آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۸

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ در این آیین ‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏ روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ ـ صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه‏ های پیوست این آیین‏ نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می‏ رسد.

ت ـ کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه ‏ های موضوع ماده (۳۶) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

ث ـ سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‏ افزاری جامع یکپارچه ‏ سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) این آیین‏ نامه که در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون شکل گرفته است.

ج ـ سامانه ارزی: سامانه ( پورتال ) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۵) این آیین ‏ نامه.

چ ـ سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (۲۸) این آیین ‏ نامه.

فصل دوم ـ سامانه‏ های اصلی

الف ـ سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده۲ـ ستاد موظف است با همکاری دستگاه ‏ های موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون و دیگر دستگاه ‏ های مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را که عمدتاً از طریق سامانه ‏ های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می ‏ شود به گونه ‏ ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏ برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه ‏ های مختلف حمل، انبار، توزیع درون ‏ شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی ‏ فراهم نماید.

تبصره۱ـ ستاد موظف است امکان بهره ‏برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه‏هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره۲ـ به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه ‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد .

تبصره۳ـ پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ب ـ سامانه جامع تجارت

ماده۳ـ به منظور یکپارچه ‏ سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) این آیین ‏ نامه و کاهش زمینه ‏ های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه ‏ های موضوع ماده (۲) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به گونه ‏ ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏ برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‏ های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک‏ گذاری اطلاعات موجود در سامانه‏ های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره ‏برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی‏گیری کند و از ورود چند باره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره۱ـ به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهارشده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می ‏دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان‏های مجوزدهنده ارسال می‏ نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان‏ های مجوزدهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.

تبصره۲ـ در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده‏ها و مشتقات نفتی به گمرک، فاکتور (صورتحساب) خرید ارایه ‏ شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهارشده را به ‏ صورت سیستمی احراز می ‏ نماید.

تبصره۳ـ سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت ‏ های بازرگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می ‏ نماید. بدین منظور، دستگاه ‏ های مربوط مشخصات قبض درآمد را به ‏ صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می ‏ نماید. پرداخت ‏ ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب ‏ های مشخص ‏ شده طبق قوانین جاری انجام می شود.

تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه ‏ های موضوع این آیین ‏ نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید .

تبصره۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره۶ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران می ‏تواند تا قبل از راه‏ اندازی و بهره‏ برداری کامل از سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه ‏های ذی‏ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین ‏نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان ‏ بندی راه ­ اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه ‏ های مرتبط و ستاد ارایه نماید . کلیه دستگاه ­ ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می ­ باشند .

پ ـ سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری

ماده۴ـ به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت ‏های بازرگانی و جلوگیری از سواستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص ‏های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه ‏های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‏ های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‏ های ذی‏ربط ، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‏ برداری قرار دهد.

تبصره۱ـ دستگاه‌های ذی ‏ ربط موظفند بر اساس شاخص ‏ های تعیین ‏ شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏ صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند .

تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به ‏ روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان ‏ های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به ‏ صورت سیستمی و برخط فراهم نماید .

ت ـ سامانه ارزی

ماده۵ ـ برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ‏ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‏ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‏ ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است  نسبت به موارد زیر اقدام کند:

الف ـ تهیه، اجرا و بهره‏ برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران. 

ب ـ اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ ـ تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به ‏ صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت ـ اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک ‏ های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط .

ث ـ تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز ( نقد ) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده۶ ـ سامانه ارزی باید به ‏ گونه ‏ ای طراحی و اجرا گردد که:

الف ـ درخواست‌های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرایند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود .

ب ـ حاوی اطلاعات حواله ‏ های ارزی با عاملیت بانک ‏ ها یا صرافی ‏ ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ‏ ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آن ‏ ها یا صورتحساب ‏های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه ‏ هایی که بر اساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به ‏ صورت سیستمی و برخط فراهم نماید .

ماده۷ـ دستگاه‏ های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه‏ های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تأمین ارز متقاضیان مربوط به خود، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به ‏ صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تأمین ارز را به ‏ صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید .

ماده۸ ـ بانک ‏ ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار ـ ثبت بروات و حواله ‏ های ارزی و موارد مصرف آن را به ‏ صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آن ‏ ها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده۹ـ پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به ‏ صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می ‏ شود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره۱ـ واردکننده کالا مکلف است منشأ ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند .

تبصره۲ـ آن دسته از کالاهای وارداتی که منشأ ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‏ شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای­ عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده۱۰ـ صرافی ‏ ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف ـ ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله ‏ های ارزی به ‏ صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب ـ ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری ‏ شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته ‏ شده در سامانه ارزی ، به ‏ هنگام خرید یا فروش ارز.

پ ـ خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آن ‏ ها مورد تأیید سامانه ارزی نیست .

ت ـ ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به ‏ هنگام انجام حواله ‏ های ارزی و همچنین خودداری از حواله ‏ هایی که علت آن ‏ ها مورد تأیید سامانه مذکور نیست .

ث ـ سامانه جامع حمل و نقل

ماده۱۱ـ به ‏ منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ­ ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، « سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره ‏ برداری قرار دهد. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیرسامانه ‏ های زیر به ‏ صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ‏ ای .

ب ـ سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ ای .

پ ـ سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری .

ت ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.

ث ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی .

ماده۱۲ـ سامانه جامع حمل و نقل باید به ‏ گونه ­ ای طراحی و اجرا گردد که :

الف ـ فرآیندهای صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را دربرگرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید .

ب ـ کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین ‏ المللی CMR و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ‏ ها نماید .

پ ـ اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ‏ ها، تعاونی ‏ ها، شرکت ‏ ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد .

ت ـ اشخاص موضوع بند ( پ ) ، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت ‏ نمایند .

ث ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل ‏ و نقل ‏ های غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

تبصره۱ـ این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه ‏ های سبز گمرکی، حواله ‏ ها و قبوض انبار، بیجک ‏ ها و پته ‏ های عبور را به صورت برخط دریافت نماید .

تبصره۲ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم ­الاجرا شدن این آیین ‏ نامه، شیوه ‏ نامه اجرای بند (الف ) این ماده را با همکاری دستگاه‏ های ذی‏ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۱۳ـ وزارت راه و شهرسازی ( سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‏ ای ) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند :

الف ـ جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده ‏ اند .

ب ـ افزودن ‏ استعلام سیستمی کدپستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ­ ای .

پ ـ تهیه، ایجاد و بهره ‏ برداری از سامانه ­ یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ ای به گونه ‏ ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ‏ ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت ‏ شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دوربین ‏ های مستقر در جاده ‏ های کشور را به ‏ صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید .

تبصره۱ـ تجهیزات مزبور باید به ‏ گونه ‏ ای ارتقا یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک ( داخلی و خارجی )، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به ‏ صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند .

تبصره۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگا ‏ه ‏ هایی که در جاده ‏ های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک ‏ خوان نصب و بهره ‏ برداری نموده ‏ اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت ‏ شده توسط دوربین ‏ های خود را به ‏ صورت برخط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ ای ارسال نمایند .

ماده۱۴ـ دستگاه ­ها و سازمان‏ های استفاده‏ کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور را از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده‌اند ترتیب اثر ندهند.

ماده۱۵ـ تمامی مراکز عرضه‏ کننده خدمات بیمه ­ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین­ نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‏ نامه و الحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره۱ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده‏ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‏کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره۲ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه‏ نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

تبصره۳ـ اصالت و اعتبار بیمه ‏ نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکت ‏ های بیمه ‏ گر موظفند اطلاعات بیمه ‏ نامه ‏ ها و الحاقیه ‏ های صادره را به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده و شناسه یکتا دریافت نمایند .

تبصره۴ـ بیمه ‏ نامه ‏ ها و الحاقیه ‏ هایی که مورد تأیید سامانه جامع بیمه نباشد، معتبر نیست . اشخاص و دستگاه ‏ های استفاده ‏ کننده از بیمه ‏ نامه و الحاقیه ‏ های بازرگانی از جمله بانک ‏ ها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه ‏ نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند .

تبصره۵ ـ شرکت ‏ های بیمه ‏ گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه ‏ نامه ‏ و الحاقیه ‏ های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه ‏ نامه، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه ‏ نامه درج گردد .

ماده۱۶ـ وزارت راه و شهرسازی ( سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‏ ای ) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت ) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بین ‏ المللی CMR را در اولویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند .

ماده۱۷ـ به منظور کاهش توقف‏ها و افزایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه‏های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت‏افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می‏کنند.

تبصره ـ بنادر تجاری، بنادری می‏باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده۱۸ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف ـ تهیه، اجرا و بهره ‏ برداری از «سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری » با همکاری اشخاص ذی ‏ ربط از قبیل تعاونی ‏ ها، شرکت ‏ های کشتیرانی و مؤسسات حمل و نقل دریایی و عملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ‏ ای که فرآیندهای نوبت ‏ گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله ‏ های کانتینری ( بارگنج ) و غیرکانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید .

ب ـ انضباط بخشی به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آب های سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری  ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می‏ رسد.

پ ـ تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.

ت ـ تجهیز اسکله‏ ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خورها ضمن بهره‏ گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (ICZM) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ‏ها و مسیرهای دسترسی دریایی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‏ های ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می‏ رسد.

ث ـ تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای وارده به بنادر، مندرج در مانیفست، قبض انبار و بیجک خروجی با سامانه جامع تجارت.

ج ـ فراهم نمودن زیرساخت‏ های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه‏ های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

تبصره ـ در خصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ذی‏ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده۱۹ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ‏ ها و اشخاص ذی ‏ ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه ‏ سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیپ، پته عبور کالا و نظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره ـ مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین ­ المللی کالا HS Code ثبت می ‏ گردد .

ماده۲۰ـ به ‏ منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه ‏ های ذی ‏ ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه ‏ های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ­ ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت ‏ شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ ای را به ‏ صورت برخط برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نمایند .

ماده۲۱ـ به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها در صورت هرگونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می‏دهد.

ماده۲۲ـ در صورت ایجاد سامانه ‏ های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ‏ ها و مؤسسات عمومی غیردولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند .

ج ـ سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

ماده۲۳ـ به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه ‏ های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ‏ ها، اتاق ‏ های بازرگانی و اصناف و سایر دستگاه ‏ های ذی ‏ ربط، نسبت به شناسه ‏ دار کردن انبارها، سردخانه ‏ ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره ‏ برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

تبصره۱ـ مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل ‏ هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می ‏ شود.

تبصره۲ـ اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می ‏ گردد.

تبصره۳ـ اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیرسامانه ‏ های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می ‏ شود.

تبصره۴ـ قبوض انبار به ‏ صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می ‏ گردد.

ماده۲۴ـ مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ‏ ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن ‏ را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند .

تبصره۱ـ در راستای اجرا و بهره ‏ برداری از این سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ‏ ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد .

تبصره۲ـ در خصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آن ‏ ها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست .

ماده۲۵ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می‏ توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیندهای اجرایی استفاده نمایند مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آن‏ها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد. اشخاص یادشده موظفند به صورت دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی و تضمین‏ کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصول اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره ـ فرآیند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه‏ ای طراحی و اجرا گردد که در انجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه‏ های گمرکی ایجاد نکند.

ماده۲۶ـ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (۲۳) این آیین‏ نامه کدپستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کدپستی و همچنین نشانی مراکز موردنظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد کدپستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده۲۷ـ تمامی مراکز عرضه ‏کننده خدمات بیمه­ ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم ‏الاجراشدن این آیین­ نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه ‏نامه و الحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‏کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

چ ـ سامانه پنجره واحد

ماده۲۸ـ به منظور کاهش توقف ‏ ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور ( ترانزیت ) و مبادله کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است :

الف ـ ضمـن تجهیز مبادی ورودی و خـروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره ‏ برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین ‏ المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهارنامه، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می ‏ داند، اقدام نماید .

ب ـ تمامی گمـرک ‏ هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور ( ترانزیت ) هستند را به دستگاه ‏ های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به ‏ منظور ارزیابی کالاهای عبوری ( ترانزیتی ) و تطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله ‏ های عبوری ( ترانزیتی ) در گمرک مبدأ یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید .

پ ـ با فراهم نمودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه ‏ های مرتبط با کنوانسیون ‏ های بین ‏ المللی از جمله کارنه ‏ تیر، هنگام تشریفات گمرکی محموله ‏ های عبوری ( ترانزیتی ) ، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه ‏ های مذکور به ‏ صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید .

ت ـ سامانه پنجره واحد را به گونه ‏ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اعمال نموده و اطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه‏ سازی ارسال نماید.

ماده۲۹ـ جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه ‏های موضوع این آیین ‏نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‏ های راه و شهرسازی، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می‏ رسد، پیش‏ بینی می­ شود.

ح ـ سامانه پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز

ماده۳۰ـ تمام فرآیند رسیدگی به پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز اعم از اعلام شکایت، تشکیل پرونده‏ های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی‏ کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی و ابلاغ ‏ها در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز انجام می‏ گیرد.

ماده۳۱ـ به منظور تجمیع اطلاعات پرونده‏ های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند بجز در پرونده ‏های صدر ماده (۴۴) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع‏ الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع ‏رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذی‏صلاح ارسال می‏نماید.

تبصره۱ـ اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت ‏ جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت ‏ جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند ( پ ) ماده (۱) این آیین ­ نامه باشد .

تبصره۲ـ جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره ‏ برداری و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه ‏ ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه ‏ های موضوع ماده (۳۶) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می ‏ گردد .

فصل سوم ـ مقررات عمومی

ماده۳۲ـ تمامی دستگاه ‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‏ های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره ـ دستگاه ‏ های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه ‏ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده۳۳ـ سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم ­الاجرا شدن آن به مرحله بهره ‏برداری برسد. دستگاه ‏ هایی که قبل از تصویب این آیین ‏ نامه، اقدام به راه ‏ اندازی سامانه ‏ های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین ‏ نامه نموده ‏ اند، موظفند سامانه ‏ های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه ‏ اندازی سامانه ‏ های موازی که منجر به دوباره ‏ کاری و افزایش هزینه ‏ های دولت می ‏ گردد، خودداری نمایند.

ماده۳۴ـ رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه‏ های موضوع این آیین ‏نامه الزامی است.

ماده۳۵ـ تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه ‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می‏ پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال‏ دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می‏شود. دستگاه ­ های مسئول اجرای سامانه ‏ های موضوع این آیین ‏ نامه مکلفند اطلاعات و اسناد موردنیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین ‏ نامه به ‏ صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند . سایر دستگاه ­ های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به ‏ صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می ‏ دهند .

تبصره ـ اسناد موضوع ماده (۱۱۷) قانون امور گمرکی ـمصوب ۱۳۹۰ـ و بند (ژ) ماده (۱) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه ‏نامه، قبض انبار، گواهی مبدأ، اظهارنامه گمرکی، وکالت‏نامه، صلح‏نامه، بارنامه و راهنامه‏ های داخلی و بین‏ المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرایندهای تجارت محسوب می‏ شوند.

ماده۳۶ـ هر یک از دستگاه ‏ های ذی ‏ ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ‏ ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده۳۷ـ به ‏ منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ‏ ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه ‏ های مذکور الزامی است:

الف ـ ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به ‏ صورت سیستمی و برخط.

ب ـ ارایه شناسه ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ‏ صورت سیستمی و برخط.

پ ـ ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.

تبصره ـ متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست ‏ های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد .

ت ـ ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان ‏ های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به ‏ صورت سیستمی و برخط.

ث ـ ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه ‏ گذاری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون به ‏ صورت سیستمی و برخط.

تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه ‏ های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ‏ ها و کدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه ­ ‏ های موضوع این آیین ‏ نامه قرار دهند.

ماده۳۸ـ به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی داده ‏ ها در سامانه ‏ های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز ( کد ) پایه ‏ های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان ‏ های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید .

تبصره ـ تبادل اطلاعات در سامانه ‏ های موضوع این آیین ‏ نامه بر اساس رمز ( کد ) پایه ‏ های اطلاعاتی یادشده خواهد بود .

ماده۳۹ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ‏ ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید . دستگاه ‏ ها و سازمان ‏ های ذی ‏ ربط موضوع این آیین ‏ نامه نیز موظفند آن دسته از داده ‏ ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی ‏ نمایند از قبیل اطلاعات پرونده ‏ های قاچاق کالا و ارز و تردد جاده ‏ ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

ماده۴۰ـ توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هر یک از سامانه‏ های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه‏ ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده۴۱ـ دستگاه ‏های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خود مقرر در این آیین‏ نامه، نسبت به اطلاع‏ رسانی لازم و به موقع به ذی‏نفعان مرتبط از جمله مراجعه‏ کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه‌روزی ایجاد نمایند.

ماده۴۲ـ هزینه سامانه­ه‌ای موضوع قانون و آیین­‌نامه­‌های اجرایی آن با رعایت تبصره (۴) ماده (۵) قانون از طریق درج ردیف اعتباری در قانون بودجه سالانه تأمین می­‌شود.

تبصره ـ به منظور تسریع در توسعه و تکمیل سامانه‌­های موضوع قانون و آیین­‌نامه‌­های اجرایی آن، دستگاه­های اجرایی می­‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط با روش‌­هایی از جمله مشارکت عمومی ـ خصوصی و مزایده خدمات ارزش ­افزوده سامانه­‌های مذکور و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۹۳ـ اقدام نمایند. ارایه خدمات دستگاه­های اجرایی به یکدیگر از شمول این ماده خارج و بدون دریافت هزینه خواهد بود. احکام این تبصره از ترتیبات مقرر در ماده (۴۳) این آیین­‌نامه مستثنی است و مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده۴۳ـ هزینه اجرای احکام این آیین‏ نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور اعلام می‏ گردد و سازمان یادشده بودجه موردنیاز را از محل درآمدهای قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می‏ نماید.

ماده۴۴ـ وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه ‏ های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه ­ سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده ­ های نفتی یارانه ­ ای، سهمیه ­ ای شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش ­ های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ـ قیمت ­ گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده ­ های نفتی در تمامی نقاط مرزی کشور برای صادرات توسط وزارت نفت انجام می ­ گیرد.

ماده۴۵ـ وزارتخانه ­ های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه ‏ های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت ­ خام، میعانات گازی و فرآورده ­ ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند.

تبصره ـ در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای­ عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه‏ های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده۴۶ـ ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ‏ ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می ‏ کنند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه ‏ ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین ‏ نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه ‏ کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ­ ها را تهیه و اجرا نماید.

از قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا:

ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره ۴– هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

ماده ۶– به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌وزیران قرار دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا