فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری خوزستان

فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری خوزستان اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاراموزی وکالت سال ۹۳

نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه سهمیه
جاوید پورنگ  ۱۳۰ آزاد
لیلا مرادی ۴۵۵۰۰۳۰۳۰۵ آزاد
زهرا مولوی ۱۲۵۵۳ آزاد
محمد جواد حسینی فر ۵۶ آزاد
راضیه ترابی خضیری ۲۱۷۵۵ آزاد
محمود بهور ۴۵۶ آزاد
هادی یزدانی فر ۱۳۸۶۳ آزاد
مهدی نژاد حلافی ۲۲۷۰۰ آزاد
حسن قربانی ۱۷۹ آزاد
عباس امانی بنی ۱۸۷۲ آزاد
شهاب الدین بهبهانی ۲۳۸۳ آزاد
محمد علی شجاعی صفت ۴ آزاد
سمیه باقریان  ۴۳۲۱ آزاد
عظیم چعب فر ۱۸۷۱ آزاد
شهناز نژاد زارعی  ۱۱۷۳۶ آزاد
محمد رضا هوشیار ۸۰۹۹ آزاد
هانیه رضایی سوق ۴۲۴۰۱۴۵۷۱۶ آزاد
مجتبی شجاعی ۱۸۵۰۲۰۶۴۷۳ آزاد
حکیم خردمند ۱۹۹۰۶۹۴۱۰۱ آزاد
راضیه لطفی ۱۹۲۰۲۴۱۰۶۱ آزاد
احمد نورانی ۹۷۷۵ آزاد
مسلم کرم الهی ۲۵۳۲ آزاد
صفیه سعدی ۸۲۶ آزاد
عباس غالب زاده ۱۸۷۰۰۲۰۸۹۸ آزاد
علی شاه پوری ارانی ۱۴۶۹ آزاد
فاطمه روستا ۲ آزاد
مریم لطیف ۸۱۲۶ آزاد
صدیقه حیدری کایدان ۱۳۷۹ آزاد
فاطمه توکلی ۲۳۶۲ آزاد
سید سعید مراد پور ۷۳۶ آزاد
معصومه جلالی اصل ۷۹۰ آزاد
فرشاد خوبیاری ۵۰ آزاد
ساناز محمودی ۴۲۲۹۶ آزاد
سهیلا صدیق ۶۲۱ آزاد
مصطفی بویری ۱۸۸ آزاد
سعید موسوی شریفی ۲۰۰۴ آزاد
سید حسین رحیمی زاده  ۴۴۲۴ آزاد
علی امینی ۱۷۴۰۱۰۰۳۲۸ آزاد
عزت دهقان ۶ آزاد
رضا ممبنی ۱۷۴۰۷۷۶۸۹۵ آزاد
پرمیس ایزد پناه ۵۴۵۵ آزاد
امید خوش بخت ۱۹۶۰۰۰۹۷۹۶ آزاد
حمید رضا رحیمی ۷۸۱ آزاد
پریسا شیاسی ۱۸۷۰۰۵۷۶۹۴ آزاد
نرگس ابدان ۴۱۴ آزاد
ارژنگ رشیدیان ۲۷۴۰ آزاد
سکینه دیناروند زاده  ۱۱۸۹۸ آزاد
سولماز افشاری ۳۷۲۴ آزاد
فرزاد باولی بهمیی ۱۸۵۰۰۲۳۳۴۴ آزاد
عنایت اله شریفی نژاد ۴۲۴۰۰۹۱۸۵۳ آزاد
هدایت الله امیری ثابت  ۴۶۰۵ آزاد
محسن سلیمی ۲۵۹۹۱ آزاد
سجاد حبیبی ۴۸۱۰۰۲۵۹۴۲ آزاد
سید احمد نورالدینی ۵۳۴۹ آزاد
زهرا میرزاجانی ۴۹۶۶ آزاد
میثم حسنی ۱۳ آزاد
ارمان فرهادی توپکانلو ۶۳۵۰ آزاد
سمیه سلیاری ۱ آزاد
علی مقدم  ۴۵۵۰۱۹۱۶۷۸ آزاد
عبداله هوشیار ۴۰۹ آزاد
مجید فروزش نیا ۱۱۶ آزاد
مهدیه جعفری ۱۷۵ آزاد
ابوذر دهقانی شوی ۲۵۰۵ آزاد
محمد برومند فرد ۵۴۹۴ آزاد
معصومه سلیمانی بابادی ۱۷۱۸ آزاد
محمد ذبیحی ۸۹۸۵ آزاد
فاطمه خنفری ۱۸۲۰۰۳۵۳۸۷ آزاد
سارا قنواتی ۴۱۶۲ آزاد
حسین زکی ۲۰۹۸ آزاد
رضا جمال پورشاه منصوری ۱۹۶۰۱۱۷۴۴۰ آزاد
عبدالرضا بوستانی ۱۶۵ آزاد
حسین درویشی  ۲۴۳۹ آزاد
محمد رضا صفاریان ۲۲۷ آزاد
کورش محمدی قرقانی ۴۰۲۴ آزاد
طیبه جرجرزاده ۱۷۴۰۹۸۷۲۱۷ آزاد
محمد نجفی نیا ۸۴۵۰ آزاد
علی گرجی فرد ۲۷۲ آزاد
خلیل دریس  ۹۹۹ آزاد
منا سبتاوی ۵۶۹ آزاد
مریم قنبریان ۱۸۵۰۰۴۷۵۰۲ آزاد
نجمه مستخدم ۷۰۹۴ آزاد
سکینه رضایی ۵۴ آزاد
محبوبه وحیدی الوار ۲۰۳۵ آزاد
زهرا کاویان پور ۷ آزاد
اشکان مریدان ۱۷ آزاد
احمد امیری ۴۸۱۰۰۷۴۸۵۴ آزاد
ایوب شهاوند ۳۹ آزاد
علیرضا امیری ۱ آزاد
ارمان شهید ثانی ۱۱۳۳ آزاد
محمد کرم الهی  ۲۶۱۷ آزاد
هدیه چنانی ۱۹۹۰۲۱۰۴۲۲ آزاد
سعید فرهادوند ۵۲۰۷ آزاد
راضیه کربلایی پور ۱۷۴۱۰۱۱۷۰ آزاد
شهلا بابایی ۱۱۴۳ آزاد
حمزه دریکوند ۴۰۶۰۰۶۲۶۰۱ آزاد
رسول درخشان ۶۲۸۳ آزاد
ایمان امینی ۳۶۱۶ آزاد
رضا خالقی ۴۰۹۰ آزاد
رحیم نوذری ۳۰۲۷ آزاد
امه کلثوم بابایی شیب ابندانی ۳۵۸ آزاد
مهدی امیری ۱۰۱۸ آزاد
رحیم عبدالهی ۳۹۶ آزاد
نازنین مهر اوران ۹۱۰۰۸۲۳۳۲ آزاد
معصومه دهدار ۱۹۰۰۰۴۲۶۰۶ آزاد
روزبه حسین زاده ۹۴۷۲ آزاد
عزت اله شاه کرمی  ۳۶۴ آزاد
سعید صفر پور ۶۵۲ آزاد
اریا میرزایی  ۷۲۹۹ آزاد
سیاوش دینیاری ۱۱۳۹۵ آزاد
ابوالفضل قلی نواز اصل امامچایی ۱۲۸۶۰ آزاد
علی شریفی پور ۵۱۹ آزاد
رسول تقی پور ۴۵۷ آزاد
نرگس موسایی گله ۵۹ آزاد
الهام صفایی ۱۳۵۹۲ آزاد
چنگیز فیلی ۴۸ آزاد
کوروش ضرغامی ۱۵۴ آزاد
ستایش یحیی ابادی ۴۵۹ آزاد
شکوه غفوری فر ۱۹۲۰۰۶۱۹۵۹ آزاد
مریم کاویانی  ۳۲۴۰۱۵۶۶۸۷ آزاد
علی مولایی منش ۲۲۸۰۸۳۸۴۳۵ آزاد
سمیه ساقی ۱۸۷۰۰۵۰۰۷۱ آزاد
امین مصدق ۳۵۵۷۰ آزاد
وجیهه داب ۸۳۷ آزاد
سارا شاهسونی ۲۲۸۰۸۱۹۳۸۴ آزاد
رضا سلیمانی ۲۹۷۵ آزاد
سعید انصاری ۱۶۳ آزاد
معصومه حسن زاده حقیقی  ۲۰۵۰۰۷۵۴۳۱ آزاد
مایده عبدالعلی پور چایجانی ۷۰۶ آزاد
محمد شنبه پور مادوان ۶۳ آزاد
رضا جهانگیری زاده ۱۹۶۱ آزاد
احسان کلاه کج ۶۲۹۵ آزاد
علیرضا ربیعی ۵۲۰۲۸۹۴۶۳ آزاد
امید سلبی ۶۹ آزاد
حمید نوشادپورنارگ موسی ۱۰ آزاد
بهاره مطلبی کربکندی ۱۲۹۸۶ آزاد
سیده فاطمه بهشتی  ۸۹۶۹ آزاد
محمد رسول علیمرادی جزی ۱۲۷۰۳۵۹۴۵۲ آزاد
سید اکبر مرتضا نژاد ۴۲۴۰۱۳۰۵۶۵ آزاد
عباس بیرانوند ۴۴۰ آزاد
زینب پاپی ۱۰۵۱۵ آزاد
سودابه بویری پیانی ۲۱۷۲۲ آزاد
داریوش شهسواری مجد ۴۱۴ آزاد
اکرم پیروند بوری ۴۶۳۲ آزاد
حسین حسین زاده ۴۸۵۰۰۰۶۸۸۴ آزاد
سجاد سپهوند ۲۵۱۵ آزاد
سودابه محمدی پیرانی ۱۹۰۵ ایثارگران
مرتضی وفاییان ۳۲۷ ایثارگران
محمد فتاحی ۷۸۷ ایثارگران
بهرام عباس زاده ۴۵۴ ایثارگران
علی فتلی ساکی ۳۵۰۳۹ ایثارگران
 
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا