قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۲

بخش اول ـ کلیات

ماده۱ـ با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه‌افکنی، شعله‌ور کردن فرقه‌گرایی و حمایت از تروریسم و افراط‌‌گرایی خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛

با امعان نظر به مسؤولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسؤولانه و مغایر حقوق بین‌الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران براساس حقوق و اسناد بین‌المللی ازجمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله مؤثر با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن‌دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله‌جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌‌‌ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، انجام می‌گیرد.

بخش دوم ـ تعاریف

ماده۲ـ عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

۱ـ نیروهای نظامی آمریکا: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت‌های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند.

۲ـ نیروهای اطلاعاتی آمریکا: عبارتند از اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی

۳ـ منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا

۴ـ مشارکت مؤثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجراء یا تحقق اهداف فعالیت‌های موضوع این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

۵ ـ اشخاص/ شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۶ ـ فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که از سوی وزارت امور خارجه تنظیم می‌گردد.

بخش سوم ـ تعیین راهبرد

ماده۳ـ وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی موظفند ظرف مدت شش‌ماه پس ‌از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذائی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه‌جویانه، تروریستی و تفرقه‌افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه دولت آمریکا در سطح  منطقه‌ای و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند. بخشی از گزارش می‌تواند محرمانه باشد.

این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد:

الف ـ خلاصه‌ای از اهداف، راهبردها، طرح‌ها و ابزارهای کوتاه و بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند؛

ب ـ ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آن‌ها در منطقه؛

پ ـ گزارش فعالیت‌های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به رژیم‌های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی؛

ت ـ گزارش از میزان قربانیان، خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی، بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیمهای سرکوبگر، در اجرای قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۹

ث ـ ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروه‌های وحشت‌افکن خشونت‌گرا و تروریستی در خاورمیانه از قبیل داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین؛

ج ـ ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است، در اجرای قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵

چ ـ دولت و قوه قضائیه موظفند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ را به‌طور خاص در خصوص دولت و شرکت‌های آمریکایی مجهزکننده رژیم بعث سابق عراق به سلاح شیمیایی اجراء نمایند.

تبصره ـ اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود.

بخش چهارم ـ حمایت آمریکا از تروریسم

ماده۴ـ نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه‌های تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیرامورخارجه وقت آمریکا) به ایجاد گروه‌های تروریستی و حمایت همه‌جانبه از آن‌ها از جمله ایجاد گروه‌ تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه شناخته می‌شوند، لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند:

۱ـ سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تأمین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از قبیل داعش و جبهه النصره نقش مؤثر داشته‌اند.

۲ـ اشخاص آمریکایی که در فعالیت‌های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند (۱) این ماده مشارکت مؤثر دارند.

۳ـ اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تأمین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران مشارکت مؤثر دارند.

۴ـ اشخاص آمریکایی که از گروهک‌ تروریستی منافقین یا سایر گروه‌های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله از طریق هرگونه کمک مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی، نظامی و اطلاعاتی حمایت می‌کنند.

۵ ـ اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه به خصوص فلسطین و لبنان انجام می‌شود حمایت کرده و نقشی مؤثر در آن داشته‌اند.

تبصره۱ـ وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه‌ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی نام آن‌ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش‌ماه یک‌بار و در صورت لزوم به‌صورت موردی، به‌روز می‌شود.

تبصره۲ـ به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد (۸) و (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب ‌شوند، اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می‌باشد.

بخش پنجم ـ نقض حقوق بشر توسط آمریکا

ماده۵ ـ نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی، زیست‌محیطی(بیولوژیکی) و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری، مرتکب نقض نظام‌مند (سیستماتیک) حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است از ناقضان حقوق بنیادین بشر  به خصوص حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند:

۱ـ نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسؤولانی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به‌ویژه بر اساس فرامین اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابودکردن گروه دیویدیان و سیاه‌پوستان نقش داشته‌اند.

۲ـ اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیمهای سرکوبگر منطقه مشارکت مؤثر دارند.

۳ـ شخص یا اشخاصی از شهروندان ایالات متحده آمریکا که خارج از رویه قضائی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین‌الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده‌‌‌اند.

تبصره۱ـ وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه‌ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و نام آن‌ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک‌بار و در صورت لزوم به‌صورت موردی، به‌روز می‌شود.

تبصره۲ـ افراد ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمی‌‌‌گیرند:

الف ـ اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.

ب ـ اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا در اشغال عراق را افشاء نموده‌اند.

پ ـ اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا را در اشغال افغانستان افشاء کرده‌اند.

ت ـ اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات آمریکا را افشاء کرده‌‌‌اند.

ث ـ اشخاصی که از حقوق و آزادی‌‌‌های پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کرده‌‌‌اند.

ج ـ اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه‌پوستان و سایر گروه‌ها نظیر دیویدیان بوده‌اند.

چ ـ اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرائی غیرانسانی اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده‌‌‌اند.

ح ـ اشخاصی که اقدامات آمریکا در طراحی و اجرای توطئه‌ها و جنایات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را افشاء کرده‌اند.

تبصره۳ـ دولت می‌تواند افرادی را که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت می‌کنند، تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

بخش ششم ـ مجازات‌ها و اقدامات متقابل

ماده۶ ـ صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه‌شده وفق تبصره‌های مواد (۴) و (۵) این قانون ممنوع است.

ماده۷ـ قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه‌شده وفق تبصره‌های مواد (۴) و (۵) این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.

ماده۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست  تحریم تهیه‌شده وفق تبصره‌های مواد (۴) و (۵) این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آن‌ها را مسدود نماید.

تبصره ـ وزیر امور خارجه مجاز است بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور، پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد (۴) و (۵) این قانون تعلیق یا متوقف نماید.

ماده۹ـ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موظف است مستمراً تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نماید و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

ماده۱۰ـ دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۴ به‌ویژه بند (۳) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام دهد و نتیجه آن ‌را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده۱۱ـ به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌‌‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ  بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه‌درصد(۵۰%) مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌‌‌های موشکی در اختیار ستادکل نیروهای مسلح و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تقسیم می‌شود.

تبصره۱ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی بودجه مذکور را با تفکیک وظایف برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌‌‌ای هزینه نمایند.

تبصره۲ـ وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی موظفند بودجه مذکور را در چهارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند.

تبصره۳ـ دولت موظف است به منظور توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز فنی، پژوهشی و صنعتی از حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد هسته‌ای مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان انرژی اتمی ایران به طور مساوی تخصیص و پرداخت نماید.

ماده۱۲ـ به‌منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ ده‌هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.

ماده۱۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، طرح اجرائی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به‌ همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی‌ربط ارائه نمایند.

ماده۱۴ـ بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌‌‌ای برنامه‌ریزی و بر اساس آن اقدام کنند.

ماده۱۵ـ دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌‌‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا مشخصاً با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌‌‌های بین‌‌‌المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان‌ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه‌ماه یک‌‌بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده۱۶ـ دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذی‌صلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عمل آورد.

ماده۱۷ـ وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا، با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمایند.

بخش هفتم ـ مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا

ماده۱۸ـ دولت موظف است همکاری‌‌‌های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌‌‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند، افزایش دهد.

ماده۱۹ـ به‌منظور تأمین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون، برنامه جامع  مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن‌ را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و مؤثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر شش‌ماه یکبار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش نماید.

ماده۲۰ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکاً موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌‌‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به ‌تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.

ماده۲۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت‌های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهد که اینگونه تحریم‌‌‌ها را تبعیت نمی‌‌‌کنند.

ماده۲۲ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌‌‌شوند.

بخش هشتم ـ حمایت از شهروندان ایران

ماده۲۳ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت دوماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌‌‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آن‌ها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

ماده۲۴ـ قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌‌‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌‌‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می‌بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌‌‌های صورت‌گرفته را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد.

ماده۲۵ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵» ‌برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه ازجمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.

بخش نهم ـ هماهنگی

ماده۲۶ـ وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را هر دوره ششماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و فصل اول قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۸ ایجاد نمی‌‌‌نماید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا