نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴

تعداد کارنامه های ثبت شده : ۸۵

لطفا کارنامه خودتان را به نام کاربری تلگرام Seyednavid@ یا از طریق بخش تماس با ما ارسال کنید

برای دیدن نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵ اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار آزمون وکالت به صفحه آزمون وکالت پایگاه خبری اختبار مراجه نمایید.

این مجموعه بزودی به صورت دسته بندی شده بر اساس کانون وکلای محل آزمون داوطلبان، در قالب یک فایل پی دی اف منتشر خواهد شد

نمونه شماره ۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۱۶۳۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۰/۰۰

 

نمونه شماره ۲
کانون کانون وکلای دادگستری مرکزی/اراک سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳ نمره کل تراز نهایی ۹۷۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۰/۰۰

 

نمونه شماره ۳
کانون کانون وکلای دادگستری کرمان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۴ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۰/۷۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۵۵ نمره کل تراز نهایی ۹۱۳۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۰۴۷ نمره کل تراز نهایی ۴۸۷۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۱۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۳۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵
۳ حقوق تجارت ۷۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳

 

نمونه شماره ۷
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۹ نمره کل تراز نهایی ۸۶۶۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۸
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۴۹۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۵/۰۰

 

نمونه شماره ۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۵۹۷ نمره کل تراز نهایی ۷۱۷۵
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۱۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۳۲۵ نمره کل تراز نهایی ۶۵۷۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۱
کانون کانون وکلای دادگستری زنجان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۴۵ نمره کل تراز نهایی ۶۲۲۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۳/۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۲
کانون کانون وکلای دادگستری قم سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۸ نمره کل تراز نهایی ۸۸۸۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۱۳
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۷۳ نمره کل تراز نهایی ۹۴۵۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۵/۵۵
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۲۸ نمره کل تراز نهایی ۹۳۳۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۸/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۲/۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۵
کانون کانون وکلای دادگستری مازندران سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۵ نمره کل تراز نهایی ۸۰۴۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۱/۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۱۶
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۷۵ نمره کل تراز نهایی ۷۸۰۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳۵/۱۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۰/۰۰

 

نمونه شماره ۱۷
کانون کانون وکلای دادگستری قزوین سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۰ نمره کل تراز نهایی  
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۳/۳۳

 

نمونه شماره ۱۸
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۱۵۵ نمره کل تراز نهایی ۶۹۷۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۶ نمره کل تراز نهایی ۱۰۴۴۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸/۵۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۲۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۸۰ نمره کل تراز نهایی ۸۶۴۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۸/۳۳

 

نمونه شماره ۲۱
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱ نمره کل تراز نهایی ۹۰۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۰/۰۰

 

نمونه شماره ۲۲
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۷ نمره کل تراز نهایی ۸۳۵۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۱/۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۱/۶۶

 

نمونه شماره ۲۳
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۲۴
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۲ نمره کل تراز نهایی ۸۱۳۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۶/۶۶

 

نمونه شماره ۲۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۳۹ نمره کل تراز نهایی ۹۳۱۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۵/۰۰

 

نمونه شماره ۲۶
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۳ نمره کل تراز نهایی ۸۷۸۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۶/۲۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۵/۰۰

 

نمونه شماره ۲۷
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۳۲ نمره کل تراز نهایی ۸۰۳۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۲۸
کانون کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمد سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۱۹۳ نمره کل تراز نهایی ۴۰۵۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۲۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۵/۰۰

 

نمونه شماره ۲۹
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۸ نمره کل تراز نهایی ۹۲۲۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۳/۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۶/۶۶

 

نمونه شماره ۳۰
کانون کانون وکلای دادگستری کردستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰ نمره کل تراز نهایی ۹۱۲۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۰/۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۱
کانون کانون وکلای دادگستری قزوین سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۳ نمره کل تراز نهایی ۸۴۳۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۱/۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۰/۰۰

 

نمونه شماره ۳۲
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۵۷ نمره کل تراز نهایی ۹۷۸۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۲/۲۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۳۳
کانون کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۲۹ نمره کل تراز نهایی ۴۷۰۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۳۶/۶۶

 

نمونه شماره ۳۴
کانون کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۷ نمره کل تراز نهایی ۸۳۱۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۳۵
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۹۵ نمره کل تراز نهایی ۶۰۱۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۱۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۳۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۳۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۶
کانون کانون وکلای دادگستری خوزستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۱۰۱۸۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۰/۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۳۷
کانون کانون وکلای دادگستری قم سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۰۲۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۰/۷۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۸۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۸
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۰ نمره کل تراز نهایی ۹۶۵۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸/۵۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۹
کانون کانون وکلای دادگستری مازندران سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۶۱ نمره کل تراز نهایی
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۷/۴۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۴۰
کانون کانون وکلای دادگستری خراسان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۷۰ نمره کل تراز نهایی ۸۵۳۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۷
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰
۳ حقوق تجارت ۲۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۸
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۵

 

نمونه شماره ۴۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۶۰۴ نمره کل تراز نهایی
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۶/۲۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۴۲
کانون کانون وکلای دادگستری لرستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۲ نمره کل تراز نهایی ۷۲۱۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۵/۰۰

 

نمونه شماره ۴۳
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۵ نمره کل تراز نهایی ۴۶۷۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۱/۸۵-
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

 

نمونه شماره ۴۴
کانون کانون وکلای دادگستری مازندران سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۴۲ نمره کل تراز نهایی ۵۹۵۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۴۵
کانون کانون وکلای دادگستری بوشهر سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۹۹۴۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۴۶
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۶۲ نمره کل تراز نهایی ۸۴۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۷/۴۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۵/۰۰

 

نمونه شماره ۴۷
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۲۷ نمره کل تراز نهایی ۹۵۹۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۸/۱۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۴۸
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۷ نمره کل تراز نهایی ۸۷۶۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۶/۶۶

 

نمونه شماره ۴۹
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۲ نمره کل تراز نهایی ۸۱۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۱/۶۶

 

نمونه شماره ۵۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۲۳۰ نمره کل تراز نهایی ۶۶۰۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۳/۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۱
کانون کانون وکلای دادگستری خراسان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۷۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۰۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۲
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۹ نمره کل تراز نهایی ۴۸۰۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵/۵۵-
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۳
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۳ نمره کل تراز نهایی ۸۲۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳ نمره کل تراز نهایی ۱۱۴۷۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۵۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۱۵ نمره کل تراز نهایی ۸۶۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۶/۶۶

 

نمونه شماره ۵۶
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۰۴۱ نمره کل تراز نهایی ۷۸۷۵
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۶/۲۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۵۷
کانون کانون وکلای دادگستری همدان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۱۳۴۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۷/۰۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۸
کانون کانون وکلای دادگستری کرمان سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲ نمره کل تراز نهایی ۴۸۷۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱/۶۶-
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۱۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۹
کانون کانون وکلای دادگستری گیلان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۲۴ نمره کل تراز نهایی ۷۷۳۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۲/۲۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۶۷۸ نمره کل تراز نهایی ۶۷۸۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۳/۳۳

 

نمونه شماره ۶۱
کانون کانون وکلای دادگستری همدان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۳۵ نمره کل تراز نهایی ۶۴۵۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶۲
کانون کانون وکلای دادگستری کردستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۶ نمره کل تراز نهایی ۸۵۲۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۳
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۲ نمره کل تراز نهایی ۱۰۰۹۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۹۴۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۶۵
کانون کانون وکلای دادگستری بوشهر سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۹۹۴۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۶
کانون کانون وکلای دادگستری خوزستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۵۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۷
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۴۹۵ نمره کل تراز نهایی ۸۱۹۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۷/۰۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۸/۳۳

 

نمونه شماره ۶۸
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۸۳۴ نمره کل تراز نهایی ۷۴۹۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۱/۱۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۵/۰۰

 

نمونه شماره ۶۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲ نمره کل تراز نهایی ۱۱۵۶۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۲/۲۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۸۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۰۰/۰۰

 

نمونه شماره ۷۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۷۹۵۰ نمره کل تراز نهایی ۵۷۲۵
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۶/۶۶

 

نمونه شماره ۷۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۱۴ نمره کل تراز نهایی ۹۱۸۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۲
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸ نمره کل تراز نهایی ۹۷۳۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۳
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۹۹ نمره کل تراز نهایی ۹۰۷۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۷۴
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۰ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۰/۰۰

 

نمونه شماره ۷۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکزی/اراک سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۸۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۶
کانون کانون وکلای دادگستری لرستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۷ نمره کل تراز نهایی ۸۶۵۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۸/۱۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۱/۶۶

 

نمونه شماره ۷۷
کانون کانون وکلای دادگستری خوزستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۵۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۷۷
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۷۴ نمره کل تراز نهایی ۷۳۴۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۱۸/۵۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۸
کانون کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمد سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۰۷ نمره کل تراز نهایی  
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

نمونه شماره ۷۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۴۵ نمره کل تراز نهایی  
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۲۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۳/۳۳

 

نمونه شماره ۸۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۷۳ نمره کل تراز نهایی ۸۴۸۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۸۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۹۷ نمره کل تراز نهایی ۸۶۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۸
۳ حقوق تجارت ۶۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۵
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۰

 

نمونه شماره ۸۲
کانون کانون وکلای دادگستری قم سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۷ نمره کل تراز نهایی ۸۱۱۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۸/۳۲
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۵/۰۰

 

نمونه شماره ۸۳
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۵۳ نمره کل تراز نهایی ۶۷۸۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۵/۹۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۶/۶۶

 

نمونه شماره ۸۴
کانون کانون وکلای دادگستری اردبیل سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۹ نمره کل تراز نهایی ۷۵۳۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳۱/۴۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۸۵
کانون کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۶ نمره کل تراز نهایی ۸۹۱۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۸/۳۳
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۴۴۴ دیدگاه ها

 1. البته پدر من ایثار گر هستند،کارت ایثارگری هم دارند سابقه ی جبهه شان هم کافی برای مشمول بودن سهمیه میباشد.

 2. سلام جناب،سوالی داشتم،پدر من در زمان جنگ عضو سپاه پاسداران بودند و همچنین در جنگ هم به عنوان رزمنده حضور داشتند،سوالم اینه؛سپاهی بودن پدر از مصادیق حضور داوطلبانه در جبهه هست؟ یا سهمیه شامل من نخواهد شد؟

 3. سلام خسته نباشید .من یه سوال داشتم اون هم اینکه واسه سال ۹۶ تا چه رتبه ای در کانون خود شهر تهران و تا چه رتبه ای در استان تهران قبول میشم.ممنون

 4. سلام آیا با رتبه ۱۱۶۸ با تراز ۴۷۷۱ میشه قبول شد ؟ کانون وکلای دادگستری اذربایجان غربی با سهمیه آزاد
  با تشکر

 5. باسلام خدمت شما آقای هوشیار.سوالی ازمحضرتان داشتم اینکه در آزمون وکالت نمره منفی لحاظ میگردد، که به ازای هر۳غلط یک درست ازبین میرود.حال اگرکسی مثلا ۵غلط داشته باشد ۱پاسخ صحیح ازبین میرود یا به نسبت همان تعداد پاسخ غلط پاسخ صحیح ازبین خواهد رفت که در مثال ما میشود مثلا حدود ۷درصد.نهایتا اینکه که چگونه محاسبه میگردد؟باتشکر ازپاسخگویی شما

  1. به نسبت تعداد سوالهای غلط کم میشود و اغلاط حتما نباید به ضریب ۳ برسد. به طور تقریبی هر غلطی ۱.۷ درصد کم میکنه!

 6. سلام دوستان ترو خدا کمکم کنید

  جناب هوشیار ممنونم از زحماتی که میکشید و پاسخهای دقیقتون که به همه کمک میکنه

  چند تا سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید

  خانوم من در حال خوندن برای آزمون وکالت امسال هستش

  ما الان ساکن قم هستیم ولی اصالتا خودم  لرستانی هستم

  حالا سوالم اینه که امکانش هست تو لرستان آزمون وکالت بده؟

  و اگر قبول شد آیا میتونه تو شهر قم هم پرونده بگیره؟ اگه آره در سال چند تا پرونده میشه گرفت؟

  آیا میشه بعد چند سال کلا انتقالی گرفت ؟

  خیلی دعاتون میکنم اگر بتونید کمکم کنید

  1. سلام.اره میشه کانون لرستان امتحان داد البته اگه صادره از اونجا باشید.بعد از قبولی تو شهری میتونه پرونده بگیره ولی نباید مرکز اصلی کارش و تعداد پرونده هاش از شهری که اونجا بهش پروانه دادن بیشترباشه.بعد از۱۸ماه دوره کاراموزی و قبولی در اختبار پایه یکی میتونن انتقالی بگیرن ولی معمولا باید چند میلیون هزینه کنند.

 7. سلام اقای هوشیار عزیز یه سوال ذهنم را خیلی مشغول کرده وان اینکه محاسبه تراز در تمام کارنامه ها ی استانها باهماعمال میشه یا از هر استان به ایتان دیگه متغیره مثلا درصد مدنی تو ایتان اصفهان بالاتر از شیراز باسه فرقی براز تراز ش نمیکنه و کلا عملکرد کل داوطلبان ملاک ترازه یا نه؟ شرمنده که منظورم را خوب نمیتونم توضیح بدم

  ک دنیا سپاس

 8. باعرض سلام

  بنده در ناجا مشغول میباشم ایا امکان استعفا برای وکالت وجود دارد واداره با آن موافقت می نماید؟

 9. باعرض سلام وخسته نباشید

  بند در ناجا مشغول می باشم اگر در وکالت قبول شوم چگونه این امکان وجود دارد که پروانه وکالت را دریافت نمایم؟ ایا اداره با استعفای من وموافقت می نماید؟ بنظر شما شانس قبولی من در استان البرز بیشتر می باشد یا در مرکز؟واگر در مرکز پذیرفته شوم تا چند سال باید در سایر شهرستانها بمونم که امکان انتقالی به تهران یا کرج را داشته باشضم؟

  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا