آیین نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه

مورخ: ۱۴۰۰/۹/۲۴ هیئت وزیران

  • وزارت کشور
  • وزارت راه و شهرسازی
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- قـانون: قانون بیمه اجباری خسـارات واردشـده به شـخص ثالث در اثر حوادث ناشـی از وسایل نقلیه- مصوب ۱۳۹۵- .

۲- آموزشگاه: آموزشگاه های رانندگی و سایر موسسات و مراکزی که مجوز برگزاری دوره آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را از پلیس راهنمایی و راننـدگی اخـذ نموده و با رعایت مفاد این آیین نامه به صورت حضوری یا مجازی نسبت به آموزش دارندگان گواهینامه رانندگی اقدام می نماید.

۳- دوره آموزش رانندگی ایمن و کم خطر: آموزش های نظری و عملی موضـوع ماده (۲) این آیین نامه که توسط آموزشگاه به متقاضیان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر ارایه می شود.

۴- گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر: مدرکی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اشخاصی که موفق به طی دوره آموزش رانندگی ایمن کم خطر شده اند و در آزمون مربوط نمره قبولی را کسب نموده اند، صادر می شود.

ماده ۲- دوره آموزش رانندگی ایمن و کم خطر مشتمل بر سر فصل های آموزشی زیر میباشد:

۱- آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات مرتبط با حوزه شدآمد (ترافیک) از جمله مقررات بیمه ناظر به شرایط رانندگی ایمن و کم خطر (۳ ساعت).

۲- امداد و نجات در سوانح رانندگی (۲ ساعت).

۳- مهـارت رانندگی در شـرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی و عملیات تدافعی در رانندگی و روش های مقابله با خطر (۲ ساعت).

۴- آموزش مهارت فنی و کارکرد اجرای وسیله نقلیه در شرایط ایمن و کم خطر (۲ ساعت).

ماده ۳- محتوای دوره آموزشـی رانندگی ایمن و کم خطر متناسـب با نوع گواهینامه بر اسـاس دسـتورالعمـل مشـترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شـهرسـازی (سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) ظرف سـه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تایید وزیر کشور توسط پلیس راهور ابلاغ می شود.

تبصـره– هزینه آموزش موضـوع این آیین نامه به صـورت سـالانه توسـط کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مراکز استان ها تعیین و ابلاغ می گردد.

مـاده ۴- دارندگان انواع گواهینـامـه راننـدگی می توانند در دوره های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر که از سـوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می شـود، شـرکـت نموده و گواهینـامـه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر دریافت نمایند.

ماده ۵- شرکت های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر به میزان مقرر در ردیف (۳) جدول ماده (۵) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط ان موضـوع تصـویب نامه شـماره ۹۶۲۳۲ / ت ۵۳۶۲۰ هـ ثالث مورخ ۱۳۹۶/۸/۶، در حق بیمه متعلق بیمه های موضوع قانون برای وی تخفیف اعمال نمایند.

ماده ۶- در موارد زیر گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر از درجه اعتبار سـاقط شـده و اعطای تخفیف منوط به طی مجدد دوره آموزشی خواهد بود:

۱- عدم تمدید گواهینامه رانندگی در موعد مقرر، ضبط یا ابطال آن توسط مراجع ذیربط.

۲- داشتن (۲۰) نمره منفی یا بیشتر به نام دارنده گواهینامه.

۳- مقصـر شناخته شدن دارنده گواهینامه در تخلفات حادثه ساز موضوع ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موجب گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی یا داشتن سابقه پرداخت خسارت در سال بیمه ای ماقبل.

تبصـره- پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور امکان اعمال تخفیف های موضوع این آیین نـامـه، اطلاعـات مربوط به آخرین وضـعیـت گواهینامه های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر، گواهینامه های رانندگی، سـوابق رانندگی و سوابق نمرات منفی دارندگان گواهینامه های رانندگی را در سامانه مربوط ثبت و دسترسی های لازم را در اختیار شرکت های بیمه قرار دهد.

ماده ۷- رانندگانی که تخلف حادثه ساز آن ها منجر به وقوع حادثه رانندگی و ایجاد خسارت بدنی شـود، از تاریخ وقوع حادثه مذکور تا (۲) سـال امکان دریافت گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را نخواهند داشت.

محمد مخبر
معاون اول ریاست جمهور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا