اصلاحات و الحاقات جدید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ماه ۱۴۰۲

تغییرات مهمی که داوطلبان باید در آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه پیش رو در نظر بگیرند

اصلاحات و الحاقات جدید قوانین و مقررات مطابق دفترچه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند سال ۱۴۰۲، «قوانینی که دارای اصلاحات و الحاقات هستند»، توسط داوطلب باید مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین در صورتی قوانین و مقررات اعلام شده توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بعنوان منابع آزمون اخذ پروانه وکالت، دارای تغییرات باشند، باید براساس تغییرات جدید مطالعه شوند.

آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ۱۴۰۲ از قوانین و مقررات اعلام شده و همچنین آراء وحدت رویه مرتبط با آنها خواهد بود. پس علاوه بر مطالعه قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات، نیاز به بررسی بروزترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مرتبط به قوانین منبع آزمون هست.

در سال ۱۴۰۲، برای دومین بار در ۱۸ اسفند آزمون برگزار خواهد شد، عناوین قوانین اعلام شده بعنوان منبع آزمون، نسبت به آزمون گذشته (برگزار شده در ۳ شهریور ماه) تغییراتی نداشته است.

اصلاحات و الحاقات جدید در سال ۱۴۰۲ که در برگیرنده قوانین و مقررات منبع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه می‌شوند، وجود دارند. بنابراین مطالعه این تغییرات در آزمون پیش رو اهمیت دارد. این اصلاحات و الحاقات را در ادامه اشاره می‌شوند.

اصلاحات و الحاقات قانون دیوان عدالت اداری

آیا آزمون اسفند ۱۴۰۲ براساس قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات ۱۴۰۲ خواهد بود؟

«قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» ذیل ماده امتحانی آیین دادرسی مدنی بعنوان منبع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ۱۴۰۲ معرفی شده است. مطابق «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۴۰۲ نام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر کرده است، که همچنان در دفترچه با نام قبلی ذکر شده است.

با اینکه عنوان پیشین قانون دیوان عدالت اداری در دفترچه آورده شده است، داوطلبان باید قانون با اصلاحات جدید مصوب ۱۴۰۲ مطالعه کنند. زیرا در دفترچه ذکر شده است که قوانین دارای اصلاحات باید مطالعه شوند و این قانون دارای اصلاحات جدید است.

ضمن اینکه در آزمون برگزار شده در شهریور هم سوالات براساس اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گرفته بودند. بنابراین آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ۱۴۰۲ هم براساس این اصلاحات و الحاقات خواهد بود.

دانلود رایگان قانون دیوان عدالت اداری

برای دانلود رایگان قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات وارد لینک زیر شوید:

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات

کتاب قانون دیوان عدالت اداری

کتاب قانون دیوان عدالت اداری شامل متن این قانون با آخرین اصلاحات و تغییرات توسط گروه گردآوری پایگاه خبری اختبار گردآوری شده است. همچنین توضیحات تنقیحی در زیرنویس مواد ارائه شده است. داوطلبان میتوانند با تهیه این کتاب و مطالعه دقیق آن منابع پیشین خود را بروز بکنند.

کتاب قانون دیوان عدالت اداری جیبی سیاوش هوشیار

همچنین گروه گردآوری پایگاه اختبار در کتابی دیگر به حاشیه نویسی دقیق قانون دیوان عدالت اداری با عنوان «محشای منقح دیوان عدالت اداری» پرداخته است و چنانچه تمایل به تسلط کامل این قانون و قوانین و مقررات مرتبط با آن دارید، این مجموعه بسیار مفید خواهد بود.

کتاب محشای منقح دیوان عدالت اداری سیاوش هوشیار

اصلاحات و الحاقات قانون شوراهای حل اختلاف

آیا آزمون اسفند ۱۴۰۲ براساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ خواهد بود؟

«قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴» ذیل ماده امتحانی آیین دادرسی مدنی بعنوان منبع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ۱۴۰۲ معرفی شده است. این قانون با تصویب «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲» منسوخ شده است و جایگزین آن شده است.

هرچند با عنوان قبلی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون قید شده است، با توجه به تذکر انتهای فهرست عنوان اعلام شده بعنوان منابع که قوانین دارای اصلاحات باید مطالعه شوند. از آنجا که زمان ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در آبان ماه ۱۴۰۲ و پیش از اعلام ثبت‌نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ۱۴۰۲ می‌باشد، داوطلبان آزمون قانون تصویب شده ۱۴۰۲ را در نظر داشته باشند.

البته این نکته حائز اهمیت هست که طبق ماده ۳۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (قانون سابق) رسیدگی می‌شود. بنابراین علاوه بر مطالعه قانون جدید، متن قانون پیشین هم باید در نظر گرفته شود.

دانلود رایگان قانون شوراهای حل اختلاف جدید و پیشین

برای دانلود رایگان قانون شوراهای حل اختلاف جدید و پیشین وارد لینک‌های زیر شوید:

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴

کتاب قانون شوراهای حل اختلاف جدید و پیشین

کتاب قانون شوراهای حل اختلاف گردآوری شده گروه پایگاه خبری اختلاف شامل متن قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ و پیشین مصوب ۱۳۹۴ مناسب مطالعه داوطلبان جهت بروزرسانی منابع خود می‌باشد. علاوه بر متن قانون، مواد سایر قوانین و توضیحات تکمیلی زیرنویس شدند.

کتاب قانون شوراهای حل اختلاف جدید سیاوش هوشیار

آرای وحدت رویه بروز و جدید

همانطور که در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ۱۴۰۲ قید شده است که آراء وحدت رویه (دیوان عالی کشور) مرتبط با قوانین اعلام شده بعنوان منبع آزمون نیز مطالعه شود. بنابراین مطالعه آرای وحدت جدید منتشر شده توسط دیوان عالی کشور هم اهمیت دارند.

دوره قوانین عام و خاص حقوقی و کیفری آزمون وکالت هوشیار

جدول آراء وحدت رویه سال ۱۴۰۲

جدول آرای وحدت رویه منتشر شده توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲ همراه با مواد قانونی مرتبط با هر رای در زیر گردآوری شده است، برای مشاهده هر رای وحدت رویه روی آن کلیک کنید.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲
شماره تاریخ صدور مواد مرتبط مشاهده
۸۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ⇐ کلیک کنید
۸۳۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ماده ۷۹۳ قانون مدنی ⇐ کلیک کنید
۸۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳
⇐ کلیک کنید
۸۳۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
⇐ کلیک کنید
۸۳۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ مواد ۲۰۹ و ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ⇐ کلیک کنید
۸۳۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ⇐ کلیک کنید
۸۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴۳ قانون مطبوعات
⇐ کلیک کنید
۸۳۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
⇐ کلیک کنید
۸۳۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ مواد ۲۲، ۴۴، ۵۱ و ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ⇐ کلیک کنید
۸۴۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی ⇐ کلیک کنید
۸۴۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد ۳۱۷ و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
⇐ کلیک کنید
۸۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
⇐ کلیک کنید

مجموعه بروزترین قوانین منبع آزمون وکالت همراه با آراء وحدت رویه

مجموعه قوانین عام و خاص تدوین گروه گردآوری پایگاه اختبار به سرپرسی سیاوش هوشیار شامل قوانین اعلام شده بعنوان منبع آزمون وکالت از سوی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه می‌باشد. همچنین آرای وحدت رویه مرتبط به مواد قانونی در زیرنویس انطباق داده شده است.

عنوان کتاب مباحث سفارش
کتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت شامل کلیه قوانین اعلام شده ذیل مواد امتحانی حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت همراه با آرای وحدت رویه مرتبط
(بروز شده براساس اصلاحات قانون دیوان عدالت و قانون شوراهای حل اختلاف)
تهیه کتابکتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار
کتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت شامل کلیه قوانین اعلام شده ذیل مواد امتحانی حقوق جز و آیین دادرسی کیفری همراه با آرای وحدت رویه مرتبط تهیه کتابکتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار
کتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع آزمون وکالت شامل کلیه قوانین اعلام شده ذیل ماده امتحانی حقوق ثبت همراه با آرای وحدت رویه مرتبط تهیه کتابکتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع مرکز وکلای قوه قضاییه
کتاب قانون اساسی به همراه نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان شامل منبع اعلام شده ذیل ماده امتحانی حقوق اساسی همراه با نظریات تفسیری و مشورتی تهیه کتابکتاب قانون اساسی هوشیار منبع حقوق اساسی وکالت
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

  1. چرا انقد منبع جدید اضافه میشه الان باید چیکار کنم منابع اصلی رو هم هنوز تموم نکردم وتا ازمون نمیرسم تمومشون کنم کسی هست راهنمایی کنه? واجبه این منابع جدیدو بخونیم؟احتمال سوال طرح شدنش چقدره؟

  2. با درود و سپاس ، موارد مذکور مفید فایده بود ، عالی هستند. امیدوارم با ارائه راهکار های جدید تون، مارو راهنمایی و ارشاد فرمایید

  3. باسلام
    کاش برای مناطق محرومی مثل سیستان و بلوچستان امتیاز ویژه ای در بحث سهمیه قبولی قائل بشوید

  4. هر درس بیست درصد بزنید قبولین یعنی چهار پاسخ صحیح هر درس چیزیکه همیشه صدق میکنه تو همه ازمونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا