سوالات آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه – دفترچه اختصاصی متصدی امور دفتری سال ۱۳۹۶

پایگاه خبری اختبار- آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه آخرین بار در روز جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ در تهران و مراکز استان‌های کشور برگزار شده بود، سوالات آزمون در قالب دو دفترچه سوالات عمومی و سوالات اختصاصی هر عنوان شغلی به داوطلبان ارائه شده بود.

اینجا سوالات اختصاصی عنوان شغلی متصدی امور دفتری کد ۱۱۲ در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۳۹۶ را می خوانید:

سوالات آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه – دفترچه عمومی سال ۱۳۹۶ را اینجا ببینید

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه ۱۴۰۰

منابع آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه ۱۴۰۰

ثبت نام در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه

سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۳۹۶
عنوان شغلی متصدی امور دفتری کد ۱۱۲

مجموعه دروس (مبانی سازمان و مدیریت – مدیریت منابع انسانی – مدیریت رفتار سازمانی – مالیه و عمومی – روان‌شناسی عمومی – حقوق اداری)

 

۱۰۱- در صورت تسلط نیروهای ستادی، کدام نوع ساختار شکل می‌گیرد؟

۱) بخشی

۲) ساده

۳) ادهوکراسی

۴) حرفه‌ای

۱۰۲- طبق ادهای پرو، روش‌های کنترل و هماهنگی بایستی با کدام مورد تغییر کند؟

۱) ساختار سازمانی

۲) فناوری کاربردی

۳) محیط سازمانی

۴) استراتژی عملیاتی

۱۰۳- محیط ساختار شعبه‌ای، چگونه است؟

۱) پیچیده و باثبات

۲) ساده و پویا

۳) پیچیده و پویا

۴) ساده و باثبات

۱۰۴- در نظریه Z، «ارتقا» و «استخدام»، به‌ترتیب، چگونه است؟

۱) کند – کوتاه‌مدت

۲) سریع – بلندمدت

۳) سریع – کوتاه‌مدت

۴) کند – بلندمدت

۱۰۵- استفاده از انبار برای ذخیره موجودی‌ها، در کدام استراتژی مدیریت محیط مورد استفاده است؟

۱) ایمن‌سازی

۲) کنکاش محیطی

۳) سهمیه‌بندی

۴) هموارسازی تقاضا

۱۰۶- «روش آموزش حساسیت» و «بحث پیرامون اطلاعات»، به‌ترتیب، جزو کدام روش‌های توزیع قدرت هستند؟

۱) قدرت مشارکتی – تفویض قدرت

۲) تفویض قدرت – تفویض قدرت

۳) قدرت مشارکتی – قدرت مشارکتی

۴) تفویض قدرت – قدرت مشارکتی

۱۰۷- خرید و تعمیرات ماشین‌آلات، به‌ترتیب، جزو کدام فعالیت‌های سیستم هستند؟

۱) نگهدارنده – نگهدارنده

۲) انطباقی – نگهدارنده

۳) انطباقی – انطباقی

۴) نگهدارنده – انطباقی

۱۰۸- طبق کدام اصل مدیریتی، منابع انسانی و غیرانسانی باید در مکان و زمان صحیح قرار گیرند؟

۱) تقسیم کار

۲) انضباط

۳) نظم

۴) سلسله‌مراتب

۱۰۹- در کدام رویکرد اثربخشی، بر تحقق خواسته‌های عوامل کلیدی تأثیرگذار بر روی سازمان تأکید می‌شود؟

۱) نیل به هدف

۲) ارزش‌های رقابتی

۳) سیستمی

۴) ذی‌نفعان استراتژیک

۱۱۰- در کدام مورد، رأی و نظر کارکنان در قالب اصطلاحات قضاوتی بیان می‌شود که کارکنان مجازند آن‌ها را تعبیر و تفسیر کنند؟

۱) آیین‌نامه

۲) خط‌مشی

۳) استراتژی

۴) مقررات

۱۱۱- در کدام نوع استراتژی‌ها، بر الگوی پرورش استعداد تأکید می‌شود؟

۱) نیروی قراردادی – متخصص متعهد

۲) پیمانکارانه – سرباز وفادار

۳) نیروی قراردادی – پیمانکارانه

۴) سرباز وفادار – متخصص متعهد

۱۱۲- ابعاد عملکردی مهم در «کارراهه متغیر» و «کارراهه سنتی»، به‌ترتیب، کدام‌اند؟

۱) حقوق و دستمزد

۲) پست – حقوق و دستمزد

۳) موفقیت روانی – پست

۴) حقوق و دستمزد – موفقیت روانی

۱۱۳- «حق انتخاب همکاران» و «تنوع وظایف»، به‌ترتیب جزو کدام نوع پاداش‌ها هستند؟

۱) درونی – بیرونی

۲) بیرونی – بیرونی

۳) بیرونی – درونی

۴) درونی – درونی

۱۱۴- در روش طبقه‌بندی مشاغل، موردِ مقایسه و نوع ارزشیابی، به‌ترتیب، کدام است؟

۱) کل شغل – کیفی

۲) عوامل کلیدی – کمّی

۳) کل شغلی – کمّی

۴) عوامل کلیدی – کیفی

۱۱۵- «برون‌سپاری» و «کاهش خروج»، به‌ترتیب، از حیث قدرت تغییر در بلندمدت چگونه‌اند؟

۱) زیاد – کم

۲) زیاد – متوسط

۳) کم – زیاد

۴) متوسط – متوسط

۱۱۶- در کدام نوع جامعه‌پذیری، زمان‌بندی نامشخص است؟

۱) متغیر

۲) غیررسمی

۳) گسسته

۴) تصادفی

۱۱۷- کدام رویکرد مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر نظریه سیستمی است؟

۱) مبتنی بر منابع شرکت

۲) نمایندگی

۳) سایبرنتیک

۴) وابستگی منابع

۱۱۸- «محیط تفکر» و «ماهیت تأثیر»، به‌ترتیب، جزو کدام عوامل اصلی مدل ارزشیابی هَی (Hay) است؟

۱) شرایط کار – حل مسئله

۲) حل مسئله – حل مسئله

۳) شرایط کار – شرایط کار

۴) حل مسئله – پاسخگویی

۱۱۹- نوع پاداش در استراتژی «نیروی قراردادی» و «پیمانکارانه»، به‌ترتیب، چگونه است؟

۱) متغیر – متغیر

۲) ثابت – متغیر

۳) ثابت – ثابت

۴) متغیر – ثابت

۱۲۰- کدام مورد جزو روش‌های انفعالی آموزش است؟

۱) مطالعه موردی

۲) مباحثه

۳) اکتشاف

۴) ارائه

۱۲۱- عبارت «تبادل‌نظر و دادن اطلاعات به‌صورت آزاد»، بیانگر کدام تعد اعتماد است؟

۱) روراستی

۲) صداقت

۳) شایستگی

۴) وفاداری

۱۲۲- مدیریت انسانی و سازمانی از لحاظ «توجه به کارکنان» و «توجه به تولید»، به‌ترتیب، چگونه است؟

۱) ۹ ، ۹

۲) ۵ ، ۵

۳) ۹ ، ۱

۴) ۱ ، ۱

۱۲۳- منِ برتر، بیانگر کدام جنبه شخصیت است؟

۱) روانی

۲) عقلی

۳) اجتماعی

۴) بدنی

۱۲۴- کدام یک از انواع شخصیت، کنترل را دوست دارند و می‌خواهند دنیای آن‌ها منظم، شکل‌یافته و ساختارمند باشد؟

۱) قضاوتی

۲) حسی

۳) عقلانی

۴) شهودی

۱۲۵- «قومیت» و سن، به‌ترتیب، جزو کدام لایه‌های تنوع در سازمان‌ها هستند؟

۱) سه و سه

۲) یک و یک

۳) یک و سه

۴) دو و دو

۱۲۶- سبک کودک خلاق در حالت نامطلوب در تعامل با مشتری، چگونه است؟

۱) ترش‌رویی

۲) کولی‌وار

۳) تجویزی

۴) نجات

۱۲۷- تحمل ابهام در کدام شیوه‌های تصمیم‌گیری، زیاد است؟

۱) تحلیلی – اصولی

۲) رفتاری – تحلیلی

۳) اصولی – رفتاری

۴) تحلیلی – ارشادی

۱۲۸- کدام مورد، یک شخصیت نمایشی است که تمام رفتارهایش به‌خاطر جلب‌توجه دیگران است؟

۱) شیروفرنی

۲) برون‌گرایی

۳) هیستری

۴) درون‌گرایی

۱۲۹- در سطوح ۵ و ۶ رشد اخلاقی، چه نامیده می‌شود؟

۱) پیروی محض

۲) اجتهاد

۳) عُرف

۴) بندگی

۱۳۰- شغل یک قاضی، متناسب با کدام نوع شخصیت است؟

۱) سنت‌گرا

۲) اجتماعی

۳) واقع‌گرا

۴) بنیان‌گذار

۱۳۱- در کدام یک از انواع مالیات‌، کلیه اموال و دارایی‌های متوفی، پس از وضع بدهی‌های محمقه[محققه] وی و قبل از تقسیم بین وراث، مشمول مالیات می‌شوند؟

۱) مالیات بر سرمایه

۲) مالیات بر ارث

۳) مالیات بر دارایی

۴) مالیات بر ماترک

۱۳۲- هزینه‌هایی که به‌وسیله دولت به‌منظور تثبیت قیمت‌ها و تعدیل نرخ دستمزد انجام می‌شود، چه نام دارد؟

۱) انتقالی مالی

۲) انتقالی اقتصادی

۳) انتقالی

۴) انتقالی اجتماعی

۱۳۳- براساس کدام اصل از مالیات، می‌بایست در پرداخت مالیات، برابری درنظر گرفته شود؟

۱) عدالت

۲) درآمد

۳) انعطاف

۴) ثبات

۱۳۴- در کدام صورت، تشخیص درآمد مشمول مالیات، از طریق علی‌الرأس نخواهد بود؟

۱) عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی در موعد مقرر

۲) اشخاص حقوقی به تکالیف خود درخصوص نحوه، تحریر و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک عمل نمایند.

۳) عدم رعایت آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک

۴) عدم تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان در موعد مقرر

۱۳۵- اینکه نوسانات اقتصادی کشور در مالیات تأثیر نداشته باشد، بیانگر کدام خصوصیت مالیات است؟

۱) اصل درآمد

۲) بهره

۳) ثبات

۴) انعطاف

۱۳۶- کدام یک از درآمدهای زیر، مبالغی است که دولت برای تأمین کسر درآمد و رفع حوائج فوری به‌عنوان وام دریافت می‌کند؟

۱) مالیاتی

۲) بازرگانی

۳) استقراضی

۴) پولی

۱۳۷- در مقابل پرداخت یا انجام کدام هزینه‌های زیر، دولت مستقیماً کالا یا خدمتی دریافت نمی‌کند؟

۱) انتقالی

۲) عمومی

۳) اداری

۴) اقتصادی

۱۳۸- حسن ۰۰۰,۵۰ واحد پولی و احمد ۰۰۰,۷۵ واحد پولی درآمد دارند. اگر حسن ۵۰۰ واحد پولی مالیات بپردازد، احمد می‌بایست چقدر مالیات بپردازد؟ براساس کدام اصل؟

۱) ۵۰۰ – ثبات

۲) ۷۵۰ – انعطاف

۳) ۵۰۰ – مساوات

۴) ۷۵۰ – عدالت

۱۳۹- طبق تقسیم‌بندی اقتصادی، کدام یک از انواع هزینه، جزو هزینه‌های عمومی نیست؟

۱) اجتماعی

۲) سرمایه‌گذاری

۳) انتقالی

۴) اداری

۱۴۰- کدام مالیات، از طریق افزایش قیمت کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند، وصول می‌شود؟

۱) مالیات‌های مستقیم

۲) مالیات‌های شخصی غیرمستقیم

۳) مالیات‌های غیرشخصی

۴) مالیات بر فروش

۱۴۱- مشخصه بارز افراد دارای کدام دسته از اختلالات زیر، از دست دادن ناگهانی حافظه یا تغییر ناگهانی هویت و پریدن از هشیاری بر اثر فشار روانی شدید است؟

۱) حافظه

۲) گسستگی

۳) شخصیتی

۴) اضطرابی

۱۴۲- هر کارمندی که باور دارد عملکرد خوب یا بد وی در کسب پاداش یا کاهش مجازات‌های اداری بی‌تأثیر بوده و [این متن به صورت رایگان در پایگاه خبری اختبار منتشر شده است] کنترلی بر جو موجود ندارد، کدام پدیده شکل گرفته است؟

۱) تأخیر کامروایی

۲) بدبینی

۳) فرسایش روانی

۴) درماندگی آموخته‌ شده

۱۴۳- افراد زیر، دارای چه اهدافی هستند؟

«در پی سبقت گرفتن از دیگران، باهوش جلوه کردن، به حداکثر رساندن ارزیابی‌های مطلوب و به حداقل رساندن ارزیابی‌های نامطلوب هستند.»

۱) خودگرا

۲) عملکردگرا

۳) رقابت‌گرا

۴) تکلیف‌گرا

۱۴۴- آگاهی منجر به تولید ایده‌های جدید، پذیرش اطلاعات نو، توجه همزمان به دیدگاه‌های متفاوت و از زوایای مختلف می‌شود. این پدیده، معادل کدام یک از موارد زیر است؟

۱) سوگیری بازنگری

۲) گشودگی

۳) تفکر انتقادی

۴) ثبات نظر

۱۴۵- فراموشکاری ناشی از حواس‌پرتی یا اشغال‌ ذهنی، غالباً به کدام عامل زیر نسبت داده می‌شود؟

۱) اشکال در فرآیند رمزگردانی عمیق اطلاعات

۲) اشتغال دائمی حافظه کاری

۳) اختلال بین دو فرآیند توجه و اندوزش

۴) اشکال در توجه انتخابی به محرک‌ها

۱۴۶- هنگامی که کارمندی به دلیل تخلفات اداری پی‌درپی، به‌طور موقت از خدمت دولتی کنار گذاشته می‌شود، از کدام روش اصلاح رفتار برای وی استفاده شده است؟

۱) تقویت منفی

۲) تنبیه

۳) جبران

۴) محروم‌سازی

۱۴۷- افزایش تدریجی دُز مصرفی یک معتاد به مصرف مشروبات الکلی طی یک بازه زمانی، چه نامیده می‌شود؟

۱) وابستگی روانی

۲) تحمل

۳) مقاومت

۴) تلقین

۱۴۸- تلاش‌های افراد برای داشتن تجارب معنادار و سوق دادن زندگی به سمت پیری مثبت و بامعنا در میانسالی، چه نامیده می‌شود؟

۱) مضامین زندگی

۲) خودارزنده‌سازی

۳) خودشکوفایی

۴) بحران میانسالی

۱۴۹- در کدام یک از موقعیت‌های زیر، احتمال خاموشی رفتار خلاف قانون در فرد خاطی زیاد است؟

۱) رفتاری که به باور عامل آن، خطا محسوب نمی‌شود.

۲) رفتار غیرقانونی که پس از هر بار صادر شدن از فرد خاطی، با برخورد پلیس مواجه می‌شود.

۳) رفتار غیرقانونی که هرازگاهی توسط پلیس مشاهده و با آن برخورد می‌شود.

۴) رفتار غیرقانونی که هیچ‌گاه تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد.

۱۵۰- کدام یک از انواع یادگیری زیر، در شکل‌دهی پاسخ‌هی هیجانی چون ترس و اضطراب نقش مهمی دارند؟

۱) شرطی‌سازی کنشگر

۲) شرطی‌سازی عاملی

۳) شرطی‌سازی کلاسیک

۴) شرطی‌سازی تقابلی

۱۵۱- بنیاد مستضعفان و جمعیت هلال‌احمر، به‌ترتیب، جزو کدام دسته از مؤسسات عمومی قرار دارند؟

۱) مؤسسه عمومی غیردولتی – مؤسسه عمومی غیردولتی

۲) مؤسسه دولتی – در حکم مؤسسه دولتی

۳) مؤسسه عمومی غیردولتی – مؤسسه دولتی

۴) مؤسسه دولتی – مؤسسه عمومی غیردولتی

۱۵۲- نظارت دولت بر نهادهای عدم تمرکز، از کدام منظر است؟

۱) انطباق با نظم عمومی

۲) رعایت مصالح اداری

۳) رعایت قوانین

۴) رعایت منافع عمومی

۱۵۳- به‌جز شهر تهران، در غیاب شورای اسلامی شهر، کدام مرجع جانشین شورای مذکور خواهد شد؟

۱) شورای اسلامی شهرستان

۲) شهردار

۳) وزیر کشور

۴) استاندار

۱۵۴- استاندار با حکم کدام مقام، منصوب می‌شود؟

۱) رئیس شورای اسلامی استان

۲) معاون اول رئیس‌جمهور

۳) وزیر کشور

۴) رئیس‌جمهور

۱۵۵- کدام امور، آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌شود؟

۱) زیربنایی

۲) حاکمیتی

۳) اقتصادی

۴) تصدی‌گری

۱۵۶- مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، کدام است؟

۱) رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۲) شعب دیوان عالی کشور

۳) رئیس دیوان عدالت اداری

۴) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۵۷- کدام نهاد با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌عنوان «دستگاه اجرایی» قلمداد نمی‌شود؟

۱) مؤسسات عمومی غیردولتی

۲) مؤسسات دولتی

۳) نهادهای صنعتی و حرفه‌ای

۴) شرکت‌های دولتی

۱۵۸- حداکثر سن برای استخدام رسمی متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری، چند سال است؟

۱) پنجاه

۲) چهل و پنج

۳) چهل

۴)سی و پنج

۱۵۹- وزیر می‌تواند کدام مجازات را رأساً و بدون مراجعه به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در مورد کارمندان متخلف خود، اعمال کند؟

۱) تنزل دو گروه

۲) محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی

۳) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت دو سال

۴) انفصال موقت به مدت سه ماه

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا