نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ اعلام شد

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ اعلام شد

برای دریافت نتیجه اینجا کلیک کنید

اطلاعیه اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی و هم چنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محلهای بورسیه و دارای شرایط خاص از کد رشته‌های امتحانی تکمیل ظرفیت و ظرفیتهای جدید در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل ) سال ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۸/۲۰

پیرو انتشار اطلاعیه‌های مورخ ۲۲/۷/۹۲ و ۲۸/۷/۹۲  این سازمان در خصوص اعلام ظرفیت پذیرش رشته‌های تکمیل ظرفیت و ظرفیتهای جدید در برخی از کد رشته‌های آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۲ بدین وسیله توجه پذیرفته‌شدگان نهایی برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی ذیربط و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته های محلهای بورسیه و دارای شرایط خاص را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:
الف– آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کدمحلهای تحصیلی از کدرشته‌های امتحانی مندرج در هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک‌سنجش مذکور و هم چنین پایگاه اینترنتی این سازمان بوده‌اند و فهرست اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در سایت اینترنتی این سازمان درج گردیده، لازم است در یکی از روزهای دو‌شنبه و یا سه‌شنبه مورخ ۲۷ یا ۲۸/۸/۹۲ با همراه داشتن مدارک ثبت‌نامی (مدارک مندرج در اطلاعیه مورخ ۳/۶/۹۲ این سازمان در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی مندرج در سایت سازمان سنجش) برای ثبت‌نام به موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند. داوطلبان برای اطلاع از هرگونه موارد احتمالی(اعم از برنامه زمانی جدید برای ثبت‌نام و یا مدارک) قبل از مراجعه به دانشگاهها و موسسات آموزش محل قبولی به وب‌سایت این دانشگاهها مراجعه نمایند.
ب– آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کد یا کد رشته محلهای تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص از موسسات ذیل این اطلاعیه بوده‌اند و فهرست اسامی آنان در سایت اینترنتی در ردیف معرفی شدگان چند برابر نیز درج گردیده، لازم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل مورد لزوم با توجه به مندرجات این اطلاعیه به ارگان بورسیه و یا موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.
یادآوری:
۱- نتایج نهایی کدرشته محلهای تحصیلی از رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص پس از دریافت نتایج مصاحبه و انجام گزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
۲- آن دسته از داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی و هم چنین در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مراحل مصاحبه و سایر موارد مورد لزوم قرار گرفته‌اند « بندهای الف و ب فوق» لازم است مطابق مفاد هر دو بند در موعد مقرر اقدام نمایند.
۳- چنانچه داوطلبی با توجه به علاقه مندی خود، فقط یک مورد را پیگیری نماید، متعاقباً نمی‌تواند برای مورد دیگر، بعداز مهلت مقرر اقدام نماید.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا