اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌ زده کشور سهمیه پذیرش اختصاص یافت

ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌ زده کشور

مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ۱۳۹۲/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده ـ به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مناطق زلزله‌ زده کشور، سهمیه پذیرش اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده مشتمل بر تعیین تعداد و دوره زمانی برقراری سهمیه و همچنین تشخیص مناطق زلزله‌زده و سایر موارد، به طور مشترک توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تهیه و تصویب خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا