آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مورخ 1401/5/22

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ ‍‍) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۸۵۱۸۴/ت ۶۰۰۳۳هـ

مورح:۲۲/۵/۱۴۰۱

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور
  • وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور
  • سازمان اداری و استخدامی کشور
  • سازمان انرژی اتمی ایران
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۸۴۵ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (هـ ‍) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه­های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند .

۳ـ خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور.

۴ـ مدیریت مالی عمومی: مقررات، سازوکارها و رویه‌های مورد استفاده در دولت‌ برای استفاده‌ کارا، اثربخش و شفاف و رهگیری پذیر از منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه‌ها ) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی‌ و نظارت) اجرایی می‌شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.

۵ ـ پرونده جامع اطلاعات بودجه­ای: مخزن جامع اطلاعات بودجه­ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص­های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه­کرد در دستگاه، دریافت­ها، پرداخت­ها، ذی­نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه­های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می­شود و با اتصال سامانه­ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می­شود.

۶ ـ نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش (کنترل) بودجه، واپایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانه‌داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی(پلتفرم) خدمت‌گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه‌ای (برای طرح ‌ های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه ‌ ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین­نامه عملیاتی می‌شود.

۷ـ سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت‌دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه‌های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه‌های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت‌گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شود.

۸ ـ سند اعتباری الکترونیک (گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک): به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص­یافته به دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه‌کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی‌‌پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.

۹ـ کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی براساس اشیای نرم‌افزاری که قابلیت نگهداری ، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص­یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می‌کند .

۱۰ـ هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وجود روال‌های برنامه‌ریزی شده رایانه‌ای خودکار برای ارزیابی، تایید و ارسال دستورالعمل تراکنش‌های مرتبط با قرارداد بر اساس رویه(پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال‌ها، بخشی از فرایند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می­شود.

ماده۲ـ سازمان مکلف است با به­ کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی نماید که اهداف زیر محقق شود:

۱ـ هدف‌گذاری عملیاتی، ارزیابی و واپایش (کنترل) اهداف و عملکرد برنامه‌‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.

۲ـ نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص­یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات به ذی­نفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند واپایش (کنترل) شود.

۳ـ امکان ثبت، پایش (کنترل)، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.

۴ـ با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.

۵ ـ نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.

۶ ـ با اصلاح نحوه تولید اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقه­بندی اطلاعات، شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم فراهم شود.

ماده۳ـ سازمان ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری بودجه اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمانبندی(حداکثر دی ماه) و چهارچوب استاندارد شناسه‌گذاری ارائه شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقه‌بندی بودجه و استانداردسازی نظام شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان گزارشگری مالی کلیه مخارج دولتی بر اساس طبقه‌بندی سازمانی، وظیفه‌ای(برنامه­ و طرح/خروجی)، اقتصادی و جغرافیایی هنگام انجام تراکنش‌های مالی فراهم شود. دستگاه‌های اجرایی مشمول اجرای نظام حسابداری بخش عمومی برای گزارشگری مالی طبقه‌بندی‌های مندرج در این ماده باید از حساب‌های انتظامی و یا سطوح تفصیلی دیگری علاوه بر موارد مندرج در نظام یاد شده، استفاده نمایند.

ماده۴ـ سازمان نسبت به بازطراحی فرآیند اجرای بودجه به نحوی اقدام نماید که با رویکرد سیاست پرداخت اعتباری تخصیص اعتبارات در قالب سند اعتباری الکترونیک با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و آیین‌نامه اجرایی آن به دستگاه اجرایی منتقل و در کیف پول اعتباری دستگاه اصلی و دستگاه تابع نزد سازمان جریان ‌‌یابد.

ماده۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذی­نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه‌ای در پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه‌ای ثبت می‌شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای امنیتی الزامی است.

تبصره ـ وظایف عملیاتی و بررسی رویه‌های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی­نفع نهایی، بر عهده سامانه‌های مرتبط با این نظام مانند سامانه­های کارمند ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می­باشد.

ماده۷ـ سازمان نسبت به ارائه سازوکار جمع­آوری اطلاعات هزینه‌کرد بودجه از فرایند اجرای بودجه در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی اقدام نماید که برای هر رویداد مالی و بودجه‌ای که منجر به یک تراکنش پرداخت می‌شود، شناسه یکتای خدشه‌ناپذیر و قابل انطباق با استاندارد شناسه‌گذاری بودجه و نظام حسابداری بخش عمومی ایجاد شود.

ماده۸ ـ به منظور تحقق اهداف این آیین‌نامه، شورای راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت که در این آیین­نامه «شورای راهبری» نامیده می‌شود، با عضویت معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، معاون ذی‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور، خزانه‌دار کل کشور، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و یک نفر صاحب نظر به انتخاب ریاست سازمان و حسب مورد دستگاه‌ اجرایی ذی­ربط تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصمیمات این شورا در سازمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا است. وظایف شورای راهبری به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تصویب برنامه جامع، نقشه راه پیاده­سازی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به آن.

۲ـ تصویب برنامه اجرایی یکپارچه‌سازی فرایندها و سامانه‌ها و تبادل اطلاعات مربوط.

۳ـ تأیید تطابق سامانه‌های جدید دستگاه‌های اجرایی که مرتبط با طرح کلان و برنامه‌های راهبردی این نظام هستند.

۴ـ تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی در مورد اجرای طرح ‌ های موازی یا مشابه در حوزه سامانه‌های مدیریت مالی دولت.

۵ ـ ارائه دستورالعمل‌ها و استانداردهای موردنیاز به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی.

۶ ـ ارائه گزارش عملکرد به روسای دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط.

۷ـ هماهنگی در ایجاد درگاه اطلاعات مالی کشور برای کاربران مجاز

ماده۹ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ارائه برخط اطلاعات احکام/قراردادها و حقوق و مزایای کارکنان دولت و جذب نیروی انسانی جدید برای انجام تراکنش‌های مالی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، اقدام نماید.

ماده۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تراکنش‌های پرداخت از منابع بودجه عمومی و تبادل اطلاعات مانده حساب‌های دستگاه اجرایی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نم اید.

ماده۱۱ـ کلیه پرداخت‌های از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج براساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تأیید دیوان محاسبات کشور، ابلاغی از سوی خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی­نفع نهایی به طور مستقیم با دریافت اطلاعات به صورت سامانه‌ای از پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه‌ای دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه­های اجرایی می­باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اطلاعات کلیه پرداختی‌های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل‌های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی­نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان فراهم می­نماید .

ماده۱۲ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌های دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه‌داری، سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه‌ واریز به حساب خزانه­داری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.

ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه­­ای (سیستمی) اطلاعات به­روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهی‌های دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید. پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت(اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی­های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.

ماده۱۴ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع(درآمدها)، مصارف(هزینه‌ها)، دارایی‌ها، بدهی‌ها و اعلام به وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند.

ماده۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف پنج ماه نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت، پرداخت و هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی و گزارش­های مالی دستگاه‌های اجرایی و صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

ماده۱۶ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافت‌ها و پرداخت‌های هدفمندی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید .

ماده۱۷ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه‌های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش‌های مالی آنها ایجاد گردد.

ماده۱۸ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.

ماده۱۹ـ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.

ماده۲۰ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شامل زیرساخت‌های شبکه، زیرساخت‌های سخت­افزاری، زیرساخت‌های سکوی ابری، پهنای باند ارتباطی و برقراری دسترسی خدمت‌ها و دیگر زیرساخت‌های موردنیاز اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند بر بستر فناوری زنجیره بلوکی، سامانه­های حسابداری و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی را طبق زمان­بندی اعلامی توسط شورای راهبری انجام دهند.

ماده۲۱ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل کشور، ظرف سه ماه الزامات و نقشه راه امنیت و پدافند غیرعامل سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را تعیین نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا