‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

ماده ۱ – جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران (‌جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده می‌شود‌ مؤسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. جمعیت، به کلیه تعهدات و قراردادهای بین‌المللی مربوط به اهداف و‌وظایف جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین‌ جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد، پای‌بند بوده و در مسائل امدادی و بهداشتی درمانی برون‌مرزی و درون‌مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه عمل می‌کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۴)

ماده ۲- اهداف جمعیت عبارت ‌اند از:
تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسان‌ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها و همچنین حمایت ‌از زندگی و سلامت انسان‌ها بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه تبعیض میان آن‌ها.

ماده ۳- وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است:

۱ – ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور.

۲ – ارائه کمک‌های اولیه در حوادث غیر مترقبه به وسیله امدادگران.

۳- برنامه‌ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز.

۴ – ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم.

۵ – کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان، مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و‌ دوستی و نیکوکاری بین مردم.

۶ – تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش‌های انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم‌ متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها.

۷- اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‌‌گیری‌‌ها و فعالیت‌های مربوط به آن‌ها و تربیت و آموزش جوانان مذکور به‌منظور ‌آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام‌المنفعه.

۸- کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری‌ هلال احمر و صلیب سرخ جهانی که عضو اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی هستند.

‌تبصره ۱ – کمک‌های ارسالی جمعیت به سایر کشورها بصورت جنسی و یا نقدی و یا خدمات انسانی خواهد بود.

تبصره ۲- هزینه آن قسمت از خدمات و کمک‌های اولیه امدادی و یا سایر خدماتی که از طرف دولت در سطح کشور و کمک امدادی و درمانی و‌ بهداشتی خارج از کشور به‌عهده جمعیت محول می‌شود، توسط دولت به جمعیت پرداخت می‌گردد تا طبق مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف رسانیده شود.

تبصره ۳ – جمعیت مکلف است حتی‌الامکان نسبت به کمک‌های نقدی و جنسی که به آسیب‌دیدگان و نیازمندان خصوصاً در خارج از کشور انجام‌ می‌دهد دقت و نظارت کامل اعمال کند تا این کمک‌ها به افرادی که استحقاق آن را دارند برسد.

ماده ۴ – در زمان جنگ و در تصادمات و برخوردهای مسلحانه، جمعیت و عوامل امدادی آن طبق مقررات ملی و بین‌المللی و مصون از هر گونه ‌ممانعت و یا تعرض دستجات متخاصم، بی‌طرفانه به کمک مجروحین و آسیب‌دیدگان و پناهندگان و آوارگان و اسراء و جستجوی مفقودالاثرها ‌شتافته و به طرفین درگیر به‌نحو یکسان و بدون هیچ‌گونه تبعیضی کمک‌های انسانی خود را عرضه می‌‌نماید و طرفین متخاصم مکلف به احترام و‌همکاری با جمعیت و عوامل آن می‌باشند.

تبصره – علامت هلال احمر نشان اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از این علامت به استثناء بهداری نیروهای ‌مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه قبلی از جمعیت ممنوع می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)

ماده ۵ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بالاخص هواپیمائی و کشتیرانی و شرکت سهامی راه ‌آهن جمهوری اسلامی ‌ایران و گمرک ایران موظفند خصوصاً به هنگام بروز حوادث و یا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی لازم را بنمایند.

ماده ۶ – هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون ملاحظات سیاسی، مذهبی، نژادی و با رعایت این اساسنامه و مطابق آیین‌نامه ‌عضویت جمعیت می‌تواند عضو جمعیت گردد.

‌ماده ۷ – اداره امور جمعیت رییس جمعیت صورت می‌گیرد که عزل و نصب نامبرده به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حکم‌ ریاست جمهوری انجام خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۴)

تبصره ۱ – کلیه اعضاء و داوطلبین فعال جمعیت در هر شهرستان عضو مجمع شهرستان محسوب شده و اعضای مجمع استان از نمایندگان معرفی شده مجامع شهرستان‌های تابعه و اعضای مجمع عمومی نیز از نمایندگان معرفی شده از مجامع استان‌ها تشکیل می شوند.

تبصره ۲ – حدنصاب تشکیل و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی و مجامع استانی و شهرستانی در نوبت اول با حضور دو سوم اعضاء هر مجمع خواهد بود و درصورت عدم تأمین حدنصاب در نوبت اول، جلسه دوم که حداکثر پانزده روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۳ – شورای عالی فعلی موظف است در اولین فرصت ممکن آیین‌نامه و دستورالعمل برگزاری انتخابات مجمع عمومی و مجامع استان و شهرستان را تدوین و تصویب نماید به نحوی که حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مجامع استان و شهرستان و ظرف مدت یک سال مجمع عمومی و سایر ارکان جمعیت مطابق این اصلاحیه تشکیل گردد.

تبصره ۴ – جمعیت هلال احمر در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد است.

ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی و مجامع استان و شهرستان عبارت است از : (اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۴)

الف – وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
۱ – تعیین و تصویب سیاست‌های کلان جمعیت.
۲ – تصویب مرامنامه و نظامنامه جمعیت در چارچوب اساسنامه و مقررات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر.
۳ – تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیت.
۴ – تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم درمورد شرح وظایف و اختیارات شورای عالی.
۵ – استماع گزارش بازرس یا بازرسان.
۶ – انتخاب هفت نفر از اعضای شورای عالی.
۷ – انتخاب بازرس یا بازرسان.

ب – وظایف و اختیارات مجامع استان و شهرستان:
۱ – تدوین برنامه‌های کلی استانی و شهرستانی در چارچوب مقررات و سیاست‌های کلان جمعیت.
۲ – پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه جمعیت مربوط به سطوح بالاتر و تصویب ترازنامه سالانه جمعیت مربوطه.
۳ – استماع گزارش بازرس یا بازرسان.
۴ – انتخاب چهار نفر اعضای هیأت مدیره برای استان و شورای اجرائی برای شهرستان.
۵ – انتخاب بازرس یا بازرسان.

تبصره – شرایط اعضاء، چگونگی و شیوه دعوت و تشکیل مجامع استان و شهرستان و مجمع عمومی و برگزاری انتخابات براساس آیین‌نامه‌هائی خواهد بود که در دوره اول توسط شورای عالی فعلی و در دوره های بعد توسط مجمع عمومی تصویب می‌گردد.

‌ماده ۹ – وظایف و اختیارات رئیس جمعیت به قرار زیر است:

۱ – انتخاب و نصب یا عزل دبیر کل و خزانه‌دار کل و نظارت مستقیم و مستمر بر کار آنان.

۲ – تشکیل و اداره جلسات شورای عالی.

۳ – تمهید مقدمات تشکیل کنفرانس‌ های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط به جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ بین‌المللی در ایران.

۴ – برقراری ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی ایران.

۵ – نظارت مستقیم و مستمر بر امور بین‌المللی جمعیت.

۶ – دستور ارسال کمک‌ها و عوامل امدادی به سایر کشورها.

۷ – مراقبت بر حسن اجراء اساسنامه و نظارت بر اجرای مقررات بین‌المللی انسانی.

۸ – مراقبت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی و سایر مقررات ناظر بر کار جمعیت.

ماده ۱۰ – ترکیب و وظایف شورای عالی، هیأت مدیره استان و شورای اجرائی شهرستان : (اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۴)

الف – اعضای شورای عالی عبارتند از:
۱- هفت نفر عضو منتخب مجمع عمومی به مدت چهار سال.
۲- چهار نفر از شخصیتهای برجسته و صاحب نظر کشور، مطلع و مسلط به امور امدادی ، بهداشتی، درمانی امور جوانان و حقوق بشردوستانه با معرفی رئیس جمهور به مدت چهار سال.
۳ – رییس جمعیت.
۴ – دبیرکل.
۵ – خزانه دار کل.
۶ – یک نفر از مدیران ارشد اجرایی جمعیت به انتخاب رییس جمعیت.
۷ – بازرسان « بدون حق رأی».
۸- نماینده ولی فقیه در جمعیت با اذن معظم له.

ب – وظایف و اختیارات شورای عالی :
۱ – تدوین سیاست‌های کلان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۲ – تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیت و ارائه آن به مجمع عمومی.
۳ – تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات مجمع عمومی.
۴ – تصویب آیین نامه های داخلی شورای عالی و آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی و استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و پست های سازمانی جمعیت.
۵ – معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط به رییس جمهور جهت انتخاب یکی از آن‌ها به عنوان رییس جمعیت به مدت چهار سال.
۶ – بررسی و تصویب پیشنهادات رییس جمعیت.

تبصره- نماینده ولی فقیه در جمعیت بر نحوه مصرف اموال اهدائی و تبدیل هدایای مردمی درصورت لزوم اداره موقوفات و تعیین خط مشی و امور فرهنگی در جهت انطباق با موازین شرعی نظارت خواهد کرد. اختیارات مصرح در این اصلاحیه نافی وظایف و اختیارات مفوضه از سوی ولی فقیه نمی باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۳۰)

ج – ترکیب و وظایف هیأت مدیره استان عبارتند از :
۱ – چهار نفر منتخب مجمع استان به مدت چهار سال.
۲ – مدیرعامل.
۳ – خزانه دار.
۴ – یکی از معاونین جمعیت استان.
۵- مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان.
۶- بازرس یا بازرسان « بدون حق رأی».

د – وظایف و اختیارات هیأت مدیره استان عبارتند از :
۱ – تدوین برنامه‌های کلی استان و پیشنهاد آن به مجمع استان.
۲ – تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه جمعیت استان و ارائه آن به مجمع استان.
۳ – تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات مجمع مربوطه.
۴ – معرفی دو نفر مدیر واجد شرایط به رییس جمعیت جهت انتخاب مدیرعامل.
۵ – تصویب پیشنهادات مدیرعامل در چارچوب وظایف.

هـ – اعضای شورای اجرایی شهرستان عبارتند از :
۱ – چهار نفر منتخب مجمع شهرستان به مدت چهار سال.
۲ – رییس شعبه
۳ – خزانه دار
۴ – معاون شعبه
۵ – بازرس یا بازرسان ( بدون حق رأی)

و – وظایف و اختیارات شورای اجرایی شهرستان عبارت است از :
۱ – تدوین برنامه‌های کلی شهرستان مربوطه و ارائه آن به مجمع شهرستان.
۲ – تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه جمعیت مربوطه و ارائه آن به مجمع شهرستان.
۳ – تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات شهرستان.
۴ – معرفی دو نفر مدیر واجد شرایط به مدیرعامل استان جهت انتخاب مدیر شعبه.
۵ – تصویب پیشنهادهای رییس شعبه در چارچوب وظایف.

تبصره ۱- نماینده مقام معظم رهبری در صورتیکه توسط معظم له تعیین شده باشد در جمعیت بعنوان ناظر شرعی در جلسات این هیأت ‌شرکت خواهند نمود.

تبصره ۲ – وظایف و اختیارات شورای عالی را آئین‌نامه‌ای که توسط رییس جمعیت تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌می‌رسد، تعیین می‌کند.

ماده ۱۱ – اعضای شورای عالی در قبال تصمیماتی که در اجرای وظایف هیأت اتخاذ خواهند نمود دارای مسئولیت مشترک می‌باشند.

ماده ۱۲ – جلسات شورای عالی حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌گردد. رئیس جمعیت می ‌تواند در شرایط اضطراری شخصاً بجای شورای عالی ‌اتخاذ تصمیم نموده و گزارش آنرا در اولین جلسه شورای عالی ارائه دهد. ترتیب اجرای این ماده را آیین‌نامه ‌های جمعیت مشخص خواهند نمود.

ماده ۱۳ – دبیر کل جمعیت سمت معاون کل رییس را در امور اداری و اجرایی به عهده داشته و موظف است گزارش اقدامات خود را به طور مستمر‌به رییس و شورای عالی تسلیم نماید. دبیر کل نزد مراجع قانونی و دولتی و محاکم و سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی نمایندگی رسمی‌جمعیت را با حق توکیل غیر دارا می‌باشد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات خزانه‌ دار کل:

۱ – بکار بردن مساعی لازم در وصول درآمدها و ارائه پیشنهاد در مورد ایجاد انواع درآمدهای جدید ضمن اشتراک مساعی با دبیر کل.

۲ – حفظ دارائیها و اموال و حقوق و منافع مالی جمعیت ضمن اشتراک مساعی با دبیر کل.

۳- نظارت مالی بر تنظیم و اجرای بودجه و مصرف هزینه ‌ها.

۴ – تنظیم ترازنامه و تفریغ بودجه.

۵ – همکاری مشترک با دبیر کل جهت تخصیص اعتبار.

۶- افتتاح حساب در بانکها و برداشتن از آن و نیز مسدود کردن حسابها و صدور چکها و سفته‌ ها و اوراق بهادار و قبوض و انعقاد قراردادهای ‌مالی (متفقاً با امضاء خزانه ‌دار کل و دبیرکل بعمل می ‌آید.)

۷ – ایجاد هماهنگی در امور مالی جمعیت.

تبصره ۱- معرفی امضاهای مجاز کلیه شعب جمعیت به بانکها از طریق دبیرکل و خزانه‌ دار کل بطور مشترک بعمل می‌ آید.

تبصره ۲ – در مواردی که خزانه‌ دار کل هزینه کردن وجوهی را خلاف مقررات بداند، باید مراتب را کتباً به دبیرکل گزارش نماید و چنانچه توافق ‌حاصل نشد، خزانه‌ دار کل پس از گزارش کتبی امر به رئیس جمعیت و بازرسان و اخذ دستور کتبی از رئیس جمعیت نسبت به امضاء اسناد اقدام‌ می‌ نماید و موظف است گزارش امر را برای وزیر امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

‌ماده ۱۵ – وظایف و اختیارات بازرسان به قرار زیر است:

۱ – بازرسی و نظارت مستمر بر اجراء و انطباق نحوه اداره امور جمعیت با اساسنامه و آیین‌نامه ‌ها و مقررات داخلی و بین‌المللی جمعیت بالاخص‌ در مواقع امداد و مدد کاری اجتماعی.

۲ – رسیدگی به کلیه حسابها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارک مالی و درآمدها و دارائیهای نقدی و جنسی و اوراق بهادار، در صورت لزوم با ‌استفاده از خدمات کارشناسان و مؤسسات رسمی حسابرسی.

۳- اعلام کتبی تخلفات در نحوه اداره امور جمعیت و تجاوز از حدود اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات به رییس جمعیت و شورای عالی.

۴ – بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش‌های سالانه شورای عالی ترازنامه و تفریغ بودجه سال پیش، صورت دارایی و همچنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی که توسط شورای عالی در اختیار رییس جمعیت گذاشته می‌شود.

۵ – تهیه گزارش جامعی راجع به وضع جمعیت با توجه به بند فوق و تسلیم آن به رئیس جمعیت.

ماده ۱۶ – جمعیت می‌تواند بر اساس نیاز و شرایط منطقه‌ای شعبی در مراکز استان و یا در مرکز بعضی از شهرستان‌ها و بخش ها و یا نمایندگی‌هایی در سایر مراکز‌تأسیس نماید. جمعیت استان دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از مدیر عامل، رئیس و خزانه‌دار و شعب دارای رئیس شعبه و نمایندگی دارای مسوول دفتر خواهد بود که‌حدود وظایف و اختیارات آن‌ها را شورای عالی مشخص خواهد نمود.شعب جمعیت توسط یک هیأت مدیره متشکل از رییس، خزانه‌دار و مدیر عامل اداره می‌شود و نحوه اداره آن‌ها مطابق آیین‌نامه خاصی‌می‌باشد که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. (الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)

تبصره – مدیران عامل و سرپرستان شعب استان‌ها و شهرستان‌ها باید افرادی مؤمن و ملتزم به اسلام و قانون اساسی بوده و قبل از انقلاب اسلامی ‌از عوامل حزب منحله رستاخیز نباشند.

‌ماده ۱۷ – منابع مالی جمعیت علاوه بر آنچه که قانون در گذشته مشخص نموده است عبارتست از:

۱ – چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی.

۲ – پنجاه و پنج درصد از محل درآمد یک درصد کار مزد ثبت سفارشات.

۳- یک ریال از هر مراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پستی اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال و نیم‌ از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه که بوسیله الصاق تمبر خیریه از فرستندگان دریافت میشود.

۴- اعانات، عواید و اموالی که در اجرای تصمیمات و مصوبات مراجع و سازمان‌های دولتی و شهری اختصاص به جمعیت داده میشود و‌ همچنین اعانات مردمی و کمکهای خارجی.

۵- کمکهای دولت بمنظور تأمین منابع مالی کافی و تقویت و تحکیم نیروی جمعیت که باید همه ‌ساله ردیف اعتباری بعنوان اعانه در بودجه‌ کل کشور منظور گردد.

۶ – معادل یک درصد قیمت هر بلیط هواپیما و کشتی که از هر مسافر باید اخذ و به حساب جمعیت واریز گردد.

تبصره – کمکهای دولت که همه ‌ساله در ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه کل کشور منظور میگردد، طبق این اساسنامه و مقررات و ضوابط‌ خاص جمعیت بمصرف میرسد. دولت موظف است علاوه بر مبلغ فوق در شوون مختلف بذل مساعدت و همکاری لازم را با جمعیت بنماید.

ماده ۱۸- دولت موظف است کلیه وجوهی را که بموجب قانون تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌ نماید، به ‌خزانه واریز و معادل آن را در بودجه سال آینده به حساب جمعیت منظور دارد.

‌ماده ۱۹ – کلیه اموال و داراییها و اعتبارات جمعیت که از طریق عقود ناقله شرعی از قبیل وقف، صلح، هبه و امثال آن سابقاً و از این به بعد به‌تملک جمعیت در آمده و یا بوسیله جمعیت ایجاد و احداث شده است، کماکان در مالکیت جمعیت باقی مانده و کلیه مقررات و قوانینی که موجب‌ تضییع حقوق شرعیه جمعیت شده باشد، لغو و بلا اثر خواهد بود.

تبصره۱- با حفظ مالکیت جمعیت، اداره مؤسسات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی کماکان به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌خواهد بود.

تبصره ۲ – کلیه ارگان‌ها، نهادها سازمان‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی موظفند ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون نسبت به تخلیه ‌ساختمانها، املاک و مستغلات جمعیت و تحویل آن اقدام نمایند. در غیر اینصورت تصرف غیر قانونی محسوب گردیده و دادگاهها خارج از نوبت‌ نسبت به صدور حکم تخلیه مبادرت خواهند نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)

ماده ۲۰ – جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکت‌هایی که حداقل نود و نه درصد (۹۹%) سهام آن‌ها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در ‌راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق‌الثبت و هرگونه عوارض دیگر در‌مورد اموال، املاک، مستغلات، وسائط نقلیه، کالاها و خودروهای اهدایی و کلیه خریدهای خارجی و واردات تجهیزات ضروری و حیاتی امداد و‌نجات معاف می‌باشد. جمعیت از پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی در تمام مراحل رسیدگی معاف است. (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۲۸)

ماده ۲۱ – برای مقابله با پیش ‌آمدها و حوادث و تأمین نیازمندیهای آتی جمعیت همه ‌ساله مبلغی معادل ۵ ٪ کل بودجه سالیانه جمعیت بعنوان ‌ذخیره احتیاط بحساب اندوخته جمعیت منظور میشود. 

ماده ۲۲ – خدمت در جمعیت افتخاری است. مگر در مورد پستهایی که بنا به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا بموجب قوانین و مقررات کادر ثابت‌ و حقوق ‌بگیر لازم داشته باشد.

تبصره – جمعیت موظف است ظرف ۵ سال نیروهای زائد خود را بازخرید یا بازنشسته نموده و حتی‌المقدور از افراد داوطلب خدمت افتخاری بصورت تمام وقت یا نیمه وقت استفاده نماید.

تبصره ۲- حضور کارکنان دستگاه‌های اجرائی که با فراخوان جمعیت هلال احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملی، منطقه ای و استانی در امر امدادرسانی و مقابله با بلایا و حوادث طبیعی غیرمترقبه به عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت می کنند، مأموریت اداری بدون دریافت حق مأموریت تلقی می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاری می نمایند، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی باشد و دعاوی آنان در هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط جمعیت هلال احمر تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.  (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۶)

(آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) را اینجا بخوانید.)

ماده ۲۳ – امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است و مشاغل کارگری مشمول‌قانون کار خواهد بود. از نظر بیمه، کارکنان جمعیت تابع قانون تأمین اجتماعی و مشمول ماده ۱۱۴ این قانون می‌باشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)

‌تبصره ۱ – ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان جمعیت قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
‌حقوق بازنشستگی این افراد طبق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی تعیین و به وسیله سازمان تأمین اجتماعی بر قرار و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ – با توجه به شرایط جمعیت و تعدیل نیروی انسانی و استفاده از نیروهای داوطلب، افرادی که به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه بازنشسته‌ می‌شوند نیاز به درخواست بازنشستگی نداشته و در صورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه با احتساب مدت خدمت وظیفه بدون‌ شرایط سنی با سنوات خدمت بازنشستگی انجام خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)

تبصره ۳ – نقل و انتقال کارکنان رسمی جمعیت به وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بالعکس با‌احتساب سوابق خدمتی بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)

ماده ۲۴ – جمعیت در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ثابت و حقوق ‌بگیر مشمول قوانین و مقررات دولتی است.

ماده ۲۵ – نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی فی‌مابین کارکنان و جمعیت را آیین‌نامه استخدامی جمعیت پیش‌ بینی خواهد نمود. بهرحال ‌موضوع، از شمول قانون کار خارج است.

ماده ۲۶ – شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با سلام و عرض ادب
    جا دارد از ته دل و صمیمانه از سایت اختبار که واقع در انتشار قوانین و مقررات نهایت دقت و سرعت را بع عمل می آورد تشکر ویژه داشته باشم.
    در خصوص اساسنامه هلال احمر من به سایت جمعیت هلال احمر مراجعه کردم متاسفانه دیدم که تغییرات اساسنامه بویژه تبصره ۲ ماده ۲۲ را لحاظ نکرده اند که این امر واقعا جای تاسف داره که چطور یک نهاد به اساسنامه خود توجه ندارد.
    موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا