قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه­‌های  اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده‌­واحده ـ متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه‌­های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌­های آن اصلاحی ۱۶/۹/۱۳۹۳ می‌شود:

ماده۵ ـ

الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت­‌درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه­‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌­ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع­‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفنـد برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه­‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری­ها، سازمان­های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌­ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری­ها) با مجوز دهیاری­ها و بخشداری­ها و داخل مجتمع‌­ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک­ درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌­عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.

تبصره۱ـ ساخت و سازهای مساجد، حسینیه­‌ها و خانه­‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره۲ـ افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ تا ۱۰۰ مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه­‌یافته، معادل دو درصد (۲%) و مازاد بر ۱۰۰ مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه می­‌شود و حداکثر ظرف سه­ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۳ـ ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می­‌شود.

ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت ‌و ساز توسط مراجع ذی­ربط از جمله شهرداری‌ها، سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمان­های مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین­‌شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان­کار اعم از اینکه حق بیمه به‌­صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می­‌باشد.

ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه­ماه یک­بار گزارش عملکرد  این ماده اعم از میزان درآمد تحقق ­یافته، سرمایه­‌گذاری انجام ­شده و سود حاصل از سرمایه­‌گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه­ سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

هـ ـ درصورت صدور رأی ابقای اضافه‌­بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه­‌بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.

و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه­‌شده در شغل ساختمانی تعریف ­شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک­ماه نسبت به پرداخت بیست ­درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه­‌ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می­ گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش های متنوع و حتی­‌الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه­‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته­ باشد.

ز ـ در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت می­ گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب۳/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می­‌شود.

ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت­ پوشش بیمه­‌ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک­ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به­‌صورت مکتوب درخواست نموده ­اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.

ط ـ آیین­ نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سه­ ماه از تاریخ لازم­ الاجرا­ شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه­‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­ رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به­‌صورت دوره­ای قابل راستی­‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته­باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

 1. سلام وقتتون بخیر
  برای تمدید پروانه ساختمان و یا تجدید پروانه ساختمان آیا بیمه نامه هم باید تمدید شود یا نیازی به تمدید نیست ؟
  لطفا با قوانین مربوط اگه امکانش هست توضیح بدید ممنونم

 2. سلام من یک کارفرما هستم و با کلی بدبختی و فروش طلا دختر بچم یه زمین تو شهرک صنعتی خریدم به امید اینکه یه کارگاه کوچیک راه بندازم تا ۵ نفر نون بخورن الان با این قانون ۱۰۰ میلیون هم به هزینه هام اضافه شد و به ناچار مجبورم کارگاهی تعطیل کنم چون ندارم پول اضافه به تامین اجتماعی پرداخت کنم برای این بی سواد ها متاسفم و خودم که میخواستم تولید کننده باشم متاسفم تو ایران فقط باید دلال باشی وسلام

 3. تمام مناطق شهریو یکی کردید؟؟؟؟؟
  حاشا به عقل نماینده ها!
  منطقه ای که زمینش متری ۱۰ میلیونه با منطقه ای که زمینش متری ۴۰۰ میلیونه یکیه؟؟؟
  کمک به اغنیا میکنید آفریییین

  1. سلام وقت بخیر درخواست مردمی سراسر کشور
   اصلاح و برگشت حق بیمه پروانه ساختمانی به ۱۵درصد عوارض شهرداری
   چون به ضرر مردم و مصرف کننده واقعی و به نفع بساز و بفروشها شده است.ممنون
   اللهم عجل الولیک الفرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا