پیش نویس آیین نامه نحوه اعمال سهمیه ایثارگران در ورود به دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصیلی، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی

پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

توجه:

این متن در حال حاضر به عنوان یک پیش‌نویس پیشنهادی در حال بررسی در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت است و هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

هیأت وزیران در جلسه مورخ … بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۷۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (الف) ماده (۹۰) قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به شرح ذیل تصویب نمود:

پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات

الف- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

ب- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پ- دانشگاه آزاد: دانشگاه آزاد اسلامی

ت- سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور

ث- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ج- آزمون سراسری: سازمان سنجش آموزش کشور به منظور ورود فارغ التحصیلان دوره دیپلم، پیش دانشگاهی و سال دوازدهم نظام جدید به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از طریق برگزاری آزمون سراسری نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می‌نماید.

چ- آزمون های تحصیلات تکمیلی: شامل آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (Ph.D) دستیاری پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی.

ح- چرخش سهمیه: نحوه اعمال سهمیه برای داوطلبان شاهد و ایثارگر عبارت است از ابتدا در سهمیه مناطق گزینش شوند و در صورت عدم قبولی در سهمیه مناطق سپس د سهمیه ایثارگران گزینش نهایی صورت گیرد.

خ- فرصت مطالعاتی: فرصتی است که از طرف معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه ها به افراد واجد شرایط اعطا و مطابق دستورالعمل های دانشگاه بخشی از هزینه های آن از سوی مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر اعطا می شود.

د- بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور: وزارتخانه‌های علوم و وبهداشت با توجه به نیاز کشور و به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص همه ساله به تربیت دانشجو در دانشگاه های داخل و یا اقدام به اعزام دانشجویان در دوره های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و مقررات شورای اجرایی بورس و دستورالعمل آن می نماید.

ماده ۲- مشمولین:

۱-۲ مشمولین سهمیه ۲۵ درصدی: عبارتند از همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد.

۲-۲ مشمولین سهمیه ۵ درصدی: عبارتند از همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه.

تبصره ۱: تأییدیه همسران و فرزندان شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان و همسر و فرزندان آزادگان موضوع این ماده بعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

تبصره ۲: تأیید رزمندگان و خانواده آنان که مشمولان این آیین نامه هستند از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و یگانهای مربوطه انجام می باشد.

ماده ۳- داوطلبان شاهد و ایثارگر صرفاً یکبار در هر مقطع می توانند در دوره روزانه دانشگاه های دولتی پذیرفته شوند چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف نمایند مجدداً حق استفاده از سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.

تبصره: در صورت عدم ثبت نام در رشته های روزانه دولتی پذیرفته شده (بدلیل جبران ظرفیت خالی مانده توسط سازمان سنجش در فرایند تکمیل ظرفیت ها) استفاده از سهمیه برای رشته های روزانه دولتی برای سنوات آتی محفوظ می ماند.

ماده ۴- استفاده مجدد داوطلبان شاهد و ایثارگر پذیرفته شده در دانشگاه های شبانه (نوبت دوم)، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه های شهریه پرداز از سهمیه شاهد و ایثارگران در صورت انصراف (علاوه بر ماده ۳) حداکثر تا دوبار بلامانع می باشد.

ماده ۵- داوطلبان شاهد و ایثارگری که در رشته محل های غیرروزانه پذیرفته می شوند، و مجدداً خواهان شرکت در آزمون سراسری سال آینده هستند ادامه تحصیل آنان در رشته قبولی تا پایان شهریورماه سال بعد بلامانع می باشد و در صورت قبولی در آزمون سال جدید می توانند از ادامه تحصیل در رشته قبلی انصراف نمایند.

ماده ۶- سازمان سنجش و مراکز اجرای آزمون وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد موظف هستند برای اعمال سهمیه داوطلبان شاهد و ایثارگر از چرخش سهمیه استفاده نمایند به عنوان مثال: برای فرزند جانباز زیر ۲۵ درصد که دارای سهمیه ۵ درصدی می باشد ابتتدا در سهمیه مناطق گزینش و در صورت عدم قبولی در سهمیه مناطق در سهمیه ۵ درصدی گزینش خواهد شد و چنانچه در سهمیه ۵ درصدی هم پذیرفته نشود بایستی از مانده ظرفیت ۲۵ درصدی ایثارگران بهره مند گردند.

ماده ۷- سازمان سنجش و مراکز اجرایی آزمون وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد موظف هستند به منظور نظارت بنیاد بر عملکرد اعمال سهمیه داوطلبان شاهد و ایثارگر همه ساله نسبت به ارائه فایل اطلاعات نتایج آزمون های سراسری مربوطه بر اساس عناوین فیلدهای اطلاعاتی درخواستی از سوی اداره کل آموزش بنیاد اقدام مقتضی معمول دارند.

ماده ۸- برای داوطلبان شاهد و ایثارگر در آزمون های تحصیلات تکمیلی اعمال حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده شامل تمامی مراحل آزمون های ورودی (اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و نمره زبان انگلیسی) می باشد.

ماده ۹- سازمان سنجش و مرکز اجرای آزمون وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد موظف هستند چنانچه پس از اعمال سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران در ظرفیت نهایی پذیرش (آزاد، مربی، بورس و پردیس) آزمون های تحصیلات تکمیلی بخش اعشاری عدد حاصل، از ۰.۵ نیم بیشتر و یا مساوی ۰.۵ نیم باشد به عدد بالاتر گرد می شود اجرایی نمایند.

ماده ۱۰- در آزمون های تحصیلات تکمیلی که برای پذیرش دانشجو در دو یا چند کد رشته یک گرایش برگزار می شود و امکان اعمال سهمیه در هر یک از کد رشته همان گرایش وجود ندارد، مجموع ظرفیت کدرشته ها برای تعیین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱- چنانچه محرز شود فردی با سوء استفاده از نسبت با ایثارگران و یا ازدواج صوری با آنها از سهمیه مقرر در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و این آیین نامه بهره مند گردیده و یا می گردد؛ ضمن ابطال قبولی، سوء استفاده کنندگان به مدت ۵ سال از شرکت در کنکور ممانعت بعمل خواهد آمد و چنانچه در حال تحصیل باشد از ادامه تحصیل منع و در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده مدارک آنان ابطال می گردد.

تبصره: مرجع تشخیص و احراز موضوع این ماده کمیسیون موارد خاص سازان سنجش آموزش کشور می باشد.

ماده ۱۲- آزادگان و جانبازان و همسران و فرزندان آنان و همسران و فرزندان معظم شهداء، برای استفاده از سهمیه در آزمون های کاردانی، کارشناسی، ارشد پیوسته و دتری حرفه ای حداکثر سن آنان ۴۰ سال و برای آزمون های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی (PH.D) آزمون های دستیاری وزارت بهداشت حداکثر سن آنان ۵۰ سال تعیین می گردد.

تبصره: مدت حضور در جبهه های جنگ و زمان اسارت آزادگان و جانبازان به سن آنان افزوده می شود.

ماده ۱۳– دانشگاه ها و مراکز آموزش دولتی و غیردولتی موظفند ۲۵ درصد ظرفیت بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور و همچنین فرصت های مطالعاتی را به ایثارگران مشمول این قانون که در مقطع دکتری دانشجو می باشد اعطا نماید.

ماده ۱۴- میزان و نحوه پرداخت هزینه های فرصت مطالعاتی مطابق دستورالعمل های دانشگاه و مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر خواهد بود.

ماده ۱۵- وزارتین علوم و بهداشت موظفند با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به اجرای صحیح این آیین نامه نظارت و اقدام نمایند.

ماده۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران:

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

سهمیه ورود با پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد (۳۰%) افزایش یابد. (الحاقی)

تبصره الحاقی ـ در صورتی‌که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران (مشمولین ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا