فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری اصفهان اعلام شد

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری اصفهان به این شرح است :

اطلاعیه

درتاریخ۲۰/۱۰/۹۳ بیست و پنجمین اجلاس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان تشکیل گردید.
نظربه اینکه نتایج ورودی آزمون وکالت ۱۳۹۳ازطریق سازمان سنجش توسط اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور به این کانون واصل گردیده است .و از آنجائیکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و مطابق با صورت جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ ،۱۳۰(یکصد و سی نفر) تعیین گردیده اند (جهت استان اصفهان) و سهیمه ایثارگران وخانواده معظم شاهد وغیره ۲۵% (بیست وپنج) درصدازکل واجدین شرایط پذیرفته شده درآزمون با احتساب حداقل ۷۰%(هفتاد) درصد نمره آخرین پذیرفته شده درسهمیه آزاد تعیین گردیده است. لذا با احراز شرایط قانونی مذکور و بررسی ترتیب نمرات کل اخذ شده داوطلبین و رتبه های کسب شده ، نتیجتاً به تعداد ۴ (چهار) نفر در سهمیه ایثارگران و جانبازان حائز نمره قبولی بوده و واجد شرایط تشیخص داده و مابقی پذیرفته شدگان به تعداد یکصد و بیست و شش نفر(۱۲۶) از پذیرفته شدگان درسهمیه آزاد حائز شرایط قانونی وقبولی گردیدند.و جمعاًتعداد۱۳۰نفراشخاص مشروحه ذیل (جمع دوسهمیه) پذیرفته شده آزمون ورودی وکالت ۱۳۹۳ تلقی و مکلفند درمواعدی که درسایت وتابلو اعلانات کانون اعلام می شود جهت ثبت نام وتکمیل پرونده به این کانون مراجعه واقدام نمایند. ضمناً ازتاریخ انتشار اسامی فوق درسایت وتابلو اعلانات به مدت ۵ روزمعترضین به نتایج اعلامی سازمان سنجش کشورمی توانند بامراجعه به کانون وتکمیل فرم مخصوص اعتراض ارسال شده ازسوی سازمان سنجش مراتب اعتراض خودرا اعلام تا به سازمان مذکور ارسال گردد.اسامی قبول شدگان به ترتیب رتبه ازسهمیه آزاد و ایثارگر عبارتنداز:

رتبه    نام خانوادگی   نام
۱ عسگریان فرناز
۲ مصطفوی سیدحسین
۳ امینی مجتبی
۴ فستیقی جواد
۵ مختاری صبا
۶ حیدری گوجانی آزاده
۷ جعفرپورسمیرمی محبوبه
۸ عموبیگی فایزه
۹ قاسمی مسیح
۱۰ یاوری حسین
۱۱ صادق الوعد ملیحه
۱۲ داوری هادی
۱۳ سیروس نجف آبادی نسیبه
۱۴ حضوربخش آسیه
۱۵ حیدری سهلوانی محمدرضا
۱۶ وفادار الهام
۱۷ رجاییان فرزانه
۱۸ افشک زینب
۱۹ محمدی محمد
۲۰ باقریان سهلوانی علی
۲۱ نصراصفهانی سارا
۲۲ حق شناس جزی زهرا
۲۳ همت نژاد محمدسعید
۲۴ روزگار حسین
۲۵ هاشمی سجزیی طیبه
۲۶ صابری مجید
۲۷ حسن پور مایده
۲۸ همتی تلما
۲۹ صادقی سجاد
۳۰ واعظی فر فایزه سادات
۳۱ جهانگیری پرستو
۳۲ نریمانی نجمه
۳۳ محمدی ارمندی رضا
۳۴ امامی فروشانی سیدشهاب الدین
۳۵ ملکی لیلا
۳۶ اسماعیلی سمیه
۳۷ انجم شعاع منصور
۳۸ جعفری سهیلا
۳۹ سبحانی نجف آبادی امین
۴۰ ذبیحی مجید
۴۱ اسحاقیان ریزی مجید
۴۲ گیوه چیان طناز
۴۳ کیانی ابری وحید
۴۴ امیدی قلعه مهمدی سینا
۴۵ شیرازی الهام
۴۶ یوسفی حاجی وند فرهاد
۴۷ باطنی علیرضا
۴۸ رجب پور راحله
۴۹ کاظمی نجف آبادی محسن
۵۰ دهقانی عبدالصمد
۵۱ حمزه لو قاسم
۵۲ رمضانی بابوکانی زهرا
۵۳ حیدری جمال
۵۴ نوری شیوا
۵۵ هادیان جزی سمیرا
۵۶ شیرانی نژاد میثم
۵۷ خلیلی فهیمه
۵۸ نساج پوراصفهانی محمدرضا
۵۹ سلیمانی پور نبی الله
۶۰ آفتابی ارانی محمد
۶۱ مصلحی نسیم
۶۲ عالی ده چناری شاهین
۶۳ غالبی سیف آبادی افسانه
۶۴ حق شناس زهره
۶۵ مستاجران الهام
۶۶ مغرور سمیه
۶۷ باقری گنیرانی نسرین
۶۸ مسعودی سحر
۶۹ حسینی سیدمحمدفاضل
۷۰ تاج الدین سارا
۷۱ اسماعیلی عباس
۷۲ گودرزی الهه
۷۳ فتحی حسین
۷۴ نادری مجید
۷۵ زرمهر هاجر
۷۶ باقری اورگانی مهرناز
۷۷ سعیدفر مسعود
۷۸ ملک پور یلدا
۷۹ رمضانی وحید
۸۰ جهانگیری حسن
۸۱ رحیمی سعیده
۸۲ محمدجعفری عباس
۸۳ حجازی دهاقانی سیدامیر
۸۴ ملک محمد مهدی
۸۵ امینی زهره
۸۶ مهرآرا محمدصادق
۸۷ مداحیان مینا
۸۸ صدری هما
۸۹ علیجانی احمدآبادی مهدی
۹۰ آذریان سیدبیت اله
۹۱ سلیمی حمیده
۹۲ طاهریان اصفهانی شادی
۹۳ شمسایی میلاد
۹۴ لطفی عبداله
۹۵ دعوتی محمدعلی
۹۶ حبیبیان جونی مسعود
۹۷ قدیری حاجی آبادی محمد
۹۸ امینی محمدسجاد
۹۹ سلیمی گرگابی الهه
۱۰۰ ایزدی وصفی رضا
۱۰۱ شعبانی حسن
۱۰۲ عصیانی خوزانی نسرین
۱۰۳ کریمی ریحانه
۱۰۴ مکارپورارانی حسین
۱۰۵ صادقی حسام الدین
۱۰۶ عابدی ملیحه
۱۰۷ عراقی زاده محمدرضا
۱۰۸ نیکبخت فروغ
۱۰۹ حیدری زفره الهه
۱۱۰ شریفی مسعود
۱۱۱ طباخ راحله
۱۱۲ رضیان محمدمهدی
۱۱۳ مهری فایزه
۱۱۴ رمضانی لاله
۱۱۵ معینی امام قیسی مریم
۱۱۶ جوانبخت قهفرخی طاهره
۱۱۷ دارابی اغچه مجید
۱۱۸ شهرام مژگان
۱۱۹ حسینی خواندابی علی
۱۲۰ شایسته وحید
۱۲۱ محمدی علی محمد
۱۲۲ دانش محمود
۱۲۳ شیخوندی حجت
۱۲۴ مستقل نفیسه
۱۲۵ شیخ نیاسری فاطمه
۱۲۶ عشقی نژاد محمدرضا
۱۲۷ قریشی سیداحمد
۱۲۸ فهامی نادر
۱۲۹ چشمه سفیدی رامین
۱۳۰ بیگدلیان علیرضا

مدیرداخلی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
سید مهدی خاتون آبادی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا