پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ توسط استاد فرشید فرحناکیان

استاد فرشید فرحناکیان :

پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵

پایگاه خبری اختبار – استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی در گفتگو با پایگاه خبری اختبار به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ پاسخ گفتند.

در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان را می خوانید :

در پرسش شماره ۴۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟
۱ ) به هیچ وجه تجاری نیست.
۲ ) چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.
۳ ) در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.  
۴ ) عمل تجاری محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۳ قانون تجارت:
"معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱ ) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲ ) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ ) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ ) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی."

عدم تصریح به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" در بند (۱) ماده ۳ قانون تجارت بر خلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده اختلاف نظر ایجاد کرده است.

گروهی معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را نیز؛ همانند بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" می دانند؛ در این صورت گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای "حوایج غیرتجارتی" یا " امور غیرتجارتی" و تهیه جهیزیه بوده است.

گروهی با استناد به ظاهر ماده، معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را؛ برخلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" نمی دانند؛ در این صورت گزینه ۳ و ۴ صحیح است؛ زیرا در گزینه ۳ به "فروشنده تاجر" و در گزینه ۴ با ارجاع به متن پرسش به مصداق "فروشنده تاجر" یعنی "مغازه خرده فروشی"؛ بدون تصریح به ضرورت احراز حوایج طرفین معامله، اشاره می گردد.

النهایه:
به نظر می رسد  گزینه ۱ منظور طراح پرسش بوده است؛ زیرا در غیر این صورت دو گزینه ۳ و ۴ بر طبق نظر مخالف صحیح است.

استاد فرشید فرحناکیان
در پرسش شماره ۴۲ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟
۱ ) با متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.
۲ ) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
۳ ) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.
۴ ) شخصاً مسئول بوده و نمی‌تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

به موجب ماده ۳۸۸ قانون تجارت:
"متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است."

مع الوصف:
گزینه ۲ به موجب تصریح ماده ۳۸۸ قانون تجارت صحیح است؛

البته:
به موجب رای وحدت رویه ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
"در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده، می تواند طرف دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد."

باید در نظر داشت اگرچه:
نماینده متصدی حمل و نقل نیز در برابر زیان دیده مسئول است؛
ولی:
اجتماع این امکان حق رجوع زیان دیده به "نماینده متصدی حمل و نقل" از باب "تقصیر"، با امکان حق رجوع زیان دیده به "متصدی حمل و نقل" از باب "مسئولیت ناشی از فعل غیر"، "مسئولیت تضامنی" که نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد، تلقی نمی شود.

از طرف دیگر:
چنانچه خسارت به زیان دیده از اجتماع تقصیرات متصدی حمل و نقل و نماینده او حادث شده باشد:
به جهت "تعهد به نتیجه" بودن مسئولیت مقرر در ماده ۳۸۶ قانون تجارت،  متصدی حمل و نقل نسبت به جبران کل خسارت ناشی از تقصیرات خود و نماینده اش مسئولیت خواهد داشت؛
ولی نماینده متصدی حمل و نقل با اعمال قواعد عام مندرج در مواد ۵۱۶ و ۶۳۱ قانون مدنی همچنان "تعهد به وسیله" خواهد داشت و صرفا" نسبت به جبران خسارت ناشی از تقصیر خود مسئولیت خواهد داشت.
این تعیین حدود مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت در تمام این موارد، دقیقا" بر خلاف وصف تضامنی بودن مسئولیت او با متصدی حمل و نقل و دلالت قطعی بر "انفرادی" بودن مسئولیت او در برابر زیان دیده دارد. فقط همین…

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۶۲ دیدگاه ها

 1. سلام و عرض ادب

  ذیل م۳۸۸ تجارت، در کتاب در نظم اقای دمرچیلی  را بخوانید،حق رجوع همزمان صاحب کالا به هردو متصدی علیرغم قرابت با مضمون مسئولیت تضامنی،متضمن مسئولیت تضامنی نیست.رویه قضایی نیز این امر را تأیید نموده است.صاحب کالا در صورت اثبات تاجر بودن متصدی نخست نیاز به اثبات تقصیر وی نداشته و این متصدی نخست است که باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند،اما، اما در مورد متصدی دوم چون صاحب کالا رابطه قراردادی با وی نداشته باید طبق قواعد عام مسئولیت مدنی تقصیر متصدی دوم را به اثبات رساند،پس این امکان و حق رجوع همزمان به متصدی اول یا دوم علیرغم شباهت، در ریشه با هم متفاوتند، النهایه طبق قاعده استثنا بودن تضامن و منع قیاس به استثنا(مسئولیت تضامنی ایادی متعدد در مقابل مالک) مالک می تواند و مختار است به هردو متصدی همزمان یا جداگانه مراجعه کند اما این اختیار متضمن تضامن نخواهد بود،امری که در آرای مختلف مورد تایید قرار گرفته است.

  دانا معبدی

  1. دقیقا همینطور است ، در صورت استقرار مسئولیت تضامنى افراد الزامى به اثبات تقصیر  آن ها نیست اما در حق رجوع از باب تسبیب و مسئولیت مدنى بدون شک نیاز به اثبات تقصیر هست ، در واقع قانون تقصیر متصدى اول را مفروض دانسته ولى مسئولیت متصدى دوم مستلزم اثبات تقصیر اوست ، واضحه که این رابطه تضامنى نیست. 

  2. بله مفروض هست ولى در برابر کسى که طرف قرارداد او است که این شخص متصدى اول است یعنى از نظر قانون تجارت متصدى اول حق رجوع به متصدى دوم را دارد ، در واقع شخصى که کالا را به متصدى اول سپرده چون با او طرف قرارداد است طبق قانون تجارت حق رجوع به او را فقط دارد و طبق قواعد عام مسئولیت مدنى از باب تسبیب و با اثبات تقصیر متصدى دوم حق رجوع به او را پیدا مى کند در غیر این صورت متصدى دوم هیچ گونه مسئولیتى در برابر صاحب کالا ندارد ، واضح و مبرهنه که به این مسئولیت تضامنى گفته نمى شود.

  1. به نظر من هم همینطور ، عمل مذکور طبق صراحت قانون تجارت عمل تجارتى محسوب مى شود ، یعنى گزینه ۴ ، گزینه اى که مى گوید در صورت تاجر بودن فروشنده عمل تجارى است شامل یک فرض نادرست است یعنى به طور ضمنى مى گوید اگر فروشنده مغازه خرده فروشى تاجر نباشه عمل تجارى نیست که این حالت هرگز متصور نیست چون در هر حال کسبه تاجر محسوب مى شوند ، حتى اگر فرض کنیم شخص فروشنده شاگرد یا خدمه مغازه دار است چون عمل او در راستاى حوایج تجارى مغازه دار(کاسب)است یک عمل تجارى محسوب مى شود و نیازى به تاجر بودن خود شخص شاگرد یا خدمت کار نیست در واقع معامله او به نمایندگى شخص تاجر صورت گرفته است و فروشنده اصلى شخص تاجر است.

   1. درسته که ماده به طورمطلق گفته معاملات تجار تجارتیه!!! اما(( مگر)) ما (( ماده ای نداریم که میگه اگه برای حوائج شخصی بود تجاری نیست)))))) مگر کلا مواد قانونی خیلیاشون مطلق درمورد موضوعات صحبت نکرده؟؟؟ واما مگه درمواد دیگریاقوانین خاص دیگر مواد را تخصیص نزده|؟؟؟ که شماها پافشاری میکنیدفقط بر اطلاق ماده که گفته معاملات تجار تجاریست. پس اون ماده ی دیگه کشک؟؟؟؟؟؟؟ وقتی میگه اگه حوائج شخصی بود درسته تاجرن اما ازحالت تجاری بیاریدشون بیرون)))) حالا به فرض مثال ان خرده فروش اصلا تاجر!!! خریدارهم که تاجر!!!!! جهیزیه چی؟؟؟؟ برای دخترشه؟؟؟؟ درسته؟؟؟؟؟ خب پس!!!! مطلقا تجاری نیست. 

    1. ماده ی ۵ میگه معاملات تجار تجارتیه مگر ثابت شود که برای حوائج تجاری نیست. زمانی ما باید ثابت کنیم که اون معامله ظاهرا تجاری باشه که حالا بیایم خلافشو ثابت کنیم. اما جهیزیه نیازی به اثبات نداره که تجاری نیست چون هربنی بشری میدونه جهیزیه تهیه کردن برای دخترشه وشخصیه. الانم من سرحرفم هستم. حالا که اختلاف عقیده ایجادشده منتظربمونید تاسنجش. بحث فایده نداره. 

   2. دوست عزیز درست مى فرمایید زمانى مى شود خلاف نص صریح ماده قانونى استدلال کرد که توسط ماده دیگر یا قانون دیگرى نسخ شده یا تخصیص زده شده باشد ، بند یک ماده سه به صورت مطلق مى گوید معاملات بین تجار و کسبه و … تجارتى است ، حالا شما بفرمایید این ماده به چه شکلى تخصیص زده یا نسخ شده است ؟؟ اگر بند دوم ماده سه رو مى فرمایید که کاملا واضحه گفته معاملات تاجر با غیر تاجر ، تاکید مى کنم ((غیر تاجر)) اگر براى حوایج تجارتى تاجر باشد عمل تجارى است ولى در بند اول به طور کلى گفته معاملات بین تجار عمل تجارتى است و صحبتى از حوایج تجارى نشده ، شما بند دوم و بند هاى بعدى که کلا موضوعى خارج از بند یک دارن رو با چه اصول حقوقى به بند اول تعمیم مى دهید؟؟؟؟

   3. اگر بگیم طبق ماده ۳ تجارت طرح شده دو کزینه صحیحه یکی اینکه تجاری است و اونیکه اگه فروشنده تاجر باشه تجاریه و این صحیح نیست

 2. منکه سوال ۴۱ رو بین گزینه  3 و ۱ شک داشتم نزدم.ولی اون یکی دیگه رو شک ندارم که گزینه ۲ میشه.

  نص  قانون.وکالت هم قانون محوره نه با توجه به اختلاف سلیقه اساتید گرانقدر.

 3. من نمیدونم چرادوستان عزیزدرموردسوال ۴۱تجارت فقط توجه به خریدارمیشه.اون فروشنده که برای جهزیه دخترش مالی رونفروخته.چرااگرفروشنده تاجرباشه عمل تجاری نیست؟گزینه ۳واضع داره میگه اگرفروشنده تاجرباشدوبه استنادماده ۵ق.ت.اصل برتجاری بودن وگزینه عمل تجاری بودن رومیخوادکه باتاجربودن فروشنده میتونه تاجرباشه ومیشه به بنددوماده ۳برای فروشنده استنادکرد.

  1. تجاری نییییییییییییست معاملات بین تجار اگربرای حوائج شخصی باشه تجارتی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

    1. استدلال استاد فرحناکیان وقبول ندارید پس منم که استدلال بیارم قطعا قبول نخواهی کرد!!!!! بزارید کلیدبیاد!!!!!! ببینیم جهیزیه خریدن تجارتیه یانه!!!!!!!

    2. دراین تست خریدار داره جهیزیه تهیه میکنه نه فروشنده. جهیزیه هم برای رفع حوائج شخصیشه. 

   1. دوست عزیز اگه بخوایم مثل شما استدلال کنیم،تقریباً تمام فروش تجار به مقصود تأمین حوائج شخصی خریدار صورت میگیره؛آیا با این استدلال باید بگیم که معاملات مذکور تجاری نیستند؟
    ما باید در خصوص مفهوم خرده فروش قائل به تفکیک بشیم، یک خرده فروش حسب مورد میتونه یک فروشنده لوازم صوتی و تصویری در مناطق شمالی شهر تهران باشه یا میتونه یک دستفروش ملامین و ظروف پلاستیکی در یک شهر کوچک باشه،خرده فروشی معیار تاجر بودن یا نبودن نیست.اگر ان خرده فروش تاجر محسوب بشه،معاملاتش در هر صورت تجاری هست و تفاوتی بین مشتریان او نیست ولو اینکه تاجر برای حوائج شخصی خودش معامله ای با اون کرده باشه و چه فرد غیر تاجری از اون خرید کرده باشه

  2. علی اقا چه ربطی ب فروشنده داره…وقتی داره میگه تاجر خریده منظور سوال خریداره یعنی منظور سوال عمل خریدارع …عمل فروشنده که بله تجاریه جای بحث نداره…ولی سوال کاملا روشنه که منظورش خریداره

   1. دوست عزیز.اولاسوال معلومه که می خواهدببیندعمل تجاری هست دوماسوال نم خواهدبداندکه معامله خریدارتجاری چون کاملاواضح مشخص کرده که معامله من باب خریداربرای حوائج تجاری نیست.سوماحتی اگرخریداربرای حوائج تجاری نباشه ولی معامله فروشنده تجاری وعمل تجاری.چهارم کلمه قصدجهزیه کلمه ایست انحرافی تاذهن به سمت عمل تجاری نبودن منصرف شود.وگرنه هرکس می داندمعامله که تاجربرای حوائج غیرتجاری انجام تجاری نیست.امابه چون فروشنده تاجرباشددرکل عمل هم تجاری است.سوال نگفته معامله خریدارتجاری گفته ایادرکل این عمل تجاری هست یانه.

    1. آفرین، استدلال شما کاملا صحیح است، حتی اگر خودآی ناکرده جواب گزینه ۳ نباشد هم من بر سر موضع خود هستم؛ چرا که قید "به هیـــــچ وجه" تجاری نیست این بار معنایی را می رساند که معامله صورت گرفته اصلا وصف تجارتی بودن را ندارد، چه  اینکه می دانیم قانونگذار معامله تاجر با تاجر را اصل بر تجارتی بودن قرار داده است، مگر اینکه برای حوائج شخصی و خلاف ان ثابت شود، حال در این سوال اصل معامله مورد سوال است نه قصد طرفین …!

 4. سلام دوستان..با اطمینان خاطر عرض میکنم که تضامنی نیست و در پایان خواهش میکنم از ادبیات بهتری استفاده کنیم چون همه ی این اساتید بزرگوار هستند.

 5. سلام به دوستان.فکر کنم این عبارت که آقای دکتر مسئولیت تضامنی رو بد متوجه شده ایدادبیات مناسبی نیس .حداقلش اینکه استاد فرحناکیان جسارت قلم فرسایی رو دارن و هر نظری قابل انتقاد هست اما فکر کنم ایشون خیلی از ماها ها که تازه دارریم تو آزمون وکالت رقابت میکنیم و مبتدی هستیم باسواد تر و عمیق تر هستن مقایسه صریح دو استاد مثلا قربانی و فرحناکیان به اون شکل دور از از انتظار از یک ذهن سیاس هست در آخر اینکه ما در حقوق خودمان یک اصل داریم و استثنائاتی وارده بر آن و اینکه تضامن در حقوق ما یک استثناست واستثنا  نیاز به تصریح قانونی دارد و عقلا با وجود اصل به استثنا در صورتی مراجعه می نمایند که منظور نظر صریح گوینده (قانونگذار ) باشد . تجارت دکتر عرفانی این موضوع را نیز به مانند استاد فرحناکیان دیده اند….. 

  1. الاصل دلیل حیث لا دلیل

   ما وقتی با متصدی حمل و نقل کار داریم،مسئولیت تضامنی اون مفروض هست،منظور از متصدی حمل و نقل یک راننده یا باربر نیست، در فرض سئوال متصدی حمل و نقل دیگری حمل بار را بر عهده گرفته،آیا با عنایت به مقررات وکالت در قانون مدنی و ایضاً تبعیت مبحث حمل و نقل در قانون تجارت از مقررات وکالت، آیا نباید به این نکته پی برد که در فرض تلف فرض تقصیر متصدی دوم مفروض بوده و وی دارای مسئولیت تضامنی می باشد؟ ما هرگز به توسعه مسئولیت تضامنی اقدام نکرده ایم ولیکن در این فرض باید با حمل بار توسط یک شخص عادی قائل به تفکیک و به عمومات قانون تجارت مراجعه نمود.

    

 6. در کتاب تست دکتر قربانی

  ده سوال جواب داده شده ک هم در وکالت و هم در ارشد،تصریح یه مسولیت تضامنی شده

 7. من نمیدونم طراح سوال چرا مباحث اختلافی سوال طرح میکنه؟؟؟این ها در موارد عملی وکالت مطرح است نه تو ازمون مهم و تعیین کننده ای مثل وکالت

  سال ۹۳بنده مطمعن بودم تجارت صد زدم اما به همین دلایل رتبه م هفت نفر پایین تر از اونی بود که فکر می کردم

  دوستان در ضمن اگر کسی میگه وکالت بازاری نداره اشتباه میکنه

  تماما به عرضهخودتون بستگی داره و من از همکاران کسی رو می شناسم که تازه وکالت رو بطور حرفه ای انجام میده و گردش مالیش در سال فراتر از خیلی از درامدها از جمله پزشکان عمومی هستش

  دوستان اگر تجربه ای خواستن در اختیارشون میزارم

   

 8.  با احترام به همه دوستان. آقای دکتر فرحناکیانم  نظرشو گفته .ایشون کتاب تستشونم گفته تضامنی نیست اما دکتر قربانی گفته تضامنیه. یه امر اختلافیه ولی به نظرم در نهایت گزینه ۲ با توجه به نص قانون صحیح اعلام شه

  1. اگه به دکترقربانی باشه که خریدجهیزیه رو هم تجارتی میدونن من به شخصه نظرات استادفرحناکیان و قبول دارم

 9. خیلی بدهست که سایت اختبار اینقدر نظرات و دیر میزاره توی سایت!!!!!! مثلا الان نظرمیزاریم ممکنه شب نظرمون وبزاریدیافرداش!!!!! اگرزودتر بزارید ممنونتون میشیم

  1. افرین سایت اختبار اینجوری عالی هستش که نظرات وسریع میزارید ممنووووووون خداخیرتون بده خسته هم نباشید

 10. در خصوص سئوال ۱ باید گفت؛ که جناب استاد فرحناکیان در فرض اگر بنده تاجر باشم و برای حوائج شخصی خودم خریدی رو انجام بدم ولیکن اگر فروشنده شخص تاجری باشه،اون هم برای حوائج شخصی خودش فروخته؟ در این سئوال فرقی نداره خریدار تاجر یا غیر تاجر باشه،باید به فروشنده هم دقت کرد.چون اگه تاجر باشه مصداق معاملات تجاری نوع اول هست.

  در خصوص سئوال ۲ هم طراح سئوال در ۴ گزینه از عنوان " متصدی" استفاده کرده یعنی چنین مستفاد میشه که متصدی حمل و نقل اول به متصدی حمل و نقل دیگری حمل بار رو محول میکنه نه به یک فرد عادی، و بدیهیست اگر اون یک شخص عادی باشه استعمال لفظ متصدی برای اون صحیح نیست ، فلذا اگر مال توسط اون تلف بشه با متصدی اول مسئولیت تضامنی داره،که به نظر میاد نکته اصلی این سئوال هست

  1. استدلال زیبایی در مورد سوال ۴۲ بود

   من هم عقیده دارم که استفاده از لفظ متصدی در ۴گزینه قرینه ای مبنی بر تضامنی بودن مسولیت است هر چند در ادوار گذشته آزمون وکالت نص محور بوده ولی طرز سوال اینگونه بوده که با آوردن کلمه متصدی یادآور تضامنی بودن می باشددرضمن دوستان عزیز ظاهرا فراموش کردید  در قانون تجارت اصل بر تضامنی بودن مسولیت و در صورت تصریح به وثیقه ای یا نقل ذمه از حالت تضامن خارج میشود

 11. در خصوص سئوال ۱ باید گفت؛ که جناب استاد فرحناکیان در فرض اگر بنده تاجر باشم و برای حوائج شخصی خودم خریدی رو انجام بدم ولیکن اگر فروشنده شخص تاجری باشه،اون هم برای حوائج شخصی خودش فروخته؟ در این سئوال فرقی نداره خریدار تاجر یا غیر تاجر باشه،باید به فروشنده هم دقت کرد.چون اگه تاجر باشه مصداق معاملات تجاری نوع اول هست.

  در خصوص سئوال ۲ هم طراح سئوال در ۴ گزینه طراح سئوال از عنوان " متصدی" استفاده کرده یعنی متصدی حمل و نقل اول به متصدی حمل و نقل دیگری حمل بار رو محول میکنه نه به یک فرد عادی، و اگر اون یک شخص عادی باشه لفظ متصدی برای اون استفاده نمیشه ، فلذا اگر مال توسط اون تلف بشه با متصدی اول مسئولیت تضامنی داره،که به نظر میاد نکته اصلی این سئوال هست

 12. موفقیت در آزمون وکالت آمیخته ای از شانس تجربه تلاش و کوشش تست زنی و….البته دوستان زیادم جوش نزنین کار وکالت تو ایران مثل خیلی کارای دیگه که دست توش زیاد شده درآمد بالایی نداره باید به یه وکیل اسم و زسم دار وصل باشی تا بتونی پول خوب دربیاری وگرنه علافیه

 13. بلا شک نظر استاد گران سنگ جناب دکتر قربانی که مسولیت را تضامنی اعلام کرده اند درست می باشد هر کس که محضر استاد قربانی را درک کرده یا حتی کتابهای تست استاد را مطالعه کرده عمق علم ایشان و تفاسیر بسیار عالمانه و دقیق ایشان رامیداند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا