رد درخواست کارآموز مشمول بند د ماده ۸ لایحه استقلال برای اعمال سهمیه ایثارگری در اختبار

پایگاه خبری اختبار- شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، رای رد شکایت یک کارآموز وکالت از تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری قزوین دائر بر عدم قبولی در اختبار و تجدید دوره کارآموزی را صادر کرد.

این کارآموز که از مشمولان بند دال ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بوده، در آزمون اختبار پایان دوره کارآموزی رد شده و در شکایتی به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام کرده است که جانباز ۲۵ درصد بوده و می‌بایست در آزمون اختبار از سهمیه برخوردار می‌شده است.

متن کامل رای دادگاه را در ادامه بخوانید.

ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (اصلاحی ۱۳۷۳)

باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می شود:

د – کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تاریخ رسیدگی: ۱۶/۱۲/۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۵۳۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیئت دادرسان: آقایان عبدالعلی اللهیاری رئیس و سید ابوالفضل محمدیان و محمدتقی طالبی مستشاران دادگاه

موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم مورخ ۲۹ مهرماه (البته به نظر می‌رسد منظور ایشان تصمیم ۲۹/۴/۱۳۹۹ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری قزوین برگ ۹۸ پرونده کانون مزبور باشد زیرا به موجب تصمیم مذکور دوره کارآموزی مشارالیه تجدید شده است)

خلاصه جریان پرونده: آقای ……………….  بازنشسته ………………. به استناد بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از کانون وکلای دادگستری قزوین درخواست صدور پروانه وکالت دادگستری می‌نماید.

کانون وکلای دادگستری قزوین با تعیین شهر محمدیه (محل اشتغال) و انتخاب وکیل سرپرست پروانه کارآموزی (شماره ………………. و پیوست پرونده) برای متقاضی صادر نموده است. پس از پایان دوره کارآموزی نامبرده موفق به کسب نمره قبولی در اختبار نشده و کمیسیون کارآموزی کانون مزبور مورخ ۲۹/۴/۹۹ و طی برگ ۹۸ دوره کارآموزی او را تجدید نموده است. مشارالیه به تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای مزبور اعتراض نموده و کمیسیون کارآموزی کانون فوق طی برگ ۱۰۵ پرونده خطاب به رئیس محترم کانون وکلای دادگستری قزوین به شرح زیر توضیح می‌دهد:

نظر به اعتراض کارآموز وکالت آقای ………………. به تصمیم مورخ ۲۹/۴/۹۹ کمیسیون کارآموزی مبنی بر تجدید دوره که عیناً به تایید هیئت‌مدیره محترم رسیده است، با عنایت به تصمیم مورخ ۱۹/۵/۹۹ کمیسیون مبنی بر بررسی مجدد توسط احد از اعضاء کمیسیون و متعاقب آن شور در جلسه مورخ ۲۶/۵/۹۹ کمیسیون به جهت اینکه اعتراض نامبرده وارد تشخیص نهایتاً کمیسیون تکالیف نامبرده را تایید و مجوز به شرکت در اختبار اعطا نمود.

همچنین هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین طی برگ ۱۰۷ پرونده خطاب به نامبرده (شاکی) اعلام می‌نماید: نظر به اینکه مطابق نتایج اعلامی از سوی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به علت عدم کسب نمره قبولی در آزمون اختبار مردود گردیده‌اید و تصمیم موصوف عیناً به تایید هیئت‌مدیره طبق مصوبه مورخ ۱۰/۸/۹۹ رسیده لذا شما مکلف به انجام دوره جدید کارآموزی وفق تصمیم ابلاغی کمیسیون کارآموزی می‌باشید.

شاکی مذکور (آقای ……………….) با تقدیم لایحه اعتراضیه شماره ۱۰۰/۲۱۳۱۳/۹۰۰۰ – ۱۷/۸/۹۹ نسبت به تصمیم هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین اعتراض نموده و چنین توضیح می‌دهد:

این‌جانب ………………. از جانبازان هشت سال دفاع مقدس دارای ۲۵ درصد جانبازی می‌باشم. با دارا بودن مدرک تحصیلی تا سطح دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه علوم انتظامی (دانشکده حقوق) پس از سی‌وشش سال کار اجرایی و قضائی در نیروی انتظامی از طریق کانون وکلای سال ۱۳۹۷ با پروانه کارآموزی شماره ………………. برای مدت نه ماه زیر نظر وکیل سرپرست معرفی شده با اعزام به دادگاه حقوقی و کیفری پس از طی کلیه مراحل کارآموزی برای امتحان و آزمون اختبار مهرماه سال ۱۳۹۹ معرفی شدم که پس از پایان امتحانات متاسفانه هیئت مذکور بدون لحاظ نمودن قانون حمایتی ایثارگران و جانبازان خصوصاً ماده ۵۹ مکرر و دیگر قوانین مرتبط این‌جانب را در سهمیه قانونی لحاظ ننموده و جزء مردودین اعلام داشتند … لذا تقاضای نقض تصمیم هیئت مدیر کانون وکلای دادگستری قزوین و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

علاوه بر آن شاکی لایحه دفاعیه دیگری به شماره ۲/۶۰۰/۱۵۹۵۰/۹۰۰۰ – ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ ارسال داشته که هنگام شور قرائت می‌شود.

کانون وکلای دادگستری قزوین نیز لایحه دفاعیه شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۵۶۷/۹۰۰۰ – ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ را ارسال داشته که اجمالاً چنین است:

همان‌گونه که مستحضر هستید مطابق ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برخورداری از سهمیه رزمندگان و امتیازات آن منصرف به آزمون ورودی بوده و تسری به مقررات موضوعه در خصوص اختبار و فرایند صدور پروانه وکالت ندارد.

با این توضیح که اختصاص سهمیه خاص برای ایثارگران صرفاً در مرحله صدور پروانه کارآموزی و از میان شرکت‌کنندگان در آزمون عمومی وکالت خواهد بود و پس از اعمال سهمیه و صدور پروانه کارآموزی می‌بایستی پس از طی دوره کارآموزی و با شرکت در آزمون اختبار اختصاصی شرایط دریافت پروانه وکالت پایه یک را برابر مادتین ۴۱ و ۴۴ از آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری داشته باشند.

به‌عبارت‌دیگر سهمیه ایثارگران مربوط به آزمون ورودی کارآموزی بوده نه اختبار که مرحله سنجش و ارزیابی دوره کارآموزی است ………………. لذا موضوع اعمال یا عدم اعمال سهمیه منتفی می‌باشد و نامبرده بدون آزمون، پروانه کارآموزی دریافت نموده است و برای همه کارآموزان وکالت که موفق به طی دوره کارآموزی شده‌اند می‌بایستی نصاب لازم در آزمون اختبار پایان دوره را کسب می‌نمودند که طی کارنامه پیوست نامبرده موفق به این امر نگردیده‌اند و برای یک دوره کارآموزی وفق ماده ۴۲ آئین‌نامه تجدید گردیده است … لذا ضمن اعلام قانونی بودن تصمیم این کانون در خصوص تجدید دوره کارآموزی به پیوست پرونده نامبرده ارسال می‌گردد.

پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌گردد و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. اینک دادگاه با اجتماع شرایط قانونی و به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پرونده و لوایح دفاعیه طرفین و پس از شور به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

«رای دادگاه»

در خصوص شکایت آقای ………………. کارآموز وکالت با شماره پروانه کارآموزی شماره ………………. از تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری قزوین دائر بر عدم قبولی در اختبار و تجدید دوره کارآموزی، با این توضیح که مشارالیه (بازنشسته نیروی انتظامی) به استناد بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از کانون وکلای دادگستری قزوین درخواست صدور پروانه وکالت دادگستری می‌نماید.

کانون وکلای دادگستری مزبور با انجام اقدامات قانونی مبادرت به صدور پروانه کارآموزی برای نامبرده می‌نماید. مراحل قانونی کارآموزی وسیله شاکی انجام و پس از اتمام کارآموزی در آزمون اختبار شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی نشده و مردود شده است و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای مزبور تصمیم به تجدید دوره کارآموزی نامبرده اتخاذ می‌نماید. مراتب عدم قبولی و تجدید دوره کارآموزی مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است.

بر اساس محتویات پرونده ارسالی از کانون وکلای دادگستری قزوین، هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مزبور تصمیم به رد تقاضای صدور پروانه وکالت نامبرده نگرفته، بلکه هیئت‌مدیره کانون فوق‌الذکر فقط تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای قزوین دائر بر عدم قبولی در اختبار و تجدید دوره کارآموزی را تایید نموده است و برگ‌های ۱۰۰ و ۱۰۵ پرونده حکایت از این امر دارد.

با توجه به ماده ۳۴ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر می‌دارد: تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی درصورتی‌که نقصی نداشته باشد و درصورتی‌که دارای نقص باشد پس از رفع از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می‌رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می‌نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید.

گزارش مزبور در هیئت‌مدیره مطرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید.

همچنین اساس شکایت نامبرده این است که مقررات ایثارگری موضوع ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در اختبار (امتحان پایان دوره کارآموزی) رعایت نشده و در نظر گرفته نشده است.

صرف‌نظر از اینکه اعمال مقررات ایثارگری موضوع مواد اخیرالذکر ارتباطی به اختبار پایان دوره کارآموزی در این قانون اختصاصی موضوع بند د ماده ۸ لایحه مزبور ندارد و با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات یک مرجع اختصاصی است به این معنا که به هیچ موردی رسیدگی نمی‌نماید مگر اینکه قانون‌گذار اجازه رسیدگی به آن را منصوصاً داده باشد. در مورد مطروحه موضوع شکایت شاکی خارج از ماده ۳۴ آئین‌نامه فوق‌الذکر بوده و لذا قرار رد آن صادر می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

رئیس دادگاه                                                 مستشاران دادگاه

عبدالعلی اللهیاری            سید ابوالفضل محمدیان                        محمدتقی طالبی

منبع: وب‌سایت کانون وکلای دادگستری قزوین

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. برادر عزیز و انقلابی . مگر شما دکتری حقوق نداشتی و مدرس دانشکده حقوق ناجا نبودید ؟ پس چرا باید نمره اختبار کم بیاورید ؟ شما بایستی جزو بهترین نمرات آزمون اختبار می بودید . باید مطالعات عمیق تری در همه دروس مرتبط می داشتید تا موفق شوید . انشالله در آزمون بعدی موفق خواهید شد .

  2. دوست گرامی عادت کرده بودی به سهمیه های رنگارنگ نه ؟ !!!!!!! همانطور که برای دکتر شدن و هیات علمی شدن و آزمون کتبی وکالت ، انواع مختلف سهمیه داشتی ، اینجا هم سهمیه می خواستی ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا