مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی برای مدت سه سال تصویب کرد

مجلس شورای اسلامی
اجرای آزمایشی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی
برای مدت سه سال تصویب کرد

این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مدت سه سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ اربیهشت ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با ۱۳۸ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با اجرای آزمایشی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مدت ۳ سال موافقت کردند.

همچنین محمدرضا خباز به عنوان نماینده دولت با این طرح مخالفت بود و در مخالفت خود گفت:  این طرح مسیر قانونی خود را طی نکرده است و باید از سوی قوه قضائیه به دولت ارایه و  بعد از سوی دولت به مجلس می آمد.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پاسخ به این مخالفت گفت: در بررسی این طرح در کمیسیون نمایندگان دولت حضور داشتند و نظر دولت اعمال شده است و با تصویب آن آیین دادرسی تکمیل می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا