سوالات درس حقوق جزا آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۳۹۹

⚠️ این سوالات از مجاری غیررسمی منتشر شده

و هنوز دفترچه رسمی سوالات از سوی سازمان سنجش یا مرکز وکلای قوه قضاییه انتشار نیافته است

همچنین؛

برای دانلود سوالات درس حقوق مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ کلیک کنید

برای دانلود سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ کلیک کنید

برای دانلود سوالات درس متون فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ کلیک کنید

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزا

۶۱- شخصی مرتکب جرم تعزیری درجه ۲ شده، ولی با اعمال جهات تخفیف، به مجازات تعزیری درجه ۵ محکوم شده است. آیا دادگاه می تواند اجرای مجازات وی را تعلیق نماید؟ چرا؟

۱) خیر نمی تواند به ملاک در تعلیق اجرای مجازات، مجازات قانونی است نه مجازات قضایی

۲) بله می تواند به ملاک در تعلیق اجرای مجازات، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی

۳) خیر نمی تواند – تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای مجازات قابل جمع نیست.

۴) خیر نمی تواند – تعلیق اجرای مجازات فقط در مجازات های درجه شش تا هشت پیش بینی شده است.

۶۲- حکم تبدیل یا عفو مجازات حبس ابد به علت سرقت حدی در مرتبه سوم چیست؟

۱) فقط قابل عفو است.

۲) فقط قابل تبدیل به مجازات دیگری است.

۳) قابل عفو و تبدیل به مجازات دیگری است..

۴) قابل عفو و تبدیل نیست.

۶۳- شخصی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. پس از تحمل مجازات حبس، وضعیت انتخاب او به عنوان عضو شورای روستا کدام است؟

۱) پس از گذشت ۲ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۲) پس از گذشت ۵ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۳) پس از گذشت ۳ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۴) به طور دائم، از عضویت در شورای روستا محروم است.

۶۴- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تأثیر توبه در تعزیرات منصوصی شرعی کدام است؟

۱) در کلیه موارد، موجب تخفیف مجازات می شود.

۲) تابع قواعد خاص خود است. مطالعات حقوقی

۳) تأثیری ندارد.

۴) به نظر حام شرع بستگی دارد که آیا آن را تأثیر بدهد یا خیر.

۶۵- چنانچه در یک پرونده، دادگاه با سه جرم مختلف درجه ۶، ۷ و ۸ مواجه شود. مطابق قانون چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

۱) حکم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر و اجرای کیفر اشد در هر سه مورد

۲) حکم به حداقل هر سه مجازات و اجرای مجازات در جه ۶ همراه با مجازات اشد قضایی درجه ۷ و ۸

۳) حکم به حداقل مجازات و در صورت وجود شرایط قانونی به بیش از آن، در درجه ۶ و به بیش از میانگین حداقل و حداکثر در درجات ۷ و ۸ و اجرای اشد

۴) حکم به حداکثر مجازات در هر سه مورد و اجرای اشد قضایی

۶۶- در تعداد جرم، کدام یک از کیفرهای زیر اجرا می شود؟

۱) مجازات اشد قضایی همراه با کیفرهای تبعی ناظر به سایر مجازات های غیر اشد

۲) مجازات اشد قضایی همراه با کیفر تبعی اشد بعدی

۳) تنها مجازات اشد قضایی در کلیه موارد

۴) مجازات اشد با کیفر تبعی مجازات اشد بعدی، در صورتی که مجازات اشد فاقد کیفر تبعی باشد.

۶۷- تعلیق اجرای مجازات در کدام دسته از جرایم زیر، غیر ممکن است؟

۱) کلیه جرایم اطفال

۲) جرایم علیه امنیت عمومی

۳) کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۴) کلاهبرداری با مبلغ بیش از یکصد میلیون تومان

۶۸- کدام مورد صحیح نیست؟

۱) تعویق صدور حکم در شروع به ارتکاب جرایم علیه امنیت جایز نیست.

۲) مجازات های جایگزین حبس، در تمامی جرایم غیر عمدی تجویز شده است.

۳) تعویق صدور حکم، علاوه بر جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، در جرایم تعزیری درجه ۶ هم جایز است.

۴) تعویق صدور حکم، حداکثر به مدت یک سال و تعلیق اجرای مجازات، حداکثر به مدت سه سال جایز است.

۶۹- شخصی به علت شرب خمر، به کلی مسلوب الاختیار شده و دیگری را به قتل می رساند. مجازات وی چیست؟

۱) مرتکب به مجازات شرب خمر و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم می شوند.

۲) علاوه بر مجازات شرب خمر، به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

۳) علاوه بر مجازات شرب خمر، به قصاص نفس محکوم می شود.

۴) به مجازات شرب خمر و پرداخت دیه محکوم می شود.

۷۰- شخصی مال مسروقه ای را نزد دیگری که از مسروقه بودن مال بی اطلاع است، می سپارد. در هنگام مراجعه سارق برای بازپس‌گیری مال، شخص گیرنده از تحویل مال به وی خودداری می کند. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) فقط خیانت در امانت

۲) فقط مداخله در مال مسروق

۳) هیچ جرمی مرتکب نشده است.

۴) خیانت در امانت و مداخله در مال مسروق

۷۱- شخصی طی یک نزاع دسته جمعی، اقدام به شکستن در خانه یکی از شرکت کنندگان در نزاع کرده و سپس با برداشتن اتومبیل پارک شده در خانه می گریزد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) تخریب – سرقت مستوجب تعزیر و شرکت در منازعه

۲) تخریب – سرقت مستوجب حد و شرکت در منازعه

۳) سرقت مستوجب تعزیر – شرکت در منازعه

۴) سرقت مستوجب حد – شرکت در منازعه

۷۲- شخصی در حضور جمع، دیگری را مورد خطاب قرار داده و خواهر وی را زانیه می نامد، در حالی که فرد مخاطب اصلا خواهر ندارد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) قدف

۲) توهین

۳) افترا

۴) مرتکب جرمی نشده است.

۷۳- شخصی تعدادی سکه درهم کشور امارات عربی متحده را مخدوش و در یک سکه بهار آزادی هم سوراخ بزرگی ایجاد کرده و آن را به عنوان سکه سالم به یک خارجی می فروشد. وی مرتکب کدام یک از جرایم زیر شده است؟

۱) کلاهبرداری – قلب سکه و ترویج سکه قلب فقط در مورد سکه درهم امارات

۲) کلاهبرداری – قلب سکه و ترویج سکه قلب در مورد هر دو سکه

۳) کلاهبرداری و قلب سکه

۴) کلاهبرداری

۷۴- شخصی بر اثر اصابت گلوله ای که معلوم نیست از تفنگ شخص «الف» یا شخص «ب» شکلیک شده است، مجروح می شود. مسؤولیت «الف» و «ب» چیست؟

۱) دیه به تساوی از هر دو دریافت می شود.

۲) دیه از یکی از آن دو، به قید قرعه دریافت می شود.

۳) به دلیل وجود شبهه، دیه قابل پرداخت نخواهد بود.

۴) مسؤولیتی ندارند و دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۷۵- شخصی با یک ضربه چاقو، دیگری را شدید مجروح می کند. پس از بردن مجنی علیه به بیمارستان، پزشک کشیک به دلیل پول نداشتن قربانی، وی را پذیرش نمی کند و فرد بر اثر شدت خونریزی می میرد. چه کسی مسؤول قتل قربانی است؟

۱) ضارب و پزشک مشترکاً، بسته به میزان تأثیر رفتار و عنصر روانی هریک

۲) ضارب و پزشک متساویاً، بسته به عنصر روانی هریک

۳) ضارب

۴) پزشک

۷۶- پزشکی پس از مراجعه و درخواست بیمار، بدون اخذ برائت از وی یا اولیای او، بیمار را با رعایت موازین پزشکی جراحی می کند، ولی بیمار در زیر عمل می میرد. مسؤولیت پزشک چیست؟

۱) پرداخت دیه و تعزیر

۲) فقط پرداخت دیه

۳) مسؤولیتی ندارد.

۴) فقط تعزیر

۷۷- شخصی به قصد قتل دیگری، ضربات متعددی به وی وارد می کند. پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت یک ضربه به قلب وی اعلام می کند. قاتل به کدام یک از مجازات های زیر محکوم می شود؟

۱) فقط به قصاص نفس

۲) علاوه بر قصاص نفس، به مجازات تعزیرتی

۳) علاوه بر قصاص نفس، به پرداخت دیه سایر جنایتها

۴) علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است.

۷۸- شخصی که به علت ارتکاب زنای محصنه، به مجازات سلب حیات محکوم شده است، توسط فردی به قتل می رسد. در خصوص مجازات قاتل، کدام مورد صحیح است؟

۱) نه قصاص می شود و نه دیه پرداخت می کند و مجازات تعزیری هم ندارد.

۲) قصاص و دیه ندارد و به مجازات تعزیری محکوم می شود.

۳) قصاص نمی شود، ولی باید دیه پرداخت کند.

۴) قصاص می شود.

۷۹– انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم اخلال در نظم اقتصادی کشور و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، چه حکمی دارد؟

۱) در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به صورت مطلق و در اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورتی که انتشار موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، الزامی است.

۲) در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مطلق و در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در صورتی که انتشار موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، الزامی است.

۳) در هر دو، به شرط آنکه میزان مال موضوع جرم از حد معینی بیشتر باشد، الزامی است.

۴) هر هیچ کدام، الزامی نیست.

۸۰- شخصی پس از جعل کارت شناسایی خود، جهت دریافت پول از حساب خود، به بانک مراجعه می کند و پس از ارائه کارت شناسایی، بدون اینکه موفق به دریافت پول شود، موضوع جعل کارت، کشف و او توسط ضابطان دستگیر می شود. کدام یک از اتهامات زیر را می توان به وی وارد کرد؟

۱) جعل و شروع به استفاده از سند مجعول

۲) جعل و استفاده از سند مجعول

۳) فقط جعل

۴) فقط استفاده از سند مجعول

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا