آیین نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۷-

مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت

بسمه تعالی
‏وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ۱۳۸۸/۳/۳ ‏بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۸۱۱/ص/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۲ ‏وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (۵‏) الحاقی به ماده (۴‏) قانون تأمین اجتماعی، موضوع ماده‏ (۳‏) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان- مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ ‏ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰  ‏آیین نامه اجرایی تبصره ‏یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴‏) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۷ ‏-

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴- و اصلاحات بعدی آن

‏ب- سازمان: سازمان تأمین اجتماعی

‏پ- کارگاه: کارگاه های موضوع بند (۳‏) ماده (۲‏) قانون که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح می باشند.

ت- بیمه شده: اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی که حقوق دریافت نمی نمایند.

ماده ۲‏- نرخ حق بیمه مطابق ماده (۲۸) ‏قانون می باشد.

ماده ۳- مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می گردد، افزایش می یابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد..

تبصره ۱- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتراز حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان ‏پرداخت نباشد.

تبصره ۲- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهد بود.

تبصره ۳- دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه شده در کارگاه های دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهد بود.

ماده ۴- نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین می شود:

‏الف -کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق کارگاه های خود براساس ماده (۲۸‏) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند – مصوب ۱۳۶۱- نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نموده اند، سوابق آنها به استناد لیست های ارسالی و حق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای کارفرما محسوب ‏می شود.

تبصره معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سنی بیمه شده ‏اضافه می گردد

ب- بیمه شده ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه به استناد قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ‏(۳‏) .ماده (۴‏) قانون تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۶۵- نسبت به عقد قرارداد و بیمه پردازی خود اقدام نموده است، می تواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده ‏(۲‏) این آیین نامه (سهم بیمه شده ‏و کارفرما) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام نماید.

‏ج- کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده اند، با داشتن حداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده (۹۰‏) قانون می توانند با پرداخت ۲۷% حق بیمه موضوع ماده (۳‏) این آیین نامه و ارسال لیست مشمول احکام مقرر در این آیین نامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردارشوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه می شود.

د- کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام به بیمه نمود‏ن خود نزد سازمان نکرده اند، می توانند بعد از ابلاغ این آیبن نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارک و مستندات خود ‏را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

تبصره ۱- حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (۴۶) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.

تبصره ۲- حق بیمه های معوقه ای که در اجرای این آیین نامه پرداخت می شود، به نسبت سال های خدمت مربوط صرفأ در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار می گیرد.

‏هـ- احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفأ برای ایامی خواهد بود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

ماده ۵- بیمه شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایت های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار می شود .

ماده ۶- بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آیین نامه به دلیل نقص عضو از کارافتاده تشخیص داده می شوند، نمی توانند ا‏ز حمایت مربوط به کارافتادگی بهره مند شوند، مگر در مواردی که به دلیل حادثه یا بیماری دیگری از کار افتاده گردند.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا