اطلاعیه سازمان سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد

  • کارت ورود به جلسه از روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ در سایت سنجش قابل مشاهده خواهد بود
  • زمان برگزاری آزمون: صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه ، پنچشنبه و جمعه‌  ۱۸، ۱۹  و ۲۰ بهمن  ۱۳۹۱
  • در حوزه‌های امتحانی صبح ها راس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه  صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر) بسته خواهد شد

 

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ تاریخ‌، محل‌ رفع نقص کارت و برگزاری‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹

و هم چنین‌ هیجدهمین دوره‌المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ داوطلبانی که‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال ۱۳۹۲ و هم‌ چنین‌ هیجدهمین دوره‌ المپیادعلمی‌ دانشجویی‌ کشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند،بدین‌وسیله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامی‌ را به‌ موارد ذیل‌ معطوف‌ می‌دارد.


الف‌- برگزاری آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون

آزمون برای‌۱۳۳ کد رشته‌‌ امتحانی‌ در صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه ، پنچشنبه و جمعه‌  ۱۸، ۱۹  و ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضی‌ هریک‌ ازکد رشته‌های‌امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره ۱ می‌باشد.

تذکر بسار مهم :داوطلبانی که به هر طریق موفق به مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه نمیشوند لازم است از روز دوشنبه ۱۶/۱۱/۹۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائید. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره ۲ این اطلاعیه آمده است) .
لازم به توضیح است کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز یکشنبه ۱۵/۱۱/۹۱ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه ای و یا شماره پرونده و کد رهگیری وارد سایت سازمان شده و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون  و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تبصره- آندسته از داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در یکی از ۶۶ کد رشته امتحانی به عنوان رشته امتحانی دوم نیز می‌باشند ، می‌بایست کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از سایت این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه نمایند.
۱-آزمون‌ کد رشته‌‌های امتحانی ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۱۵۴ (مطالعات دفاعی استراتژیک)، ۱۱۵۵ (اطلاعات استراتژیک)، ۱۱۵۶ (آماد) ،۱۱۵۷(مدیریت بحران)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی)،  ‌‌۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی‌)، منحصراً در شهرستان‌تهران‌ برگزار خواهد شد ؛ لذا داوطلبان‌ هر یک از کد‌ رشته‌های امتحانی۱۱۲۹،  ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷،۱۲۸۷، ۱۳۵۶و ۱۳۶۰ ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمایند.
۲ـ آزمون کد رشته امتحانی ۱۱۵۲ (مجموعه مدرسی  الهیات و معارف اسلامی) منحصراً در شهرهای مقدس مشهد و قم برگزار می‌شود. لذا حوزه امتحانی داوطلبان این کد رشته امتحانی با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت نامی تکمیلی توسط داوطلبان ) تعیین گردیده است که لازم است داوطلبان استانهای خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی، سمنان، سیستان وبلوچستان و یا گلستان برای شرکت در جلسه آزمون منحصراً به شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و سایر داوطلبان این کد رشته امتحانی به شهرستان قم (دانشگاه قم ) مراجعه نمایند.
۳- محل برگزاری آزمون برای ۷ کد رشته امتحانی شامل کد رشته‌های امتحانی ۱۱۴۷، ۱۱۴۹‌،‌۱۱۵۰‌، ۱۱۵۱، ۱۱۵۳‌ و ۱۱۵۸،۱۱۵۹ که ثبت نام آنها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطلاعیه‌ای که هریک از ارگانهای ذیربط  صادر می‌نمایند آزمون این کد رشته ها در تاریخهای پیش بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته از داوطلبان کارت شرکت ‌در ‌آزمون از طریق سایت سازمان صادر نشده است.
تبصره:لازم به توضیح است که آزمون کد رشته امتحانی ۱۱۵۱ در روز جمعه ۱۳/۱۱/۹۱ برگزار خواهد شد.

ب‌- المپیاد علمی دانشجویی 

نظر به اینکه همزمان با برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۲، اولین مرحله آزمون هیجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی (کد ۱۱۰۱)،  مجموعه علوم اقتصادی (کد ۱۱۰۵)، الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن وحدیث (کد۱۱۱۱)، مجموعه علوم تربیتی ۱(کد۱۱۱۷)، مجموعه حقوق (کد ۱۱۲۶)، مجموعه شیمی (کد۱۲۰۳)، فیزیک (کد۱۲۰۴)، مجموعه زیست شناسی (کد۱۲۰۶)، مجموعه آمار (کد۱۲۰۷)، مجموعه ریاضی (کد۱۲۰۸)، مجموعه زیست شناسی گیاهی (کد ۱۲۱۳)، مجموعه زیست شناسی جانوری (کد۱۲۱۴)، مجموعه مهندسی برق (کد۱۲۵۱)، مجموعه مهندسی شیمی (کد۱۲۵۷)، مجموعه مهندسی عمران (کد۱۲۶۴)، مجموعه مهندسی مکانیک (کد۱۲۶۷)، مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد۱۲۷۷)، مهندسی کشاورزی –زراعت و اصلاح نباتات (کد۱۳۰۳) و طراحی صنعتی (کد۱۳۶۲) برگزار می‌گردد، لذا آن دسته از داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زمانی اعلام شده برای هریک از رشته‌های مذکور، در آزمون رشته امتحانی دوره کارشناسی ارشد مربوط شرکت نمایند. داوطلبان فوق الذکر باید همزمان با سایر داوطلبان کد رشته های مربوط از تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
ج-کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون 

درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد لازم است به شرح زیر اقدام کنند.
۱- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱،۲،  ۴ ، ۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ، ۱۴ و ۱۶ کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا مواردمذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و از آن طریق اقدام شود.
۲- درصورتی که نسبت به بندهای ۳ ،  ۷ و ۱۰ ( جنس، معلولیت و زبان خارجی) معترض بودید ضروری است از روز دوشنبه ۱۶/۱۱/۹۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائید. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره ۲ این اطلاعیه آمده است) .
۳- داوطلبانی که قبلاً در هنگام ثبت نام نسبت به انتخاب بند((پیام نور)) و ((موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی)) اقدام ننموده اند و هم اکنون خواستار اعمال بند پیام نور و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی می باشند. لازم است پس از مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در صفحه ۵ (دفترچه راهنمای ثبت نام) نسبت به پرداخت هزینه به مبلغ ۵۸۰۰۰ ریال (پنجاه و هشت هزار ریال) به صورت الکترونیکی اقدام و سپس بند مربوط را در قسمت ویرایش اعمال نمایند.
هـ- سهمیه رزمندگان
۱ چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۱۵ (سهمیه ثبت نامی)کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد(برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان – سپاه پاسداران ، وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح) لازم است برای  روشن شدن وضعیت سهمیه خود تا تاریخ  ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ به ارگان مربوط مراجعه نمائید تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان از طریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ ۸/۱۲/۹۱ در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
۱- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امورایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱  منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش(قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید تادرصورت تایید،سهمیه توسط ارگان مربوط برای شما اعمال می گردد.در غیراینصورت با سهمیه آزادگزینش خواهید شدو هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.

و- معدل
معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، براساس اطلاعاتی که توسط شخص داوطلب به هنگام ثبت نام اینترنتی ارائه شده، درج گردیده‌است. لذا لازم است معدل مندرج در کارت ورودی خود را با توجه به تبصره‌های ذیل بررسی و چنانچه داوطلبی در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور(۹/۸/۹۱ لغایت ۱۸/۸/۹۱) موفق نشده است که معدل واقعی خود را بنا به دلایلی در فرمهای اینترنتی ثبت نام ثبت نماید، لذا در این مرحله می‌تواند با مراجعه به سایت این سازمان و ورود به مرحله ویرایش نسبت به اصلاح معدل واقعی خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیراینصورت ضمن لغو قبولی آندسته از داوطلبانیکه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار بگیرند، مسئولیت هرگونه تبعات بعدی بعهده شخص داوطلب بوده و هیچگونه عذری در این مورد پذیرفته نخواهد شد.
تبصره۱- فارغ التحصیلانی که قبل از ثبت نام در این آزمون موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند باید معدل مندرج در مدرک لیسانس (کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.
تبصره۲- داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، لازم است میانگین (معدل) واحدهای گذرانده شده آنان تا تاریخ ۳۱/۶/۹۱ با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد و در صورت قبولی همین میانگین (معدل) را به موسسه محل قبولی ارائه نمایند (مطابق مندرجات فرم معدل مندرج در صفحه ۲۸ دفترچه راهنمای شماره یک این آزمون).
تبصره۳- فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته باید معدل واقعی کاردانی (فوق دیپلم) و مقطع کارشناسی (لیسانس) آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.
تبصره۴- داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد و پس از اخذ مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده‌اند، لازم است معدل مقطع کاردانی و همچنین میانگین (معدل) واحدهای گذرانیده شده آنان در مقطع کارشناسی ناپیوسته تا تاریخ ۳۱/۶/۹۱ با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد و در صورت قبولی همین میانگین (مطابق مندرجات فرم معدل مندرج در صفحه ۲۸ دفترچه راهنمای شماره یک این آزمون) را به همراه معدل مقطع کاردانی به موسسه محل قبولی ارائه نمایند.
ز- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحانی و موادی که امتحان خواهند داد لوازم مورد نیاز از قبیل مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاکن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند.
ح- تذاکرات مهم
۱ـ درب حوزه‌های امتحانی صبح ها راس ساعت ۳۰/۷ (هفت و سی دقیقه  صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت ۰۰/۱۴ (۲ بعدازظهر) بسته خواهد شد.  شروع فرآیند برگزاری آزمون صبح راس ساعت ۰۰/۸ (هشت) و بعدازظهر راس ساعت ۳۰/۱۴ (دو و نیم بعدازظهر) آغاز می‌گردد. لذا پس از بسته شدن در سالنهای امتحانی از ورود داوطلبان  به حوزه امتحانی ، ممانعت بعمل خواهد آمد.
۲ـ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ تستی‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً از مداد سیاه‌ نرم‌پررنگ‌ استفاده‌ شود.
۳ـ از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند ساک‌ دستی‌، کیف‌ دستی‌، پیجر، تلفن‌ همراه،‌  جزوه،‌ کتاب، ماشین حساب و نظایرآن و هم‌چنین وسایل‌ شخصی‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکیداً خودداری‌ شود. بدیهی‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هرکدام‌ از وسایل‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ وتخلف‌ تلقی‌ و با داوطلبان‌ ذیربط برابر آیین‌ نامه‌ تقلب‌ وتخلف‌ رفتار خواهدشد.
۴ـ نظر به اینکه سؤالات رشته‌های امتحانی دوره کارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخگویی به سؤالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نمی‌باشد، لذا به کلیه داوطلبان تأکید می‌گردد با توجه به مطلب فوق، برای پاسخگوئی به سؤالات هر یک از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده  و از ورود داوطلبانی که ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
۵ـ پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و تصحیح‌ اوراق‌، کارنامه کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ درآزمون‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌، بنحو مقتضی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دراختیار داوطلبان قرار داده‌ خواهدشد.
۶ـ آن دسته از داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب کد رشته محل و یا رشته محلهای مربوط از کد رشته امتحانی مجاز یا کد رشته‌های امتحانی مجاز را خواهند داشت.
۷ـ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده کارنامه‌ ، براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ، می‌توانند دفترچه‌ راهنمای‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ (دفترچه‌ شماره‌ ۲) آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌داخل‌ سال‌ ۱۳۹۲ را که بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به انتخاب رشته خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
۸ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) برای داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، در زمان مقرر بر روی سایت سازمان به آدرس www.sanjesh.org  قابل دسترسی خواهد بود.
۹ـ انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۲ منحصراً اینترنتی انجام می گیرد و داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائی که متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته امتحانی یا کد رشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند.
۱۰ـ اطلاعیه این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده کارنامه و نحوه انتخاب رشته برای داوطلبانیکه مجاز می‌گردند، در نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) منتشر و همچنین در سایت سازمان نیز قرارداده خواهد شد.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریا ل تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده ۱۲- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ضمناً باطلاع‌ می‌رساند که واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات در این خصوص از این تاریخ همه روزه لغایت ۲۰/۱۱/۹۱ بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات می‌باشد. لذا داوطلبان گرامی می‌توانند به منظور پاسخگویی به سوالات خود با شماره تلفنهای ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایند

جدول‌ شماره‌ ۱-  شهرستان‌ محل‌ برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی  (دوره‌های‌کارشناسی‌ارشدناپیوسته‌داخل‌) سال‌ ۱۳۹۲ براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلی‌داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاری آزمون
استان محل اقامت
آذربایجان شرقی
تبریز
آذربایجان شرقی (بجز داوطلبان شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر و ملکان)
مراغه
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر و ملکان استان آذربایجان شرقی می باشد.
آذربایجان غربی
ارومیه‌
‌ آذربایجان‌ غربی‌
اردبیل
اردبیل
‌اردبیل‌
اصفهان
‌ اصفهان‌
اصفهان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای کاشان– آران و بیدگل – نطنز و اردستان)
کاشان
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای کاشان ، آران و بیدگل، نطنزو اردستان استان اصفهان می‌باشد.
البرز
کرج
البرز
ایلام
‌ ایلام‌
ایلام‌
بوشهر
‌ بوشهر
بوشهر
تهران
تهران
تهران‌
چهار محال و بختیاری
شهر کرد
چهار محال‌ و بختیاری‌
خراسان جنوبی
بیرجند
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
مشهد
خراسان‌ رضوی (بجز داوطلبان شهرستان سبزوار)
سبزوار
داوطلبانی که محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی است.
خراسان شمالی
بجنورد
خراسان شمالی
خوزستان
اهواز
خوزستان‌(بجز داوطلبان شهرستانهای آبادان ، خرمشهر، دزفول، اندیمشک و شوش)
خرمشهر
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آبادان و خرمشهر استان خوزستان می باشد.
دزفول
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای دزفول‌، اندیشمک و شوش استان خوزستان می باشد.
زنجان
زنجان
‌زنجان‌
سمنان
سمنان‌
سمنان‌‌(بجز داوطلبان شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان )
شاهرود
‌داوطلبانی‌که شهرستان ‌محل‌اقامت آنان یکی از شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان است.
سیستان وبلوچستان
زاهدان‌
سیستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستانهای‌ چا‌بهار، نیک‌شهر، ایرانشهر و زابل)
زابل
داوطلبانی که محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان است
چا‌بهار
 داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای چا‌بهار،نیک شهر و ایرانشهر استان سیستان وبلوچستان می‌باشد.
فارس
شیراز
فارس‌
قزوین
قزوین‌
قزوین‌
قم
قم‌
‌ قم‌
کردستان
سنندج‌
‌ کردستان‌
کرمان
کرمان‌
کرمان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای رفسنجان ، شهربابک و سیرجان)
رفسنجان
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای رفسنجان، شهربابک و سیرجان استان کرمان می‌باشد.
کرمانشاه
کرمانشاه
‌کرمانشاه‌
کهکیلویه و بویراحمد
بویراحمد(یاسوج‌)
کهکیلویه‌ وبویراحمد
گلستان
گرگان‌
گلستان‌
گیلان
رشت‌
‌گیلان‌
لرستان
خرم‌آباد
لرستان (بجز داوطلبان شهرستانهای بروجرد، الیگودرز، ازنا، درود)
بروجرد
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بروجرد، الیگودرز، ازنا و درودا ستان لرستان می باشد.
مازندران
ساری
کلیه داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ساری، بهشهر، نکا، گلوگاه و جویبار استان مازندران می باشد).
بابل(برادران)
‌مازندران‌(کلیه داوطلبان مرد استان بجز شهرستانهای ساری، بهشهر، نکا، گلوگاه و جویبار)
بابلسر (خواهران)
‌مازندران‌(کلیه داوطلبان زن استان بجز شهرستانهای ساری، بهشهر، نکا، گلوگاه و جویبار)
مرکزی
اراک
مرکزی
هرمزگان
بندرعباس‌
‌ هرمزگان‌
همدان
‌همدان‌
همدان(بجز داوطلبان شهرستانهای ملایر، نهاوند و تویسرکان )
ملایر
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ملایر، نهاوند و تویسرکان استان همدان می باشد.
یزد
یزد
یزد
جدول‌ شماره‌ ۲-  نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی کارتهای شرکت در آزمون داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲
نام استان
نام استان یا شهرستان
محل رفع نقص کارت
نشانی باجه‌های رفع نقص
آذربایجان شرقی
تبریز
دانشگاه تبریز
تبریز- بلوار ۲۹ بهمن- دانشگاه تبریز – ساختمان مدیریت خدمات آموزشی (کتابخانه مرکزی سابق)
مراغه
دانشگاه مراغه
مراغه- میدان مادر- شهرک گلشهر- دانشگاه مراغه – جنب بانک تجارت شعبه دانشگاه
آذربایجان غربی
ارومیه
دانشگاه ارومیه
ارومیه – کیلومتر ۱۱ جاده سرو- پردیس نازلو- دانشگاه ارومیه- حوزه معاونت آموزشی
اردبیل
اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی – انتهای خیابان دانشگاه- اداره کل امور آموزشی دانشگاه
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان- میدان آزادی – خیابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- حوزه معاونت آموزشی
کاشان
دانشگاه کاشان
کاشان – کیلومتر شش – بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان
البرز
کرج
دانشگاه خوارزمی کرج
کرج – انتهای خیابان شهید بهشتی(حصارک)- میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) کرج
ایلام
ایلام
دانشگاه ایلام
ایلام- ابتدای جاده مهران- روبروی سازمان همیاری شهرداری‌ها – مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه ایلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خلیج فارس
بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- سازمان مرکزی- اتاق شماره ۱۱۱
تهران
تهران
حوزه خواهران : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم ) تهران
تهران- خیابان انقلاب- دروازه دولت – خیابان شهید مفتح – شماره ۴۳ – دانشگاه خوارزمی
حوزه برادران : دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش
تهران- ضلع شمال غربی میدان فردوسی- کوچه شاهرود- دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش
چهار محال و بختیاری
شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- ساختمان حوزه معاونت آموزشی
خراسان جنوبی
بیرجند
دانشگاه بیرجند
بیرجند- میدان شهداء- خیابان دانشگاه – دانشکده هنر (مهندسی سابق)
خراسان رضوی
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد- بلوار وکیل آباد- روبروی پارک ملت – درب شمالی دانشگاه – دانشکده علوم اداری واقتصادی
سبزوار
دانشگاه حکیم سبزواری
سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم- ساختمان مرکزی- طبفه همکف- اتاق ۱۳۱
خراسان شمالی
بجنورد
دانشگاه بجنورد
بجنورد- کیلومتر۴ جاده اسفراین- دانشگاه بجنورد
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
اهواز- بلوار گلستان – جنب پل پنجم –دانشگاه شهیدچمران اهواز
خرمشهر
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
خرمشهر- بلوار امام علی ابن ابیطالب(ع) – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
دزفول
دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول
دزفول- مقابل پایگاه چهارم شکاری – دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان – کیلومتر ۶ جاده تبریز-  دانشگاه زنجان – ساختمان مرکزی –  واحد رایانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان – کیلومتر ۳ جاده دامغان- پردیس شماره ۲ دانشگاه سمنان- اداره کل آموزش
شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهرود- بلوار دانشگاه – درب اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود- ساختمان مرکزی- اداره کل آموزش
سیستان وبلوچستان
زاهدان
دانشگاه سیستان وبلوچستان
زاهدان – خیابان دانشگاه – تقاطع بلوار معلم- ورزشگاه ۲۲ بهمن- دانشگاه سیستان وبلوچستان
زابل
دانشگاه زابل
زابل –ساختمان دائمی نمایشگاهها- سایت قدیم دانشگاه
چابهار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
چابهار- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- ساختمان مرکزی – اداره پذیرش و ثبت نام
فارس
فارس
دانشگاه شیراز
شیراز- خیابان ساحلی غربی- مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
قزوین
قزوین
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین- سایت کامپیوتری دانشکده فنی و مهندسی
قم
قم
دانشگاه قم
قم- جاده قدیم اصفهان- بعدازشهرک قدس- دانشگاه قم – ساختمان مرکزی دانشگاه
کردستان
سنندج
 دانشگاه کردستان
سنندج – خیابان پاسداران – خیابان دانشگاه – درب اصلی دانشگاه
کرمان
کرمان
دانشگاه شهیدباهنرکرمان
کرمان – بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
رفسنجان
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
رفسنجان- میدان ۲۲ بهمن – دفتر مرکزی –  معاونت آموزشی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان-
ادامه جدول‌ شماره‌ ۲-  نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی کارتهای شرکت در آزمون داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲
نام استان
نام استان یا شهرستان
محل رفع نقص کارت
نشانی باجه‌های رفع نقص
کرمانشاه
کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه- طاق بستان – باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی کرمانشاه – دانشکده علوم
کهکیلویه و بویراحمد
بویراحمد(یاسوج)
دانشگاه یاسوج
یاسوج – میدان معلم- خیابان دانشجو- بالاتر از بانک تجارت شعبه دانشگاه- اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گرگان – خیابان شهیدبهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گیلان
رشت
دانشگاه گیلان
رشت- خیابان نامجو- جنب ورزشگاه شهید عضدی – دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد- کیلومتر ۴ جاده خرم آباد – تهران – دانشگاه لرستان
بروجرد
دانشگاه آیت اله بروجردی
بروجرد- کیلومتر ۳ جاده بروجرد – خرم آباد- دانشگاه حضرت آیت اله بروجردی – ساختمان اداری- حوزه آموزشی – اتاق شماره ۱۱۷
مازندران
ساری
موسسه آموزش عالی هدف ساری
ساری- بلوار فرح آباد (جاده دریا) – کیلومتر ۵ – موسسه آموزش عالی هدف
بابل
دانشگاه مازندران- صنعتی نوشیروان بابل (برادران)
بابل- خیابان دکتر شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بابلسر
دانشگاه مازندران – سازمان مرکزی دانشگاه مازندران (خواهران)
بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه مازندران – درب روبروی اداره پست
مرکزی
اراک
دانشگاه اراک
اراک- میدان شریعتی- درب جنوبی دانشگاه اراک
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس – آزاد شهر- بلوار افروز شهابی پور- مجتمع گفتگوی تمدنها
همدان
همدان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
همدان – خیابان مهدیه – روبروی پارک مردم – دانشگاه بوعلی سینا همدان- ساختمان مرکزی
ملایر
دانشگاه ملایر
ملایر- کیلومتر ۴ جاده ملایر – اراک- دانشگاه ملایر
یزد
یزد
دانشگاه یزد
یزد- بلوار دانشگاه – چهارراه پژوهش- جنب بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد- سر درب اصلی دانشگاه یزد
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا