زمان دریافت و نحوۀ رفع نقص کارت ورود به جلسۀ آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

سازمان سنجش طی اطلاعیه ای اعلام کرد :

زمان دریافت و نحوه ی رفع نقص کارت ورود به جلسه ی آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

کارت ورود به جلسۀ آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ از روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ از طریق سایت سنجش قابل دریافت است

 

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ تاریخ‌، محل‌ رفع نقص کارت و برگزاری‌ آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1394 و همچنین‌ بیستمین دوره المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور

۱۳۹۳/۱۱/۰۶

 ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ داوطلبانی که در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال ۱۳۹۴ و همچنین‌ بیستمین دوره‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند، بدین‌وسیله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامی‌ را به‌ موارد ذیل‌ معطوف‌ می‌دارد.

الف‌- برگزاری آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون

آزمون برای ‌136 کد رشته‌‌ امتحانی‌ در نوبت صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۵،‌ 16 و ۱۷ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضی‌ هر یک‌ از کد رشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره ۱ می‌باشد.

لازم به توضیح است کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز یکشنبه ۹۳ /۱۱/ ۱۲ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

تبصره- آندسته از داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در یکی از ۶۷ کدرشته امتحانی(رشته های شناور) به عنوان رشته امتحانی دوم نیز بوده‌اند، می‌بایست کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از سایت این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه نمایند.

۱- آزمون‌ کدرشته‌‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۱۵۴ (مطالعات دفاعی استراتژیک)، ۱۱۵۵ (اطلاعات استراتژیک)، ۱۱۵۶ (آماد)، ۱۱۵۷ (مدیریت بحران) ، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ‌‌1360 (مجموعه موسیقی‌)، منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هریک از کد‌رشته‌های امتحانی مذکور ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمایند.

۲ـ آزمون کدرشته امتحانی ۱۱۵۲ (مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی) منحصراً در شهرهای مقدس مشهد و قم برگزار می‌شود. لذا حوزه امتحانی داوطلبان این کدرشته امتحانی با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت‌نامی تکمیلی توسط داوطلبان) تعیین گردیده است که لازم است این داوطلبان با توجه به آدرس درج شده بر روی کارت شرکت در آزمون خود به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

۳- محل برگزاری آزمون برای ۷ کدرشته امتحانی شامل کدرشته‌های امتحانی ۱۱۴۷، ۱۱۴۹‌،‌1150‌، ۱۱۵۱، ۱۱۵۸،۱۱۵۳‌و ۱۱۵۹ که ثبت‌نام آنها توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطلاعیه‌ای که هریک از ارگانهای ذیربط صادر می‌نمایند آزمون این کدرشته‌ها در تاریخ های پیش‌بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته از داوطلبان کارت شرکت ‌در ‌آزمون از طریق سایت سازمان صادر نشده است.

ب‌- المپیاد علمی دانشجویی 

نظر به اینکه هم زمان با برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۴، اولین مرحله آزمون بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی (کد ۱۱۰۱)، مجموعه علوم اقتصادی (کد ۱۱۰۵)، الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن وحدیث (کد۱۱۱۱)، مجموعه علوم تربیتی ۱(کد۱۱۱۷)، مجموعه حقوق (کد ۱۱۲۶)، مجموعه شیمی (کد۱۲۰۳)، فیزیک (کد۱۲۰۴)، مجموعه زیست شناسی (کدهای ۱۲۰۶، ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴)، مجموعه آمار (کد۱۲۰۷)، مجموعه ریاضی (کد۱۲۰۸)، مجموعه مهندسی برق (کد۱۲۵۱)، مجموعه مهندسی شیمی (کد۱۲۵۷)، مجموعه مهندسی عمران (کد۱۲۶۴)، مجموعه مهندسی مکانیک (کد۱۲۶۷)، مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد۱۲۷۷)، مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات (کد۱۳۰۳) و طراحی صنعتی (کد۱۳۶۲) برگزار می‌گردد، لذا آن دسته از داوطلبانیکه منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زمانی اعلام شده برای هریک از رشته‌های مذکور، در آزمون رشته امتحانی دوره کارشناسی ارشد مربوط شرکت نمایند. داوطلبان فوق الذکر باید همزمان با سایر داوطلبان کد رشته های مربوط از تاریخ ۹۳/۱۱/۱۲ به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

ج-کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون 

داوطلبان درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است به شرح زیر اقدام کنند.

۱- چنانچه‌ زبان‌ خارجی‌ مندرج‌ در کارت‌ شرکت در آزمون داوطلبی با زبان‌ خارجی‌ وی‌ در ثبت‌نام‌ اینترنتی انجام شده، مغایرت‌ دارد، یا در رابطه با معلولیت (نابینا، ناشنوا و معلول) اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است از روز دوشنبه ۹۳/۱۱/۱۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائید. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره ۲ این اطلاعیه آمده است).

۲- در صورتیکه‌ در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل براساس مفاد بند « هـ » مندرج در این اطلاعیه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اینترنتی انجام شده، اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۹۳/۱۱/۱۷ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان قسمت ویرایش اطلاعات کارت مراجعه و از آن طریق اقدام شود.

۳- داوطلبان شرکت‌کننده چنان چه متقاضی اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌ نور و موسسات غیرانتفاعی می‌باشند لازم است در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی در این خصوص طبق اعلام این سازمان اقدام نمایند.

د- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

۱- در کارت شرکت در آزمون هر داوطلب در مقابل سهمیه‌ ثبت‌ نامی‌ آن دسته از داوطلبانیکه در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی و با توجه به ضوابط متقاضی این سهمیه شده‌اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذی ربط قرارگرفته کلمه «رزمنده یا ایثارگر» قید شده است. 

۲- آن‌دسته از داوطلبانی که در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۴ با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک (۱) آزمون مذکور متقاضی سهمیه رزمندگان شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است (در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، «رزمنده یا ایثارگر»  درج نشده است)، (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان – سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح) لازم است برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود تا تاریخ ۹۳/۱۱/۲۱ به ارگان مربوط مراجعه نمایند تا در صورت دارا بودن سهمیه، مشخصات این دسته از داوطلبان از طریق ارگان مربوطه در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت لازم است حداکثر تا تاریخ ۹۳/۱۱/۱۷ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح سهمیه خود اقدام نمایند. تا در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنان اعمال گردد. در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

هـ- معدل 

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت‌نام اینترنتی که توسط خود داوطلبان انجام شده، درج گردیده است، لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره‌های ذیل بررسی و در صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ویرایش معدل خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت مسوولیت هرگونه تبعات بعدی بعهده شخص داوطلب بوده و هیچگونه عذری در این مورد پذیرفته نمی‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولی داوطلبان دارای مغایرت معدل نیز اقدام شده است. 

تبصره‌1- فارغ‌التحصیلان سنوات قبل و همچنین آن دسته از داوطلبانیکه تا تاریخ ۹۳/۸/۱۷ (زمان شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقی گردیده‌اند و یا به عبارت دیگر موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند باید معدل‌ مندرج‌ در مدرک‌ لیسانس ‌(کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون یکسان باشد.

تبصره‌2- دانشجویان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در مقطع کارشناسی که در زمان شروع به ثبت نام برای شرکت در این آزمون (تاریخ ۹۳/۸/۱۷) همچنان دانشجو بوده‌اند، اعم از اینکه بعد از پایان مهلت زمان ثبت‌نام فارغ‌التحصیل شده‌اند و یا حداکثر تا تاریخ ۹۳/۱۱/۳۰ فارغ‌التحصیل خواهند شد، لازم است در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون نسبت به اصلاح معدل خود براساس مدرک فارغ‌التحصیلی اقدام نمایند.

تبصره ۳- دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۹۴/۶/۳۱ فارغ‌التحصیل خواهند شد، لازم است میانگین واحدهای گذرانده شده تا تاریخ ۹۳/۱۱/۳۰ را در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون درج نموده و فرم مخصوص معدل (مندرج در این اطلاعیه) را به تأیید موسسه محل تحصیل خود رسانده و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت قبولی به موسسه محل قبولی ارائه نمایند. 

تبصره ۴- فارغ‌التحصیلان‌ دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته باید معدل مقطع کاردانی (فوق‌دیپلم‌) و مقطع کارشناسی (لیسانس) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون یکسان باشد.

تبصره ۵- دانشجویان‌ شاغل به تحصیل‌ در مقطع کارشناسی ناپیوسته که‌ پس‌ از اخذ مدرک‌ کاردانی (فوق‌دیپلم‌) در مقطع‌ کارشناسی‌ ناپیوسته پذیرفته‌ شده‌اند و هم اکنون نیز دانشجو بوده و حداکثر تا تاریخ ۶۴/۶/۳۱ فارغ¬التحصیل خواهند شد، باید معدل مقطع کاردانی و میانگین‌ واحدهای‌ گذرانیده‌ شده در مقطع کارشناسی آنان تا تاریخ ‌30/11/93 با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد تبصره ۲ فوق یکسان باشد.

و- تذکرات مهم 

۱ـ شروع فرآیند برگزاری آزمون صبحها از ساعت ۸:۰۰ (هشت) و بعدازظهرها از ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) می‌باشد. درب حوزه‌های امتحانی صبح ها راس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت ۱۴:۰۰ (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد. لذا پس از بسته شدن در سالنهای امتحانی از ورود داوطلبان به حوزه امتحانی، ممانعت بعمل خواهد آمد.

۲ـ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ تستی‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً از مداد سیاه‌ نرم پررنگ‌ استفاده‌ شود.

۳ـ داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحانی و موادی که امتحان خواهند داد لوازم مورد نیاز از قبیل مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاکن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند و از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند ساک‌ دستی‌، کیف‌ دستی‌، پیجر، تلفن‌ همراه،‌ جزوه،‌ کتاب، ماشین حساب و نظایر آن و هم‌چنین وسایل‌ شخصی‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکیداً خودداری‌ شود. بدیهی‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هر کدام‌ از وسایل‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقی‌ و با داوطلبان‌ ذیربط برابر آیین‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.

۴ـ نظر به اینکه سوالات رشته‌های امتحانی دوره کارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخگویی به سوالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نمی‌باشد، لذا به کلیه داوطلبان تأکید می‌گردد با توجه به مطلب فوق، برای پاسخگوئی به سوالات هر یک از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلبانیکه ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.

۵ـ پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و تصحیح‌ اوراق‌، کارنامه کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ درآزمون‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌، به نحو مقتضی و در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار داده‌ خواهد شد.

۶ـ آن¬دسته از داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب کد رشته محل و یا رشته محلهای مربوط از کد رشته امتحانی مجاز یا کد رشته‌های امتحانی مجاز را خواهند داشت.

۷ـ آن‌دسته‌ از داوطلبان‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده کارنامه‌، براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌، می‌توانند دفترچه‌ راهنمای‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته داخل‌ سال‌ 1394 را که بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به انتخاب کدرشته‌محلهای خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.

۸ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) برای داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، در زمان مقرر بر روی سایت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قابل دسترسی خواهد بود.

۹ـ انتخاب رشته آزمون منحصراً اینترنتی انجام می‌گیرد و داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائی که متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته امتحانی یا کد رشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند.

۱۰ـ اطلاعیه این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده کارنامه و نحوه انتخاب رشته برای داوطلبانیکه مجاز می‌گردند، در بازه زمانی اعلام نتیجه در نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) منتشر و همچنین در سایت سازمان نیز قرارداده خواهد شد.

۱۱- داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد برای پیگیری موضوع در زمانهای اعلام شده به نماینده سازمان سنجش مستقر در  باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره ۲) مراجعه نمایند.

۱۲- باتوجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون ، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد ، خواهشمند است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ از تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ لغایت ۹۹۳/۱۱/۲۳ بصورت اینترنتی از طریق سایت این سازمان اقدام نمائید .

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده ۵- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریا ل تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.

ماده ۱۲- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

درخاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید که‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1394 برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  در میان بگذارند ویا با شماره‌ تلفنهای‌  99 ـ ۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی‌ سال‌ 1394 با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور) تماس‌ حاصل فرمایند.

دریافت فرم مخصوص میانیگن معدل دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی

جدول شماره ۱-شهرستان‌ محل‌ برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد) سال‌ 1394 براساس استان محل اقامت فعلی داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاری آزمون
شهرستان محل اقامت
آذربایجان شرقی
(۱۰)
تبریز(۱۷)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستان های آذرشهر(۱۱)، ورزقان(۱۲)، اسکو(۱۳)، اهر(۱۴)، بستان آباد(۱۵)، تبریز(۱۷)،  جلفا(۱۸)، سراب(۲۰)، شبستر(۲۱)، کلیبر(۲۳)، مرند(۲۵) میانه(۲۷)، هریس (۲۸)و خداآفرین (۳۰) استان آذربایجان شرقی می باشند.
مراغه(۲۴)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستان های بناب(۱۶)، چاراویماق (۱۹)،عجب شیر (۲۲) مراغه(۲۴) ملکان(۲۶)و هشترود(۲۹) استان آذربایجان شرقی می باشند.
آذربایجان غربی
(۱۱)
ارومیه ‌(۱۱)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستان های ارومیه (۱۱)و اشنویه(۱۲) استان آذربایجان غربی میباشند.
خوی(۱۷)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای چالدران(۱۶)، خوی(۱۷)، سلماس(۱۹)، ماکو (۲۱)، پلدشت(۲۵)، چایپاره(۲۶) و شوط(۲۷) استان آذربایجان غربی می باشند.
مهاباد(۲۲)
‌ داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بوکان(۱۳)، پیرانشهر(۱۴) تکاب(۱۵)، سردشت(۱۸)، شاهین دژ (۲۰)، مهاباد(۲۲)، میاندوآب(۲۳)و نقده(۲۴) استان آذربایجان غربی می باشند.
اردبیل (۱۲)
اردبیل (۱۱)
‌کلیه داوطلبان استان اردبیل‌
اصفهان
(۱۳)
‌ اصفهان(۱۳)‌
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اصفهان(۱۳)، خمینی شهر(۱۷)، سمیرم(۱۹)، شهررضا(۲۰)، دهاقان(۲۱)، فلاورجان(۲۴)، گلپایگان(۲۶)، لنجان(۲۷)، مبارکه (۲۸)، نائین (۲۹)، برخوار(۳۲)و خور و بیابانک(۳۳) استان اصفهان می باشند.
شاهین شهر و میمه (۱۴)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان شاهین شهر و میمه(۱۴) استان  اصفهان می‌باشند.
نجف آباد(۳۰)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای تیران و کرون(۱۵)، چادگان(۱۶) خوانسار(۱۸)، فریدن(۲۲)، فریدونشهر (۲۳)، نجف آباد(۳۰)و بوئین میاندشت(۳۴) استان اصفهان می‌باشند.
کاشان(۲۵)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آران و بیدگل(۱۱)، اردستان(۱۲)، کاشان(۲۵)و  نطنز (۳۱) استان اصفهان می‌باشند.
ایلام (۱۴)
‌ ایلام‌ (۱۲)
کلیه داوطلبان استان ایلام‌
بوشهر
(۱۵)
‌ بوشهر(۱۱)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بوشهر(۱۱)، تنگستان(۱۲)، جم(۱۳)، دشتی(۱۵)، دیر(۱۶)، دیلم(۱۷)، کنگان (۱۸)، گناوه(۱۹)و عسلویه(۲۰) استان بوشهر می باشند.
دشتستان (۱۴)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان دشتستان(۱۴) از استان بوشهر می باشند.
تهران
(۱۶)
تهران(۱۳)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستان های اسلامشهر (۱۱)، تهران(۱۳)، دماوند(۱۴)، رباط کریم(۱۵)، شمیرانات (۱۸)، شهریار(۱۹)، فیروزکوه(۲۰)، قدس(۲۴)، ملارد(۲۵)، بهارستان (۲۶)و پردیس(۲۸) استان تهران می باشند.
ری(۱۶)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پاکدشت (۱۲)، ری (۱۶)، ورامین (۲۳)، پیشوا (۲۷) و قرچک(۲۹)  استان تهران می باشند.
چهار محال و بختیاری(۱۷)
شهر کرد(۱۳)
کلیه داوطلبان استان چهار محال‌ و بختیاری‌
خراسان جنوبی
(۱۸)
بیرجند(۱۱)
کلیه داوطلبان استان خراسان خراسان جنوبی است.
خراسان رضوی
(۱۹)
مشهد(۲۸)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستان های چناران (۱۶)، درگز (۱۹)، سرخس (۲۲)، فریمان (۲۳)،  قوچان (۲۴)، کلات (۲۶)، مشهد (۲۸)، نیشابور(۲۹)، بینالود (۳۱)و فیروزه (۳۲)  از استان خراسان رضوی می باشند.
تربت حیدریه(۱۵)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستان های بردسکن(۱۱)، تایباد (۱۲)، تربت جام(۱۳)، مه ولات(۱۴)، تربت حیدریه (۱۵)، خلیل آباد (۱۷)، خواف(۱۸)، رشتخوار(۲۰)، کاشمر(۲۵) گناباد (۲۷)، بجستان (۳۰)، زاوه (۳۵) و باخزر (۳۶) استان خراسان رضوی می باشند.
سبزوار(۲۱)
داوطلبانی که شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستان های سبزوار(۲۱)، جغتای(۳۳) جوین (۳۴)، خوشاب (۳۷)و داورزن (۳۸) از استان خراسان رضوی می باشند.
خراسان شمالی
(۲۰)
بجنورد (۱۲)
کلیه داوطلبان استان خراسان شمالی
 

 

ادامه جدول شماره ۱-شهرستان‌ محل‌ برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد) سال‌ 1394 براساس استان محل اقامت فعلی داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاری آزمون
شهرستان محل اقامت
خوزستان
(۲۱)
اهواز(۱۴)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای امیدیه(۱۲)، اهواز(۱۴)، ایذه(۱۵)، باغ ملک(۱۶)، بندر ماهشهر(۱۷)، بهبهان(۱۸)، دشت آزادگان(۲۱)، رامهرمز(۲۲)، رامشیر(۲۳)، شادگان(۲۴)، شوشتر(۲۶) گتوند(۲۷)، مسجدسلیمان(۲۸)، لالی(۲۹) هندیجان (۳۰)، اندیکا(۳۱)، هفتگل(۳۲)، هویزه (۳۳)، باوی(۳۴)، آغاجاری(۳۵)، حمیدیه(۳۶)و کارون(۳۷) از استان خوزستان می باشند.
خرمشهر (۱۹)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آبادان (۱۱)و خرمشهر(۱۹) استان خوزستان میباشد.
دزفول (۲۰)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اندیشمک (۱۳)، دزفول‌(۲۰) و شوش(۲۵) استان خوزستان می باشند.
زنجان (۲۲)
زنجان (۱۵)
‌کلیه داوطلبان استان زنجان‌
سمنان
(۲۳)
سمنان‌(۱۲)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای سمنان(۱۲)، گرمسار(۱۴)، مهدی شهر (۱۵)و آرادان(۱۶) از استان سمنان می باشند.
شاهرود (۱۳)
‌داوطلبانی‌که شهرستان ‌محل‌اقامت آنان یکی از شهرستانهای دامغان(۱۱)، شاهرود (۱۳)، میامی(۱۷)استان سمنان است.
سیستان و بلوچستان
(۲۴)
زاهدان‌(۱۷)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای خاش(۱۴)، زاهدان(۱۷)و میرجاوه(۲۷) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.
زابل(۱۵)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل(۱۵)، زهک(۱۶)، هیرمند(۲۴)، نیمروز(۲۸)و هامون (۲۹) استان سیستان و بلوچستان است
ایرانشهر(۱۱)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ایرانشهر(۱۱)، سرباز(۱۸)، سراوان(۱۹)، دلگان(۲۱)، مهرستان(۲۲)، سیب سوران(۲۳)و فنوج (۲۵) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.
چا‌بهار(۱۲)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای  چا‌بهار(۱۲)، کنارک(۱۳)، نیک شهر (۲۰)و قصرقند(۲۶)  استان سیستان وبلوچستان  می‌باشند.
فارس
(۲۵)
شیراز(۲۱)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آباده(۱۱)، ارسنجان(۱۲)، اقلید(۱۴)، بوانات(۱۵)، خرم بید(۱۷)، سپیدان(۲۰)، شیراز(۲۱)، فراشبند(۲۲)، فیروزآباد(۲۴)، مرودشت(۳۰)، پاسارگاد(۳۱)، ممسنی (۳۲)، رستم(۳۵)، سروستان(۳۶)، خرامه(۳۸)و کوار(۳۹) استان فارس می باشند.
جهرم(۱۶)
داوطلبانی که  شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای جهرم (۱۶)، قیر وکارزین(۲۵)، لارستان (۲۷)، خنج(۲۸)، لامرد (۲۹)، مهر(۳۳)و گراش(۳۷) استان فارس می باشند.
فسا(۲۳)
داوطلبانی که  شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای استهبان(۱۳)، داراب(۱۸)، زرین دشت(۱۹)، فسا (۲۳) و نی ریز(۳۴) استان فارس می باشند.
کازرون (۲۶)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان کازرون(۲۶) استان فارس می باشد.
قزوین (۲۶)
قزوین ‌(14)
کلیه داوطلبان استان قزوین‌
قم (۲۷)
قم‌ (11)
‌کلیه داوطلبان استان قم‌
کردستان (۲۸)
سنندج ‌(16)
‌کلیه داوطلبان استان کردستان‌
کرمان
(۲۹)
کرمان‌(22)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ، بافت(۱۱)، بردسیر(۱۲) بم(۱۳)، راور(۱۵)، زرند(۱۷)، کوهبنان (۱۸)، کرمان(۲۲)، ریگان(۲۷)، رابر(۲۹)، فهرج(۳۰) ارزوئیه(۳۱)و نرماشیر(۳۳) استان کرمان می باشند.
جیرفت(۱۴)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای جیرفت (۱۴)، عنبرآباد(۲۱) ، کهنوج(۲۳)، رودبارجنوب(۲۴) ، قله گنج (۲۵)، منوجان(۲۶)و فاریاب(۳۲) استان کرمان می باشند.
رفسنجان(۱۶)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای رفسنجان(۱۶)، سیرجان(۱۹) شهربابک (۲۰) و انار(۲۸) استان کرمان می‌باشند.
کرمانشاه
(۳۰)
کرمانشاه(۲۱)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پاوه(۱۳)، ثلاث باباجانی(۱۴)، روانسر(۱۵)، جوانرود(۱۶)، سنقر(۱۸)، صحنه(۱۹)، کرمانشاه(۲۱)، کنگاور (۲۲)و هرسین(۲۴) استان کرمانشاه می باشند.
اسلام آباد غرب(۱۱)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسلام آباد غرب(۱۱)، دالاهو(۱۲)، سرپل ذهاب (۱۷)، قصرشیرین(۲۰)و گیلانغرب(۲۳) از استان کرمانشاه می باشند.
کهکیلویه و بویراحمد
(۳۱)
بویراحمد(یاسوج‌)
(۱۱)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بویراحمد(۱۱)، دنا(۱۲)، گچساران(۱۵)و باشت(۱۶) استان کهکیلویه‌ وبویراحمد می باشند.
کهگیلویه(دهدشت)
(۱۳)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای کهکیلویه(دهدشت)(۱۳)، بهمئی(۱۴)، چرام (۱۷)و لنده(۱۸) استان کهگیلویه‌ و بویراحمد می باشند.
 
ادامه جدول شماره ۱-شهرستان‌ محل‌ برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد) سال‌ 1394 براساس استان محل اقامت فعلی داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاری آزمون
شهرستان محل اقامت
گلستان
(۳۲)
گرگان‌(19)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آق قلا(۱۲)، بندرگز(۱۳)، ترکمن(۱۴)، علی آباد(۱۶)، کردکوی(۱۷)، گرگان (۱۹)و گمیشان(۲۳)  استان گلستان می باشند.
گنبد کاووس(۲۰)
داوطلبانی که شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آزادشهر(۱۱)، رامیان (۱۵)، کلاله(۱۸)، گنبد کاووس(۲۰)، مینودشت(۲۱)، مراوه تپه(۲۲)و گالیکش(۲۴) استان گلستان می باشند.
گیلان
(۳۳)
رشت‌(15)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آستارا(۱۱)، آستانه اشرفیه(۱۲)، بندرانزلی(۱۴)، رشت(۱۵)، رضوانشهر(۱۶)، رودبار(۱۷)، شفت(۲۰)، صومعه سرا(۲۱)، طوالش(۲۲)، فومن (۲۳)و ماسال (۲۶) استان گیلان می باشند.
لاهیجان(۲۴)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای املش(۱۳)، رودسر(۱۸) سیاهکل(۱۹) ، لاهیجان(۲۴)و لنگرود (۲۵)استان گیلان می باشند.
لرستان
(۳۴)
خرم‌آباد(۱۵)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پلدختر(۱۴)، خرم آباد(۱۵) دلفان(۱۶)، سلسله (۱۸)، کوهدشت(۱۹)، دوره (۲۰)و رومشکان(۲۱) استان لرستان می باشند.
بروجرد(۱۳)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ازنا (۱۱)، بروجرد(۱۳)، الیگودرز (۱۲)و دورود(۱۷) ا ستان لرستان می باشند.
مازندران
(۳۵)
ساری(۲۰)
کلیه داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بهشهر(۱۴)، گلوگاه (۱۵)، جویبار(۱۷)، ساری (۲۰)، نکا(۲۴)و میاندرود(۲۹) استان مازندران می باشد.
بابل(برادران)(۱۲)
‌مازندران‌(داوطلبان مرد بجز شهرستانهای حوزه امتحانی چالوس(۱۸)، ساری (۲۰)
بابلسر خواهران)(۱۳)
‌مازندران‌(داوطلبان زن بجز شهرستانهای حوزه امتحانی چالوس(۱۸)، ساری (۲۰)
چالوس(۱۸)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای تنکابن(۱۶) چالوس(۱۸)، رامسر(۱۹) نور (۲۵) نوشهر(۲۶) ، عباس آباد(۲۸)و کلاردشت(۳۲) از استان مازندران می باشند.
مرکزی
(۳۶)
اراک(۱۱)
کلیه داوطلبان استان مرکزی
هرمزگان
(۳۷)
بندرعباس‌(13)
کلیه داوطلبان استان هرمزگان‌
همدان
(۳۸)
‌همدان‌(18)
داوطلبانی که شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسد آباد(۱۱)، بهار(۱۲)، رزن(۱۴)، کبودرآهنگ (۱۵)، همدان(۱۸)و فامنین(۱۹) از استان همدان می باشند.
ملایر(۱۶)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای تویسرکان(۱۳)، ملایر(۱۶)و نهاوند (۱۷) استان همدان می باشند.
یزد
(۳۹)
یزد (۲۰)
کلیه داوطلبان استان یزد.
البرز
(۴۰)
کرج(۱۳)
داوطلبانی که شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ساوجبلاغ(۱۱)، طالقان(۱۲) کرج (۱۳)، نظرآباد(۱۴)و اشتهارد(۱۵) استان البرز می باشند.
فردیس(۱۶)
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان فردیس(۱۶) استان البرز می باشند.
 
جدول‌ شماره‌ 2- نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی کارتهای شرکت در آزمون داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۴
 
نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص کارت
نشانی باجه‌های رفع نقص
آذربایجان شرقی
تبریز
دانشگاه تبریز
تبریز- بلوار ۲۹ بهمن – مدیریت امور آموزشی دانشگاه تبریز
آذربایجان شرقی
مراغه
دانشگاه مراغه
مراغه – اتوبان امیرکبیر (میدان مادر) – شهرک گلشهر – دانشگاه مراغه
آذربایجان غربی
ارومیه
دانشگاه ارومیه
ارومیه- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه ارومیه- ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی
آذربایجان غربی
خوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
خوی- بلوار ولایت فقیه- دانشگاه آزاداسلامی واحد خوی- ساختمان اداری
آذربایجان غربی
مهاباد
دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
مهاباد – ابتدای بلوار شهید شهریکندی – دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
اردبیل
اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل- خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- ساختمان اداره کل امور آموزشی
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
 اصفهان – میدان آزادی- خیابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- ساختمان معاونت آموزشی
اصفهان
شاهین شهر
دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
شاهین شهر- خانه کارگر- انتهای بلوارنور- دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
اصفهان
کاشان
دانشگاه کاشان
کاشان- کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان
اصفهان
نجف آباد
دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
نجف آباد: میدان آزادگان، بلوار طالقانی بعد از شهر شادی، دانشگاه پیام نور مرکز نجف اباد
البرز
فردیس
دانشگاه فرهنگیان – پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج
کرج – جاده ملارد – پایین تر از کانال آب فردیس – پردیس حکیم  ابولقاسم فردوسی
البرز
کرج
دانشگاه خوارزمی – پردیس کرج
کرج- حصارک – میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی پردیس کرج
ایلام
ایلام
دانشگاه ایلام
ایلام: جاده مهران، روبروی سازمان همیاری شهرداری­ها، مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه ایلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بوشهر- خ ماهینی- دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بوشهر
دشتستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
دشتستان- روبروی دادگستری-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
تهران
تهران (خواهران)
دانشگاه خوارزمی – پردیس تهران
تهران: خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان شهید مفتح – دانشگاه خوارزمی پردیس تهران
تهران
تهران (برادران)
دانشگاه علم و صنعت ایران
 تهران – میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه (دانشگاه علم و صنعت ایران)
تهران
ری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
تهران: بزرگراه خلیج فارس،روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره)
چهار محال و بختیاری
شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
شهرکرد – بلوار رهبر – دانشگاه شهرکرد-  معاونت آموزشی
خراسان جنوبی
بیرجند
دانشگاه بیرجند
بیرجند- میدان شهدا – خیابان دانشگاه – دانشکده هنر
خراسان رضوی
تربت حیدریه
دانشگاه تربت حیدریه
کیلومتر ۷ محور (تربت حیدریه-مشهد)، بعد از پل هوایی عابر پیاده، دانشگاه تربت حیدریه
خراسان رضوی
سبزوار
دانشگاه حکیم سبزواری
سبزوار-توحید شهر-دانشگاه حکیم سبزواری-طبقه همکف دانشکده علوم پایه
خراسان رضوی
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
خراسان شمالی
بجنورد
دانشگاه بجنورد
بجنورد-کیلومتر۴ جاده اسفراین- دانشگاه بجنورد
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
اهواز- جنب پل پنجم – ورودی دانشگاه شهید چمران اهواز
خوزستان
خرمشهر
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
خرمشهر- بلوار علی ابن ابیطالب (ع)- بعد از فلکه کوی بهروز- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
خوزستان
دزفول
دانشگاه صنعتی جندی شاپور (دزفول)
دزفول-  روبروی پایگاه چهارم شکاری -دانشگاه صنعتی جندی شاپور (دزفول)
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان – کیلومتر ۶ جاده تبریز – دانشگاه زنجان – ساختمان مرکزی واحد رایانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
 سمنان – کیلومتر۳جاده (سمنان – دامغان ) – دانشگاه سمنان – پردیس شماره یک اداره کل آموزش
سمنان
شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهرود-  میدان هفتم تیر – بلوار دانشگاه – پردیس اصلی دانشگاه شاهرود – سازمان مرکزی اداره کل آموزشی
سیستان و بلوچستان
ایرانشهر
دانشگاه ولایت – ایرانشهر
ایرانشهر – کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی – دانشگاه ولایت ایرانشهر
سیستان و بلوچستان
چابهار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
چابهار- بلوار دانشگاه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشکده علوم دریایی
سیستان و بلوچستان
زابل
دانشگاه زابل
زابل- میدان جهاد – خیابان هامون – سایت قدیم دانشگاه زابل –
سیستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
 زاهدان – خیابان دانشگاه – روبروی بلوار معلم – مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن دانشگاه سیستان و بلوچستان
فارس
جهرم
دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
جهرم – بلوار آزادگان – کوچه ۱۳ – دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
فارس
شیراز
دانشگاه شیراز
شیراز- خیابان ساحلی غربی – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
فارس
فسا
دانشگاه فسا
 فسا- بلوار شهیدمحب- دانشگاه فسا
فارس
کازرون
دانشگاه پیام نور مرکز کازرون
کازرون: بلوار دانشگاه، ابتدای جاده دوان، دانشگاه پیام­نور مرکز کازرون- ساختمان آموزشی
 
ادامه جدول‌ شماره‌ 2- نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی کارتهای شرکت در آزمون داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۴
نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص کارت
نشانی باجه‌های رفع نقص
قزوین
قزوین
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) (قزوین)
قزوین- انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- روبروی صدا وسیمای مرکز قزوین- سایت کامپیوتری دانشکده فنی و مهندسی
قم
قم
دانشگاه قم
 قم – جاده قدیم اصفهان- بعدازشهرک قدس – دانشگاه قم – سازمان مرکزی
کردستان
سنندج
دانشگاه کردستان
سنندج – خیابان پاسداران – خیابان دانشگاه – درب اصلی دانشگاه کردستان
کرمان
جیرفت
دانشگاه جیرفت
جیرفت – کیلومتر ۸ جاده بندرعباس- دانشگاه جیرفت
کرمان
رفسنجان
دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
رفسنجان- ابتدای بلوار ولایت – سازمان مرکزی دانشگاه ولی عصر (عج) – دفتر استعدادهای درخشان
کرمان
کرمان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
کرمان- .بلوار جمهوری اسلامی –  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنرکرمان
کرمانشاه
اسلام آباد غرب
دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آبادغرب
اسلام آباد غرب- خیابان شهید مطهری- دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب
کرمانشاه
کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه- طاق بستان- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی- دانشکده علوم
کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج
دانشگاه یاسوج
یاسوج: میدان معلم – خیابان دانشجو – دانشگاه یاسوج – اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی
کهگیلویه و بویراحمد
دهدشت
دانشگاه پیام نور واحد دهدشت
دهدشت: خیایان فرهنگ، بعد از آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور مرکز دهدشت (ساختمان قدیم)
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گرگان- خیابان شهید بهشتی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گلستان
گنبد کاووس
دانشگاه گنبدکاووس
گنبد کاووس – خیابان شهید فلاحی (فرودگاه سابق) – بلوار بصیرت – دانشگاه گنبد کاووس
گیلان
رشت
دانشگاه گیلان
رشت – بلوار حافظ خیابان ملت روبروی شهر بازی -پردیس دانشگاه گیلان
گیلان
لاهیجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق گیلان (لاهیجان)
 لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – خیابان شقایق – مجتمع اداری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
لرستان
بروجرد
دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)
بروجرد -کیلومتر ۳ جاده (بروجرد-خرم آباد)- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد – کیلومتر۵جاده (خرم آباد -تهران ) – دانشگاه لرستان
مازندران
بابل (برادران)
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بابل – خیابان شریعتی –  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مازندران
بابلسر (خواهران)
دانشگاه مازندران (بابلسر)
بابلسر – خیابان پاسداران – سازمان مرکزی دانشگاه مازندران
مازندران
چالوس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
چالوس – خیابان ۱۷ شهریور – روبروی مسجد امام حسین(ع) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس – حوزه معاونت آموزش
مازندران
ساری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی هدف ساری
ساری- بلوار فرح آباد (جاده دریا) – کیلومتر ۵- موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی هدف ساری
مرکزی
اراک
دانشگاه اراک
اراک- میدان شریعتی-دانشگاه اراک – درب جنوبی دانشگاه اراک
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (گفتگوی تمدنها)
همدان
ملایر
دانشگاه ملایر
ملایر: کیلومتر ۴ جاده اراک – دانشگاه ملی ملایر
همدان
همدان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
همدان: چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، اداره آموزش کل
یزد
یزد
دانشگاه یزد
یزد – صفائیه – چهارراه پژوهش – ساختمان کنار ورودی درب دانش
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا