آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مصوب 1401/5/12

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۸۰۷۳۹/ت ۶۰۰۱۱هـ

مورخ۱۲/۵/۱۴۰۱

  • وزارت جهادکشاورزی
  • وزارت کشور
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۵/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های جهاد کشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین ­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ وزارت: وزارت جهادکشاورزی.

۲ـ دستگاه­های تابع: دستگاه­های ملی، استانی و شرکت­های تابع وزارت.

۳ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۴ـ بند (ط): بند (ط) تبصره (۸) قانون.

۵ ـ سادا: سامانه جامع اموال دستگاه­های اجرایی.

۶ ـ اموال مازاد : اموال منقول و غیرمنقولی که مالکیت آن به نمایندگی دولت در اختیار وزارت و دستگاه­های تابع آن بوده و به تشخیص وزیر جهادکشاورزی مازاد تشخیص داده شده و استفاده نمی­شود.

ماده۲ـ صدور مجوز فروش اموال مازاد موضوع این آیین­نامه، توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می­پذیرد.

تبصره ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن، از وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی فروش زمین در کارگروه موضوع این ماده دعوت به عمل می­آید.

ماده۳ـ وزارت موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، نسبت به شناسایی اموال مازاد خود و دستگاه­های تابع برای فروش اقدام نماید.

تبصره ـ انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اراضی موضوع ماده (۲) آیین­نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ـ از شمول این آیین­نامه مستثنی می‌باشند.

ماده۴ـ وزارت موظف است اموال مازاد غیرمنقول خود و دستگاه­های تابع که در سادا ثبت و مجوز فروش آنها توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین­نامه صادر شده است را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومـی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و نیز مقررات تعیین­شده در قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به فروش برساند.

تبصره۱ـ در مواردی که پس از برگزاری مزایده و تجدید آن طی دو بار، مزایده برنده­ای نداشت، قیمت اموال مذکور توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین و حداکثر تا ده درصد (۱۰%) زیر قیمت پایه قابل فروش می­باشد.

تبصره۲ـ در مواردی که اشخاص دارای حقوقی درخصوص اموال موضوع این ماده باشند فروش آن مستلزم رعایت حقوق آنها می­باشد.

تبصره۳ـ فروش اموال غیرمنقول مازاد با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ انجام می­شود. چنانچه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران تا یک­ماه از تاریخ درخواست تغییر کاربری، اعلام­نظر ننماید، وزارت می­تواند نسبت به فروش آن بدون تغییر کاربری اقدام نماید.

ماده۵ ـ منابع حاصل از اجرای این آیین­نامه به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۳۲) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد.

تبصره ـ درخصوص فروش اموال مازاد شرکت­های تابع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل می­شود.

ماده۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور معادل مبالغ واریزی به ردیف مذکور در ماده (۵) این آیین­نامه را از محل ردیف (۵۳۰۰۰۰ ـ ۴۱) جدول شماره (۹) قانون به وزارت جهت واریز به حساب صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی اختصاص می­دهد تا با ابلاغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات و براساس موافقتنامه­های متبادله با سازمان مذکور برای تحقق اهداف قانون و مندرج در ماده (۷) این آیین­نامه صرف شود.

ماده۷ـ وزارت مکلف است از محل منابع تخصیص­یافته موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه اقدام لازم برای تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک­های بلاعوض، کمک­های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش­بنیان و فن­آورانه، مرغ­لاین ایرانی، شیلات و صنعت طیور توسط شرکت­های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی نوین و سامانه­های پرتودهی محصولات کشاورزی، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه­های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه­گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت­های مرتبط از جمله حمایت از ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی، حمایت از توسعه کشت دانه­های روغنی، توسعه و اصلاح باغات زیتون، حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار، مطالعه و تکمیل زیرساخت مجتمع­ها و شهرک‌های کشاورزی، افزایش تولید شیر و گوشت و حفظ و حراست از منابع ژنی، هویتی و اصلاح نژاد دام و طیور و اعتبارات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و هزینه­ های اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شامل مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، ارزیابی کارشناسی رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه دادرسی و هزینه­ های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و برای افزایش تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه­ های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه­ های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد.

ماده۸ ـ فرایند انتقال اسناد مالکیت اموال غیرمنقول مازاد واگذارشده در اجرای این آیین­نامه از طریق نماینده وزارت و دستگاه­های تابع که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارند صورت می­گیرد.

ماده۹ـ وزیر جهاد کشاورزی مجاز است دستورالعمل­های موردنیاز اجرای این آیین­نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و به واحدهای تابع ابلاغ نماید.

ماده۱۰ـ وزارت موظف است گزارش عملکرد این آیین­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون­های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا