آیین‌نامه حمایت از آزادکاران (فری‌لنسرهای) فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

مصوبه شماره ۱۶۰۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت اطلاعات – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور – معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضـو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۵۹۳۶۹ / ۱۲۳۳۱۳ هــــــ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن، آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱(اصلاحی ۱۴۰۱)- کارگروه ویژه: کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) موضـوع تصویب نامه شماره ۵۹۳۶۹/۱۲۳۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن.

۲- دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۳(اصلاحی ۱۴۰۱)- آزادکار (فریلنسر): شخصیت حقیقی که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) کار می کند.

۴- پایگاه: پایگاه اطلاعاتی که به منظور ثبت، عضویت و اعتبارسنجی آزادکاران و بهره‌مندی از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می‌شود.

ماده ۲- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارتهای فعالان حوزه آزادکاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۱- به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم افزاری و اعتبار سنجی افراد عضـو پایگاه با رعایت قوانین توسـط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تدوین و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- کلیه سکوهای نرم افزاری ارائه خدمات آزادکاری می توانند از خدمات اعتبارسنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات نمایند.

ماده ۳- دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه ای در سـطح معاملات کوچک و متوسـط می توانند با رعایت ماده (۲۴) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضـوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ / ت ۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپاری فعالیتهای تخصصی اقدام نمایند.

تبصره – انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.

ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبار سنجی شـده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۵- آزادکاران عضو پایگاه می توانند علاوه بر ضمانت‌های موضوع ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضـوع تصویب نامه شماره ۵۰۶۵۹ / ۱۲۳۴۰۲ هــــــ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، سفته (ترجیحاً الکترونیکی) را نیز ارائه نمایند.

ماده ۶- صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل مجاز اسـت سـازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق مزبور می‌باشند جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا نماید.

ماده ۷(اصلاحی ۱۴۰۱)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران از بیمه تامین اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

متن سابق: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم نماید.

مـاده ۹- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با استفاده از ظرفیت و سکو (پلتفرم های آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشـــاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه ای، با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری (فریلنسر) در پارک های علم و فناری کشـور مراکز نوآوری و یا سایر مکان‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.

مـاده ۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف اسـت با همکاری وزارتخـانـه هـای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشـاد اسـلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نسبت به طراحی دوره های مهارتی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصـاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دوره های طراحی شده با استفاده از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیردولتی اجرایی خواهد شد.

تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف اسـت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه ای برای تربیت مربی دوره های مهارتی مذکور و مشـاور کسب و کار در حوزه اقتصـاد رقومی (دیجیتال) تدوین و آن را از طریق مراجع ذی صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا