمان سنجش انجام می شود)
مجازی مجازی
مشترک مشترک
نیمه حضوری نیمه حضوری
دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی در رشته محل‌هایی که پذیرش آن‌ها توسط سازمان سنجش انجام می شود پردیس خودگردان – ظرفیت مازاد

۳) تسهیلات در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

کلیه تسهیلات منظور شده در آزمون سراسری برای انتقال، در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود، در همان مؤسساتی که از این آزمون دانشجو می پذیرد با رعایت ضوابط فوق نیز وجود دارد.

تبصره: دارا بودن شرایط خاص مؤسسه مقصد برای داوطلبان، الزامی است.

۴) تسهیلات در آزمون جامع علمی- کاربردی

کلیه تسهیلات منظور شده در آزمون سراسری برای انتقال، در آزمون جامع علمی- کاربردی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، در همان مؤسساتی که از این آزمون دانشجو می پذیرد با رعایت ضوابط فوق نیز وجود دارد.

تبصره: دارا بودن شرایط خاص مؤسسه مقصد برای داوطلبان، الزامی است.

۵) مدارک لازم

 

۵-۱) مدارک لازم مورد نیاز برای اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتست از:

۱- فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی رسمی دارای مهر، امضاء، تاریخ و شماره معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت

۲- حکم کارگزینی سال جاری

۳- تصاویر کلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب
(دانشگاه شاهد و دانشگاه فنی و حرفه‌ای مشمول بند ۵-۳ ذیل می‌باشند.)

۵-۲) مدارک مورد نیاز برای اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتست از:

۱- فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی پیمانی حاوی تعداد سنوات ساقه کار هیات علمی بصورت پیمانی و تاییدیه گزینش علمی و عمومی عضو هیات علمی دارای مهر، امضاء، تاریخ و شماره معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت

۲- حکم کارگزینی سال جاری

۳- تصاویر کلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب

۵-۳) مدارک مورد نیاز برای اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه‌های شاهد، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و نهادها و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی عبارتست از:

۱- فرم شماره ۱ مخصوص اعضای هیات علمی رسمی دارای مهر، امضاء، تاریخ و شماره معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت

۲- حکم کارگزینی سال جاری

۳- تصاویر کلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب

۴- حکم کارگزینی ممهور به مهر هیات ممیزه وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت

۵-۴) مدارک مورد نیاز برای اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی یا پیمانی تمام وقت با حداقل دو سال سابقه کار به‌عنوان هیات علمی پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی عبارتست از:

۱- معرفی نامه عضو هیات علمی از معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی دارای مهر، امضاء، تاریخ و شماره (برای اعضای هیات علمی پیمانی ذکر تعداد سنوات سابقه کار هیات علمی صورت پیمانی و تاییدیه گزینش علمی و عمومی عضو هیات علمی، ضروری است)

۲- حکم کارگزینی سال جاری دارای مهر تایید دفتر تامین هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۳- تصاویر کلیه صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و داوطلب

توجه: معرفی نامه رسمی عضو هیات علمی از دانشگاه محل خدمت (فرم شماره ۱) باید بصورت تایپ شده و همراه با مهر و امضاء معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت باشد.

تبصره ۱: اعضای هیات علمی بازنشسته یا فوت شده لازم است آخرین حکم کارگزینی هیات علمی در زمان اشتغال و حکم بازنشستگی خود را به‌جای حکم کارگزینی سال جاری ارائه نمایند.

تبصره ۲: اعضای هیات علمی مامور به خدمت یا مامور به تحصیل لازم است حکم حداقل یکسال ماموریت سال جاری را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۳: فرم شماره ۱ برای اعضای هیات علمی پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، سایر ارگان‌ها، سازمان‌ها و … باید به تایید، مهر و امضاء بالاترین مقام سازمانی و یا معاون ذی‌ربط باشد.

۶) نحوه اجرا

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی برای انتقال فرزند خود، اقدام به تهیه مدارک لازم کرده و حسب مورد به سامانه‌های مربوطه سازمان سنجش آموزش کشور (برای رشته محل‌هایی که پذیرش آن توسط سازمان سنجش انجام شده است) یا مرکز سنجش و پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (برای رشته محل‌هایی که پذیرش آن توسط دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است) مراجعه می‌نماید. برای اجرای هر چه‌بهتر این دستور العمل و جلوگیری از بروز مشکلات مختلف برای اساتید به شرح زیر عمل می شود:

۶-۱) پذیرفته شدگانی که نتایج آن‌ها توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود:

۶-۱-۱- پذیرفته شدگان آزمون سراسری: پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، عضو هیات علمی اقدام به تهیه مدارک لازم کرده و اسکن آن‌ها را نیز تهیه می‌نماید. سپس از طریق سامانه اینترنتی مربوطه اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک می‌کند. نتیجه بررسی از طریق سامانه به متقاضی اعلام می شود. پس از صدور معرفی نامه داوطلب بر اساس برنامه زمانی که از طریق سامانه اعلام می‌گردد باید با اصل مدارک برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های واقع در شهر تهران، فقط برای اعضای هیات علمی که محل جغرافیایی خدمت آن‌ها استان تهران است و یا مشمول تبصره ۷ بند ۲ با محل سکونت یا محل ماموریت استان تهران می‌باشند، امکان‌پذیر است و در صورتی که با توجه به مفاد این دستور العمل خواستار انتقال به یکی از دانشگاه‌های شهر تهران باشند و سایر شرایط مندرج در این دستور العمل را دارا باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

سازمان سنجش پس از اخذ کلیه تقاضاها با توجه به ظرفیت هر یک از کدرشته محل‌ها در دانشگاه‌های مختلف شهر تهران در همان دوره و رشته بر اساس نمره کل اکتسابی در زیر گروه مربوطه در آزمون و محل خدمت عضو هیات علمی نسبت به توزیع داوطلبان در بین دانشگاه‌هایی که آن رشته را دارند اقدام می‌نماید. در صورت عدم وجود ظرفیت امکان معرفی داوطلب وجود ندارد. فرزند عضو هیات علمی در صورتی که واجد شرایط باشد به‌صورت مازاد ظرفیت به دانشگاه معرفی می شود و برای معرفی به دانشگاه محل خدمت والدین خود اولویت دارد.

۶-۱-۲- پذیرفته شدگان آزمون‌های کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و دانشگاه جامع علمی کاربردی: باید مدارک لازم را به‌صورت حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کند.

۶-۲) پذیرفته شدگانی که نتایج آن‌ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می شود:

دانشگاه آزاد اسلامی موظف است نسبت به انتقال پذیرفته شدگان آن دانشگاه که نتایج آن‌ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می شود بر اساس این دستور العمل اقدام نماید.

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی برای انتقال فرزند خود که در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده است اقدام تهیه مدارک لازم نموده و به مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد مراجعه می‌نماید.

۷) نکات مهم

۷-۱- استفاده از مفاد این دستور العمل فقط برای یکبار به ازای هر بار قبولی در آزمون مجاز است و حداکثر تا پایان ترم اول امکان‌پذیر است. لذا پس از تهیه معرفی نامه مربوط، تغییر کد محلی که داوطلب به آن معرفی شده است، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۷-۲- انتقال در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان‌پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.

۷-۳- داوطلبی که در رشته های دارای شرایط خاص مربوط به نهادها یا رشته های نیمه متمرکز که دارای تعهد خدمت بوده پذیرفته شده باشد، در صورت موافقت نهاد مذکور و داشتن شرایط می تواند انتقال دهد.

۷-۴- فرزند عضو هیات علمی که توسط این آئین نامه به یک دانشگاه انتقال می‌یابد در صورتی که بخواهد با استفاده از سایر آئین نامه به دانشگاه دیگری انتقال دهد باید حد نصاب لازم برای انتقال را داشته باشد.

۷-۵- تسهیلات این بخشنامه منحصراً مختص فرزندان اعضای هیات علمی است و افراد تحت تکفل (غیر از فرزند) یا تحت قیومیت ایشان نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

۷-۶- فرزندان اعضای هیات علمی که مشمول استفاده از آئین نامه‌های دیگری نیز هستند، فقط می‌توانند از یکی از آئین نامه‌ها استفاده نمایند.

۷-۷- دانشگاه‌ها یا واحدهای دانشگاهی موظف هستند از فرزندان اعضای هیات علمی که بر اساس این دستور العمل، حسب مورد از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می‌شوند، ثبت نام به عمل آورند.

۷-۸- دانشگاه مقصد موظف است اصل مدارک داوطلبان را با تصاویر و فایل اطلاعات ارسال شده بر روی پرتال سازمان سنجش آموزش کشور تطبیق داده و در صورت تایید نسبت به ثبت نام آن‌ها اقدام نماید. در صورت وجود هرگونه مغایرت در مدارک، امکان ثبت نام توسط دانشگاه وجود ندارد و مراتب توسط دانشگاه جهت بررسی به سازمان سنجش اعلام می شود.

۷-۹- هیچ کدام از داوطلبانی که با استفاده از این تسهیلات حسب مورد توسط سازمان سنجش یا دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی معرفی می‌شوند، نیاز به ثبت نام در دانشگاه مبدا ندارند و به‌صورت مستقیم به دانشگاه مقصد مراجعه می‌نمایند و دانشگاه مقصد باید از آن‌ها ثبت نام به عمل آورد و اخذ شهریه از معرفی شدگان دوره روزانه در دانشگاه مبدا و مقصد و در دانشگاه مبدا در تمامی دوره‌ها ممنوع است.

۷-۱۰- به منظورر اجرای بهینه دستور العمل و ایجاد وحدت رویه وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً در قالب این دستور العمل اقدام می‌کنند و شورای سنجش و پذیرش بر اجرای مصوبه و دستور العمل اجرایی آن، نظارت و در خصوص انطباق عملکرد دستگاه‌ها با آن تصمیم گیری می‌کند که این تصمیمات برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

متمم دستور العمل اجرایی

مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی

مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی

(مهرماه ۱۳۹۹)

به منظورر ارائه تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تسهیلات انتقال مشروط به شرح ذیل به بند ۲ دستور العمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی مصوب تیرماه ۱۳۹۹ الحاق می شود.

۲-۱) انتقال مشروط:

اگر فرزند هیات علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال (موضوع بند ۱-۵ و بند ۲) نباشد، در صورت احراز سایر شرایط مندرج در بند ۲ ضوابط انتقال دستور العمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی مصوب تیرماه ۱۳۹۹، سازمان سنجش آموزش کشور داوطلب را به‌صورت انتقال مشروط (میهمان) به دانشگاه مقصد، که لزوماً باید در شهر محل خدمت عضو هیات علمی باشد، معرفی می‌نماید.

تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. این داوطلبان به دانشگاهی که در رشته مورد تقاضا دارای حداقل نمره می‌باشد، انتقال مشروط می‌باشد. مگر اینکه موافقت دانشگاه موردنظر خود را اخذ نمایند.

در دوره انتقال مشروطه دانشجو در دانشگاه مقصد واحد می‌گیرد و لزومی ندارد از دانشگاه مبدا فرم میهمان اخذ کند. اخذ شهریه از داوطلبان معرفی شده به‌صورت انتقال مشروط در دوره روزانه ممنوع می‌باشد. در صورتی که این داوطلبان نتوانند طی حداقل دو ترم از وضعیت علمی مناسبی برخوردار شوند بایستی به دانشگاه مبدا (محل قبولی اولیه) مراجعه و پس از ثبت نام ادامه تحصیل دهند.

تبصره (۱): پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران (رزمندگان، شاهد، جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران آنان) نمی‌توانند از تسهیلات انتقال مشروط برخوردار شوند.

تبصره (۲): پذیرفته شدگان آزمون‌های سراسری، کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و جامع علمی- کاربردی در صورت احراز تمامی شرایط و ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی مصوب تیرماه ۱۳۹۹، می‌توانند از تسهیلات انتقال مشروط استفاده نمایند.

 

منصور غلامی                                                           سعید نمکی                                               محمد مهدی طهرانچی
وزیر علوم تحقیقات و فناوری                          وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور               رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا