اطلاعیه جابجایی و نحوه استقرار جدید واحد های مستقر در مجتمع قضائی شهید مطهری ( شفا ) مشهد

اطلاعیه جابه جایی و نحوه استقرار جدید واحد های مستقر در مجتمع قضایی شهید مطهری ( شفا ) مشهد

جابجایی و نحوه استقرار واحد های جدید در مجتمع شهید مطهری ( شفا ) دادگستری مشهد طبق اطلاعیه صادره شده به این شرح است:

طبقه همکف: ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶

طبقه اول: ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۸

طبقه دوم: ۴۳، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۶

۴۴ و ۴۵ شعب فاقد سرویس

قضات مشاور خانم ها:جهنده شعبه ۳، نجیب زاده شعبه ۱۷، دستمالچیان شعبه ۳۲، ناصری شعبه ۳۸ و محمدی، کاظمی، صائب نیا اطاق جدا از دادگاه ها مستقر می باشند .

دفتر کل سابق و ارشاد: شورا های حل اختلاف

دفتر خدمات قضایی  سابق: صندوق تمبر فعلی

طبقه اول اجرای حقوقی سابق: معاون ارجاع، رایانه سابق: رایانه فعلی

اجرای احکام حقوقی و مدیر اجرای حقوقی و قاضی اجرای خانواده: شعب جدید اجرای احکام خانواده

طبقه سوم شعبه ۴۹ سابق: دفتر کل فعلی و شعبه ۲۴ سابق: شعبه دوم فعلی         

                     

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا