نمره تراز آزمون وکالت ۱۴۰۱

بررسی تراز کردن نمرات آزمون وکالت

پایگاه خبری اختبار- بحث نحوه سنجش داوطلبان آزمون وکالت تبدیل به یک بحث داغ ملی شده است، از یک سو برخی از محاسبه نمره داوطلبان بر اساس نمره خام یا همان درصد پاسخ های صحیح منهای نمرات منفی دفاع می کنند و از سوی دیگر برخی مدافع نمره تراز شده هستند.

نمره تراز شده در آزمون ها معیاری برای سنجش وضعیت داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان در آزمون است، بنا بر این بر خلاف نمره خام، محسابه تراز هر داوطلب مستقل از عوامل دیگری مانند تعداد شرکت کنندگان در همان آزمون و عملکرد آنان قابل تصور نیست.

انواع نمره آزمون وکالت در کارنامه

در کارنامه ای که سازمان سنجش به داوطلبان ارائه می کند، دو نوع نمره دیده می شود، یکی با عنوان «نمره خام(از صد)» که در ستون سمت چپ جدول عناوین درس های امتحانی قرار دارد و دیگری «نمره کل تراز نهایی» است که در پایین جدول مشخصات فردی داوطلب قرار دارد.

نمره تراز آزمون وکالت

نمره خام (از صد) آزمون وکالت

«نمره خام(از صد)» همان نمره سنتی آزمون های تستی است که بر اساس تعداد پاسخ های صحیح منهای کسر یک پاسخ صحیح به ازای هر سه پاسخ غلط محاسبه می شود.

سال ها نمره داوطلبان آزمون های تستی به همین روش محاسبه می شد، معیار در آزمون وکالت هم تا سال ۱۳۹۰ بر اساس نمره خام بود ولی از آزمون وکالت ۱۳۹۱ در این آزمون هم نمره تراز معیار پذیرش قرار گرفت.

در حقیقت پیش از این، تنها ابزار نرمال کردن نمرات همین تاثیر دادن یک سوم نمره منفی برای هر پاسخ غلط بود و استفاده از روش نمره تراز به علت محاسبات سنگین و پیچیده ریاضی که نیاز به ابزارهای رایانه ای قوی دارد اقلا در آزمون هایی با شرکت کنندگان زیاد عملا قابل استفاده نبود.

نمره تراز یا نرمال چیست ؟

نمره تراز یا نرمال، ابزاری برای عادلانه و دقیق تر کردن سنجش داوطلبان یک آزمون است که با استفاده از ابزارهای رایانه ای اعمال آن در آزمون های بزرگ هم ممکن شده است.

نمره تراز بر اساس یک سری محاسبات ریاضی پیچیده موقعیت هر داوطلب را در هر آزمون نسبت به سایر داوطلبان تعیین می کند.

اتفاقی که در تراز یا نرمال کردن نمرات می افتد این است که جایگاه نمره خام یا همان درصد یا نمره سنتی هر درس هر داوطلب نسبت به میانه نمرات همه داوطلبان با توجه به پراکندگی عددی داوطلبانی که نمرات مختلف کسب کرده اند، تعیین می شود.

نمره کل تراز نهایی آزمون وکالت

«نمره کل تراز نهایی» که در کارنامه داوطلبان آزمون وکالت درج می شود و مبنای اصلی تعیین رتبه داوطلبان و قبولی آنان در آزمون است، در حقیقت همان میانگین و معدل ریاضی نمرات تراز هر درس با توجه به ضریب همان درس است.

وقتی نمره تراز برای هر درس محاسبه می شود، آن نمره تراز ضربدر ضریب همان درس می شود و حاصل جمع تقسیم بر مجموع ضرایب همه دروس خواهد شد.

فایده نمره تراز چیست ؟

تصور کنید که داوطلب در هر دو درس حقوق مدنی و اصول فقه نمره خام ۷۰ درصد کسب می کند، ولی می دانیم که معمولا همه داوطلبان در دوره کارشناسی درس حقوق مدنی را مطالعه کرده اند یا ممکن است در این آزمون خاص سوالات درس حقوق مدنی ساده تر بوده است.

از سوی دیگر می دانیم معمولا داوطلبان در درس اصول فقه ضعیف تر هستند یا به خاطر ضریب یک این درس در آزمون وکالت برای مطالعه آن زیاد وقت نمی گذارند.

بر همین اساس فرض می کنیم که میانگین نمرات خام همه داوطلبان در این آزمون فرضی در درس حقوق مدنی ۶۰ درصد و در درس اصول فقه ۳۰ درصد بوده است.

حالا اگر ما به هر یک از دو نمره ۷۰ درصدی که این داوطلب فرضی دردرس های حقوق مدنی و اصول فقه کسب کرده است، ارزش یکسان بدهیم، عادلانه نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

فرض کنیم این آزمون کلا از همین دو ماده درسی تشکیل شده باشد، بر اساس روش سنتی باید بگوییم که میانگین یا نمره کل این داوطلب در آزمون ۷۰ (درصد) شده است.

حالا فرض کنید داوطلب دیگری در درس آسان تر حقوق مدنی نمره خانم ۹۰ درصد و در درس سخت تر اصول فقه نمره خام ۶۰ کسب کرده باشد، در این حالت میانگین داوطلب دوم ۷۵ (درصد) می شود و بالاتر از داوطلب اول جای می گیرد.

در حالی که ۱۰ درصد نمره خام بیشتر داوطلب اول نسبت به داوطلب دوم در درس حقوق مدنی در حقیقت یک ششم میانگین نمرات داوطلبان آزمون است ولی ۱۰ درصد نمره خام بیشتر داوطلب اول نسبت به داطولب دوم در درس اصول فقه یک سوم نمرات داوطلبان آزمون در این درس است.

در این فرض، اگر نمرات بین صفر تا ۱۳۰۰۰ تراز شده باشند با در نظر گرفتن فاصله نمره هر یک از این دو داوطلب از میانه نمرات سایر داوطلبان آزمون، ممکن است نمره تراز داوطلب اول در درس حقوق مدنی ۸۰۰۰ ولی در درس اصول فقه ۱۲۰۰۰ باشد و نمره تراز داوطلب دوم در درس حقوق مدنی ۹۰۰۰ و در درس اصول فقه ۱۰۰۰۰ باشد.

روش محاسبه نمره تراز

بر اساس آنچه گفتیم، محاسبه نمره تراز توسط خود داوطلب یا با توجه به تعداد پاسخ های صحیح و غلط، عملا محال است!

داوطلب بر اساس تعداد پاسخ های صحیح و غلط فقط می تواند نمره خام به درصد را محاسبه کند و محاسبه نمره تراز، فقط با توجه به عملکرد سایر داوطلبان آزمون ممکن خواهد بود.

نمره تراز از چند محاسبه می شود ؟

نمره تراز در حقیقت یک شاخص است، کسی که می خواهد نمرات را تراز یا نرمال کند، می تواند به انتخاب خودش این شاخص را مدرج کند.

طبیعی است هرچه درجات اندازه گیری بیشتر باشد، اندازه به دست آمده دقیق تر است، مثل اینکه شما فاصله ای را با خط کشی اندازه بگیرید که بر روی آن فقط بر اساس سانتی متر مدرج شده باشد یا اینکه بر اساس میلی متر هم درجه بندی شده باشد، معلوم است که در حالت دوم اندازه ای که به دست می آورید دقیق تر خواهد بود.

در روش های مختلف معمولا نمرات بین صفر تا ۱۰ هزار و ۱۳ هزار و ۱۵ هزار تراز می شوند، سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون هایی که برگزار می کند نمرات را از صفر تا ۱۳ هزار تراز می کند.

یعنی اگر نمره تراز شما در درسی ۶۵۰۰ باشد، عملکرد شما در حد میانگین داوطلبان در آن درس از آزمون است و به همین ترتیب نمرات تراز کمتر از ۶۵۰۰ کمتر و بالاتر از ۶۵۰۰ عملکرد بالاتر از حد میانگین داوطلبان را نشان می دهند.

داوطلبی که رتبه اول آزمون وکالت ۱۳۹۹ در کانون وکلای دادگستری مرکز (آخرین آزمون وکالت برگزار شده پیش از این آزمون) را به دست آورده، نمره کل تراز ۱۲۱۸۵ کسب کرده است.

ماهیت تراز کردن نمرات

در حقیقت اطلاق عنوان “نمره” به “تراز” صحیح نیست، “تراز کردن” چیدن نمرات بر اساس یک معیار مشخص است و “نمره تراز شده” تعبیر دقیق تری است.

بنا بر این در روش سازمان سنجش عملا نمره تراز منفی وجود ندارد، همچنین اگر کسی همه نمراتش در آزمون صفر یا حتی منفی ۳۳.۳۳ (که کمترین نمره خام قابل تصور در یک آزمون تستی است) باشد، باز هم احتمالا نمره تراز شده اش صفر نخواهد شد، همین طور داوطلبی که نمره خام همه درس هایش در آزمون ۱۰۰ درصد باشد نمره تراز شده اش در حداکثر نخواهد بود.

در حقیقت چون با تراز کردن نمرات، ما پراکندگی نمرات خام داوطلبان نسبت به میانگین عملکرد کل داوطلبان را می سنجیم، این فاصله از میانه موجب می شود که پایین ترین و بالاترین نمرات هم از پایین ترین و بالاترین حد تراز فاصله داشته باشند.

تهیه و خرید اینترنتی کتب منابع آزمون وکالت ۱۴۰۱ در کتابفروشی بزرگ دادبازار از سراسر کشور

مشاوره و سفارش در واتساپمشاهده کتب آزمون وکالت

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۱۰ دیدگاه ها

 1. سلام واحترام
  متاسفانه هر کسی که به جایگاهی میرسه در این مملکت دوست نداره افراد دیگه ای به اون شغل وارد بشه و به اصطلاح دست زیاد بشه تو اون شغل و یادشون رفته از تو شکم مادرشون تخصص نداشتن و با اموزش تخصص گرفتن…وظیفه کانون ها اینه که اون فارغ التحصیل بیچاره که امید به اینده داره رو در عرض ۲ سال کاراموزی تعلیم و تربیت بدن و طی ازمون ها و کار عملی به دست جامعه بسپرن که بتونه هر روز به تجربه خودش اضافه کنه.بیایم کمی انسانیت و کمک به هم نوع رو سرلوحه خود قرار بدیم تا از این مشکلاتی که گریبان جوونها رو گرفته نجاتشون بدیم.

 2. باسلام به نظرم نه باید آزمون وکالت را سخت گرفت نه خیلی راحت نورمال باشه بهتره حیفکاش امتحانات وکالت کانون ومرکزمشاوران مثل قبل سال های ۹۰ بود که خیلی ها با چهل درصد میانگین کل قبول میشدن

 3. منظور از تراز اینکه ارزش جواب هایی داوطلب نسبت به بقیه سنجیده میشه مثلا ممکن هست من یه درس آسون رو بیشتر از شما بزنم و یه درس سخت رو کمتر تراز کلی شما باید از بنده بالاتر باشه این کار اصولا به نفع داوطلب ها هست

 4. خلاصه سختتر کردن فقط یه عده وکیل نما میگفتن واااااااااااااااای چه خبرهههههههههههههه وای فلاننننننننننننننن جامعه نیاز نداره فلان ولمون کنید بابا خودتون سرجلسه بودین از استرس نمیدونسین کدومو بزنید سوالا هر چهارتاش صحیح بود یا دوتاش! این اخه چه مدل طرح کردن سواله؟

 5. سلام
  تراز زمانی معنا دارد که ظرفیت معین بوده و حدنصاب داشته باشیم ( یعنی مثلا ۱۰۰۰ نفر میخوایم نه کمتر نه بیشتر و با تراز اینو بدست میاریم)

  الان که آزمون ظرفیت ندارد و حدنصاب دارد تراز معنا ندارد

  بعلاوه ظریب دروس با این کار اثر خود را از دست میدهد

  در نهایت، ازمون ۷۰ درصد از یک درصد مبحثی به نام تراز کل را تشکیل می دهد( نمیشه تراز کل هم بگیریم بعد هر درس هم ترلز بگیریم! تراز در تراز که نداریم.)

  اما اینکه فردی درسی را کم خواتده یا زیاد که دلیل نیست، اصل این هست که همه درسها باید برابر خوانده شوند و ظرایب رعایت شود.اگر کسی این توانایی را نداشت انشااالله ازمون بعدی،

 6. با سلام خدمت خانم زنده دل ی سوال داشتم الان این تعداد افرادى که تراز لازم رو کسب کنن و قبول بشن چطورى و به چه تعدادى تو شهرهاى ی کانون پخش مى شن مثلا اگه مرکز ( استان تهران) ٢٠٠٠ نفر تراز لازم رو بیارن هرکدوم از شهرستانها چند نفر کارآموز قبول مى کنن نصاب یا نسبتى مشخص شده یا چى؟؟؟؟؟

 7. متاسفانه ایرادات زیادی به این متن وارد است:

  اولاً – آزمون های تستی همواره بر مبانی نمره تراز محاسبه می شدند و آزمون وکالت و یک آزمون دیگر در وازرت بهداشت، تنها آزمون های تستی ملی بودند که نمراتشان بر اساس نمره خام محاسبه می شدند که نتایج اشتباهی را هم از حیث رتبه بندی رقم می زد. به این علت که اگر داوطلبی هزار ساعت درس می خواند و تاکید مطالعاتی اش مثلاً روی مدنی و آیین دادرسی مدنی بود، اگر سر جلسه آزمون طراح سوال این دو درس را سخت طراحی می کرد زحمات داوطلب هدر می شد. اما در روش تراز درصد این داوطلب با درصد باقی داوطلبان مقایسه و بر اساس این مقایسه امتیاز گذاری می شود و هر چند داوطلب مدنی را ۴۰ درصد و آیین دادرسی مدنی را ۳۰ درصد بزند در مقایسه با سایر داوطلبان مشخص می شود که ارزش این ۴۰ درصد و ۳۰ درصد مثلاً ۱۲۰۰۰ امتیاز تراز و ۱۱۰۰۰ امتیاز تراز است.

  ثانیاً – این وضعیت اشتباه از سال ۱۳۹۱ اصلاح نشد… بلکه از سال ۱۳۹۲ اصلاح شد…

  ثالثاً – برعکس آنچه در متن ذکر شده است اساساً کاربرد نمره تراز در آزمون های با داوطلبان زیاد بوده است.

  تشکر از شما

  1. از همون ۹۱ سوالات فجیح سختتر کردن وگرنه نص ماده بود سوالات و روانترو کوتاه اخه یه لیسانسیه اینارو بلده یا هم هی درس اضافه کردن لجولج بازی بخدا روزی میرسه بخاطر کسری بودجه هم شده بدون ازمون میکنن میگن بیایین فقط پول بدین بعد دوره اونجا هم مصاحبه بعد پروانه چیزیکه تو تورکیه کلیه مشاغل همینه!من که الا شروع کردم برای مطالعه مجبورم از صفر دانشگاه تورکیه شروع کنم چون ما حقوقمون اسلامیه یعنی یه رشته خوندیم بدبختی در بدبختی برای پزشکی وقت تلف میکردی بخدا بهتر بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا