قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (نسخ شده)

مصوب 1365,03,27

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (نسخ شده)

مصوب ۱۳۶۵,۰۳,۲۷

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به موجب ماده ۹ قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا  کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص، نسخ شده است

ماده واحده- حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه ‌پرداخت نموده ‌اند در صورتیکه محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط ‌قانونی، مشترک صندوق دیگری شده ‌اند، بمیزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت‌ هر ماه به صندوقی که مشمول، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل میشود.

‌در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا‌ بازنشستگی دیگری قرار گیرند به جای نرخ ۴ درصد مذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده ‌است پس از کسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.

تبصره ۱ – انتقال حق بیمه، یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل از تصویب این قانون بموجب قوانین مربوط، حق بیمه یا کسور بازنشستگی‌ آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

‌تبصره ۲ – آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه یا کسور بازنشستگی قرار گرفته با انتقال حق بیمه، یا‌ کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار میگیرد. و مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود.

‌تبصره ۳ – در خصوص آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور در ماده واحده از سایر‌ صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان ‌محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آئین نامه ‌ای خواهد بود که بتصویب هیات وزیران میرسد.

آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه ‌شنبه بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۴/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا