اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری ۹۳ اعلام شد

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری ۹۳ اعلام شد

اطلاعیه سازمان سنجش را اینجا بخوانید

کارنامۀ دعوت شدگان به مصاحبه را از اینجا دریافت کنید

داوطلبانی که براساس کارنامه منتشره در سایت سنجش به عنوان معرفی شده یک یا چند کدرشته محل از رشته امتحانی مربوط مشخص شده اند ، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه به وب سایت دانشگاه ذیربط مراجعه و نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده در سایت دانشگاه برای شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی ( مصاحبه ) اقدام نمایند و اصل فیش واریز شده را به همراه مدارک مورد نیاز به همراه داشته و آنرا هنگام شرکت در مصاحبه به مسوول ذیربط تحویل دهند .
هزینه مربوط به این مرحله توسط هیات امناء هر دانشگاه تعیین و در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد .

معرفی شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع بیشتر از شرایط و ضوابط ، روز و ساعت مراجعه و همچنین شماره حساب دانشگاههای مربوط لازم است به وب سایت اطلاع رسانی موسسات مراجعه نمایند .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا