کلید سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ – حقوق بین الملل عمومی

کلید سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ دانشگاه سراسری
رشته حقوق بین الملل عمومی کد ۲۱۱۵

دانلود : دفترچه سوالات تخصصی رشته حقوق بین الملل عمومی کد ۲۱۱۵

کلید و دفترچه سوالات سایر گرایش های حقوق را اینجا ببینید

گروه امتحانی

شماره پاسخنامه

نوع دفترچه

عنوان دفترچه

علوم انسانی

۱

F

حقوق بین الملل عمومی

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۲

۳۱

۱

۶۱

۲

۲

۳

۳۲

۴

۶۲

۳

۳

۲

۳۳

۱

۶۳

۲

۴

۱

۳۴

۳

۶۴

۳

۵

۴

۳۵

۳

۶۵

۱

۶

۳

۳۶

۴

۶۶

۱

۷

۴

۳۷

۱

۶۷

۳

۸

۱

۳۸

۳

۶۸

۴

۹

۱

۳۹

۱

۶۹

۱

۱۰

۲

۴۰

۲

۷۰

۴

۱۱

۳

۴۱

۳

۷۱

۴

۱۲

۴

۴۲

۳

۷۲

۲

۱۳

۱

۴۳

۴

۷۳

۳

۱۴

۱

۴۴

۴

۷۴

۴

۱۵

۳

۴۵

۴

۷۵

۳

۱۶

۲

۴۶

۴

۷۶

۱

۱۷

۲

۴۷

۲

۷۷

۲

۱۸

۴

۴۸

۲

۷۸

۲

۱۹

۴

۴۹

۱

۷۹

۳

۲۰

۳

۵۰

۲

۸۰

۱

۲۱

۴

۵۱

۳

۸۱

۱

۲۲

۲

۵۲

۱

۸۲

۱

۲۳

۴

۵۳

۳

۸۳

۲

۲۴

۱

۵۴

۳

۸۴

۲

۲۵

۴

۵۵

۴

۸۵

۴

۲۶

۳

۵۶

۴

۸۶

۱

۲۷

۲

۵۷

۱

۸۷

۴

۲۸

۴

۵۸

۲

۸۸

۳

۲۹

۴

۵۹

۱

۸۹

۱

۳۰

۳

۶۰

۲

۹۰

۳

 

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا